OBSERVATIONER APRIL 1998

[Tillbaka]


Toppen på sidan Vecka 18 (27.4-3.5 1998)

Lindesbergs kommun

Smålom, 5 ex Storåbadet 1.5, 1 ex Stora Lindessjön/Lindesberg 1.5
Rördrom, hörd Hultasjön 1.5
Storskarv, 6 ex Väringen 27.4, 8 ex Hagaberg 1.5, 2 ex Vagnshäll/Väringen 3.5
Bläsand, 26 ex Storåbadet 27.4
Snatterand, 1 par Hagaberg 27.4-1.5, 1 par Sörbysjön 30.4
Skedand, 1 par Sörbysjön 28.4-1.5 samt 3 ex samma lokal 2.5, 1 par Sällingesjön 2.5
Årta, 1 hanne Sörbysjön 1.5 och 3.5, 2 hannar Ullersätersviken/Hagaberg 2.5, 1 par Morskogasjön kvar 3.5
Stjärtand, 4 par Ullersätersviken/Hagaberg 27.4 och 1.5
Brunand, 1 hanne Sällingesjön 2.5
Vigg, 45 ex Ullersätersviken/Hagaberg 1.5, 22 ex Storåbadet 1.5
Ejder, 1 hona rastade Ullersätersviken/Hagaberg 3.5
Svärta, 1 hanne rastade Ullersätersviken/Hagaberg 2.5
Småskrake, 1 hanne Storåbadet 27.4-1.5, 3 ex Ullersätersviken/Hagaberg 1.5 samt 1 par 2.5
Blå kärrhök, 1 hanne Sjömosjön 1.5, 1 hona Österhammarssjön 1.5
Ängshök, 1 hanne Fellingsbro kyrka 3.5
Lärkfalk, 1 ex Sjömosjön 1.5
Stenfalk, 1 hanne Sjömosjön 1.5, 1 hona Sörbysjön 2.5, 1 hona Morskogasjön 3.5
Vattenrall, hörd Morskogasjön 3.5
Småfläckig sumphöna, hörd Österhammarssjön 1.5
Strandskata, 2 ex Vagnshäll/Väringen 3.5
Rödbena, spel Morskogasjön 29.4 samt 1 par 3.5, 1 ex Hagaberg 1.5, 1 ex Sjömosjön 1.5
Svartsnäppa, 1 ex Storåbadet 1.5
Mindre hackspett, 2 ex Österhammarssjön 1.5, 1 ex Storåbadet 1.5
Pungmes, 1 hanne Hagaberg 1.5
Stenknäck, 2 ex Östermalmsvägen/Lindesberg 2.5

Kolla även Ankomsttider 1998 i Lindesbergs kommun.

Närke och övriga Västmanland

Smådopping, 1 ex Turkiesjön 3.5
Amerikansk kopparand, 1 par Oset 27.4
Fjällgås, 1 ex n Tysslingen 27-28.4
Alfågel, 1 par rastade norr Björnön/Mälaren 3.5
Bergand, 2 ex Klåvudden 2.5
Ejder, 1 hanne Tjugholmen/Vinön 2.5
Svärta, 16 ex Klåvudden 30.4, 161 ex samma lokal 2.5, 10 ex Ängsö/Mälaren 2.5
Brun glada, 1 ex Bråholmen/Hallstahammar 2.5
Ängshök, 1 ex 3km norr Vittinge 2.5
Småfläckig sumphöna, 4-5 sj Rudö/Asköviken 29.4, 1 sj norra Tysslingen 29.4, 1 ex Gussjön 1.5
Vattenrall, 6 hörda Lertaget/Kumla 28.4
Större strandpipare, 1 ex Lisjö ängar 27.4
Strandskata, 1 ex mot norr Stålverket/Hällefors 29.4, 502 ex Klåvudden 1.5
Dvärgbeckasin, 1 ex Venan 27.4 och 3 ex 3.5, spel Asköviken 1-2.5
Rödspov, 1 ex Asköviken 28.4, 1 ex Gussjön 28.4, 1 ex Rysjön/Kvismaren 28.4, 1 ex Lertaget/Kumla 2.5
Roskarl, 1 ex Klåvudden 2.5
Dvärgmås, 1 ad mot söder Gnien 3.5
Silvertärna, 3 ex Venan 3.5
Tobisgrissla, 1 rastande södra Hjälmarstranden 3.5
Svarthuvad gulärla, 1 hanne Stentornet/Venan 2.5
Skärpiplärka, 1 ex SV Lungersbådan/Hjälmaren 1.5
Näktergal, sj Kvismaren och Oset 2.5
Svart rödstjärt, 1 ex Virsbo bruk 28.4, 1 ex Björskogsnäs 2.5, 1 sj Sala stad 3.5
Ringtrast, 1 ex Rombohöjden/Hjulsjö 30.4, 1 ex Grängshyttan 2.5, 1 hona Venan 2.5, 1 hona Tysslingen 3.5, 1 hanne Sången/Hällefors 3.5
Trastsångare, 1 sj Barkaröviken 2.5
Gräshoppsångare, 1 sj Barkaröviken 2.5
Pungmes, 1 hanne Rysjön/Kvismaren 30.4
Snösiska, 1 ex Uggleboda gård 27.4
Videsparv, 1 ex Glåpen 2.5
Ortolansparv, 1 ex Gussjön 28.4, 1 ex Asköviken 30.4

