Ankomsttider våren 2004i
Lindesbergs kommun

DatumArt och antalLokal
18.5 Bivråk, 1 ex Hagaberg/Frövi
Västvalla
15.5 Rosenfink, 2 sj Västvalla
15.5 Härmsångare, 1 sj Finnåkers kursgård
12.5 Grå flugsnappare, 1 ex Hagaberg/Frövi
11.5 Tornseglare, 14 ex str.
6 ex
Hagaberg/Frövi
Sörbysjön
10.5 Backsvala, 2 ex Morskogasjön
7.5 Gräshoppsångare, 2 sj Orrkilen
6.5 Trädgårdssångare, 2 sj Liaskogen
6.5 Svartsnäppa, 2 ex Sörbysjön
6.5 Näktergal, 2 sj Hagaberg/Frövi
6.5 Törnsångare, sj Hagaberg/Frövi
Liaskogen
2.5 Törnskata, 1 ex Sörbysjön
2.5 Gök, 1 sj Usken
2.5 Sävsångare, 1 sj Finnåkerssjön
1.5 Gulärla, 1 ex Storåbadet
Sjömosjön
1.5 Grönsångare, 1 sj Sjömosjön
1.5 Brushane, 10 ex Sjömosjön
30.4 Rörsångare, sj Hagaberg/Frövi
30.4 Ärtsångare, sj Hagaberg/Frövi
29.4 Buskskvätta, 3 ex Hultasjön
29.4 Hussvala, 1 ex Frövifors
29.4 Svarthätta, sj Hagaberg/Frövi
26.4 Svartvit flugsnappare, sj Frövifors
26.4 Gluttsnäppa, 1 ex Sörbysjön
25.4 Trädpiplärka, 1 sj Sjömosjön
24.4 Göktyta, hörd Frövifors
24.4 Rödstjärt, 1 hanne Frövifors
23.4 Grönbena, hörd Hagaberg/Frövi
21.4 Drillsnäppa, 1 ex Hagaberg/Frövi
20.4 Ladusvala, 1 ex Storåbadet
18.4 Fisktärna, 1 ex Ullersätersviken/Väringen
17.4 Lövsångare, 1 sj Österhammarssjön
17.4 Mindre strandpipare, 1 ex Rockhammars reningsdammar
14.4 Gransångare, 1 sj Finnåkerssjön
13.4 Stenskvätta, 1 hanne Frövifors reningsdammar
7.4 Storlom, 3 ex Prästryggen/Väringen
6.4 Skogssnäppa, 1 ex Sjömosjön
Rya grustag
6.4 Storspov, 2 ex (r)
1 ex
1 ex
Prästryggen/Väringen
Sörängarna
Morskogasjön
4.4 Fiskgjuse, 1 ex Hagaberg/Frövi
3.4 Morkulla, 1 ex Elljusspåret/Frövi
2.4 Skäggdopping, 1 ex Prästryggen/Väringen
2.4 Sädesärla, 2 ex
4 ex
Hagaberg/Frövi
Prästryggen/Väringen
2.4 Järnsparv, 1 sj Hagaberg/Frövi
1.4 Brun kärrhök, 1 hona Sjömosjön
1.4 Hämpling, 1 ex Sörbysjön
31.3 Taltrast, 1 ex Grimsö
31.3 Bergfink, 1 ex Grimsö
31.3 Rödvingetrast, 1 sj Hagaberg/Frövi
31.3 Fiskmås, 1 ex Hedvägen/Frövi
30.3 Vigg, 1 hanne Hinsebergsvaken/Väringen
29.3 Bläsand, 3 ex Sjömosjön
28.3 Enkelbeckasin, 1 ex Sjömosjön
23.3 Sävsparv, 1 sj Hagaberg/Frövi
21.3 Ängspiplärka, 3 ex Morskogasjön
21.3 Dubbeltrast, 2 ex
1 sj
Morskogasjön
Laggars/Ramsberg
19.3 Skrattmås, 2 ex Hinsebergsvaken/Frövi
19.3 Kricka, 2 par
2 par
Sjömosjön
Finnåkerssjön
18.3 Bofink, 1 hanne Laggars/Ramsberg
18.3 Rödhake, 1 sj Hagaberg/Frövi
18.3 Ljungpipare, 2 ex Nederby
16.3 Stare, 7 ex Nederby
14.3 Trana, 1 ex Bohrsån/Vedevåg
14.3 Tofsvipa, 36 ex str.
19 ex (r)
Västvalla
Rynninge
m.fl platser
14.3 Kanadagås, 7 ex str. Nederby
14.3 Sädgås, 3 ex str. Rynninge
14.3 Knölsvan, 1 ex Hinsebergsvaken/Frövi
14.3 Sånglärka, 3 ex
2 str.
Västvalla
Sjömosjön
12.3 Fjällvråk, 1 ex Bäjby/Fellingsbro
11.3 Ormvråk, 1 ex Hagaberg/Frövi
9.3 Grågås, 3 ex
2 ex
Västvalla
Sjömosjön
9.3 Gråtrut, 1 ex Hagaberg/Frövi
7.3 Ringduva, 1 ex Gusselby skola
7.3 Gråhäger, 1 ex Hagabergs reningsdammar
6.3 Skogsduva, 6 ex str. Västvalla

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002]
[Ankomsttider våren 2003]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]