Program 2024Må 22 april. Beckasinkväll vid Sörbysjön.
Samling plattformen kl. 21.00. Ansvarig Mattias Rudenvall. Tel 070 576 04 77.

Sö 5 maj. Gemensam exkursion med Nora Biologiska Förening (Ansvarig Roland Thuvander).
Vi samlas 08:30 vid Järnvägsviadukten, Sällinge och fortsätter gemensamt till sjöarna Finnåker - Österhammar och Sörbysjön
och avslutar vid grillplatsen och Fågeltornet vid Sällingesjön med fika och korvgrillning, Ansvarig Mattias Rudenvall. Tel 070 576 04 77.

Fr-Lö 31 maj - 1 juni. Dygnsinventeringen
Start kl. 17:00. Återsamling klubblokalen kl. 15:00

Lö 15 juni. Nattfågellyssning
Samling Västvalla kl 21:00. Ansvarig Lennart Sandberg tel 070 603 15 73.

Lö 14 sept.. Tornets Dag vid Hagaberg, Frövi
Tid 10:00 - 14:00. Korvgrillning, tipspromenad. Ansvarig Bo Dahlström. Tel 0581 32213.

[Startsidan] [Funktionärer] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning] [Rapporter]
[Fåglar i kommunen] [Fenologi] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]