Frövi fågelklubb
Frövi Fågelklubb bildades hösten 1983. Klubben har idag ca 150 medlemmar. Vi är verksamma inom Lindesbergs kommun som ligger i Örebro län och Västmanlands landskap. Basen i vår verksamhet är exkursioner och månadsmöten. Vår klubbtidning heter Pandion och den utkommer med två nummer årligen.

Medlemsavgiften är 100 kronor (Ungdomar 4 - 16 år 25 kr). Postgiro 484 16 67 - 1

Familjemedlem 25:-


Årslista 2023 Lindesbergs kommun

PROGRAM
Kommande program.
Månadsmöte 5 oktober, Klubblokalen


ARKIV
Samtliga utgåvor av vår medlemstidning Pandion finns nu upplagda på nätet.
Stort tack till Lennart Sandberg som scannat samtliga nummer.

Klicka här >>>>>>>>> [Pandion]


Frövi Fågelklubb FACEBOOK
[Öppna i nytt fönster >>>>>> Högerklicka]

Vädret FröviNäktergal - Hagaberg, Frövi 8.5 2013
Foto: Henry Fredrikson


Vattenrall - Hagaberg, 20.4 2013
Klickbar bild
Foto: Henry Fredrikson


Blåkråka - Rällså 5.10 2009
Foto: Claes U. Eliasson