Ankomsttider våren 1998i
Lindesbergs kommun

Datum Art och antal Lokal
21.5Rosenfink, 1 sjLindesberg
19.5Bivråk, 1 exLindesberg
16.5Tornseglare, 1 ex Sörbysjön
12.5Grå flugsnappare, ca 7 ex Hagaberg
11.5Härmsångare, 1 sjHagaberg
11.5Törnskata, 1 honaHagaberg
9.5Näktergal, 2 sjÖsterhammar
9.5Gök, hördKägleborg/Käglan
9.5Trädgårdssångare, 1 sjHagaberg
1.5Lärkfalk, 1 ex Sjömosjön
1.5Brushane, 1 ex
10 ex
Sörbysjön
Sjömosjön
1.5Svartsnäppa, 1 exStoråbadet
Näset/St Lindessjön
1.5Backsvala, 1 exÖsterhammarssjön
1.5Ärtsångare, 1 sjHagaberg
30.4Rörsångare, 1 sjHagaberg
30.4Sävsångare, 1 sjHagaberg
30.4Törnsångare, 1 exFrövidalsgatan/Frövi
30.4Hussvala, 6 ex Volvo/Lindesberg
30.4Göktyta, 1 sjHagaberg
29.4Grönbena, spelMorskogasjön
28.4Buskskvätta, 1 exÖsterhammarssjön
28.4Svarthätta, 1 sjHagaberg
27.4Gulärla, 1 exHagaberg
27.4Grönsångare, 2 sjSällingesjön
25.4Fisktärna, 1 exVäringen
25.4Trädpiplärka, sjHultasjön m.fl platser
25.4Rödstjärt, 1 hanneBläsåsen
25.4Drillsnäppa, 1 exBläsåsen
25.4Lövsångare, 1 sjBläsåsen m.fl platser
25.4Gluttsnäppa, 2 ex
1 ex
Hagaberg
Sjömosjön
24.4Ladusvala, 1 exSällingesjön
24.4Svartvit flugsnappare, 1 sjRabostan/Frövi
12.4Stenskvätta, 1 parÖsterhammarssjön
11.4Mindre strandpipare, 1 exHagabergs reningsdammar
10.4Brun kärrhök, 1 exSjömosjön
Rynninge
7.4Skogssnäppa, 1 exSjömosjön
4.4Storspov, 1 exNederby
4.4Storlom, 1 exSt. Lindessjön/Lindesberg
4.4Fiskgjuse, 1 exSjömosjön
2.4Taltrast, 2 exSörängarna
1.4Sädesärla, 1 exGuldsmedshyttan
31.3Bläsand, 1 parHagaberg/Ullersätersviken
31.3Rödhake, sjLiaskogen
30.3Järnsparv, 1 sjHagaberg
29.3Ljungpipare, 1 exGammelbo m.fl lokaler
29.3Rödvingetrast, fleraFröjevi/Frövi m.fl lokaler
29.3Morkulla, 1 exBjörkhyttan/Lindesberg
29.3Ängspiplärka, 1 exHagaberg
Morskogasjön
Orrkilen
29.3Fiskmås, 2 exHagaberg
28.3Hämpling, 1 exFänninge
28.3 Bergfink, 1 ex Hagaberg
26.3 Kricka, 1 par Sjömosjön
26.3 Skäggdopping, 1 ex St Lindessjön/Lindesberg
26.3 Dubbeltrast, 1 sj Sköldberga
25.3 Skrattmås, 1 ex Prästryggen/Frövi
24.3 Sothöna, 1 ex Hinsebergsvaken/Frövi
22.3 Enkelbeckasin, 1 ex Finnåkerssjön
20.3 Sävsparv, 1 hanne Västvalla
17.3 Trana, hörd Österhammarssjön
3.3 Vigg, 1 hanne Hinsebergsvaken/Frövi
28.2 Bofink, 1 ex Lindesberg
24.2 Fjällvråk, 1 ex Sjömosjön
22.2 Skogsduva, 1 ex Sjömosjön
22.2 Ringduva, 1 ex Hagaberg
21.2 Ormvråk, 1 ex Fellingsbro
21.2 Stare, sj N Dammen/Frövifors
21.2 Tofsvipa, 4 ex
Tofsvipa, 1 ex
Hinseberg/Frövi
Sjömosjön
21.2 Sädgås, 12 ex Österhammarssjön m.fl lokaler
21.2 Sånglärka, flera Hagaberg m.fl lokaler
20.2 Grågås, 10 ex Ervallaängarna
20.2 Kanadagås, 17 ex Rävudden/Råsvalen
19.2 Häger, 1 ex Västra Bohr

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1999] - [Ankomsttider våren 2000]
[Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002] - [Ankomsttider våren 2003]
[Ankomsttider våren 2004]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]