Ankomsttider våren 2010i
Lindesbergs kommun

DatumArt och antalLokal
16.5 Härmsångare, 1 sj Näset, Finnåkerssjön
14.5 Grå flugsnappare, 1 ex Hagaberg
13.5 Tornseglare, 15 ex Kägelbanan, Lindesberg
13.5 Rosenfink, 1 sj Finnåkerssjön
11.5 Törnsångare, 1 sj Sörbysjön
9.5 Gök, 1 sj Munkaboda
Sjömosjön
8.5 Näktergal, 1 sj Näsbygatan, Frövi
8.5 Trädgårdssångare, 1 sj Näsbygatan, Frövi
6.5 Törnskata, 1 hanne Hemdalvägen
5.5 Sävsångare, 1 sj Hagaberg
1.5 Lärkfalk, 1 ex Hagaberg
1.5 Backsvala, 1 ex Österhammarssjön
1.5 Buskskvätta, 4 ex Österhammarssjön, flera lokaler
1.5 Rörsångare, 1 sj Österhammarssjön
1.5 Ärtsångare, 1 sj Sjömosjön
27.4 Gulärla, 12 ex Stackerud
27.4 Grönsångare, 1 sj Fågelsången, Lindesberg
27.4 Svarthätta, 1 sj Hagaberg
27.4 Svartvit flugsnappare, sj Tvärsjön, flera lokaler
26.4 Drillsnäppa, 2 ex Finnåkers kursgård
26.4 Hussvala, 1 ex Lilla Lindessjön
26.4 Ladusvala, 1 ex Sörbysjön
26.4 Fisktärna, 1 ex Sörbysjön
26.4 Rödstjärt, 1 sj Skomakaregatan, Frövi
26.4 Gluttsnäppa, 3 ex Sjömosjön
26.4 Lövsångare, flera sj Hagaberg, flera lokaler
25.4 Trädpiplärka, 1 sj Bläsåsen
25.4 Brushane, 3 ex Sjömosjön
20.4 Mindre strandpipare, 2 ex Frövifors
18.4 Göktyta, hörd Ängtorp, Rynninge
13.4 Grönbena, 20 ex Österhammarssjön
12.4 Storlom, 2 ex Prästryggen. Väringen
9.4 Stenskvätta, 1 ex Stackerud
4.4 Fiskgjuse, 1 ex Hemdal
4.4 Storspov, 1 ex Morskogasjön
4.4 Bläsand, 9 ex Sjömosjön
3.4 Järnsparv, 1 ex
2 ex
Hedvägen, Frövi
S Brunnsjön
3.4 Kricka, 3 par Sjömosjön
3.4 Rödvingetrast, 1 ex Västvalla, flera lokaler
1.4 Skogssnäppa, 1 ex Orrkilen
1.4 Taltrast, 1 sj Hagaberg
29.3 Skäggdopping, 2 ex Vibyviken, Väringen
28.3 Sädesärla, 1 ex Hägernäs
28.3 Brun kärrhök, 1 hanne Morskogasjön
27.3 Ängspiplärka, 2 ex Nederby
25.3 Rödhake, 1 ex Hagaberg
Skomakaregatan, Frövi
25.3 Enkelbeckasin, 1 ex Hagaberg
25.3 Ljungpipare, 1 ex Nederby
25.3 Vigg, 1 hona Hagaberg
24.3 Skrattmås, 1 ex Frövi
24.3 Hämpling, 1 ex Nederby
24.3 Sädgås, 2 ex Sjömosjön
24.3 Sävsparv, 2 hannar Hagaberg
22.3 Bergfink, ca 15 ex Ullersätter
21.3 Bofink, 1 hanne Frövi, flera lokaler
20.3 Dubbeltrast, 1 ex Morskogasjön
20.3 Knölsvan, 1 ex Båthamnen, Väringen
20.3 Trana, 1 ex Sjömosjön
Morskogasjön
20.3 Kanadagås, 8 ex
 
Nederby
m.fl lokaler
20.3 Stare, 16 ex
4 ex
Sköldberga
Västvalla
20.3 Sånglärka, 3 ex Nederby
18.3 Tofsvipa, 4 ex Hinseberg, Frövi
17.3 Ringduva, 1 ex Västvalla
17.3 Gråtrut, 2 ex Västvalla
16.3 Morkulla, 1 ex Yxe grustäkt
16.3 Gråhäger, 1 ex Frövifors, Mellandammen
14.3 Grågås, 1 ex Rynninge
10.3 Fiskmås, 1 ex N Dammen, Frövifors
10.3 Ormvråk, 1 ex Västvalla
10.3 Skogsduva, 4 ex Västvalla


[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002]
[Ankomsttider våren 2003] - [Ankomsttider våren 2004] - [Ankomsttider våren 2005]
[Ankomsttider våren 2006] - [Ankomsttider våren 2007] - [Ankomsttider våren 2008]- [Ankomsttider våren 2009]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]