Ankomsttider våren 2003i
Lindesbergs kommun

DatumArt och antalLokal
28.5 Kornknarr, hörd Rynninge
21.5 Bivråk, 1 ex str. Lindesberg
21.5 Rosenfink, sj Näset/Finnåkerssjön
13.5 Backsvala, 1 ex Finnåkerssjön
11.5 Törnskata, 1 ex Torphyttan
11.5 Törnsångare, 1 ex Liaskogen
10.5 Härmsångare, sj Grimsö
10.5 Trädgårdssångare, sj Grimsö
10.5 Gräshoppsångare, 1 sj Västvalla
9.5 Tornseglare, 1 ex Aspasjön
8.5 Sävsångare, sj Sörbysjön
7.5 Näktergal, sj Båthamnen/Frövi
6.5 Grå flugsnappare, 1 ex Grimsö
5.5 Lärkfalk, 1 ex Hagaberg/Frövi
5.5 Gök, hörd Abborrtjärnen
3.5 Svarthätta, 1 sj Hagaberg/Frövi
2.5 Brushane, 15-20 ex Gillbergagärdet/Ullersäter
1.5 Ärtsångare, 1 sj Skogsmossen/Käglan
1.5 Buskskvätta, 2 ex Österhammarssjön
Västvalla
1.5 Gulärla, 1 ex Hagaberg/Frövi
Sjömosjön
30.4 Grönsångare, 1 sj Liaskogen
30.4 Rödstjärt, 1 hanne Frövifors
29.4 Rörsångare, 1 sj Hagaberg/Frövi
28.4 Grönbena, spel Sörbysjön
27.4 Trädpiplärka, 1 sj Bläsåsen
26.4 Svartvit flugsnappare, 1 ex Hedvägen/Frövi
25.4 Göktyta, 1 sj Köttsjön
24.4 Hussvala, 3 ex Hagaberg/Frövi
22.4 Lövsångare, 1 sj Hagaberg/Frövi
22.4 Drillsnäppa, 1 ex Hagaberg/Frövi
21.4 Mindre strandpipare, 1 ex Hagabergs reningsdammar
20.4 Ladusvala, 1 ex Hagaberg/Frövi
19.4 Fisktärna, 1 ex Oppäsen
19.4 Gluttsnäppa, 1 ex Sjömosjön
16.4 Stenskvätta, 1 ex Finnåkerssjön
15.4 Gransångare, sj Hagabergsliden/Lindesberg
13.4 Rördrom, hörd Österhammarssjön
Köttsjön
12.4 Storspov, 1 spel Västvalla
12.4 Morkulla, 1 spel Köttsjön
8.4 Vattenrall, 1 + hörd Hagabergs reningsdammar
7.4 Storlom, 1 ex Ullersättersviken/Hagaberg
5.4 Brun kärrhök, 1 hanne Sjömosjön
4.4 Sädesärla, 1 ex Hinsebergsbron/Frövi
2.4 Bergfink, 3 ex Hagaberg/Frövi
m.fl platser
1.4 Järnsparv, 2 sj Hagaberg/Frövi
31.3 Rödhake, 1 ex Hagaberg/Frövi
30.3 Hämpling, hörd Österhammarssjön
30.3 Taltrast, 1 ex Sjömosjön
29.3 Bläsand, 5 ex Finnåkerssjön
29.3 Skogssnäppa, 1 ex Finnåkerssjön
29.3 Enkelbeckasin, 1 ex Sjömosjön
Österhammarssjön
28.3 Rödvingetrast, 1 ex Hagaberg/Frövi
28.3 Skäggdopping, 1 ex Hinsebergsvaken/Väringen
26.3 Trädlärka, 2 sj Rya grustag
25.3 Fiskmås, 1 ex Frövifors
23.3 Kricka, 2m1f Arbogaån/Rynninge
23.3 Havstrut, 2 ex Sjömosjön
23.3 Dubbeltrast, 1 ex Österhammarssjön
23.3 Fiskgjuse, 1 ex Hagaberg/Hinsebergslandet
22.3 Skrattmås, 1 ex
2 ex
Hinsebergsvaken/Väringen
Glien
21.3 Vigg, 1 hanne Vibyviken/Väringen
18.3 Sothöna, 1 ex Hagabergs reningsdammar
18.3 Trana, 1 ex Hagaberg/Frövi
Sjömosjön m.fl platser
16.3 Ljungpipare, spel. Vargmossen/Käglan
15.3 Ängspiplärka, 1 ex str. Västvalla
15.3 Sävsparv, hörd Hagaberg/Frövi
14.3 Knölsvan, 2 ex Hinsebergsvaken/Väringen
14.3 Bofink, 1m Hagaberg/Frövi
11.3 Salskrake, 1 hona Hinsebergsvaken
10.3 Sånglärka, 1 ex Rynninge
10.3 Skogsduva, 1 ex Rynninge
9.3 Kanadagås, 2 ex Sjömosjön
9.3 Tofsvipa, 7 ex Sjömosjön
8.3 Gråtrut, 1 ex Hinsebergsbron/Frövi
8.3 Ringduva, 2 ex Rynninge
8.3 Sädgås, 3 ex str. Rynninge
7.3 Grågås, 1 ex Västvalla
7.3 Stare, 6 ex Fellingsbro k:a
3.3 Häger, 3 ex str. Lindesberg

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002]
[Ankomsttider våren 2004]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]