OBSERVATIONER MARS 1998

[Tillbaka]


Toppen på sidan Vecka 14 (30.3-5.4 1998)

Lindesbergs kommun

Storlom, 1 ex, St. Lindessjön/Lindesberg 4.4
Rosaryggad pelikan, 1 ex Hinsebergsbron/Frövi kvar 5.4.
Rördrom, hörd Hagaberg 31.3
Mindre sångsvan, 1 ex Gammelbo 30.3
Sädgås, 170 ex Finnåkerssjön 4.4, 220 ex Fyrby 4.4
Bläsgås, 4 ex Fyrby 4.4
Spetsbergsgås, 1 ex Sjömosjön 4.4
Snatterand, 1 hanne Hagaberg 31.3
Brunand, 1 hanne Sällingesjön 31.3
Salskrake, 1 par Hagaberg 31.3 och 2.4
Fiskgjuse, 1 ex Sjömosjön 4.4
Blå kärrhök, 1 hona Sjömosjön 3.4, 1 hanne samma lokal 4.4
Fjällvråk, 1 ex Sjömosjön 3.4, 3 ex samma lokal 4.4
Tornfalk, 1 hanne Rynninge 5.4
Sothöna, 8 ex Bohrsån/Vedevåg 31.3
Tofsvipa, 200 ex mot norr Sjömosjön 30.3
Skrattmås, 760 ex (iskanten) Hagaberg 5.4
Forsärla, 1 hanne Nedre dammen/Frövifors 5.4
Taltrast, 2 ex Sörängarna 2.4
Varfågel, 1 ex Sällingesjön kvar 4.4, 1 ex Sjömosjön 3.4
Stenknäck, 1 ex Gropgatan/Frövi 30.3 och 3.4
Snösparv, 10 ex Gammelbo 30.3, 1 ex Aspensäng/Lindesberg 5.4

Närke och övriga Västmanland

Storlom, 1 ex Stora Aspen 30.3
Smålom, 1 ex (översträckande) Lekhult 31.3
Storskarv, 1 ex Tysslingen 31.3, 1 ex Vibysjön 4.4
Sångsvan, 433 ex Tysslingen 5.4.
Mindre sångsvan, 1 ex Tysslingen 31.3, 1 ex Gnien 30.3, 1 ex Norrsjön 30.3
Sädgås, 1500-2000 ex Hedensbergsslätten 31.3
Tundrasädgås (rasen rossicus), Den 1.4 iakttogs 18 ex Lisjö ängar, 5 ex Gnien samt 4 ex Hedensbergsslätten.
Kanadagås (troligen rasen minima), 1 ex Hedensbergsslätten kvar 1.4
Vitkindad gås, 2 ex Mölntorp 4.4
Gravand, 1 hanne Venan kvar 31.3
Snatterand, 1 hona Venan 4.4, 2 par Rysjön/Kvismaren 5.4
Skedand, 1 hanne Fiskinge/Kvismaren 30.3
Stjärtand, 1 par Asköviken 5.4, 1 ex Gnien 5.4
Brunand, 4 ex Tysslingen 30.3
Salskrake, 11 ex Barkaröviken 2.4
Rörhöna, 1 ex Kvismaren 5.4
Havsörn, 2K Venan 3.4
Brun kärrhök, 1 hona Tysslingen 30.3, 1 ex Gussjön 1.4
Större strandpipare, 1 ex Gussjön 30.3, 1 ex Venan 30.3
Storspov, 2 ex Tysslingen 1.4, 1 ex Hedensbergsslätten 4.4
Strandskata, 2 ex Venan 31.3-3.4
Skogssnäppa, 1 ex Fiskinge/Kvismaren 30.3, 2 ex Tysslingen 1.4
Skrattmås, 2500 ex Venan 5.4
Lappuggla, 1 ex 3 km väster Högbo 4.4
Sädesärla, 1 ex Lisjö ängar 1.4, 1 ex Rysjön/Kvismaren 2.4, 1 ex Sköllersta 2.4
Pungmes, hörd Avloppsreningsverket/Örebro 2.4
Snösparv, 1 ex Tysslingen 3.4

Toppen på sidan Vecka 13 (23.3-29.3 1998)

