Ankomsttider våren 2014
i Lindesbergs kommun


DatumArt och antalLokal
17.5 Rosenfink, 3 sj Österhammarssjön
16.5 Härmsångare, 1 sj Reningsdammarna, Frövifors
14.5 Bivråk, 1 ex Tåje, Fellingsbro
13.5 Törnsångare, 1 sj Reningsdammarna, Frövifors
12.5 Tornseglare, 3 ex Hagaberg, Frövi
12.5 Trädgårdssångare, 1 sj Skomakaregatan, Frövi
11.5 Sävsångare, 1 sj Hagaberg, Frövi
Skulsta
10.5 Grå flugsnappare, 1 ex Morskogasjön
5.5 Gök, 1 rop Ryaheden
5.5 Näktergal, 1 sj Sörbysjön
1.5 Lärkfalk, 1 ex Sjömosjön
1.5 Rödstjärt, 1 hona
1 hanne
Hagaberg, Frövi
Västvalla
29.4 Buskskvätta, 1 ex Österhammarssjön
29.4 Grönsångare, 1 sj Bläsåsen
Kägelbanan, Liundesberg
29.4 Hussvala, 2 ex Hagaberg, Frövi
29.4 Gulärla, 5 ex Hagaberg, Frövi
29.4 Rörsångare, 1 sj Hagaberg, Frövi
27.4 Brushane, 4 ex Morskogasjön
27.4 Gluttsnäppa, 1 ex Morskogasjön
27.4 Ärtsångare, 1 sj Kägelbanan, Lindesberg
27.4 Svartvit flugsnappare, 1 sj Åbyhammar
23.4 Trädpiplärka, 1 sj Dalskogen, Lindesberg
22.4 Lövsångare, 1 sj Bläsåsen
22.4 Mindre strandpipare, 1 par Rockhammars reningsdammar
21.4 Göktyta, 1 ex Bläsåsen
19.4 Svarthätta, 1 sj Hagaberg, Frövi
19.4 Grönbena, 1 ex Hagaberg, Frövi
18.4 Drillsnäppa, 1 ex Rockhammars reningsdammar
Usken
18.4 Fisktärna, 1 ex Rockhammars reningsdammar
18.4 Ladusvala, 2 ex Hagaberg, Frövi
16.4 Stenskvätta, 1 ex Morskogasjön
7.4 Storspov, 1 ex NO Hagaberg, Frövi
6.4 Fiskgjuse, 1 ex Hagaberg, Frövi
5.4 Brun kärrhök, 1 ex Hagaberg, Frövi
30.3 Storlom, 1 ex Råsvalen, Albäcksån
29.3 Skogssnäppa, 1 ex Sjömosjön
25.3 Sädesärla, 1 ex Västvalla
24.3 Järnsparv, 1 ex Hedvägen, Frövi
24.3 Enkelbeckasin, 1 spel Sörbysjön
23.3 Taltrast, 1 sj Hagaberg
22.3 Morkulla, 1 ex Morskogasjön
22.3 Rödvingetrast, 25 ex Ullersäter
22.3 Ängspiplärka, 1 ex Sällingesjön
22.3 Hämpling, 2 ex Sällingesjön
21.3 Skrattmås, 2 ex
16 ex
Sjömosjön
Stora Lindessjön
17.3 Skäggdopping, 1 ex Hagaberg, Frövi
17.3 Bergfink, 1 hanne Skomakaregatan, Frövi
15.3 Ljungpipare, 2 ex Nederby
12.3 Rödhake, 1 sj Lilla Lindessjön, Lindesberg
12.3 Fiskmås, 3 ex Lindesberg
9.3 Kricka, 7 ex Österhammarssjön
9.3 Bläsand, 1 par Sjömosjön
9.3 Vigg, 4 ex Sjömosjön
6.3 Gråhäger, 1 ex Vedevåg
4.3 Sävsparv, 1 ex Hagaberg, Frövi
3.3 Stare, 20 ex
9 ex
Nederby
Västvalla
25.2 Trana, 1 ex str. Nederby
25.2 Ringduva, 1 ex
1 ex
Lindesberg
Österhammarssjön
24.2 Skogsduva, 1 ex
2 ex
Finnåkerssjön
Sällingesjön
24.2 Dubbeltrast, 1 ex Sjömosjön
24.2 Bofink, 1 ex Sjömosjön
24.2 Sädgås, 50-tal Nederby m.fl lokaler
23.2 Sånglärka, 6 ex str. Sällingesjön
23.2 Ormvråk, 1 ex str. Näsbygatan, Frövi
22.2 Tofsvipa, 10 ex Fågryte, Fellingsbro
22.2 Kanadagås, 12 ex str. Ullersätter
21.2 Sothöna, 1 ex Bottenån, Lindesberg
20.2 Grågås, 1 ex str. Åbyhammar
14.2 Gråtrut, 1 ex Hinsebergsvaken, Frövi

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002]
[Ankomsttider våren 2003] - [Ankomsttider våren 2004] - [Ankomsttider våren 2005]
[Ankomsttider våren 2006] - [Ankomsttider våren 2007] - [Ankomsttider våren 2008]
[Ankomsttider våren 2009] - [Ankomsttider våren 2010] - [Ankomsttider våren 2011] -
[Ankomsttider våren 2012] - [Ankomsttider våren 2013]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]