Toppen på sidan Vecka 17 (20.4-26.4 1998)

Lindesbergs kommun

Svarthakedopping, 1 ex Sällingesjön 22.4, 1 ex Hökasjön 22.4, 1 ex Gransjön 23.4
Spetsbergsgås, 3 ex Sörbysjön 26.4
Skedand, 1 hanne Ullersätersviken/Hagaberg 22.4
Stjärtand, 1 par Björkasjön 21.4, 1 par Österhammarssjön 25.4
Årta, 1 hanne Morskogasjön 22-26.4
Sjöorre, 3 ex rastade Ullersätersviken/Hagaberg 22.4, 1 par 23.4 samt 1 hanne samma lokal 24.4
Svärta, 1 par rastade Ullersätersviken/Hagaberg 23.4
Småskrake, 1 hanne Bläsåsen/Väringen 23.4, 1 hanne Ullersätersviken/Hagaberg 25.4, 9 ex Storåbadet 26.4
Salskrake, 6 ex Ullersätersviken/Hagaberg kvar 24.4
Tornfalk, 1 hanne Hultasjön 25.4
Vattenrall, hörd Gällingen 21.4
Trana, 135 ex mot norr Medinge säteri 25.4, 60 ex mot norr Hultasjön 25.4
Strandskata, 12 ex Vagnshäll/Väringen 25.4
Dvärgbeckasin, 1 ex Sörbysjön 26.4
Storspov, 27 ex mot norr Hagaberg 20.4, 27 ex mot norr Sjömosjön 25.4
Gluttsnäppa, 2 ex mot norr Hagaberg 25.4, 1 ex Sjömosjön 25.4
Havstrut, 1 ex Sällingesjön 23.4, 2 ex Stora Lindessjön 25.4
Hornuggla, 1 par Västvalla 22.4, hörd Sörängarna 24.4
Mindre hackspett, 2 ex Medinge säteri 25.4
Gransångare, sj Hagaberg, Storåbadet, Stråssa och Fellingsbro 21.4, 1 sj Sällingesjön 24.4
Vinterhämpling, 15 ex Albäcksån 21.4
Stenknäck, 1 par Vattentornsområdet/Frövi 20.4, 2 ex Gropgatan/Frövi 22.4

Närke och övriga Västmanland

Smådopping, 1 ex Lertaget/Kumla 24.4
Rördrom, hörd Skedvisjön 22.4
Amerikansk kricka, 1 hanne Hammarsjön/Hasselfors 23.4
Tundrasädgås, 1 ex s Tysslingen 22.4
Gravand, 1 ex Ängsö/Mälaren 25.4, 1 ex Rävgången/Venan 25.5
Snatterand, 7 ex Turkiesjön 20.4
Brunand, 28 ex Findlaviken/Arboga 22.4
Alfågel, 20-tal Klåvudden 20.4, 1 hanne Gussjön 21.4, 1 par Fläcksjön 23.4, 1 hanne Barkaröviken 23.4
Svärta, 3 ex Ängsö/Mälaren 25.4
Bergand, 1 hanne Spaden/Kolsva 26.4
Ejder, 1 par Stora Aspen/Fagersta 20.4, 1 hanne Sörsjön/Surahammar 21.4
Sjöorre, 1 ex Nedre Vättern/Skinnskatteberg 22.4
Salskrake, 26 ex Fläcksjön 20.4
Ängshök, 1 hona Gnien 26.4
Småfläckig sumphöna, minst 10 hörda Asköviken 24.4, 1 hörd s Tysslingen 24.4, 1 hörd Hammar/Kvismaren 25.4
Trana, 274 ex Fläcksjön 20.4
Kärrsnäppa, 1 ex Lisjö ängar 21.4
Grönbena, 2 ex Lisjö ängar 21.4
Brushane, 1 ex s Tysslingen 23.4
Småspov, 1 ex Ramnäs 26.4
Storspov, 110 ex mot norr Gnien 22.4
Svartsnäppa, 3 ex Stentornet/Venan 26.4
Rödspov, 1 ex s Tysslingen 21.4, 2 ex Oset 21.4, 1 ex Fiskinge/Kvismaren 25-26.4
Dvärgbeckasin, 1 ex Stentornet/Venan 20.4, 1 ex Venan 25-26.4
Slaguggla, 14 konstaterade häckningar norr om Sala 25.4
Jorduggla, 1 ex Lertaget/Kumla 25.4, 1 ex Fiskinge/Kvismaren 25.4
Tretåig mås, 1 ad Västerås hamn 20.4
Fisktärna, 5 ex Klåvudden 22.4, 2 ex Snesarbo udde/Västerås 22.4
Berglärka, 1 ex Östersjön/Surahammar 24.4
Labb, 1 ex mot norr Södra Skiljebo/Västerås 22.4
Tofslärka, 1 ex förbisträckande Tulpangatan/Mellringe 26.4
Forsärla, 1 hanne Grythytteälven 20.4
Svart rödstjärt, 1 ex Bista industriområde/Örebro 24-25.4
Ringtrast, 1 ex Vedbobacken/Västerås 24.4, 1 hanne Ängfallet/Kvismaren 24.4, 1 ex Backgården/Fagersta 25.4

