Ankomsttider våren 2017
i Lindesbergs kommun


DatumArt och antalLokal
21.5 Bivråk, 1 ex Hagaberg, Frövi
19.5 Härmsångare, 2 sj Grimsö
18.5 Rosenfink, 1 sj Lia, Skogalund
16.5 Backsvala, 3 ex Storåbadet
14.5 Trädgårdssångare, 1 sj Prästryggen, Frövi
14.5 Grå flugsnappare, 2 ex Hagaberg, Frövi
13.5 Gräshoppsångare, 1 sj Västvalla
13.5 Näktergal, 1 sj Västvalla
13.5 Törnsångare, 2 ex Ringaby kraftstation
12.5 Tornseglare, 4 ex Sörbysjön
7.5 Mindre strandpipare, 1 ex Stripa sligdammar
6.5 Grönsångare, 1 sj Hagaberg, Frövi
6.5 Rörsångare, 1 sj Hagabergs reningsdammar
6.5 Ärtsångare, 1 sj Hedvägen, Frövi
5.5 Brushane, noterad Västvalla
4.5 Gök, 1 hörd Spelmossen, Ramsberg
2.5 Rödstjärt, 1 sj Frövifors, Museet
1.5 Sävsångare, 1 sj Hagabergs reningsdammar
1.5 Lärkfalk, 2 ex
1 ex
Sjömosjön
Österhammarssjön
1.5 Törnskata, 1 ex Sjömosjön
1.5 Gulärla, 1 ex Österhammarssjön
1.5 Grönbena, 1 ex
Spel
Österhammarssjön
Sörbysjön
1.5 Svartvit flugsnappare, 1 ex Sjömosjön
Västra Högstaboda
30.4 Buskskvätta, 1 ex Nybyn, Frövi
29.4 Gluttsnäppa, 1 ex Morskogasjön
28.4 Svarthätta, 1 sj Hagaberg, Frövi
28.4 Lövsångare, 1 sj Hagaberg, Frövi
28.4 Hussvala, 1 ex Ullersättersviken, Frövi
25.4 Ladusvala, 5 ex Ullersättersviken, Frövi
24.4 Trädpiplärka, 1 sj Västvalla
19.4 Drillsnäppa, 1 ex Oppäsen
15.4 Göktyta, 1 sj Hagaberg, Frövi
8.4 Stenskvätta, 1 hanne Nybyn, Frövi
2.4 Storspov, 1 ex Morskogasjön
2.4 Hämpling, 1 ex Morskogasjön
1.4 Storlom, 2 ex St. Lindessjön
1.4 Fiskgjuse, 1 ex Hagaberg, Frövi
28.3 Enkelbeckasin, 1 spel Särbysjön
27.3 Skogssnäppa, 1 ex Sköldberga
26.3 Brun kärrhök, 1 hona Sjömosjön
25.3 Ängspiplärka, 2 ex Näset, St Lindessjön
24.3 Morkulla, 1 ex Torphyttan
23.3 Fiskmås, 1 ex Hinsebergsbron, Väingen
23.3 Rödvingetrast, 3 ex Fridhem, Ullersätter
21.3 Järnsparv, 1 sj Fågelsången, Lindesberg
20.3 Skäggdopping, 1 ex St. Lindessjön
20.3 Bergfink, 1 hanne Skomakaregastan, Frövi
19.3 Taltrast, 1 sj Kägelbanan, Lindesberg
19.3 Sädesärla, 1 ex Fanthyttan
18.3 Skrattmås, 1 ex Loppholmarna, Lindesberg
18.3 Bläsand, 2 par Österhammarssjön
17.3 Storskarv, 1 ex Vibyviken
12.3 Kricka, 2 hannar Österhammarssjön
11.3 Sothöna, hörd Hagabergs reningsdammar
7.3 Rödhake, 1 ex Hagabergsliden, Lindesberg
5.3 Dubbeltrast, 1 ex Nederby
2.3 Sävsparv, 1 hörd Fänninge
2.3 Vigg, 1 hanne Hinsebergsvaken
2.3 Gråhäger, 1 ex Nedre Dammen, Frövifors
1.3 Trana, 1 ex Nederby
1.3 Knölsvan, 2 ex Nederby
1.3 Sånglärka, > 5 ex Nederby
1.3 Salskrake, 1 hanne Hinsebergsvaken
28.2 Skogsduva, 1 ex Nederby
28.2 Ljungpipare, 1 ex Nederby
28.2 Stare, 1 ex Nederby
28.2 Sädgås, 400 ex Nederby
28.2 Bofink, 2 honor Fågelsången, Lindesberg
27.2 Ringduva, 1 ex Karlslund, Ullersätter
26.2 Ormvråk, 1 ex Österhammar
20.2 Kanadagås, 3 ex Rävbo
20.2 Gråtrut, 1 ex Lindesberg
19.2 Tofsvipa, 1 ex Kullen, Nederby
16.2 Grågås, 7 ex Rävbo

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002]
[Ankomsttider våren 2003] - [Ankomsttider våren 2004] - [Ankomsttider våren 2005]
[Ankomsttider våren 2006] - [Ankomsttider våren 2007] - [Ankomsttider våren 2008]
[Ankomsttider våren 2009] - [Ankomsttider våren 2010] - [Ankomsttider våren 2011] -
[Ankomsttider våren 2012] - [Ankomsttider våren 2013] - [Ankomsttider våren 2014] -
[Ankomsttider våren 2015] - - [Ankomsttider våren 2016]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]