Ankomsttider våren 2013
i Lindesbergs kommun


DatumArt och antalLokal
18.5 Bivråk, 1 ex Hällsjön
16.5 Backsvala, 15 ex Bläsåsen, Stor-Väringen
15.5 Törnskata, 1 hona Hagaberg, Frövi
14.5 Trädgårdssångare, 1 sj Hagaberg, Frövi
13.5 Sävsångare, 1 sj Orrkilen
11.5 Törnsångare, 1 sj Usken
Storåbadet
11.5 Rosenfink, 1 sj Grindtorp, Lindes sn
10.5 Tornseglare, 1 ex Grindtorp, Lindes sn
10.5 Härmsångare, 1 sj Grindtorp, Lindes sn
8.5 Grå flugsnappare, 1 ex Frövifors
8.5 Näktergal, 2 sj Hagaberg,Frövi
4.5 Rörsångare, 1 sj Hagaberg,Frövi
1.5 Gök, 1 rop Österhammarssjön
1.5 Lärkfalk, 1 ex Hagaberg, Frövi
Österhammarssjön
Sjömosjön
30.4 Grönsångare, 1 sj Hagaberg,Frövi
29.4 Ärtsångare, 1 sj Hagabergsliden, Lindesberg
28.4 Svarthätta, 1 sj Hagaberg, Frövi
28.4 Buskskvätta, 1 ex Frövifors
28.4 Gulärla, 1 ex Reningsdammarna, Rockhammar
27.4 Fisktärna, 1 ex Hagaberg, Ullersättersviken
26.4 Mindre strandpipare, 1 ex Reningsdammarna, Rockhammar
26.4 Gluttsnäppa, 1 ex
2 ex
Hagaberg, Frövi
Näset, Finnåkerssjön
25.4 Göktyta, 1 ex Frövifors
25.4 Rödstjärt, 1 sj Frövifors
24.4 Svartvit flugsnappare, 1 ex Rynninge
24.4 Drillsnäppa, 1 ex Reningsdammarna, Rockhammar
19.4 Hussvala, 2 ex Reningsdammarna, Rockhammar
19.4 Ladusvala, 12 ex Reningsdammarna, Rockhammar
17.4 Ljungpipare, 2 ex Morskogasjön
16.4 Järnsparv, 1 sj Hagaberg, Frövi
16.4 Hämpling, 1 ex Hagaberg, Frövi
16.4 Enkelbeckasin, 1 ex Frövifors
15.4 Storlom, 1 str Kägleborg, Käglan
15.4 Stenskvätta, 1 hanne Morskoga
15.4 Grönbena, hörd Hägernäs
15.4 Rödvingetrast, 1 ex Karlslund, Ullersätter
15.4 Taltrast, 1 ex
1 sj
Hagaberg, Frövi
Munkaboda
15.4 Storspov, 1 ex
23 ex (r)
Gammelbo
Hägernäs
15.4 Skäggdopping, 1 ex Hinsebergsvaken, Frövi
14.4 Morkulla, 1 spel Rynninge
14.4 Rödhake, 1 ex
1 ex
Hinsebergsbron
Hagabergsliden, Lindesberg
10.4 Skogssnäppa, 1 ex Hagabergs reningsdammar
9.4 Fiskgjuse, 1 ex Sjömosjön
7.4 Bläsand, 1 par Sjömosjön
7.4 Dubbeltrast, 1 ex Köttsala
7.4 Skrattmås, 1 ex Stora Lindessjön
6.4 Kricka, 1 hanne Sjömosjön
3.4 Sädesärla, 7 ex Gammelbo
3.4 Ängspiplärka, 1 ex Kullen, Nederby
2.4 Fiskmås, 2 ex str. N Sällingegärdet
2.4 Trana, 3 ex Österhammarssjön
31.3 Sävsparv, hörd
1 hanne
Hagaberg, Frövi
Storbron, Fellingsbro
27.3 Tofsvipa, 2 ex Kullen, Nederby
26.3 Sädgås, 5 ex Rävbo, Nederby
25.3 Sånglärka, 2 ex Stackerud, Lindes sn
24.3 Bofink, 1 sj Kägelbanan, Lindesberg
23.3 Stare, 1 ex Gusselby
17.3 Gråhäger, 1 ex Hagabergsliden, Lindesberg
8.3 Ormvråk, 1 ex Kullen, Nederby
7.3 Ringduva, 1 ex Sjömosjön
5.3 Skogsduva, 1 ex Rävbo, Nederby
4.3 Kanadagås, 1 ex Hinsebergsvaken
28.2 Gråtrut, 1 ex Stor-Väringen
27.2 Grågås, 1 ex Storbron, Fellingsbro

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002]
[Ankomsttider våren 2003] - [Ankomsttider våren 2004] - [Ankomsttider våren 2005]
[Ankomsttider våren 2006] - [Ankomsttider våren 2007] - [Ankomsttider våren 2008]
[Ankomsttider våren 2009] - [Ankomsttider våren 2010] - [Ankomsttider våren 2011] - [Ankomsttider våren 2012]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]