Ankomsttider våren 2021
i Lindesbergs kommun


DatumArt och antalLokal
27.5 Bivråk, 1 ex Rävbo, Nederby
22.5 Rosenfink, 1 sj Marielunds gård, Gusselby
20.5 Kornknarr, 1 hörd Västvalla
18.5 Kärrsångare 1 sj Västvalla
15.5 Törnskata, 1 ex Morskogasjön
15.5 Härmsångare, 1 sj Stensta
14.5 Grå flugsnappare 1 ex Stora Värhult
14.5 Tornseglare, 12 ex Lia Skogalund
14.5 Gräshoppsångare 1 sj Albäcksån, Lindes sn
13.5 Trädgårdssångare, 1 sj Torphyttan
11.5 Backsvala 8 ex Rya grusgrop, Lindesberg
11.5 Ärtsångare 1 sj Västvalla
11.5 Näktergal 1 sj Sjömosjön
11.5 Törnsångare 1 sj Västvalla
10.5 Sävsångare 1 sj Hagaberg reningsdammar
10.5 Hussvala, 1 ex Frövi
9.5 Gök 1 sj Sörbysjön
9.5 Grönsångare 1 sj Frötuna
8.5 Gulärla, 2 ex Tomasboda, Ramsberg
7.5 Lärkfalk, 1 ex Österhammarssjön
5.5 Svartsnäppa, 1 ex Västvalla
3.5 Brushane, 3 ex
4 ex
1 ex
Västvalla
Rävbo, Nederby
Österhammarssjön
2.5 Svartvit flugsnappare, 1 hanne Rockhammar
1.5 Rörsångare, 1 ex Hagaberg, Frövi
1.5 Buskskvätta, 1 ex Österhammarssjön
Sjömosjön
30.4 Fisktärna, 1 ex Österhammarssjön
30.4 Trädpiplärka, 4 sj Västvalla
30.4 Rödstjärt, 1 sj Gusselby
30.4 Svarthätta, 1 sj Prästryggen
30.4 Grönbena, 1 ex Sjömosjön
27.4 Gluttsnäppa, 1 ex Morskogasjön
27.4 Göktyta, 1 sj Bläsåsen
27.4 Drillsnäppa, 1 ex Flögfors Ramsbergs sn
24.4 Stenskvätta, 1 hanne Rävbo, Nederby
23.4 Ladusvala, 1 ex Västvalla
22.4 Lövsångare, 1 ex Stora Nyckelbäcken, Ramsbergs sn
4.4 Fiskgjuse, 1 ex Hagaberg, Frövi
4.4 Storlom, 1 ex Stora Lindessjön
3.4 Sädesärla, 1 ex Torphyttan, Lindesberg
3.4 Storspov, 1 ex Rävbo, Nederby
3.4 Brun kärrhök, 1 hona Gammelbo flygfält
2.4 Hämpling, 1 sj Västvalla
1.4 Ljungpipare, 1 ex Sörbysjön
31.3 Smålom, 2 ex Råsvalen
31.3 Skogssnäppa, 2 ex
1 ex
Norrbyhammar
Rynninge
31.3 Sjöorre, 1 par Ullersättersviken, Väringen
31.3 Gransångare, 1 sj Hagaberg, Frövi
Västantorp, Lindesberg
28.3 Taltrast, 1 sj Åvik, Oppboga
28.3 Järnsparv, 1 ex Skomakaregatan, Frövi
27.3 Stjärtand, 2 par Sörbysjön
27.3 Snatterand, 1 par Sjömosjön
Sörbysjön
27.3 Storskarv, 5 ex Stora Lindessjön
27.3 Ängspiplärka, 2 ex Albäcksån
27.3 Enkelbeckasin, 1 ex Albäcksån
27.3 Rödvingetrast, 1 ex Norrbyhammar
27.3 Sävsparv, 1 sj + 1m
2 sj
1 par
Hagaberg, Frövi
Albäcksån
Sjömosjön
26.3 Bergfink, 1 hanne Munkaboda, Frövi
26.3 Fiskmås, 2 ex Ullersättersviken, Väringen
25.3 Skrattmås, 6 ex Stora Lindessjön
24.3 Bläsand, 1 hona Hinsebergsbron, Väringen
24.3 Salskrake, 1m2f Prästryggen, Väringen
23.3 Skäggdopping, 1 ex Prästryggen, Väringen
22.3 Sothöna, 1 ex Hagabergs reningsdammar
20.3 Vigg, 3 hannar Hinsebergsvaken
19.3 Kricka, 1 par Västvalla
Sörbysjön
18.3 Bofink, 1 sj Munkaboda, Näsby sn
17.3 Rördrom, 1 sj Morskogasjön
17.3 Trädlärka, 1 sj Svarttjärn, S Skottbackarna, Lindesberg
14.3 Dubbeltrast, 1 sj Munkaboda, Näsby sn
14.3 Rödhake, 1 ex
1 sj
Skomakaregatan, Frövi
Blåbärvägen, Lindesberg
13.3 Morkulla, 1 ex Stora Nyckelbäcken, NV Gammelbo
10.3 Gråhäger, 1 ex N Dammen, Frövifors
2.3 Knölsvan, 2 ex str. NO Hagaberg, Frövi
28.2 Ormvråk, 3 ex Sällinge
28.2 Ringduva, 1 sj Skomakaregatan, Frövi
Stenstavägen, Rockhammar
27.2 Trana, 1 ex Liljedal, Ullersätter
25.2 Stare, 50 ex Nederby
25.2 Sädgås, 2 ex Nederby
25.2 Sånglärka, enstaka
10 ex
10 ex
Nederby
Västvalla
Sällingesjön
24.2 Gråtrut, 2 ex S Måle, soptippen
24.2 Kanadagås, 2 ex Hagabergsliden, Lindesberg
24.2 Tofsvipa, 1 ex Ullersätter
22.2 Vigg, 1 hanne Hinsebergsbron, Väringen
21.2 Skogsduva, 1 ex Sällingesjön
21.2 Grågås, 1 ex
2 ex
3 ex
1 ex
2 ex
Hagaberg, Frövi
Sällingesjön
Västvalla
Storbron, Arbogaån
Nederby
21.2 Sångsvan, 7 ex Storbron, Arbogaån

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002]
[Ankomsttider våren 2003] - [Ankomsttider våren 2004] - [Ankomsttider våren 2005]
[Ankomsttider våren 2006] - [Ankomsttider våren 2007] - [Ankomsttider våren 2008]
[Ankomsttider våren 2009] - [Ankomsttider våren 2010] - [Ankomsttider våren 2011] -
[Ankomsttider våren 2012] - [Ankomsttider våren 2013] - [Ankomsttider våren 2014] -
[Ankomsttider våren 2015] - [Ankomsttider våren 2016] - [Ankomsttider våren 2017] -
[Ankomsttider våren 2018] - [Ankomsttider våren 2019] - [Ankomsttider våren 2020] -


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]