OBSERVATIONER AUGUSTI 1998

[Tillbaka]


Vecka 35 (24.8-30.8 1998)

Lindesbergs kommun

Sädgås, 3 ex Nederby 29.8 samt 17 ex samma lokal 30.8
Kanadagås, 250 ex Rynninge 30.8
Stjärtand, 1 ex Hagaberg 28.8
Storskarv, 1 juv Hagaberg 24.8
Ormvråk, 10 ex samtidigt Nederby 30.8
Blå kärrhök, 1 hona Nederby 28.8, 3-4 ex samma lokal 29-30.8
Havsörn, 1 ad Rynninge 29.8
Tornfalk, 1 hona Nederby 30.8
Tofsvipa, 130 ex Rynninge 29.8
Större strandpipare, 1 juv Nederby 29-30.8
Småsnäppa, 22 ex Dammen/Gammelbo 27.8, 35 ex (kommunrekord) Nederby 28.8 samt 28 ex 29.8 och 6 ex 30.8, 2 ex Hagabergs reningsdammar 28.8 samt 3 ex samma lokal 29.8
Kärrsnäppa, 8 juv Dammen/Gammelbo 27.8, 1 juv Nederby 28.8, 2 + 3 ex samma lokal 29.8 samt 4 ex 30.8
Spovsnäppa, 2 juv Dammen/Gammelbo 27.8
Brushane, 85 ex Rynninge 29.8
Mindre hackspett, 1 hona Hagaberg 24.8
Nötkråka, 2 ex Lindeskolan/Lindesberg 28-29.8
Stenknäck, 3 ex Rynninge 29.8

Närke och övriga Västmanland

Gravand, 2 ex Björka lertag 25.8, 1 ex Backgården/Fagersta 29.8
Småskrake, 7 ex Backgården/Fagersta 29.8
Havsörn, 1 juv Venan 24-30.8, 3 ex Högbymaden 26.8
Stenfalk, 1 ex Tysslingen 24.8, 1 ex Kolbäck 26.8
Småsnäppa, 190 ex Venan 27.8, 163 ex Högbymaden 27.8, 90 ex s Tysslingen 27.8 samt 150 ex samma lokal 28.8
Spovsnäppa, 35 ex Venan 27.8, 17 ex Högbymaden 27.8, 50 ex s Tysslingen 28.8
Tereksnäppa, 3 (!) ex Venan 27.8, 2 + 1 ex samma lokal 28.8
Kustsnäppa, 2 str. Backgården/Fagersta 30.8
Sandlöpare, 1 ex Högbymaden 27.8, 1 ex s Tysslingen 27.8
Roskarl, 1 juv Venan 27.8
Smalnäbbad simsnäppa, 3 ex Högbymaden 27.8
Dvärgmås, 2 ex Barkaröviken 30.8
Silltrut, 1 ex s Tysslingen 27.8
Tretåig hackspett, 1 hanne Bergaängen/Kilsbergen 29.8
Rödstrupig piplärka, 1 ex Lertaget Kumla 30.8
Svart rödstjärt, 1 ex Brändåsen/Hardemo 24.8
Smalnäbbad Nötkråka, 1 ex Skälbygatan/Västerås 28.8
Bändelkorsnäbb, 2 ex Lisjöviken 25.8, 2 + 1 ex Sandtorpet/Ramnäs 26.8
Ortolansparv, 2 ex Högbymaden 27.8

Toppen på sidan Vecka 34 (17.8-23.8 1998)

Lindesbergs kommun

Sothöna, 1 par m. 5 juv Hagabergs reningsdammar 17.8
ÄNGSHÖK, 1 hanne Nederby 22.8
Tornfalk, 1 ex Nederby 22.3, 1 ex Bläsåsen 23.8
Vaktel, hörd Nederby kvar 23.8
Större strandpipare, 1 ex Nederby 18.8 och 22-23.8
Ljungpipare, 30-tal ex Nederby 21-22.8, 29 ex Rynninge 22.8
Kustpipare, 4 ex str.(S) Hagaberg 18.8, 1 ex Nederby 21.8
Tofsvipa, 300 ex Nederby 18.8 samt 200 ex samma lokal 22.8, 110 ex Rynninge 22-23.8
Brushane, 30 ex Nederby 21-22.8
Myrspov, 2 ex Nederby 21.8
Havstrut, 1 ad + 1 juv Hagaberg 17.8 samt 2 ad + 1 juv str.(S) samma lokal 23.8, 4 juv + 1 ad str.(S) Rynninge 23.8
Blåhake, 1 ex Näset/Finnåkerssjön 22.8, 1 ex ringmärks Hagaberg 23.8
Nötkråka, 2 ex Lindeskolan/Lindesberg 20.8, 1 ex Rynninge 22.8 samt 2 ex samma lokal 23.8
Steglits, 1 ex Hagaberg 17.8, 2 ex Rynninge 22.8
Hämpling, 10 ex Rynninge 23.8
Stenknäck, 1 ex Hagaberg 23.8