Toppen på sidan Vecka 16 (13.4-19.4 1998)

Lindesbergs kommun

Rördrom, hörd Hagaberg 16-18.4
Storskarv, 1 ad mot söder Hagaberg 13.4, 1 ex rastade Finnåkerssjön (ny för lokalen) 16.4, 9 ex Väringen varav 8 ex på Vagnshäll 17.4
Rosaryggad pelikan, 1 ex Hinsebergsbron/Frövi kvar t.o.m 14.4. Den 15.4 funnen i Dalarna (se nedan). Läs även om pelikanen på Natur - VLT Media´s hemsida
Knölsvan, 10 ex Stora Lindesjön 15.4, 13 ex mot norr Sällingesjön 15.4
Sädgås, 185 ex Finnåkerssjön 13.4 samt 261 ex samma lokal 17.4, 245 ex Fyrby 13.4, 250 ex Sörbysjön 15.4, 300 ex Fänninge 19.4
Grågås, 15 ex Morskogasjön 17.4, 16 ex samma lokal 19.4
Spetsbergsgås, 2 ex Sörbysjön 13.4, 2 ex Rynninge 13.4 samt 1 ex samma lokal 19.4
Bläsgås, 6 ex Finnåkerssjön 13-15.4, 4 ex 17.4
Vitkindad gås, 2 ex Finnåkerssjön kvar 13-19.4
Bläsand, 50 ex Sjömosjön 15.4
Snatterand, 3 ex Hagaberg 15.4, 1 par Sällingesjön 18.4
Kricka, 100 ex Sörbysjön 15.4, 130 ex Österhammarssjön 16.4
Stjärtand, 1 par Österhammarssjön 13.4, 1 par Finnåkerssjön 14-15.4 samt 1 hanne samma lokal 16.4
Ejder, 1 hona Österhammarssjön 19.4
Sjöorre, 5 ex Ullersätersviken/Hagaberg 18.4, 3 ex Sällingesjön 18.4
Storskrake, 100 ex Lunten 19.4
Salskrake, 3 par Ullersätersviken/Hagaberg 13.4 samt 8 ex samma lokal 15.4, 1 par Finnåkerssjön 14-15.4 samt 3 ex samma lokal 19.4, 3 ex Sällingesjön 18.4, 3 ex Lunten 19.4
Småskrake, 1 hanne Väringen/Bläsåsen 18.4
Kungsörn, 2K Källmossen (Ramsbergs sn) kvar 13.4, 1 juv Sällingesjön 14.4
Blå kärrhök, bl.a 1 par Hagaberg 15.4
Fjällvråk, 3 ex Hinseberg/Frövi 15.4, 2 ex Sällingesjön 15.4, 1 ex Väringen/Bläsåsen 18.4
Stenfalk, bl.a 2 ex Hagaberg 15.4, 1 hona Sörängarna 16.4
Tofsvipa, 90 ex Nederby 13.4 samt 150 ex samma lokal 14.4, 80 ex Rynninge 16.4
Trana, Totalt 211 tranor mot norr Sällingesjön 15.4
Strandskata, 2 ex Vagnshäll/Väringen 18.4
Rödbena, 1 ex Storåbadet 16.4
Skrattmås, minst 1000 ex Väringen/Prästryggen 17.4
Havstrut, 1 ex Österhammarssjön 13.4, 1 ex mot norr Sällingesjön 16.4
Mindre hackspett, 1 ex Liljekonvaljholmen/Känäs 15.4, 1 ex Finnåkerssjön 17.4, hörd Hagaberg 18.4
Trädlärka, 1 sj Öjmossen/Frövi 14.4
Forsärla, 1 hanne Nedre dammen/Frövifors 15.4, 1 par samma lokal 17.4
Varfågel, 1 ex Hosta 18.4, 1 ex Sörängarna 19.4
Steglits, 1 ex Sällingesjön 14.4
Hämpling, 1 ex Svarttjärnsmossen 19.4
Vinterhämpling, 5 ex Västvalla 17.4
Stenknäck, 1 ex Rabostan/Frövi 18.4

