Ankomsttider våren 2023
i Lindesbergs kommun


DatumArt och antalLokal
1.6 Rosenfink, 1 sj Siggebohyttan
28.5 Kärrsångare, 1 sj Fellingsbro kyrka
17.5 Backsvala, 2 ex Ullersättersviken, Hagaberg
14.5 Härmsångare, 1 sj Lindesberg
13.5 Grå flugsnappare, 1 ex Vassbron
12.5 Törnskata, 1 ex Övre Forsen, Ramsbergs sn
11.5 Sävsångare, 1 sj Sjömosjön
11.5 Trädgårdssångare, 1 sj Näset, St Lindessjön
11.5 Gräshoppsångare, 1 sj Sjömosjön
11.5 Törnsångare, 1 sj Ullersätter
10.5 Bivråk, 1 ex Sörbysjön
9.5 Tornseglare, 1 ex Hedvägen, Frövi
8.5 Gök, 1 sj Tömmesboda
8.5 Grönsångare 1 sj Rynninge
7.5 Näktergal 1 sj Ringaby kraftstation
3.5 Rörsångare, 1 sj Ullersättersviken, Hagaberg
2.5 Ärtsångare, 1 sj Järnvägsgatan, Frövi
1.5 Buskskvätta, 2 ex Morskoga
m.fl platser
30.4 Lärkfalk, 1 ex Ängaboda, S Guldsmedshyttan
28.4 Göktyta, 1 ex sj Bläsåsen
27.4 Rödstjärt, 1 hanne Rynninge
26.4 Gulärla, 1 ex Rynninge
25.4 Hussvala, 1 ex Ullersättersviken, Hagaberg
24.4 Svarthätta, 1 hanne Prästryggen
24.4 Svartvit flugsnappare, 1 hanne Munkaboda
24.4 Drillsnäppa, 1 ex Ullersättersviken, Hagaberg
23.4 Grönbena, 2 ex Morskogasjön
23.4 Brushane, 7 ex Sörbysjön
23.4 Gluttsnäppa, 2 ex
1 ex
1 ex
Sällingesjön
Sörbysjön
Sjömosjön
23.4 Mindre strandpipare, 3 ex Rockhammar
23.4 Ladusvala, 1 ex Bläsåsen
Sällingesjön
23.4 Lövsångare, 1 ex Bläsåsen
22.4 Fisktärna, 1 ex Finnåkerssjön
20.4 Trädpiplärka, 1 sj Hagaberg, Kilskogen
11.4 Stenskvätta, 1 ex Morskogasjön
10.4 Smålom, 3 ex Storåbadet, Råsvalen
9.4 Storlom, 1 ex Prästryggen, Väringen
9.4 Fiskgjuse, 1 ex Sörbysjön
6.4 Skogssnäppa, 1 ex Oppboga
4.4 Gransångare, 1 sj Hagaberg, Frövi
3.4 Skäggdopping, 1 par Hinsebergsvaken
26.3 Salskrake, 1 hona Hinsebergsvaken
26.3 Enkelbeckasin, 1 ex Västvalla
26.3 Hämpling, 1 ex Sjömosjön
25.3 Trädlärka, 5 ex (r) Kullen, Nederby
25.3 Skrattmås, 80 ex
1 ex
Rävbo
Hinsebergsvaken
24.3 Taltrast 1 ex Hagabergsliden, Lindesberg
23.3 Ljungpipare, 1 ex Västvallastrand
23.3 Morkulla, 1 ex Tömmesbo, Rmsbergs sn
23.3 Fiskmås, 2 ex Hagaberg, Frövi
22.3 Vitkindad gås, 2 ex Sällinge
22.3 Rödhake, 1 ex Hagaberg, Frövi
22.3 Sothöna, 1 ex Hagaberg, Frövi
22.3 Forsärla, 1 hanne Nedre Dammen, Frövifors
22.3 Ängspiplärka, 1 ex Sällinge
21.3 Kricka, 1 ex Sjömosjön
21.3 Bläsand, 1 ex Sjömosjön
21.3 Järnsparv, 2 hörd Sjömosjön
21.3 Vigg, 3m1f Hinsebergsvaken, Väringen
20.3 Sädesärla, 1 ex Hinsebergsbron, Väringen
19.3 Rördrom, 1 rop Sjömosjön
18.3 Sävsparv, 1 hanne Rävbo, Nederby
14.3 Bofink, 1 hanne Hagaberg, Frövi
11.3 Gråhäger, 1 ex Frövifors
10.3 Storskarv, 2 ex
1 ex
Västvalla
Storbron, Arbogaån
5.3 Knölsvan, 1 2k+ Sörbysjön
1.3 Bläsgås, 2 ex Västvalla
28.2 Sånglärka, 1 ex Västvalla
28.2 Dubbeltrast, 3 ex str.(N) Västvalla
26.2 Trana, 2 ex (r) Fornaboda
22.2 Ormvråk, 1 ex Hagaberg, Frövi
21.2 Ringduva, 1 ex Skomakaregatan, Frövi
18.2 Stare, 20 ex Björklund, Torphyttan
18.2 Tofsvipa, 2 ex Västvalla
18.2 Sädgås, 20 ex Rävbo, Nederby
18.2 Skogsduva, 1 ex Rävbo, Nederby
15.2 Bläsand, 1 hanne Hinsebergsvaken, Väringen
15.2 Gråtrut, 1 ex Hinsebergsvaken, Väringen
15.2 Grågås, 2 ex Koverboda, Lindes sn
Sällingesjön
13.2 Sångsvan, 47 ex str NO Stenbacken, Frövi
13.2 Kanadagås, 170 str Sjömosjön

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002]
[Ankomsttider våren 2003] - [Ankomsttider våren 2004] - [Ankomsttider våren 2005]
[Ankomsttider våren 2006] - [Ankomsttider våren 2007] - [Ankomsttider våren 2008]
[Ankomsttider våren 2009] - [Ankomsttider våren 2010] - [Ankomsttider våren 2011] -
[Ankomsttider våren 2012] - [Ankomsttider våren 2013] - [Ankomsttider våren 2014] -
[Ankomsttider våren 2015] - [Ankomsttider våren 2016] - [Ankomsttider våren 2017] -
[Ankomsttider våren 2018] - [Ankomsttider våren 2019] - [Ankomsttider våren 2020] -
[Ankomsttider våren 2021] - [Ankomsttider våren 2022]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]