En missfärgad(?) Ärla upptäcktes vid Nederby den 21.8, kvar den 23.8. Kroppen helt gul , vingar och stjärt ljusa (syns tydligt när den flyger), huvud ljust med gulaktig näbb och mörk iris, ljusa ben. Mycket "skum", dessutom snygg. Kolla Sven Larssons teckning

Närke och övriga Västmanland

Gravand, 2 juv "Gustavsviksrakan"/Örebro 21.8, 1 ex Lertaget/Kumla 22.8
Snatterand, 1 hanne Asköviken 17.8
Skedand, 19 ex Asköviken 17.8
Salskrake, 1 ex Rysjön/Kvismaren kvar 23.8
Ängshök, 1 hona Kvismaren 22-23.8
Pilgrimsfalk, 1 ex S Kolsva 20.8, 1 ex Kvismaren 22.8 samt 2 ex samma lokal 23.8
Tofsvipa, 400 ex Tysslingen 17.8, 446 ex Ladugårdssjön 18.8
Fjällpipare, 1 ex s. Tysslingen 22.8
Kustpipare, 12 + 20 ex str. Högbymaden 17.8 samt 48 + 110 ex samma lokal 18.8, 10 ex str. Backgården/Fagersta 20.8
Spovsnäppa, 1 ex Rynninge 17-19.8, 3 ex Högbymaden 18-19.8 samt 1 ex samma lokal 20-21.8
Kustsnäppa, 3 ex Rynninge 19.8, 1 ex Stentornet/Venan 21.8, 56 ex str. Venan 22.8
Myrspov, 44 + 39 ex str. Högbymaden 17.8 samt 18 ex str. samma lokal 19.8
Dvärgmås, 1 ex Stora Aspen 19.8, 1 ad Glåpen 20.8, 88 ex Hjälmaren 22.8, 1 ex Kvicksund 23.8
Skräntärna, 2 ex Rynninge 18.8, 20-tal Hjälmaren 22.8
Labb, 1 juv Granfjärden/Mälaren 23.8
Tornseglare, 4000 ex Venan 22.8
Rödstrupig piplärka, 1 ex Gussjön 19.8, 2 ex Öby kulle/Kvismaren 23.8
Skärpiplärka, 1 ex str. Rastholmen/Asköviken 21.8
Svart rödstjärt, 1 ex Kopparberg 21.8, 1 ex Fagersta reningsverk 22.8
Blåhake, 1 ex Blåvingestigen/Örebro 18.8 (höstens första)
Bändelkorsnäbb, 1 ex Lisjö 17.8

Toppen på sidan Vecka 33 (10.8-16.8 1998)

Lindesbergs kommun

Svarthakedopping, 1 juv Gransjön 16.8
Storskarv, 1 ex Stora Kloten 13.8 och 15.8
Kungsörn, 1 juv över Frövi kl 12.20 13.8
Ängshök, 1 hanne Nederby 16.8
Tornfalk, 2 juv Nederby 16.8
Vaktel, hörd Nederby 13-16.8
Tofsvipa, 175 ex Nederby 15.8
Ljungpipare, 29 ex Nederby 15.8
Brushane, 31 ex Nederby 15.8
Steglits, 2 ex Hagaberg 14.8

Närke och övriga Västmanland

Gravand, 1 ex Rastholmen/Asköviken 15.8
Salskrake, 1 ex Rysjön/Kvismaren 15.8
Havsörn, 1 ex s.Tysslingen 10.8
Glada, 1 ex mot norr Värnsta 12.8, 1 ex s. Tysslingen 15.8
Vaktel, sporadiskt spel Asköviken 15.8
Trana, 400 ex Kvismaren 11.8