Kolla även Ankomsttider 1998 i Lindesbergs kommun.

Närke och övriga Västmanland

Svarthakedopping, 1 ex Rysjön/Kvismaren 19.4
Storskarv, 2 ex Fläcksjön 14.4, 13 ex Barkaröviken 19.4
Fjällgås, 1 ex s Tysslingen 18.4
Tundrasädgås, 2 ex Rudö/Asköviken 16.4
Vitkindad gås, 2 ex Lisjö ängar 13-19.4
Gravand, 2 ex Fläcksjön 14.4, 6 ex samma lokal 14.4, 1 ex Gnien 18.4, 2 ex Lillåudden/Västerås 19.4, 1 ex Rysjön/Kvismaren 19.4
Amerikansk kricka, 1 hanne s Tysslingen 15-16.4
Snatterand, 1 hanne Barkaröviken kvar 17.4 samt 1 par samma lokal 14.4
Ejder, 3 ex Klåvudden 18.4, 8 ex Sottern 19.4
Sjöorre, 1 par Gnien 15.4, 50 ex Klåvudden 17.4
Salskrake, 21 ex Fläcksjön 14.4
Brun glada, 1 ex Hässlö flygfält/Västerås 17.4
Pilgrimsfalk, 1 ex Barkaröviken 13.4, 1 ex Tysslingen 14.4, 1 ex Västerås 15.4, 1 ex Venan 15-19.4
Småfläckig sumphöna, hörd Stentornet/Venan 13.4
Strandskata, 2 ex Östersjön/Surahammar 15.4
Kärrsnäppa, 3 ex Kvismaren 13.4
Dvärgbeckasin, 3 ex maden södra Tysslingen 17.4
Drillsnäppa, 2 ex Rävgången/Venan 15.4
Myrspov, 1 ex Barkaröviken 14.4
Rödspov, 1 ex Oset 18.4, 2 ex samma lokal 19.4
Gluttsnäppa, 1 ex Rävgången/Venan 14.4
Skrattmås, 2300 ex Västerås hamn 13.4, 5000 ex Oset 13.4
Silltrut, 1 ex Oset 13.4, 1 ad Gnien 15.4, 2 ex Stora Aspen/Fagersta 19.4, 1 ex Venan 19.4
Berglärka, 1 ex maden södra Tysslingen 17.4
Skärpiplärka, 1 ex Stentornet/Venan 14.4, 1 ex sträckande Ekers grusgrop 14.4, 1 ex Klåvudden 17.4, 1 ex Rysjön/Kvismaren 18.4, 1 ex Tysslingen 18.4, 2 ex Sörsjön 19.4
Svart rödstjärt, 1 sj S.Husby/Nora 18.4, 2 sj Lillkyrka 18.4
Pungmes, 1 ex Kvismaren 12.4, 7 ex Venan 13.4, 1 ex Oset 15.4
Lappsparv, 2 ex Venan 19.4

Toppen på sidan Vecka 15 (6.4-12.4 1998)

