Ankomsttider våren 2016
i Lindesbergs kommun


DatumArt och antalLokal
23.5 Grå flugsnappare, 1 sj Hemdal
21.5 Bivråk, 1 ex Hagaberg, Frövi
12.5 Backsvala, 1 ex Hagaberg, Frövi
12.5 Svartsnäppa, 1 ex Morskogasjön
12.5 Trädgårdssångaree, 1 sj Hagaberg, Frövi
Lillsjön, Lia
10.5 Härmsångare, 1 sj Tomasboda, Ramsberg
10.5 Tornseglare, 1 ex Museet, Frövifors
9.5 Näktergal, 1 sj Hagaberg, Frövi
Nain, Frövi
8.5 Rosenfink, 1 sj Frövidalsgatan, Frövi
6.5 Törnsångare, 1 sj Storåbadet
5.5 Sävsångare, 1 sj Hagaberg, Frövi
4.5 Gräshoppsångare, 1 sj Västvalla/Nederby
4.5 Törnskata, 1 hanne Västvalla/Nederby
3.5 Gulärla, 4 ex Näset, Stora Lindessjön
2.5 Grönsångare 1 sj Kyrkberget, Lindesberg
2.5 Buskskvätta 2 ex Morskogajön
1.5 Ärtsångare 1 sj Järnvägsgatan, Frövi
1.5 Gök, 1 rop Tomasboda
1.5 Lärkfalk, 1 ex Sjömosjön
1.5 Brushane, 10 ex
3 ex
Sjömosjön
Näset, St Lindessjön
1.5 Hussvala, 1 ex Hagaberg, Frövi
1.5 Rörsångare, 1 sj Hagaberg, Frövi
30.4 Rödsstjärt, 1 sj Kyrkberget, Lindesberg
27.4 Göktyta, 1 rop Hagaberg, Frövi
26.4 Svarthätta, 1 sj Rockhammar
25.4 Grönbena, spel Sörbysjön
24.4 Gluttsnäppa, 1 ex Sörbysjön
21.4 Svartvit flugsnappare, 1 ex Bläsåsen
19.4 Drillsnäppa, 1 ex Sörbysjön
19.4 Fisktärna, 1 ex Ullersättersviken, Frövi
19.4 Lövsångare, 1 sj Hagaberg, Frövi
Västantorp
19.4 Hämpling, 2 ex Lindeskolan, Lindesberg
17.4 Trädpiplärka, 1 sj Sällinge
16.4 Fiskgjuse, 1 ex Sällinge
8.4 Stenskvätta, 1 ex Valsjöheden
8.4 Storspov, 2 ex Morskogasjön
6.4 Ladusvala, 1 ex ICA, Frövi
3.4 Storlom, 1 ex Oppäsen
29.3 Taltrast, 1 sj Hemdal, Frövi
28.3 Järnsparv, 1 sj Grindtorp
28.3 Rödvingetrast, 1 ex Hagaberg, Frövi
27.3 Brun kärrhök, 1 hona Nederby
27.3 Bergfink, 1 ex Grindtorp
27.3 Skogssnäppa, 1 ex Sjömosjön
26.3 Fiskmås, 1 ex Hagaberg, Ullersättersviken
26.3 Sädesärla, 1 ex Stenängen, Finnåkerssjön
24.3 Ljungpipare, 2 ex Mon, Finnåkerssjön
23.3 Bläsand, 1 par Sjömosjön
23.3 Skrattmås, 5 ex Stora Lindessjön
22.3 Enkelbeckasin, 1 ex Hagaberg, Frövi
20.3 Ängspiplärka, 1 ex Sällingesjön
20.3 Skäggdopping, 1 ex Hinsebergsvaken, Frövi
19.3 Morkulla, 1 ex Grönbo
19.3 Sävsparv, hörd Hagabergs reningsdammar
18.3 Vigg, 6 ex Hinsebergsvaken, Frövi
17.3 Sothöna, 2 ex Hagabergs reningsdammar
17.3 Kricka, 4 hannar Sjömosjön
15.3 Dubbeltrast, 1 sj Munkaboda
11.3 Rödhake, 1 ex Hagabergsliden, Lindesberg
10.3 Trana, 1 ex Lillsjön, Lia
9.3 Gråhäger, 1 ex Hagabergsliden, Lindesberg
6.3 Bofink, 1 hanne Näsby kyrka, Frövi
27.2 Sånglärka, 7 ex Kullen, Nederby
26.2 Ormvråk, 1 ex Nederby
25.2 Ringduva, 1 ex Lindesberg
24.2 Skogsduva, 1 rop Sköldberga
23.2 Stare, 1 ex Ullersätter
11.2 Tofsvipa, 6 ex Rävbo, Nederby
10.2 Sädgås, 110 ex Rävbo, Nederby
10.2 Kanadagås, 60 ex Rävbo, Nederby
10.2 Gråtrut, 2 ex Hinsebergsvaken
7.2 Sångsvan, 1 ex str Lindesberg
6.2 Grågås, 1 ex Sällinge

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002]
[Ankomsttider våren 2003] - [Ankomsttider våren 2004] - [Ankomsttider våren 2005]
[Ankomsttider våren 2006] - [Ankomsttider våren 2007] - [Ankomsttider våren 2008]
[Ankomsttider våren 2009] - [Ankomsttider våren 2010] - [Ankomsttider våren 2011] -
[Ankomsttider våren 2012] - [Ankomsttider våren 2013] - [Ankomsttider våren 2014] - [Ankomsttider våren 2015]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]