Högbymaden/Gnien 18 vadararter den 15.8, bl.a 3 spovsnäppor och 3 kustsnäppor

Småspov, 5 str. Älvlången/Nora 10.8
Kentsk tärna, 1 juv Rysjön/Kvismaren 13.8
TOBISGRISSLA, 1 ex rastade Hampetorps hamn/Södra Hjälmaren 16.8
Skäggmes, 8 ex Lertaget/Kumla 14.8
Bändelkorsnäbb, 1 ex Västerkvarn/Mölntorp 10.8, 2 ex Usträngsbo/Surahammar 11.8


Toppen på sidan Vecka 32 (3.8-9.8 1998)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 2 ex Vagnshäll/Väringen 3-9.8, 1 ex Rävudden/Råsvalen 6.8, 4 ex str.(S) Österhammarssjön 8.8
Bläsand, 6 ex Österhammarssjön 7-8.8
AFTONFALK, 2K hanne Hagabergsliden/Lindesberg 7.8
Pilgrimsfalk, 1 ex Sällingesjön 7.8
Tornfalk, 1 ex Sällingesjön 7.8, 1 hona Österhammarssjön 8.8
Vattenrall, 1 juv Österhammarssjön 8.8
Trana, 98 ex Österhammar 7.8, 50 ex Sällingesjön 7.8
Kustpipare, 8 ex str.(S) Sällingesjön 3.8, 4 ex str. Sällingesjön 4.8, 1 ex str. Hagaberg 5.8, 13 ex str.(SV) Österhammarssjön 7.8
Kärrsnäppa, 2 ex Vagnshäll/Väringen 3.8 samt 1 ex samma lokal 4.8, 16 ex str. Hagaberg 5.8
Kustsnäppa, 7 ex str.(SV) Österhammarssjön 7.8
Rödbena, 1 ex str. Sällingesjön 4.8
Myrspov, 4 ex str.(S) Sällingesjön 3.8, 10+17 ex str.(SV) Stor-Väringen 3.8, 15-tal str. Rabostan 5.8
Havstrut, 1 ung Sällingesjön 7.8
Mindre hackspett, hörd Hagaberg 8.8
Trastsångare, 1 ex Österhammarssjön 8.8
Steglits, 1 ex Sällingesjön 3.8 och 7.8, 2 ex Hagaberg 7.8
BÄNDELKORSNÄBB, 4 ex Tomasboda/Kåfalla (lärkträdsbestånd) 9.8

Närke och övriga Västmanland

Storskarv, 620 ex Stor-Hjälmaren 8.8
Smådopping, 1 ex Lertaget/Kumla 6-9.8
Snatterand, 1 ex Turkiesjön 7.8
Bergand, 1 hanne Stor-Hjälmaren 8.8
Vigg, 3100 ex Stor-Hjälmaren 8.8
Havsörn, 1 ex Rynninge 9.8
Kustpipare, totalt 28 ex str. Gnien 3.8, 32 ex str. Rysjön/Kvismaren 5.8, 18+14 ex str. Fläcksjön 5.8
Småsnäppa, 1 ex Rynninge 9.8
Kustsnäppa, 211 ex str. Venan 3.8, totalt 28 ex str. Gnien 4.8, 4 ex str. Fläcksjön 5.8, 7 ex str. Gnien 7.8, 20 str. Asköviken 8.8
Myrspov, 26 ex str. Venan 3.8, 29 + 6 ex str. Gnien 4.8, 1 ex str. Kvicksund 4.8, 1 ex Tysslingen 5-6.8, 1 ex rastade Asköviken 6.8
Roskarl, 4 ex Stor-Hjälmaren 8.8
Dvärgmås, 30 ex Nyckelgrundet/M;älaren 8.8, 3 ex Stor-Hjälmaren 8.8
Skräntärna, 46 ex Valen-området/Mälaren 8.8, 103 ex Stor-Hjälmaren 8.8
Kungsfiskare, 1 ex Tysslingen 3.8
Bändelkorsnäbb, 5 ex Felingen 3.8, 1 ex Gnien 7.8, 1 ex Värnsta 8.8, 1 ex Venan 9.8, 6 ex Lisjöviken 9.8, 1 ex rastade Rynninge 9.8

Toppen på sidan