Ankomsttider våren 2020
i Lindesbergs kommun


DatumArt och antalLokal
24.5 Bivråk, 3 ex Hagaberg, Frövi
22.5 Törnskata, 1 ex Lilla Värhult, Ramsberg
19.5 Tornseglare, 1 ex
2 ex
Västvalla
Frövi
19.5 Härmsångare, 1 ex Torphyttan, Lindesberg
12.5 Rosenfink, 1 sj Ö Öskevik
11.5 Grå flugsnappare, 1 ex Fridhem, Ullersätter
10.5 Backsvala, 1 ex Hagaberg, Ullersättersviken
7.5 Trädgårdssångare, 1 sj Hagaberg, Frövi
6.5 Törnsångare, 1 sj Ringaby kraftstation
6.5 Gräshoppsångare, 1 sj Åslaholmen, Västvalla
3.5 Ärtsångare, 1 sj Vattentornsområdet, Frövi
3.5 Gök, 1 sj Råckström, Fellingsbro
3.5 Näktergal, 1 sj Prästryggen, Frövi
2.5 Lärkfalk, 1 ex Västvalla
Korrvike
1.5 Brushane, 20 ex
14 ex
Vasselhyttan
Morskogasjön
m.fl platser
1.5 Gulärla, 1 ex Västvalla
1.5 Rörsångare, 1 ex Hagaberg, Ullersättersviken
30.4 Svarthakedopping, 2 ex Hökasjön
30.4 Svartsnäppa, 1 ex Västvalla
30.4 Mindre strandpipare, 1 ex Västvalla
29.4 Grönsångare, 2 sj Hagaberg, Kilskogen
29.4 Rödstjärt, 1 hanne
1 sj
1 sj
Hagabergsliden, Lindesberg
Oppegården, Fellingsbro
Lövstagatan, Frövi
27.4 Sävsångare, 1 ex Hagaberg, Ullersättersviken
27.4 Fisktärna, 1 ex Hagaberg, Ullersättersviken
26.4 Buskskvätta, 1 ex Västansjö
25.4 Hussvala, 2 ex Hagaberg, Frövi
24.4 Svarthätta, 1 sj Vassbron, Arbogaån
24.4 Gluttsnäppa, 1 ex Hagaberg, Ullersättersviken
23.4 Svartvit flugsnappare, 1 hanne
1 sj.
Rockhammar
Fridhem, Ullersätter
23.4 Göktyta, 1 hörd. Rockhammar
Björkhammar, Lindesberg
22.4 Grönbena, 2 ex Spelmossen, Ramsberg
19.4 Lövsångare, 1 sj. Rockhammar
19.4 Trädpiplärka, 2 sj. Grindtorp, Usken
18.4 Drillsnäppa, 2 ex. Morskogasjön
15.4 Ladusvala, 1 ex. Västvalla
Hagaberg, Ullersättersviken
10.4 Svart rödstjärt, 1 hanne. Tomasboda
9.4 Smålom, 3 ex. Råsvalen
9.4 Stenskvätta, 1 hanne. Rävbo, Nederby
6.4 Storspov, 1 ex. Rävudden, Gusselby
6.4 Skogssnäppa, 1 ex. Tomasboda
5.4 Hämpling, 1 ex. Västvalla
4.4 Fiskgjuse, 1 ex Västvalla
30.3 Järnsparv, 1 sj. Hagaberg, Frövi
Vassbron
27.3 Gransångare, 1 sj. Hagaberg, Frövi
26.3 Sädesärla, 1 ex. Morskogasjön
26.3 Enkelbecksin, 1 spel
1 ex
Västantorp, Lindes sn
Morskogasjön
26.3 Taltrast, 1 sj. Sörbysjön
25.3 Storlom, 2 ex str. Västra Bor
22.3 Fiskmås, 1 ex Hagaberg, Ullersättersviken
21.3 Ängspiplärka, 1 ex Morskoga
20.3 Skrattmås, 1 ex Sörbysjön
17.3 Rödvingetrast, 1 sj Hagaberg, Frövi
15.3 Bergfink, 1 hanne Munkaboda
14.3 Forsärla, 1 ex Västansjö
14.3 Trädlärka, 1 ex str. Sällinge
14.3 Salskrake, 1 par Hagaberg, Ullersättersviken
13.3 Sävsparv, 1 sj Västvalla
13.3 Brun kärrhök, 1 hanne Karlslund, Ullersätter
11.3 Bläsand, 3 hannar Sörbysjön
11.3 Kricka, 2 ex Morskogasjön
11.3 Ljungpipare, hörd Hägernäs
10.3 Skäggdopping, 1 ex Hagaberg, Ullersättersviken
9.3 Rördrom, hörd Kaninholmen, Väringen
9.3 Rödhake, 1 sj Hagaberg, Frövi
9.3 Sothöna, hörd Hagabergs reningsdammar
9.3 Morkulla, 1 spel Västvalla
6.3 Gråhäger, 1 ex Hinsebergsbron, Väringen
5.3 Bofink, 2 hannar Skogsmossen, Käglan
2.3 Vigg, 1 hanne Hinsebergsbron, Väringen
27.2 Tofsvipa, 3 ex Sällinge
25.2 Dubbeltrast, 1 ex Åvik, Oppboga
24.2 Ringduva, 1 ex Munkaboda
Stenby
23.2 Skogsduva, 2 ex Albäcksån
18.2 Trana, 2 ex Fellingsbro kyrka
18.2 Sånglärka, 3 ex Fänningegärdena
5.2 Sädgås, 12 ex Mon, Finnåkerssjön
5.2 Grågås, 11 ex Mon, Finnåkerssjön
2.2 Gråtrut, 2 ex Hagaberg, Ullersättersviken
2.2 Stare, 2 ex Västvalla

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002]
[Ankomsttider våren 2003] - [Ankomsttider våren 2004] - [Ankomsttider våren 2005]
[Ankomsttider våren 2006] - [Ankomsttider våren 2007] - [Ankomsttider våren 2008]
[Ankomsttider våren 2009] - [Ankomsttider våren 2010] - [Ankomsttider våren 2011] -
[Ankomsttider våren 2012] - [Ankomsttider våren 2013] - [Ankomsttider våren 2014] -
[Ankomsttider våren 2015] - [Ankomsttider våren 2016] - [Ankomsttider våren 2017] -
[Ankomsttider våren 2018] - [Ankomsttider våren 2019] - [Ankomsttider våren 2020]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]