Ankomsttider våren 1999i
Lindesbergs kommun

DatumArt och antalLokal
22.5 Härmsångare, 1 sj Näset/Finnåkerssjön
20.5 Rosenfink, 1 sj Storå
20.5 Bivråk, 1 ex Gammelbo
18.5 Gräshoppssångare, 2 sj Västvalla
17.5 Trädgårdssångare, sj Hagaberg/Frövi
13.5 Näktergal , sj Österhammarssjön
13.5 Tornseglare, 1 ex Bläsåsen
9.5 Törnskata, 1 hanne Hagaberg/Frövi
8.5 Grå flugsnappare, 1 ex Sjömosjön
8.5 Backsvala, enstaka Hagaberg/Frövi
Råsvalen
7.5 Gök, 1 sj Hagaberg/Frövi
7.5 Törnsångare, 1 sj Ervallaängarna
5.5 Rörsångare, 1 sj Hagaberg/Frövi
4.5 Sävsångare, 1 sj Hultasjön
4.5 Brushane, 2 ex Ervallaängarna
4.5 Svartsnäppa, 3 ex Morskogasjön
3.5 Grönsångare, 1 sj Liaskogen
29.4 Gulärla, 1 ex Hagaberg/Frövi
29.4 Hussvala, 1 ex Sjömosjön
29.4 Svarthätta, sj Hagaberg/Frövi
Sjömosjön
27.4 Ärtsångare, 1 ex Sjömosjön
27.4 SV Flugsnappare, sj Fellingsbro
27.4 Ladusvala, 1 ex Aspensäng/Lindesberg
26.4 Göktyta, 1 rop Rabostan
25.4 Rödstjärt, 1 hanne Gällingen
25.4 Gluttsnäppa, 1 ex Morskogasjön
25.4 Lövsångare, sj Hagaberg mfl lokaler
24.4 Grönbena, 1 ex Finnåkerssjön
24.4 Buskskvätta, 1 ex Österhammarssjön
24.4 Drillsnäppa, 1 ex Rynninge
24.4 Trädpiplärka, minst 1 ex
Trädpiplärka, sj
Rynninge
Spånga
24.4 Fisktärna, 1 ex Hagaberg/Ullersätersviken
22.4 Gransångare, 1 sj Hagaberg/Frövi
11.4 M Strandpipare, 1 ex N Dammen/Frövifors
5.4 Storlom, 1 ex
Storlom, 2 ex
St Lindessjön
Hinsebergsvaken/Frövi
3.4 Stenskvätta, 1 ex Berga
2.4 Brun kärrhök, 1 ex Sällingesjön
1.4 Storspov, 1 ex Sörängarna
1.4 Skäggdopping, 2 ex
Skäggdopping, 1 ex
St Lindessjön
Hinsebergsvaken/Frövi
31.3 Sädesärla, 1 ex Storåbadet
30.3 Skogssnäppa, 1 ex Orrkilen
30.3 Järnsparv, sj Hagaberg/Frövi
Rabostan
Sjömosjön
30.3 Rödvingetrast, sj Hagaberg/Frövi
29.3 Morkulla, 1 ex Frövifors
28.3 Bergfink, 1 ex Sällingesjön
28.3 Fiskgjuse, 1 ex Sällingesjön
28.3 Fiskmås, 1 ex
Fiskmås, 1 ex
Hinsebergsvaken/Frövi
Sjömosjön
27.3 Rödhake, 1 sj Orrkilen
27.3 Bläsand, 1 hanne
Bläsand, 1 par
Dysjön
Sjömosjön
27.3 Enkelbeckasin, 4 ex
Enkelbeckasin, 1 ex
Enkelbeckasin, 1 ex
Nederby
Sörängarna
Sällingesjön
27.3 Taltrast, 1 ex Nederby
27.3 Skrattmås, 2 ex
Skrattmås, 5 ex
Nederby
St Lindessjön
21.3 Ängspiplärka, 1 ex Nederby
21.3 Kricka, 1 hanne Västvalla
20.3 Hämpling, 13 ex Fänninge
20.3 Dubbeltrast 1 ex
Dubbeltrast 2 ex
Nederby
Rynninge
20.3 Trana, 12 ex
Trana 2+1 ex
Nederby
Rynninge
20.3 Ljungpipare, 1 ex Nederby
20.3 Vigg, 1 par Hinsebergsvaken/Frövi
19.3 Bofink, 1 hanne Odonvägen/Lindesberg
16.3 Sothöna, 1 ex Hinsebergsvaken/Frövi
11.3 Sädgås, 1 ex Sjömosjön
6.3 Grågås, 4 ex Nederby
2.3 Sånglärka, 1 + 1 ex
Sånglärka, 4 ex
Västvalla
Nederby
2.3 Kanadagås, 1 ex
Kanadagås, 3 ex
Västvalla
Nederby
2.3 Ringduva, 4 ex Nederby
2.3 Skogsduva, 1 ex Nederby
2.3 Stare, 7 ex Nederby
2.3 Tofsvipa, 5 ex
Tofsvipa 10 ex
Fellingsbro kyrka
Nederby
1.3 Häger, 1 ex Hinseberg/Väringen
21.2 Gråtrut, 1 ex Nederby

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 2000]
[Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002] - [Ankomsttider våren 2003]
[Ankomsttider våren 2004]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]