Publikationer 1. Andersson,M & Malmstigen, J-E. 1985. Fåglar i Lindesbergs kommun 1984.(Slut)
 2. Andersson,M & Malmstigen, J-E. 1986. Fåglar i Lindesbergs kommun 1985.(Slut)
 3. Malmstigen, J-E. 1986. Sällsynta fåglar i Lindesbergs kommun t.o.m 1985(Slut)
 4. Andersson,M & Malmstigen, J-E. 1987. Fåglar i Lindesbergs kommun 1986
 5. Andersson,M & Malmstigen, J-E. 1988. Fåglar i Lindesbergs kommun 1987
 6. Malmstigen, J-E. 1988. Sällsynta fåglar i Lindesbergs kommun t.o.m. 1987.
 7. Andersson,M & Malmstigen, J-E. 1989. Fåglar i Lindesbergs kommun 1988.
 8. Andersson,M & Malmstigen, J-E. 1990. Fåglar i Lindesbergs kommun 1989.
 9. Andersson,M & Malmstigen, J-E. 1991. Fåglar i Lindesbergs kommun 1990.
 10. Andersson,M & Malmstigen, J-E. 1992. Fåglar i Lindesbergs kommun 1991.
 11. Andersson,M & Malmstigen, J-E. 1993. Fåglar i Lindesbergs kommun 1992.
 12. Andersson,M & Malmstigen, J-E. 1994. Fåglar i Lindesbergs kommun 1993.
 13. Andersson,M & Malmstigen, J-E. 1994. Fåglar i Lindesbergs kommun 1984-1993. (61s)
 14. Andersson,M & Malmstigen, J-E. 1995. Fåglar i Lindesbergs kommun 1994.
 15. Andersson,M. 1995. Hotade fåglar i Lindesbergs kommun
 16. Andersson,M & Malmstigen, J-E. 1996. Fåglar i Lindesbergs kommun 1995.
 17. Andersson,M & Malmstigen, J-E. 1997. Fåglar i Lindesbergs kommun 1996.
 18. Malmstigen, J-E. 1997. Sällsynta fåglar i Lindesbergs kommun t.o.m 1996. Stencil A4. 12s.
 19. Haraldsson, T. 1997. Fågellivet i Sörbysjön Stencil. A4, 20s.
 20. Rudenvall, M. 1997. Fåglar i Sällingesjön - och de omgivande markerna. Stencil. A4, 43s.
 21. Eriksson,S-O. 1997. Sjömosjöns fågelliv 1994 - 1996. Stencil. A4, 18s.
 22. Jacobsson,Ulf. 1997. Fåglar i Västvalla 1996.
 23. Andersson,M & Malmstigen, J-E. 1998. Fåglar i Lindesbergs kommun 1997.
 24. Sandberg,A & Rudenvall,M & Haraldsson,T. 1999. Fåglar i Lindesbergs kommun 1998.
 25. Andersson,M & Malmstigen, J-E. 2000. Fåglar i Lindesbergs kommun 1999.
 26. Andersson,M & Malmstigen, J-E. 2000. Fåglar i Lindesbergs kommun 1984 - 1999. A4. 117s.
 27. Malmstigen, J-E. 2000. 15 år med Januariinventeringen 1985 - 1999. A4. 30s.
 28. Andersson,M & Malmstigen, J-E. 2001. Fåglar i Lindesbergs kommun 2000.
 29. Malmstigen, J-E. 2001. 15 år med Dygnsinventeringen 1985 - 1999. A4. 28s.
 30. Malmstigen, J-E. 2002. Fågelåret 2001 i Lindesbergs kommun.
 31. Malmstigen, J-E. 2003. Fågelåret 2002 i Lindesbergs kommun.
 32. Haraldsson,T. 2003. Rynninges fågelliv. Stencil. A4.
 33. Malmstigen, J-E. 2004. Fågelåret 2003 i Lindesbergs kommun.
 34. Malmstigen, J-E. 2005. Fågelåret 2004 i Lindesbergs kommun.
 35. Malmstigen, J-E. 2006. Fågelåret 2005 i Lindesbergs kommun.
 36. Malmstigen, J-E. 2007. Fåglar i Lindesbergs kommun 1975 - 1983. A4, 40s.

  Enstaka nummer kan beställas mot portokostnad samt 10 kronor/nr.


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Fåglar i kommunen] [Fenologi] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]