OBSERVATIONER 1998

[Januari] - [Februari] - [Mars] - [April] - [Maj] - [Juni] - [Juli] - [Augusti] - [September] - [Oktober] - [November]

[1997] [1999] [2000] [2001] [2002] [2003] [2004] - Fågelåret 1998 i Lindesbergs kommun.


Vecka 53 (28.12 1998 - 31.12 1998)

Lindesbergs kommun

Gräsand, 50 ex Spånga 28.12, 50 ex Sjömosjön 29.12
Knölsvan, 1 ex Sjömosjön 29.12
Sångsvan, 11 ex Spånga 28.12 samt troligen samma fåglar Rynninge samma dag, 80 ex Sjömosjön 29.12, 2 ex Österhammarssjön 29.12
Kanadagås, 22 ex Österhammarssjön 28.12, 38 ex Sjömosjön 29.12 samt 62 ex samma lokal 31.12
Havsörn, 1 juv Rynninge 28.12
Ormvråk, 1 ex Spånga 28.12, 1 ex Bertilsbro 29.12, 1 ex Sjömosjön 29.12, 1 ex Västvalla 29.12, 3 ex Nederby 31.12, 1 ex Rya 31.12
Blå kärrhök, 1 hona Nederby 31.12
Kungsörn, 1 ad Sällinge 29.12
Berguv, ropande Rockhammarstrakten 29.12
Gärdsmyg, 2 hörda Hagaberg kvar 29.12
Bergfink, minst 3 ex Nederby kvar 29.12 samt 2 ex samma lokal 31.12
Grönfink, 500 - 1000 ex Nederby kvar 29.12
Vinterhämpling, 1 ex Nederby kvar 29.12
Större korsnäbb, 3 ex Hagaberg 29.12
Tallbit, totalt 27 ex Hagaberg 29.12, 1 ex Solhems handelsträdgård/Fellingsbro 30.12, 8 ex Kofallsskogen/Frövi 31.12
Stenknäck, 1 ex Osmundsgatan/Lindesberg 28.12
Sävsparv, 3 ex Sällingesjön 29.12 samt 1-2 ex samma lokal 31.12, 3 ex Västvalla 29.12

Närke och övriga Västmanland

Sädgås, 2 ex Kvismaren 29.12
Blå kärrhök, 1 hona Ransta 31.12
Tornfalk, 1 ex Dingtuna 28.12, 1 ex Örnsro 30.12
Ringduva, 1 ex Barkarö kyrka 28.12
Gråspett, 1 ex på kalhygge Felingen 29.12
Tretåig hackspett, 1 hona Garphyttans nationalpark kvar 28.12
FORSÄRLA, 1 ex reningsverket/Oset kvar 31.12
Svarthätta, 1 ex Barkarö/Fullerö 28.12
Vinterhämpling, 15 ex Lertaget/Kumla 29.12
Snösiska, 1 ex Fiskinge/Kvismaren 30.12, 2 ex Åliden/Ramnäs 30.12
Gråsiska (Cabaret), 7 ex Åliden/Ramnäs 30.12
Tallbit, 40-tal Barkarökorset 28.12, 20-25 ex Malmön/Köping 30.12, 2 ex Fagersta 30.12, 6-7 ex Norsa/Köping 31.12. 20-25 ex Kungsör 31.12
Snösparv, 1 ex Fiskinge/Kvismaren 30.12

Toppen på sidan Vecka 52 (21.12-27.12 1998)

