Ankomsttider våren 2005i
Lindesbergs kommun

DatumArt och antalLokal
19.5 Rosenfink, 1 sj Albäcksån
19.5 Törnskata, 1 ex
3 ex
Hagaberg/Frövi
Liaskogen
16.5 Härmsångare, 1 sj Hagaberg/Frövi
14.5 Bivråk, 1 ex Hagaberg/Frövi
12.5 Törnsångare, 1 ex Hagabergsliden/Lindesberg
10.5 Grå flugsnappare, 1 ex Hagaberg/Frövi
8.5 Trädgårdssångare, 1 sj Österhammar
6.5 Näktergal, 1 sj Ö Bohr
6.5 Gräshoppsångare, 1 sj Hagaberg/Frövi
4.5 Svartsnäppa, 1 ex Sörbysjön
4.5 Gök, hörd Sörbysjön
4.5 Ärtsångare, 1 sj Frövi
Storåbadet
4.5 Backsvala, 1 ex Storåbadet
3.5 Tornseglare, 1 ex Storåbadet
3.5 Rörsångare, 1 sj Hagaberg/Frövi
2.5 Rödstjärt, 1 sj Hagabergsliden/Lindesberg
1.5 Lärkfalk, 1 ex Sjömosjön
1.5 Gulärla, 1 ex Storåbadet m.fl lokaler
1.5 Hussvala, 2 ex
10 ex
Hagaberg/Frövi
Storåbadet
30.4 Brushane, 1 m Sörbysjön
30.4 Buskskvätta, 1 ex Finnåkerssjön
28.4 Grönsångare, 1 sj Liaskogen
27.4 Svartvit flugsnappare, 1 ex Hedvägen/Frövi
27.4 Göktyta, 1 sj Grimsö
27.4 Drillsnäppa, 1 ex Bläsåsen
Frövifors
26.4 Trädpiplärka, 1 sj Hagaberg/Frövi
25.4 Svarthätta, 1 sj Hagaberg/Frövi
22.4 Grönbena, 1 ex Finnåkerssjön
21.4 Fisktärna, 1 ex Stor-Väringen
19.4 Lövsångare, 1 sj Hagaberg/Frövi
18.4 Gluttsnäppa, 1 ex Sörbysjön
17.4 Rödbena, 1 ex Morskogasjön
17.4 Ladusvala, 1 ex Hagaberg/Frövi
13.4 Svarthakedopping, 1 ex Hökasjön
7.4 Skedand, 1m Morskogasjön
7.4 Storlom, 1 ex Ullersätersviken/Väringen
5.4 Storspov, 1 ex Morskogasjön
4.4 Hämpling, 1 ex Västvalla
3.4 Skäggdopping, 1 ex Hinsebergsvaken/Väringen
2.4 Salskrake, 1 par
1m
Hinsebergsvaken/Väringen
Österhammarssjön
2.4 Mindre strandpipare, 1 ex (r) Furunäs/Väringen
1.4 Fiskmås, 2 ex Hinsebergsvaken/Väringen
1.4 Stenskvätta, 1 ex Frövifors
1.4 Skogssnäppa, 2 ex Sjömosjön
1.4 Fiskgjuse, 1 ex Sjömosjön
1.4 Taltrast, 1 sj St Lindessjön/Lindesberg
29.3 Morkulla, 1 ex Näset/Finnåkerssjön
29.3 Stjärtand, 1 par Sjömosjön
27.3 Brun kärrhök, 1 par Köttsjön
27.3 Bläsand, 1m Sjömosjön
27.3 Skrattmås, 1 ex Hinsebergsvaken/Väringen
26.3 Bergfink, 1 ex Grindtorp
26.3 Sädesärla, 1 ex Västvalla
26.3 Enkelbeckasin, 1 ex
5 ex str.
Nederby
Sjömosjön
26.3 Dubbeltrast, 1 ex Morskogasjön
26.3 Ljungpipare, 1 ex Morskogasjön
26.3 Vigg, 3m Vibyviken/Väringen
26.3 Rödhake, 1 ex Hagaberg/Frövi
26.3 Rödvingetrast, 1 sj Furunäs/Väringen
25.3 Kricka, 2 par Furunäs/Väringen
25.3 Järnsparv, 1 sj Hagaberg/Frövi
24.3 Knölsvan, 2 ex Hinsebergsvaken/Väringen
24.3 Sothöna, 1 ex Frövibro/Fröviforsån
23.3 Ängspiplärka, 1 hörd Västvalla
23.3 Bofink, 1 sj
4m
Furunäs/Väringen
Laggars
22.3 Trana, 1 ex
1 ex str.
2 ex
Hagaberg/Frövi
Vedevåg
Morskogasjön
21.3 Gråtrut, 1 ex Rynninge
20.3 Sädgås, 11 ex Nederby
20.3 Kanadagås, 1 ex
9 ex
Ringaby kraftstation
Nederby
20.3 Ringduva, 2 ex str.
2 ex (r)
Rynninge
Sjömosjön
19.3 Sånglärka, 1 ex str. Rynninge
19.3 Tofsvipa, 4 ex Nederby
17.3 Grågås, 3 ex Västvalla
17.3 Stare, 2 ex Frövifors
17.3 Rördrom, 1 ex Furunäs/Väringen
13.3 Sävsparv, 1 ex Sjömosjön
8.3 Skogsduva, 1 ex Sjömosjön
6.3 Gråhäger, 1 ex Ringaby kraftstation
28.2 Ormvråk, 1 ex Finnåkerssjön

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002]
[Ankomsttider våren 2003] - [Ankomsttider våren 2004]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]