Ankomsttider våren 2002i
Lindesbergs kommun

DatumArt och antalLokal
24.5 Bivråk, 1 ex Hagaberg/Frövi
20.5 Trädgårdssångare, 1 sj. Fågelsången/Lindesberg
16.5 Rosenfink, 1 sj Albäcksån
16.5 Backsvala, 2 ex Storåbadet
14.5 Härmsångare, 1 sj Österhammars säteri
14.5 Tornseglare, 1 ex Sällingesjön
14.5 Grå flugsnappare, 1 ex Hagaberg/Frövi
13.5 Svartsnäppa, 1 ex str. Hagaberg/Frövi
10.5 Törnskata, 1 par Sällingesjön
10.5 Törnsångare, 1 sj Hagaberg/Frövi
9.5 Näktergal, 1 sj Ö Bohr
6.5 Gök, 1 sj Abborrtjärnen
6.5 Ärtsångare, 1 sj Hagaberg/Frövi
4.5 Svarthätta, sj Hagaberg/Frövi
Bläsåsen
1.5 Grönsångare, 1 sj Sällingesjön
1.5 Brushane, 1m Österhammarssjön
1.5 Gulärla, 1-2 ex Österhammarssjön
Sällingesjön
1.5 Sävsångare, 1 sj Österhammarssjön
1.5 Buskskvätta, 1 ex Österhammarssjön
1.5 Hussvala, 1-2 ex Hagaberg/Frövi m.fl platser
1.5 Rödstjärt, 1 hanne Ässingeån/Österhammar
28.4 Göktyta, 1 ex Sörbysjön
28.4 Rörsångare, 1 sj Finnåkerssjön
24.4 Fisktärna, 1 ex Stor-Väringen
Rynninge
23.4 Grönbena, hörd Sörbysjön
23.4 Lövsångare, sj Hagaberg/Frövi
23.4 Gluttsnäppa, 1 ex Hagaberg/Frövi
19.4 Trädpiplärka, 1 ex Gransjön
18.4 Mindre strandpipare, 2 ex Frövifors indistriområde
18.4 SV Flugsnappare, 1 hanne Frövidalsgatan/Frövi
17.4 Ladusvala, 1 ex Hagaberg/Frövi
12.4 Drillsnäppa, 1 ex Morskogasjön
4.4 Storlom, 1 ex Ullersätersviken/Hagaberg
3.4 Stenskvätta, 1 ex Österhammarssjön
Sällingesjön
31.3 Rödvingetrast, 1 ex Sällingesjön
31.3 Brun kärrhök, 1 ex Sjömosjön
30.3 Taltrast, 1 ex Rynninge
30.3 Fiskgjuse, 1 ex Sjömosjön
30.3 Sädesärla, 1 ex Sjömosjön
Hagaberg/Frövi
30.3 Bläsand, 1 par
3 ex
5 ex
Sjömosjön
Ullersätersviken/Hagaberg
Finnåkerssjön
29.3 Storspov, 1 ex Ervallaängarna
27.3 Skäggdopping, 1 ex
1par
Ullersätersviken/Hagaberg
Bohrsån/Vedevåg
25.3 Skrattmås, 1 ex St Lindessjön/Lindesberg
25.3 Morkulla, 1 ex Tempelbacken/Lindesberg
24.3 Järnsparv, 1 ex Frövidalsgatan/Frövi
24.3 Fiskmås, 1 ex Sjömosjön
23.3 Ljungpipare, 3 ex Sjömosjön
23.3 Hämpling, 4 ex Sällingesjön
21.3 Ängspiplärka, 1 ex Sällingesjön
18.3 Enkelbeckasin, 2 ex Ervallašngarna
17.3 Bofink, 1 sj Hagaberg/Frövi
16.3 Sävsparv, 1m Sjömosjön
12.3 Rödhake, 1 sj Sjömosjön
10.3 Skogssnäppa, 1 ex Sjömosjön
10.3 Kricka, 1m Västvalla
10.3 Trana, 1 ex Ervallaängarna
10.3 Dubbeltrast, 1 ex
1 ex
Hagaberg/Frövi
Ervallaängarna
6.3 Tofsvipa, 7 ex Nederby
6.3 Häger, 1 ex Sjömosjön
24.2 Vigg, 1 hanne Sjömosjön
24.2 Skogsduva, 2 ex
4 ex
Västvalla
Sjömosjön
23.2 Ringduva, 1 ex Sällingegärdet
17.2 Sånglärka, 2 ex. DysjŲn
16.2 Grågås, 1 ex Sjömosjön
11.2 Stare, 3 ex Ervallašngarna
11.2 Knölsvan, 2 ex Ervallašngarna
10.2 Kanadagås 16 ex
39 ex
6 ex
Sällingesjön
Västvalla
St Lindessjön
10.2 Ormvråk, 1 ex
2 ex
Sällingesjön
Sjömosjön
10.2 Gråtrut, 3 ex Hinsebergsvaken/Väringen
3.2 Sädgås, 6 ex Rynninge

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2003]
[Ankomsttider våren 2004]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]