Lindesbergs kommun

Vigg, 1 hona Rynninge kvar 21.12
Havsörn, 1 ad Hagaberg 27.12
Blå kärrhök, 1 hona Nederby 23.12 och samma lokal 27.12
Ormvråk, 1 ex Nederby 22.12 och samma lokal 27.12, 1 ex Ullersätter 23.12, 1 ex Rya 27.12, 1 ex Bejby 27.12
Fjällvråk, 1 ex Bejby 27.12
Kungsörn, 1 subad Andsjön/Lindesberg 25.12, 1 ex Storbron/Frötuna 25.12
Gråtrut, 1 ex Rya 27.12
Kattuggla, rop Kyrkberget/Lindesberg 26.12
Gråspett, 1 hona S Norrby kvar 22.12
Gärdsmyg, sj Hagaberg kvar 27.12
Sidensvans, minst 1200 ex Lindesberg 27.12
Björktrast, ca 500 ex Sällingesjön 21.12, minst 500 ex Lindesberg 25.12
Nötkråka, 1 ex Strandvägen/Lindesberg 23.12
Varfågel, 1 ex Rynninge 21.12, 1 ex Västvalla 22.12, 1 ex Sällingesjön kvar 26.12
Stare, 3 ex Näsbygatan/Frövi 27.12
Bergfink, 1 hanne Skolgatan/Frövi 27.12
Steglits, 4 ex Sällingesjön 21.12, 2 ex Nederby 22.12, 7 ex Ålsäng 22.12
Tallbit, 2 ex Vattentornsområdet/Frövi 22.12 samt 1 ex samma lokal 24.12, 12 ex Ålsäng kvar 23.12, 2 ex Källbacken/Frövi 23-25.12, 25-tal Kofallsskogen/Frövi 27.12
Större korsnäbb, 1 par Kofallsskogen/Frövi 27.12
Stenknäck, 1 ex Frövidalsgatan/Frövi vid foderbord 27.12, 1 ex Storgatan/Fellingsbro 27.12
Sävsparv, hörd Sällingesjön 21.12 samt 1 ex samma lokal 26.12

Närke och övriga Västmanland

Kanadagås, 25 ex Oset 26.12 samt 65 ex samma lokal 27.12
Sothöna, 1 ex Svartån/Örebro kvar 21.12
Berguv, hörd Sala k:n 25.12
Gråspett, 1 hanne Ånnaboda 22.12
Tretåig hackspett, 1 hona Garphyttans nationalpark 22-27.12
Rödhake, 1 ex Lundby/Örebro 25.12, 1 ex Grythyttan 26.12
Rödvingetrast, 2 ex Köping 25.12, 1 ex Barkarö kyrka 26.12
Gråsiska (Cabaret), 4 ex Åliden/Ramnäs 22.12
Tallbit, 35+9 ex Markasjön/Örebro 21.12 samt 30-tal samma lokal 22.12, 40-tal Barkarö/Västerås 25.12, 11 ex Venan 25.12, totalt 151 ex (största flock 60 ex) Barkarö - Enhagen 27.12
Snösparv, 1 ex Oset 27.12

Toppen på sidan Vecka 51 (14.12-20.12 1998)

Lindesbergs kommun

Knölsvan, 4 ex (3ad,1juv) Västvalla 15.12, 4 ad Sjömosjön 17.12
Sångsvan, 10 ex Österhammarssjön 15.12, 7 ex str.(S) Sällingesjön 15.12, 80 ex Nederby 17.12
Kanadagås, 1 ex Nederby 15.12, 2 ex Rynninge 19.12
Vigg, 1 hona Sjömosjön kvar 17.12, 1 hona Rynninge 19.12
Kungsörn, 1 ad Sällingesjön 15.12, 1 juv Sällinge 16.12
Ormvråk, 1 ex Sällingesjön 14.12, 1 ex Västvalla 15.12, 2 ex Sjömosjön 17.12, 1 ex Nederby 19-20.12. Den 19.12 även iakttagen vid Rynningefors, Storbron/Frötuna och Ålsäng.
Fjällvråk, 1 ex Västvalla 15.12, 1 ex Sällingesjön 15.12, 1 ex Ålsäng 19.12, 1 ex Nederby 20.12
Sparvuggla, 2 hannar Mättjärnsfall 19.12
Berguv, 1 ex Bohr 19.12
Gråspett, 1 hona S Norrby kvar 20.12
Mindre hackspett, 1 ex Liaskogen 16.12, 1 hanne Sällingesjön 16.12
Tretåig hackspett, 1 hanne Liaskogen 16.12
Gärdsmyg, hörd Hagaberg 20.12
Björktrast, ca 400 ex Sörbysjön 15.12, 500 - 1000 ex Sjömosjön 20.12
Varfågel, 1 ex Nederby 15.12, 1 ex Lia 16.12, 1 ex Rynninge 16.12, 2 ex Sällingesjön kvar 20.12
Råka, 1 ex Nederby 19-20.12
Bergfink, 1 hanne Nederby kvar 16.12, 1 hanne Sjömosjön 20.12
Steglits, 30 ex Sällingesjön 15.12 samt 16 ex samma lokal 19.12, 2 ex Västvalla 20.12, 7 ex Nederby 20.12
Vinterhämpling, 5 ex Nederby kvar 19.12, 2 ex Västvalla 20.12
Gråsiska (Cabaret), 1 ex Vattentornsområdet/Frövi 15.12
Snösiska, 1 ex Liaskogen 16.12
Större korsnäbb, 1 hanne Sällingesjön 14.12, 3-6 ex Liaskogen 16.12
Tallbit, 1 ex Liaskogen 16.12, 8 ex (5m3f)Sällingesjön 16.12 samt 11 ex samma lokal 19.12, 8 ex Rynninge 19.12, Ca 15 ex Ålsäng 19-20.12, 1 ex Västvalla 20.12
Stenknäck, 1 ex Västvalla 20.12
Snösparv, 6 ex Sällingesjön 15.12 samt 1 ex samma lokal 17.12
Sävsparv, hörd Västvalla 15.12 och 20.12, 1 ex Rynninge 19.12, 2-3 ex Sällingesjön kvar 20.12, hörd Väringen/Lia 20.12

