Ankomsttider våren 2000i
Lindesbergs kommun

DatumArt och antalLokal
14.5 Härmsångare, 1 sj Sjömosjön
13.5 Rosenfink, 1 sj Sörbysjön
12.5 Grå flugsnappare, 1 ex Grimsö
12.5 Tornseglare, >3 ex Hagaberg/Frövi
9.5 Bivråk, 1 ex Lia/Frövi
8.5 Trädgårdssångare, 1 sj Hagaberg/Frövi
7.5 Näktergal, 1 sj Sörbysjön
4.5 Törnsångare, 1 sj Frövifors
4.5 Gök, hörd Hallfallsmossen, N om Gröningen.
1.5 Svartsnäppa, 1 ex
2ex
Österhammarssjön
Albäcksån
29.4 Rörsångare, 1 sj Hagaberg/Frövi
29.4 Grönsångare, 2sj Tempelbacken/Lindesberg
27.4 Brushane, 25 ex Sjömosjön
25.4 Rödstjärt, 1 ex Österhammar
25.4 Svarthätta, 1 sj Skomakaregatan/Frövi
25.4 Sävsångare, sj Hagaberg/Frövi
Österhammarssjön
24.4 Lärkfalk, 1 ex Sjömosjön
24.4 Buskskvätta, 1 ex Gammelbo flygfält
24.4 Göktyta, 1 ex Elljusspåret/Frövi
22.4 Fisktärna, 1 ex Hagaberg/Frövi
21.4 Svartvit flugsnappare, 1 ex Kyrkberget/Lindesberg
21.4 Gluttsnäppa, 1 ex Sörbysjön
21.4 Gulärla, 1 ex Hagaberg/Frövi
21.4 Trädpiplärka, 1 ex
3 sj
Hagaberg/Frövi
Sjömosjön
20.4 Hussvala, 4 ex Linde maskiner/Lindesberg
20.4 Ladusvala, 1 ex Hagaberg/Frövi
19.4 Grönbena, 10 ex Sörbysjön
19.4 Lövsångare, sj Ö Bohr
19.4 Mindre strandpipare, 2 ex Frövifors
Prästryggen/Frövi
18.4 Drillsnäppa, 1 ex N Dammen/Frövifors
15.4 Stenskvätta, 1 ex Frövifors
5.4 Storlom, 2 ex Väringen/Frövi
5.4 Fiskgjuse, 1 ex Finnåkerssjön
Sällingesjön
5.4 Brun kärrhök, 1 hona
1 hanne
Hagaberg/Frövi
Finnåkerssjön
3.4 Järnsparv, 1 ex Frövifors
1.4 Rödvingetrast, 2 ex Gällingen
1.4 Sädesärla, 2 ex Yxe
1.4 Skogssnäppa, 1 ex Hagaberg/Frövi
28.3 Rödhake, 1 sj Sjömosjön
28.3 Enkelbeckasin, 7 ex Sjömosjön
27.3 Morkulla, 1 ex S Norrby
26.3 Bergfink, 1 ex Hagaberg/Frövi
23.3 Taltrast, 1 ex Liaskogen
22.3 Ljungpipare, 1 ex Sällingesjön
22.3 Skäggdopping, 2 ex Hinsebergsvaken/Väringen
22.3 Dubbeltrast, 1 ex Hagaberg/Frövi
21.3 Hämpling, 1 ex Sällingesjön
21.3 Storspov, 1 ex Sörängarna
20.3 Bläsand, 2 par Sjömosjön
20.3 Kricka, 4 hannar Sjömosjön
19.3 Ängspiplärka, 1 ex Sällingesjön
18.3 Sävsparv, 1 ex Sjömosjön
14.3 Trana, 1 ex Sällingesjön
14.3 Vigg, 1 par Hinsebergsvaken/Väringen
7.3 Häger, 1 ex LIAB/Lindesberg
2.3 Fiskmås, 4 ex Sällingesjön
2.3 Skogsduva, 3 ex Nederby
2.3 Ringduva, 4 ex Nederby
2.3 Stare, 1 ex Sällinge
1.3 Skrattmås, 1 ex Sjömosjön
29.2 Bofink, 1 ex Nederby
27.2 Tofsvipa, 3 ex Nederby
27.2 Sånglärka, 4+2 ex Västvalla
25.2 Ormvråk, 3 ex Källbacken/Frövi
14.2 Grågås, 3 ex Sjömosjön
11.2 Sädgås, 5 ex Orrkilen
10.2 Kanadagås, 1 ex Österhammarssjön
3.2 Gråtrut, 1 ex Nederby

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002] - [Ankomsttider våren 2003]
[Ankomsttider våren 2004]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]