Ankomsttider våren 2006i
Lindesbergs kommun

DatumArt och antalLokal
23.5 Rosenfink, 1 sj Västvalla
Näset/Finnåkerssjön
23.5 Härmsångare, 1 sj Näset/Finnåkerssjön
17.5 Kärrsångare, 2 sj Västvalla
14.5 Bivråk, 1 ex Munkaboda
14.5 Grå flugsnappare, 1 ex Hagaberg/Frövi
11.5 Törnskata, 1m SSV Källbacken/Lia
11.5 Trädgårdssångare, 1 sj Hagaberg/Frövi
6.5 Gräshoppsångare, 1 sj Västvalla
6.5 Tornseglare, 2 ex Västvalla
5.5 Näktergal, 1 sj Hagaberg/Frövi
5.5 Ärtsångare, 1 sj Frövifors
5.5 Gök, 1 rop Skogsmossen/Käglan
4.5 Småspov, 1 ex Gammelbo
4.5 Gulärla, 3 ex Sjömosjön
4.5 Sävsångare, 1 sj Hagaberg/Frövi
4.5 Törnsångare, 1 sj Hagaberg/Frövi
3.5 Lärkfalk, 1 ex Hagaberg/Frövi
2.5 Svartsnäppa, 3 ex Sörbysjön
1.5 Svarthätta, 1 sj Hagaberg/Frövi
Sjömosjön
Storåbadet
1.5 Rörsångare, 1 sj Österhammarssjön
30.4 Hussvala, 1 ex Österhammarssjön
30.4 Brushane, 3 ex Albäcksån
29.4 Rödstjärt, 1 sj Tvärsjön
Frövifors
28.4 Buskskvätta, 1 ex Gammelbo
Köttsjön
26.4 Svartvit flugsnappare, 1 sj Ullersäter
26.4 Grönsångare, 1 sj Hagabergsliden/Lindesberg
26.4 Grönbena, 1 ex Sörbysjön
26.4 Rödbena, 1 ex Albäcksån
25.4 Gluttsnäppa, 1 ex Morskogasjön
25.4 Lövsångare, 1 sj Hagaberg/Frövi
24.4 Backsvala, 1 ex Sörbysjön
23.4 Fisktärna, 1 ex Österhammarssjön
23.4 Göktyta, 1 sj Dalskogen/Lindesberg
23.4 Trädpiplärka, 1 sj Bläsåsen
22.4 Drillsnäppa, 1 ex Pikaboda
21.4 Ladusvala, 1 ex Rya grustag
19.4 Trädlärka, 1 sj Rya grustag
19.4 Mindre strandpipare, 1 ex Frövifors/Dammarna
15.4 Storlom, 1 ex str.
12 ex (r)
Hagaberg/Frövi
Hinsebergsvaken
13.4 Stenskvätta, 1 ex Frövifors/Dammarna
12.4 Morkulla, 1 ex Mättjärnen
Håkansboda
10.4 Gransångare, 1 sj Hagaberg/Frövi
8.4 Rördrom, 1 ex (spårtecken) Köttsjön
8.4 Rödvingetrast, 1 ex Hinsebergsbron/Frövi
6.4 Storspov, 1 ex Rynninge
5.4 Järnsparv, 1 sj Hagaberg/Frövi
4.4 Taltrast, 1 ex Morskogasjön
4.4 Hämpling, 2 ex Nederby
4.4 Ljungpipare, 1 ex
2 ex
Nederby
Västvalla
4.4 Skogssnäppa, 1 ex Hagaberg/Frövi
2.4 Bergfink, 2 ex Näsbygatan/Frövi
2.4 Sädesärla, 1 ex
2 ex
Västvalla
Vibyviken/Väringen
1.4 Fiskgjuse, 1 ex Västvalla
1.4 Tornfalk, 1 ex Västvalla
1.4 Vigg, 1f Sjömosjön
31.3 Rödhake, 1 ex Hedvägen/Frövi
31.3 Skäggdopping, 1 ex Vibyviken/Väringen
30.3 Dubbeltrast, 2 ex Rynninge
30.3 Brun kärrhök, 1f Västvalla
30.3 Sävsparv, 1m Hagaberg/Frövi
30.3 Knölsvan, 1 ex Vibyviken/Väringen
30.3 Fiskmås, 7 ex
1 ex
Vibyviken/Väringen
Storbron/Fellingsbro
29.3 Skrattmås, 1 ex Reningsdammen/Frövifors
29.3 Sädgås, 8 ex str. Västvalla
29.3 Enkelbeckasin, 1 ex Hagaberg/Frövi
29.3 Gråtrut, 2 ex str.
1 ex
Hagaberg/Frövi
Rynninge
29.3 Ängspiplärka, 1 ex Hagaberg/Frövi
29.3 Sånglärka, 25 ex (r) Västvalla
29.3 Sothöna, 1 ex Hinsebergsvaken/Väringen
29.3 Storskarv, 6 ex (r) Vibyviken/Väringen
29.3 Kricka, 1 par Vibyviken/Väringen
28.3 Bläsand, 1 par Vibyviken/Väringen
28.3 Kanadagås, 3 ex Finnåkerssjön
24.3 Trana, 1 ex (r) Vibyviken/Väringen
23.3 Gråhäger, 5 ex
4 ex
Storbron, Fellingsbro
Vibyviken/Väringen
22.3 Tofsvipa, 1 ex Sjömosjön
22.3 Bofink, 1m Skomakaregatan/Frövi
21.3 Ringduva, 3 ex str. Västvalla
21.3 Stare, 2 ex Fridhemsgatan, Frövi
19.3 Grågås, 2 ex
3 ex
Hagaberg/Frövi
Vibyviken/Väringen
16.3 Skogsduva, 7 ex Västvalla
7.3 Ormvråk, 1 ex Källbacken, Lia

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002]
[Ankomsttider våren 2003] - [Ankomsttider våren 2004] - [Ankomsttider våren 2005]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]