Närke och övriga Västmanland

Sädgås, 2 ex Tysslingen kvar 14.12
Bläsand, 1 hanne Oset 19.12
Tornfalk, 1 ex S Sala 15.12
Sothöna, 1 ex Svartån/Örebro kvar 16.12
Gråtrut, 200 ex Kvismaren 19.12
Hökuggla, 1 ex Ervallaängarna 14.12
Gråspett, 1 par Björsboäng/Sala vid matning 14.12, 1 ex Hjulsjö 15.12, 1 hanne Stora Mellösa kvar 17.12, 1 hanne på talg Ekeholm/Västerås 20.12
Sidensvans, 2000 ex Åliden/Ramnäs 20.12
FORSÄRLA, 1 ex reningsverket/Oset 20.12
Sidensvans, >1000 ex Örebro 16.12
Tallbit, 8 ex + 30 ex Västerås 16.12, 2 ex Rynningeviken 19.12, 16 ex Hallstahammar 19.12, 7 ex Stortorp 20.12, 22 ex Hallstahammar 20.12, 20 ex Jägaråsen 20.12
Snösparv, 32 ex v.rakan/Kvismaren 14.12, 110 ex S Sala 15.12
Lappsparv, 1 ex v.rakan/Kvismaren kvar 15.12

Toppen på sidan Vecka 50 (7.12-13.12 1998)

Lindesbergs kommun

Häger, 1 ex Sjömosjön 10.12
Sångsvan, 14 ex Sjömosjön kvar 13.12
Vigg, 1 hona Sjömosjön kvar 13.12
ALFÅGEL, 1 hanne Fröviforsån/Frövi 10.12
Kungsörn, 1K Nederby 10.12
Ormvråk, 1 ex Rynninge 7-8.12, 1 ex Hagaberg 8.12, 1 ex Nederby 8.12 och 12.12, 1 ex Västvalla 9.12, 1 ex Sällingesjön 9-11.12
Fjällvråk, 1 ex Nederby kvar 12.12, 1 ex Orrkilen 13.12, 1 ex Österhammarssjön 13.12
Havsörn, 1 subad Hagaberg samt samma individ Rynninge 8.12
Järpe, 3 ex Orrkilen 13.12
Trana, 1 ex (vingskadad) s Österhammarssjön kvar 10.12
Gråspett, 1 hona S Norrby kvar 13.12
Sidensvans, ca 350 ex Frövi 12.12
Varfågel, 1 ex Rynninge 9.12, 2 ex Nederby 12.12
Råka, 1 ex Nederby 11.12
Korp, 30 ex Nederby 8.12
Stare, 2 ex Västvalla 9.12, 4 ex Frövi 12.12
Bofink, 1 hanne Gusselby 13.12
Bergfink, 2 ex Nederby 10.12, 1 hanne Gusselby 12.12
Steglits, 1 ex Rynninge 8.12, 3 ex Österhammarssjön 10.12, 5 ex Hagaberg 12.12, 30 ex Nederby 12.12, 6 ex Storbron 13.12
Vinterhämpling, 6 ex Nederby kvar 10.12
Snösiska, 1 ex i en flock med gråsiskor Liaskogen 11.12
Större korsnäbb, 2 ex Liaskogen 11.12
Tallbit, 9 honf. Nederby 8.12, 3 ex (1m2f) Liaskogen 11.12, 3 ex (1m2f) Rabostan 12.12
Stenknäck, 1 ex Kyrkvägen/Frövi 9.12
Sävsparv, 2 ex Sällingesjön 11.12, 1 hanne Österhammarssjön 13.12

