Ankomsttider våren 2001i
Lindesbergs kommun

DatumArt och antalLokal
21.5 Härmsångare, sj Liaskogen
21.5 Bivråk, 1 ex Fänsbosjön
16.5 Rosenfink, 1 sj Västvalla
15.5 Trädgårdssångare, sj Hagaberg/Frövi
14.5 Tornseglare, 1 ex Österhammarssjön
14.5 Svartsnäppa, 1 ex Västvalla
12.5 Rörsångare, sj Österhammarssjön
12.5 Törnskata, 1 hanne Österhammarssjön
7.5 Gök, sj Orrkilen
6.5 Törnsångare, 1 ex Västvalla
6.5 Lärkfalk, 1 ex Sällingesjön
6.5 Näktergal, 1 sj Sörbyholm
6.5 Grå flugsnappare, 1 ex Lillsjön/Frövi
Hagaberg/Frövi
3.5 Ärtsångare, 1 sj Frövi
1.5 Brushane, 15 ex Sällingesjön mfl platser
1.5 Sävsångare, 1 sj Storåbadet
1.5 Backsvala, 2 ex Hagaberg/Frövi
1.5 Gulärla, 4 ex Hagaberg mfl platser
30.4 Grönsångare, 1 sj Rabostan
29.4 Buskskvätta, 1 ex Näset/Finnåkerssjön
29.4 Svartvit flugsnappare, 1 hanne Rävbo/Nederby mfl platser
29.4 Svarthätta, 1 hanne Bläsåsen
29.4 Göktyta, hörd Hagaberg/Frövi
Rabostan
28.4 Hussvala, 1 ex Hagaberg/Frövi
Storåbadet
28.4 Gluttsnäppa, 1 ex Albäcksån mfl platser
27.4 Grönbena, 1 ex Sörbysjön
27.4 Fisktärna, 2 ex Hagaberg/Frövi
27.4 Drillsnäppa, 1 ex Hagaberg/Frövi
27.4 Lövsångare, >2 sj Hagaberg mfl platser
26.4 Ladusvala, 1 ex Hagaberg/Frövi
23.4 Trädpiplärka, 2 ex str. Frövifors
11.4 Mindre strandpipare, 1 ex N Dammen/Frövifors
10.4 Stenskvätta, 2 ex Frövifors
6.4 Storlom, 1 ex Björkasjön
4.4 Storspov, 1 ex Sjömosjön
4.4 Rödvingetrast, 1 ex Hagaberg/Frövi
3.4 Fiskmås, 7 ex Frövifors
3.4 Hämpling, 7 ex Morskogasjön
3.4 Morkulla, 1 ex Fänsäter
3.4 Sädesärla, 1 ex Fänsboda
3.4 Rödhake, sj Frövi mfl platser
3.4 Bergfink, 1 ex Lindesberg
2.4 Taltrast, 1 ex Orrkilen
2.4 Enkelbeckasin, hörd Hagaberg/Frövi
2.4 Bläsand, 1 par Hagaberg mfl lokaler
1.4 Ljungpipare, 1 ex Nederby
1.4 Brun kärrhök, 1 hanne Frövi/Väringen
1.4 Skäggdopping, 1 ex Hinsebergsvaken/Väringen
31.3 Skogssnäppa, 1 ex Sjömosjön
31.3 Kricka, 4 ex Sjömosjön
30.3 Skrattmås, 1 ex Sjömosjön
29.3 Fiskgjuse, 1 ex Sjömosjön
27.3 Fiskmås, 1 ex Österhammarssjön
26.3 Järnsparv, 1 ex Vattentornsområdet/Frövi
18.3 Bofink, 1 ex Vattentornsområdet/Frövi
15.3 Sävsparv, 1 ex Hagaberg/Frövi
14.3 Ringduva, 2 ex Morskoga
14.3 Dubbeltrast, 3 ex
1 ex
Nederby
Albäcksån
14.3 Ängspiplärka, 1 ex Rynninge
13.3 Trana, 1 ex Österhammarssjön
Sjömosjön
13.3 Stare, flera Hägernäs m.fl platser
13.3 Sånglärka, flera Västvalla m.fl platser
13.3 Skogsduva, 1 ex Västvalla
13.3 Kanadagås, flera Österhammarssjön
Västvalla m.fl platser
13.3 Ormvråk, 1 ex Morskoga
11.3 Grågås, ? ex Sjömosjön
11.3 Tofsvipa, 4 ex Västvalla
11.3 Sädgås, 6 ex Västvalla
20.2 Knölsvan, 1 ex Vibyviken/Väringen
19.2 Vigg, 1 hanne Vibyviken/Väringen
19.2 Gråtrut, 2 ex Hagaberg/Frövi

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2002] - [Ankomsttider våren 2003]
[Ankomsttider våren 2004]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]