Ankomsttider våren 1997i
Lindesbergs kommun

Datum Art och antal Lokal
19.5 Rosenfink, 1sj Storåbadet
17.5 Bivråk, 1ex Sjömosjön
17.5 Härmsångare, 2sj Sjömosjön
15.5 Törnskata, 1 ex Österhammarssjön och Västvalla
14.5 Grå flugsnappare, 1 ex Ervalla
13.5 Trädgårdssångare, 1sj Blixterboda
13.5 Ärtsångare, 1sj Lindesberg
11.5 Näktergal, 1sj Österhammarssjön
11.5 Tornseglare, 5ex Sörbysjön
11.5 Sävsångare, 1sj Hagaberg/Frövi
10.5 Törnsångare, 1sj Sjömosjön
8.5 Rödstjärt, 1 sj Österhammar
8.5 Grönsångare, 4 sj Sjömosjön
8.5 Rörsångare, 1sj Hagaberg/Frövi
1.5 Hussvala, 1 ex Sjömosjön
1.5 Buskskvätta, 1ex Storåbadet
30.4 Gök, 1sj Österhammar
29.4 Brushane, 1ex Albäcksån
29.4 Grönbena, 1ex Hagabergs reningsdammar
29.4 Svartvit flugsnappare, 1ex Frövifors
28.4 Gulärla, 1ex Hagaberg/Frövi
28.4 Trädpiplärka, sj Sjömosjön
27.4 Fisktärna, 1ex Oppäsen
27.4 Lövsångare, sj Sjömosjön
27.4 Gluttsnäppa, 2ex Sörbysjön
26.4 Göktyta, hörd Frövi
26.4 Ladusvala, 2ex Sörbysjön
23.4 Drillsnäppa, 1ex Hökasjön
22.4 Mindre strandpipare, 2ex Hagabergs reningsdammar
21.4 Stenskvätta, 1ex Fänninge
12.4 Storlom, 1ex Väringen
8.4 Järnsparv, 1 sj Hagaberg/Frövi
5.4 Storspov, 1 ex N Brunnsjön
5.4 Fiskgjuse, 1 ex Hagaberg/Frövi
2.4 Skogssnäppa, 1 ex Sörbysjön
1.4 Brun kärrhök, 1 hanne Lunten
31.3 Taltrast, 1 ex Käglan
30.3 Enkelbeckasin, 1 ex Hagaberg/Frövi
29.3 Ängspiplärka, hörd Finnåkerssjön
28.3 Skäggdopping, 1 ex St Lindessjön/Lindesberg
28.3 Skrattmås, 20 ex St Lindessjön/Lindesberg
28.3 Bläsand, 1 hanne Hagaberg/Frövi
26.3 Sädesärla, 1 ex Sjömosjön
24.3 Kricka, 1par Sjömosjön
19.3 Trana, 2 ex Sjömosjön
15.3 Hämpling, 1 ex Frövifors
15.3 Rödhake, 1 ex Hagaberg/Frövi
13.3 Fiskmås, 1 ex Prästryggen/Väringen
10.3 Vigg, 1 hanne Prästryggen/Väringen
10.3 Sothöna, 2 ex Hinseberg/Väringen
9.3 Rödvingetrast, 1 ex Hagaberg/Frövi
4.3 Bofink, 1 ex Prästryggen/Frövi
4.3 Sävsparv, 2 ex Hagaberg/Frövi
1.3 Skogsduva, 1 ex Sörbysjön
1.3 Ormvråk, 1+1 ex Spånga
1.3 Ringduva, 1 ex Lindesberg
1.3 Grågås, 1 ex Rynninge
1.3 Sädgås, 11 ex Sjömosjön
27.2 Kanadagås, 19 ex Sjömosjön
26.2 Tofsvipa, 15 ex S Norrby
26.2 Stare, 1 ex Aspa
24.2 Sånglärka, 10 ex S Norrby
10.2 Gråtrut, 1 ex Vibyviken, Frövi

[Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999] - [Ankomsttider våren 2000]
[Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002] - [Ankomsttider våren 2003]
[Ankomsttider våren 2004]