Ankomsttider våren 2012
i Lindesbergs kommun


DatumArt och antalLokal
20.5 Bivråk, 2 ex Hagaberg, Frövi
19.5 Gräshoppsångare, 1 sj Dysjön
18.5 Härmsångare, 1 sj Bläsåsen
16.5 Rosenfink, 2 ex Finnåkerssjön
15.5 Näktergal, 1 sj Hagaberg, Frövi
13.5 Törnskata, 1 ex Sörbysjön
13.5 Trädgårdssångare, 1 sj Hagaberg, Frövi
5.5 Gök, 1 hörd Österhammarssjön
4.5 Törnsångare, 1 sj Köttsjön
4.5 Grå flugsnappare, 1 ex Frövifors reningsdammar
2.5 Rödstjärt, 1 sj Hagaberg, Frövi
1.5 Backsvala, 1 ex Sjömosjön
1.5 Lärkfalk, 1 ex Hagaberg, Frövi
Sjömosjön
1.5 Ärtsångare, 1 sj Hagabergsliden, Lindesberg
1.5 Sävsångare, 1 sj Österhammarssjön
30.4 Grönsångare, 1 sj Kägelbanan, Lindesberg
29.4 Brushane, 8 ex Sjömosjön
29.4 Buskskvätta, 1 ex Sörbysjön
28.4 Tornseglare, 1 ex Sjömosjön
28.4 Hussvala, 2 ex
5 ex
Frövifors
Finnåkerssjön
28.4 Svartvit flugsnappare, 1 hanne Hagaberg, Frövi
27.4 Rörsångare, sj Hagaberg, Frövi
27.4 Svarthätta, sj Hagaberg, Frövi
27.4 Fisktärna, 1 ex
5 ex
Hagaberg, Frövi
Stor-Väringen
23.4 Trädpiplärka, 1 ex Morskogasjön
23.4 Mindre strandpipare, 1 par Frövifors reningsdammar
23.4 Gulärla, 3 ex Frövifors reningsdammar
22.4 Lövsångare, 1 sj Hemdal
21.4 Ladusvala, 2 ex
1 ex
Rockhammars reningsdammar
Ö Bohr
21.4 Gluttsnäppa, hörd Hagaberg, Frövi
20.4 Drillsnäppa, 1 ex Bläsåsen
19.4 Göktyta, 1 ex Rynninge
16.4 Stenskvätta, 1 ex Råsvalen
12.4 Storspov, 3 ex
4 ex
Morskogasjön
Finnåkerssjön
12.4 Grönbena, 2 ex Hagabergs reningsdammar
8.4 Fiskgjuse, 2 ex Köttsjön
6.4 Storlom, 1 ex Usken
31.3 Skogssnäppa, 2 ex Norrbyhammar
31.3 Sädesärla, 1 ex Norrbyhammar
31.3 Ljungpipare, 2 ex Morskogasjön
29.3 Bergfink, 2 ex Karlslund, Ullersäter
25.3 Hämpling, 1 ex Vedevåg
24.3 Taltrast, 1 ex Hagaberg, Frövi
23.3 Enkelbeckasin, 1 ex Österhammarssjön
23.3 Bläsand, 2m1f
2 par
Sjömosjön
Österhammarssjön
23.3 Skrattmås, 10 ex Ullersätersviken m.fl lokaler
23.3 Skäggdopping, 1 ex Hagaberg, Ullersätersviken
22.3 Järnsparv, 1 sj Köttsala
22.3 Brun kärrhök, 1 hanne Sjömosjön
21.3 Morkulla, 1 ex Rynninge
20.3 Rödhake, 1 ex Näsbygatan, Frövi
20.3 Sävsparv, >1 sj Hagaberg, Frövi
18.3 Rödvingetrast, 2 ex Köttsala
17.3 Trana, 2 ex
3 ex str. NO
Sjömosjön
Frövi
17.3 Ängspiplärla, 1 ex Östra Öskevik
16.3 Sothöna, 1 ex Hagabergs reningsdammar
16.3 Gråhäger, 1 ex Hinsebergsvaken, Frövi
12.3 Fiskmås, 1 ex Frövifors
12.3 Dubbeltrast, 2 ex Mon, Finnåkerssjön
12.3 Kricka, 1 hanne Finnåkerssjön
11.3 Bofink, 2 hannar Hagaberg, Frövi
10.3 Storskarv, 1 ex Sjömosjön
4.3 Ringduva, 1 ex
3 ex
Rävbo, Nederby
Karlslund
3.3 Tofsvipa, 13 ex
2 ex
Sällingegärdet
Sjömosjön
2.3 Sånglärka, 4 ex Gammelbo
1.3 Sädgås, 1 ex str. Hagaberg, Frövi
28.2 Grågås, 10 ex Österhammarssjön
28.2 Ormvråk, 2 ex Rockhammar
27.2 Stare, 1 ex Rävbo, Nederby
25.2 Vigg, 5 ex Vibyviken, Väringen
25.2 Gråtrut, 2 ex Vibyviken, Väringen
24.2 Skogsduva, 1 ex Finnåkerssjön
24.2 Kanadagås, 12 ex Hagaberg, Frövi m.fl platser

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002]
[Ankomsttider våren 2003] - [Ankomsttider våren 2004] - [Ankomsttider våren 2005]
[Ankomsttider våren 2006] - [Ankomsttider våren 2007] - [Ankomsttider våren 2008]
[Ankomsttider våren 2009] - [Ankomsttider våren 2010] - [Ankomsttider våren 2011]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]