Lindesbergs kommun

Rördrom, hörd Hagaberg 10.4, 1 ex Sjömosjön 12.4
Rosaryggad pelikan, 1 ex Hinsebergsbron/Frövi kvar 12.4.
Sädgås, 105 ex Sörbysjön 7.4, 200 ex Rynninge 10.4, 310 ex Spånga 12.4
Spetsbergsgås, 1 ex Rynninge 7.4 samt 2 ex samma lokal 12.4, 1 ex Sjömosjön kvar 7.4
Vitkindad gås, 2 ex Finnåkerssjön 6.4
Stjärtand, 3 ex Österhammarssjön 12.4
Sjöorre, 4 ex Prästryggen/Väringen 8.4
Salskrake, 6 ex Hagaberg 9.4 samt 10 ex samma lokal 10.4, 1 par Sällingesjön 9-11.4, 5 ex Finnåkerssjön 10.4 samt 2 par samma lokal 12.4, 1 par Björkasjön 12.4, 1 par Dalkarlshytteån 12.4
Storskrake, minst 170 ex Stor-Väringen 6.4
Fiskgjuse, 1 ex Hagaberg 8.4
Kungsörn, 1 2K Källmossen (Ramsbergs sn) 11.4
Fjällvråk, 2 ex Sjömosjön 10.4, 1 ex Fänninge 12.4, 1 ex Sällingesjön 12.4
Blå kärrhök, 1 hanne Hagaberg 9.4, 1 hane Sällingesjön 10.4, 1 hona Sjömosjön 12.4
Brun kärrhök, 1 hanne Sjömosjön 10.4, 1 hona Rynninge 10.4
Tornfalk, 1 par Rynninge 12.4
Stenfalk, 1 ex Sjömosjön 10.4, 1 hanne Orrkilen 12.4, 1 hanne Spånga 12.4
Vattenrall, hörd Hagaberg 6-12.4
Sothöna, 1 ex Hagabergs reningsdammar 8.4, 3 ex Sörbysjön 10.4, 10 ex Bohrsån/Vedevå 10.4, 1 ex Österhammarssjön 12.4
Trana, totalt 146 ex mot norr Rynninge 10.4
Mindre strandpipare, 1 ex Hagabergs reningsdammar 11.4
Storspov, 2 ex Ervallaängarna 9.4, 1 ex mot norr Hagaberg 9.4
Skogssnäppa, 1 ex Sjömosjön 7.4
Sädesärla, 1 ex Hagaberg 9.4, 1 ex Hinsebergsbron/Frövi 9.4
Varfågel, 1 ex Rynninge 10.4
Hämpling, 1 ex Morskogasjön 10.4
Vinterhämpling, 3 ex Morskogasjön 10.4
Stenknäck, 1 ex Gropgatan/Frövi 6.4, 1 ex L. Hagav./Lindesberg 8.4, 1 ex Fellingsbro 9.4, 1 ex Blixterboda 12.4
Lappsparv, 1 par Blixterboda vid matning 12.4

Närke och övriga Västmanland

Smålom, 2 ex Backgården/Fagersta 11.4
Svarthakedopping, 1 ex Vibysjön 10.4
Gråhakedopping, 2 ex Kvismaren 10.4
Storskarv, 9 ex Barkaröviken 10.4
Rördrom, hörd Vibysjön 7.4
Sångsvan, 110 ex Tysslingen 12.4. Se även Tysslingens sångsvanar.
Fjällgås, 1 ad s Tysslingen 10.4
Tundrasädgås (rasen rossicus), 5 ex Gnien 9.4
Kanadagås (troligen rasen minima), 1 ex Hedensbergsslätten kvar 10.4
Snatterand, 1 par Asköviken 8.4, 3 ex Venan 9.4, 13 ex Rysjön/Kvismaren 11.4, 1 ex Barkaröviken 11.4
Skedand, 1 par Venan 9.4
Årta, 1 ex s Tysslingen 12.4, 1 par Fläcksjön 12.4
Stjärtand, 1 hanne Tysslingen 6-11.4, 1 hona Gnien 9.4
Småskrake, 1 hona Venan 6.4
Salskrake, 7 ex Sottern 6.4, 10-tal Asköviken 7.4
Pilgrimsfalk, 1 ex Venan 11-12.4
Strandskata, 2 ex Venan kvar 11.4
Mindre strandpipare, 1 ex Tysslingen 11.4, 1 ex Fiskinge/Kvismaren 11.4
Större strandpipare, 1 ex Tysslingen 11.4
Kärrsnäppa, 1 ex i vinterdräkt Tysslingen 11.4
Rödbena, 1 ex Venan 7.4, 2 ex samma lokal 9.4
Silltrut (intermedius), 1 ex Stentornet/Venan 11.4
Kungsfiskare, 1 ex Hammarsjön/Hasselfors 9.4
Sädesärla, 1 ex Tysslingen 7.4
Forsärla, 2 ex (olika lokaler) Järleån/Nora 10.4
Stenskvätta, 1 ex Boängen 10.4, 1 ex Kvarntorpshögen 11.4
Svarthätta, 1 hona Fagersta 8.4
Gransångare, 1 sj Venan 11-12.4
Pungmes, 1 ex Oset 8.4, 2 ex Venan 11.4
Bändelkorsnäbb, 1 hanne överflygande Ängarmossen/Frösvidal 8.4
Lappsparv, 1 ex Gnien 12.4