Ankomsttider våren 2007i
Lindesbergs kommun

DatumArt och antalLokal
19.5 Grå flugsnappare, 5 ex Finnåkers kursgård
18.5 Rosenfink, 1 sj Gusselby
16.5 Trädgårdssångare, 1 sj Hagaberg/Frövi
15.5 Bivråk, 1 ex Frötuna
12.5 Härmsångare, 1 sj Oppboga
11.5 Backsvala, 1 ex Hagaberg/Frövi
10.5 Tornseglare, 1 ex Hagaberg/Frövi
7.5 Törnsångare, 1 sj Västvalla
7.5 Näktergal, 1 sj Hagaberg/Frövi
6.5 Gök, 1 rop Munkaboda
1.5 Lärkfalk, 1 ex
5 ex
Hagaberg/Frövi
Sjömosjön
1.5 Brushane, 2 ex Sörbysjön
1.5 Rörsångare, 1 sj Hagaberg/Frövi mfl lokaler
29.4 Gulärla, 1 ex Sköldberga
29.4 Ärtsångare, 1 sj Hagabergsliden, Lindesberg
28.4 Hussvala, 1 ex Stora Lindessjön
27.4 Sävsångare, 1 sj Hagabergs reningsdammar
26.4 Buskskvätta, 1 sj Hagaberg/Frövi
25.4 Rödstjärt, 1 sj Lindesberg
25.4 Grönsångare, 1 sj Bläsåsen
25.4 Svarthätta, 1 sj Hagaberg/Frövi
24.4 Mindre strandpipare, 2 ex Rockhammars reningsdammar
23.4 Grönbena, 1 ex Sörbysjön
23.4 Gluttsnäppa, 1 ex Sörbysjön
23.4 Fisktärna, 1 ex Känässjön
21.4 Svartvit flugsnappare, 1 sj Sjömosjön
20.4 Ladusvala, 2 ex Köttsjön
18.4 Trädpiplärka, 1 sj Hagaberg/Frövi
17.4 Drillsnäppa, 2 ex Hagaberg/Frövi
17.4 Lövsångare, 1 sj Gusselby
Hagaberg/Frövi
13.4 Stenskvätta, 1 ex Morskogasjön
10.4 Fiskgjuse, 1 ex Finnåkerssjön
5.4 Göktyta, 1 ex Köttsjön
2.4 Storspov, 1 ex Västvalla
2.4 Hämpling, 1 sj Österhammarssjön
1,4 Brun kärrhök, 1m
1 ex
Hagaberg/Frövi
Österhammarssjön
31.3 Storlom, 1 ex Köttsjön
30.3 Bläsand, 17 ex
4 ex
Hagaberg/Frövi
Stora Lindessjön
27.3 Skogssnäppa, 1 ex Köttsjön
27.3 Järnsparv, 1 sj Hagaberg/Frövi
26.3 Sädesärla, 1 ex Lilla Lindessjön
23.3 Rödvingetrast, 1 sj Munkaboda
21.3 Bergfink, 6 ex Östra Löa
19.3 Fiskmås, 4 ex Sjömosjön
17.3 Morkulla, 1 spel Larsbo
Stråssa
16.3 Ängspiplärka, 1 ex Västvalla
15.3 Rödhake, hörd Hagaberg/Frövi
13.3 Skrattmås, 1 ex Hinsebergsvaken
13.3 Sävsparv, 1 sj Hagaberg/Frövi
13.3 Taltrast, 1 ex Hagaberg/Frövi
12.3 Enkelbeckasin, 1 ex Nederby
12.3 Ljungpipare, 1 ex Nederby
12.3 Dubbeltrast, 2 ex Nederby/Berga
11.3 Bofink, 1m Nyberget/Grindtorp
11.3 Skäggdopping, 1 ex Stora Lindessjön
11.3 Knölsvan, 4 ex Västvalla
11.3 Storskarv, 1 ex Hinsebergsvaken
11.3 Vigg, 3m1f Hinsebergsvaken
9.3 Trana, 1 ex Nederby
9.3 Sädgås, 80 ex Nederby
8.3 Skogsduva, 1 ex Fänninge
Nederby
7.3 Gråtrut, 1 ex Vibyviken
6.3 Kricka, 1m Frövifors, Mellandammen
6.3 Ringduva, 1 ex Rynninge
5.3 Sånglärka, 1 ex Nederby
Frötuna
5.3 Stare, 1 ex Nederby
5.3 Kanadagås, 2 ex Hinsebergsvaken
4.3 Grågås, 1 ex Stora Lindessjön
4.3 Gråhäger, 1 ex Vibyviken
4.3 Tofsvipa, 1 ex Västvalla
4.3 Ormvråk, 1 ex Västvalla

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002]
[Ankomsttider våren 2003] - [Ankomsttider våren 2004] - [Ankomsttider våren 2005]
[Ankomsttider våren 2006] - [Ankomsttider våren 2008]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]