Närke och övriga Västmanland

Sångsvan, 15 ex Tysslingen 10.12
Sothöna, 1 ex Svartån/Örebro 8-11.12
Fiskmås, 2 ex Askersund 11.12
Ringduva, 1 ex Odensbacken 13.12
Gråspett, 1 hanne Stora Mellösa 12.12
Berguv, 1 ex Karlslund/Örebro 12-13.12
Jorduggla, 1 ex Lertaget/Kumla 8-9.12
Sånglärka, 1 ex Bäckby/Västerås 7.12
Vinterhämpling, 5 ex Lertaget/Kumla 9.12
Tallbit, ca 30 ex Bäckby/Västerås 7.12, 9 ex Hjälmarsberg 8.12 samt 15 ex samma lokal 13.12, 4 ex Åliden/Ramnäs 8.12, 1 par Markasjön/Örebro 10.12 samt 8 ex samma lokal 13.12, 7 ex Norsa/Köping 12.12, 29 ex N Ängsö slott 13.12, 8 + 23 ex Hallstahammar 13.12
Lappsparv, 2 ex Kvismaren kvar 13.12

Toppen på sidan Vecka 49 (30.11-6.12 1998)

Lindesbergs kommun

Sångsvan, ca 80 ex Sjömosjön 30.11 samt 95 ex 6.12, minst 5 ex Rynninge 1.12, 7 ex Råsvalen 1.12
Kanadagås, 60 ex Sjömosjön 30.11 samt 61 ex 6.12
Vigg, 1 honf. Sjömosjön 4.12
Ormvråk, 1 ex Österhammarssjön 1.12, 2 ex Rya 1.12, 1 ex Västvalla 1.12, 1 ex Rynninge 3.12, 1 ex Sällingesjön 4.12, 3 ex Sjömosjön 4.12
Fjällvråk, 1 ex Hagaberg 1.12 och 5.12, 1 ex Rya 1.12, 1 ex Västvalla 1.12, 1 ex Fänninge 1.12 och Rynninge 3.12, 1 ex Sjömosjön 4.12
Blå kärrhök, 1 honf. Sällingesjön 2.12, 1 honf. Hagaberg/Lindesberg 3.12, 2 ex (1m1f) Sjömosjön 4.12
Trana, 1 ex (vingskadad) s Österhammarssjön kvar 6.12
Tretåig hackspett, 1 hanne Liaskogen 4.12
Strömstare, 1 ex Ö Bohr 30.11
Sidensvans, 60 ex Västvalla 1.12
Gärdsmyg, 1 sj Hagaberg 4.12
Varfågel, 1 ex S Norrby 1.12, 1 ex Hultasjön 1.12, 1 ex Sällingesjön 2.12, 1 ex Rynninge 3.12, 1 ex Sjömosjön 4.12
Stare, 2 ex Näsbygatan/Frövi 3.12, 2 ex Sällingesjön 4.12
Bergfink, 3 ex Nederby kvar 4.12
Bofink, 1 hona Sjömosjön 4.12
Grönfink, 500-1000 ex Nederby kvar 4.12
Steglits, 10 ex Rynninge 1.12, ca 30 ex Hagaberg/Lindesberg kvar 2.12
Vinterhämpling, minst 5 ex Nederby kvar 4.12
Större korsnäbb, 4 ex Vattentornsområdet/Frövi 1.12
Tallbit, minst 5 ex Vattentornsområdet/Frövi 1.12
Stenknäck, 1 ex Fellingsbro 1.12

Närke och övriga Västmanland

Häger, 21 ex Oset 3.12
Sångsvan, 83 ex Tysslingen 3.12
Sädgås, 241 ex Tysslingen 3.12
Kungsörn, 1K Kvismaren 6.12
Tornfalk, 1 ex Västerås 1.12
Tofsvipa, 1 ex Almby 5.12
Fiskmås, 2 ex Askersund 3.12
Skogsduva, 1 ex Kvismaren 6.12
Tretåig hackspett, 1 hanne Lekhult 3.12
Gråspett, 1 ex Lekhult på talg kvar 3.12
Stare, 6 ex Västerås 2.12
Snösiska, 6 ex Odensbacken 3.12, 10 ex Kvismaren 5.12
Tallbit, 4 ex Rynningeviken 4.12, 3 ex Örebro 5.12, 10 ex Hälla/Västerås 5.12

Toppen på sidan