Ankomsttider våren 2015
i Lindesbergs kommun


DatumArt och antalLokal
28.5 Rosenfink, 1 sj N Dammen, Frövifors
21.5 Grå flugsnappare, 1 ex Museet, Frövifors
20.5 Härmsångare, 1 sj Frövifors
15.5 Törnsångare, 1 sj Hagaberg Frövi
15.5 Backsvala, 1 ex Hagaberg Frövi
14.5 Lärkfalk, 1 ex Morskogasjön
11.5 Trädgårdssångare, 1 sj Hagaberg Frövi
10.5 Näktergal 1 sj Ringaby kraftstation
9.5 Bivråk, 1 ex Hagaberg Frövi
9.5 Tornseglare, 1 ex Hagaberg Frövi
5.5 Gök, 1 rop Hagaberg Frövi
5.5 Ärtsångare, 1 sj Skomakaregatan, Frövi
3.5 Sävsångare, 1 sj Hagabergs reningsdammar
1.5 Brushane, 5 ex Österhammarssjön
1.5 Buskskvätta, 1 ex Österhammarssjön
1.5 Grönbena, 2 ex
6 ex
1 ex
Hagaberg Frövi
Sjömosjön
Österhammarssjön
29.4 Gluttsnäppa, 1 ex Hagaberg Frövi
29.4 Rörsångare, 1 sj Hagabergs reningsdammar
28.4 Grönsångare, 1 sj Kägelbanan, Lindesberg
28.4 Göktyta, 1 sj Hagaberg Frövi
Bläsåsen
27.4 Rödstjärt, 1 sj Kägelbanan, Lindesberg
27.4 Svarthätta, 1 sj Hagaberg Frövi
26.4 Svartvit flugsnappare, 1 hanne Tomasboda
26.4 Gulärla, 1 ex Dalskogen, Lindes sn
26.4 Fisktärna, 2 ex Stor-Väringen
25.4 Hussvala, 2 ex Hagaberg Frövi
24.4 Trädpiplärka, 1 sj Hagaberg Frövi
23.4 Ladusvala, 1 ex
2 ex
Hägernäs
Tomasboda
23.4 Lövsångare, > 2 sj Hagaberg Frövi
22.4 Drillsnäppa, 1 ex Hagaberg, Ullersättersviken
Frövifors, Museet
9.4 Storspov, 1 ex Hagaberg Frövi
9.4 Fiskgjuse, 1 ex Hagaberg Frövi
3.4 Skogssnäppa, 1 ex Hagabergs reningsdammar
2.4 Sädesärla, 1 ex N Dammen, Frövifors
31.3 Rödvingetrast, 3 ex + sj Hagaberg, Frövi
31.3 Taltrast, 1 sj Hagaberg, Frövi
30.3 Hämpling , 1 ex Hägernäs
25.3 Enkelbeckasin , 1 ex Morskogasjön
25.3 Ljungpipare , 4 ex
1 ex
Morskogasjön
Nederby
24.3 Ängspiplärka , 1 ex Stackerud
22.3 Storlom, 1 ex Hagaberg, Ullersättersviken
21.3 Skrattmås, 1 ex Lindesberg
21.3 Järnsparv, 1 ex Rockhammar
20.3 Skäggdopping, 2 ex Hagaberg, Ullersättersviken
19.3 Brun kärrhök, 1 hona Nederby
18.3 Sothöna, 2 ex Hagabergs reningsdammar
15.3 Morkulla, 2 ex Munkaboda
12.3 Dubbeltrast, 2 ex Nederby
12.3 Sävsparv, 1 hona Hagaberg, Frövi
12.3 Rödhake, 1 ex Munkaboda
9.3 Bofink, 1 hane Tomasboda
8.3 Fiskmås, 1 ex Hagabergsliden
8.3 Kricka, 1 par Österhammarssjön
8.3 Bläsand, 2 par Österhammarssjön
7.3 Trana, 1 ex Sällingegärdet
7.3 Vigg, 1 hane Hinsebergsvaken
6.3 Bergfink, 4 ex Hagaberg, Frövi
5.3 Skogsduva, 1 ex Sällingegärdet
5.3 Ringduva, 1 ex Hagaberg, Frövi
2.3 Gråhäger, 2 ex Hagaberg, Frövi
1.3 Sånglärka, 2 ex
1 ex.
Sällingesjön
Åbyhammar
26.2 Stare, 8 ex Rävbo, Nederby
25.2 Ormvråk, 1 ex Åbyhammar
25.2 Tofsvipa, 4 ex Sjömosjön
24.2 Sädgås, 2 ex Nederby
23.2 Kanadagås, 77 ex Nederby
23.2 Grågås, 6 ex
9 ex.
Nederby
Sjömosjön
21.2 Sångsvan, 5 ex str. Hagaberg, Frövi
19.2 Gråtrut, 1 ex Stora Lindessjön

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002]
[Ankomsttider våren 2003] - [Ankomsttider våren 2004] - [Ankomsttider våren 2005]
[Ankomsttider våren 2006] - [Ankomsttider våren 2007] - [Ankomsttider våren 2008]
[Ankomsttider våren 2009] - [Ankomsttider våren 2010] - [Ankomsttider våren 2011] -
[Ankomsttider våren 2012] - [Ankomsttider våren 2013] - [Ankomsttider våren 2014]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]