Lindesbergs kommun

Skäggdopping, 1 ex St Lindessjön/Lindesberg 26.3, 1 ex Prästryggen/Väringen 27.3
Rosaryggad pelikan, 1 ex Hinsebergsbron/Frövi kvar 29.3.
Sångsvan, 150 ex Gammelbo 29.3, därav en halsmärkt (6S83)
Mindre sångsvan, 1 ex Finnåkerssjön kvar 26.3
Sädgås, minst 400 ex Fänninge 25.3 och minst 660 ex samma lokal 26.3
Bläsgås, 2 ex Fänninge 25.3, 4 ex samma lokal 28.3
Spetsbergsgås, 1 ex Fänninge 25-29.3, 2 ex samma lokal 26.3
Kanadagås, 450 ex Sjömosjön 23.3
Kricka, 1 par Sjömosjön 26.3, 1 par Hinseberg/Väringen 29.3
Salskrake, 1 par Arbogaån/Rynninge 24.3, 3 ex Hagaberg 29.3
Kungsörn, 1 ad Västvalla 29.3
Fjällvråk, 1 ex Nederby 28.3
Blå kärrhök, 1 hanne Sjömosjön 28.3
Sothöna, 1 ex Hinsebergsvaken/Frövi 24.3, 1 ex Prästryggen/Frövi 28.3
Enkelbeckasin, 1 ex Hagaberg 29.3
Skrattmås, 1 ex Väringen/Frövi 25.3
Gråtrut, 100-talet ex Stor-Väringen 29.3
Havstrut, 2 ex Stor-Väringen 29.3, 1 ex Hagaberg 29.3
Trädlärka, 1 sj Rya grustag 26.3
Ängspiplärka, 1 ex Hagaberg 29.3, 1 ex Morskogasjön 29.3
Varfågel, 1 ex Rynninge 24.3, 1 ex Sällingesjön 26-28.3, 1 ex Gåsta 29.3, 1 ex Västvalla 29.3
Råka, 1 ex Rynninge 26.3
Steglits, 6 ex Österhammarssjön 25.3, 1 ex Hagaberg 29.3

Närke och övriga Västmanland

Skäggdopping, minst 3 ex Venan-området 25.3, 1 ex Västeråsfjärden/Mälaren 26.3
Storskarv, 2 ex Västeråsfjärden 25.3, 1 ex Oset 25-26.3, 4 ex Yxnäset 27.3
Rördrom, 2 ex Yxnäset 27.3, 3 hörda Tysslingen 29.3
Rödhalsad gås, 2 ex Kvismaren 24.3. Ny art för Närke.
Sångsvan, 1991 ex Tysslingen 29.3. Fläcksjö-området 837 ex 29.3
Mindre sångsvan, 2 ex Gussjön 27.3, 1 ex Hallaren 27.3, 4 ex Tysslingen 29.3,
Vitkindad gås, 1 ex Tysslingen kvar 28.3, 1 ex Mölntorp 25.3
Tundrasädgås (rossicus), 1 ex öster Hedensberg 25.3
Grönländsk bläsgås (rasen flavirostris), 2K västra rakan/Kvismaren 29.3
Spetsbergsgås, 30 ex Kvismaren 24.3, 1 ex Mölntorp 25.3, 1 ex Nötmyran 25.3, 1 ex Asköviken 26.3
Kanadagås (rasen minima), 1-2 ex Fiskinge/Kvismaren 24.3, 1 ex Hedensbergsslätten 26-29.3
Gravand, 1 ex Fläcksjön 25.3, 1 hanne Venan 26-29.3
Kricka, 2 ex Oset 23.3, 40 ex Venan 26.3
Snatterand, 1 hona Venan 26-29.3
Bläsand, 1 hanne Tysslingen 26.3, 1 par Fläcksjön 29.3, 2 ex Strömsholm 29.3
Brunand, 1 ex Oset 23.3, 1 ex Fläcksjön 28.3
Alfågel, 1 hanne Ångkraftverket/Västerås 29.3
Salskrake, 1 hanne Gnien 23.3, 4 ex Venan 25-27.3, 11 ex Yxnäset 27.3
Havsörn, 2 ex Tysslingen 25.3, 1 ad Venan 26.3
Fiskgjuse, 1 ex Göksholm 28.3
Gråspett, 1 ex Lekhult 23.3
Vattenrall, 1 ex iskanten Ångkraftverket/Västerås 23.3
Rörhöna, 1 ex Ångkraftverket/Västerås 28.3
Storspov, 1 ex södra Tysslingen 29.3
Morkulla, 1 ex Yxnäset 23.3, 1 ex Örebro 25.3
Skrattmås, 500 ex Venan 26.3
Berguv, 1 ex Mellringe grusgrop 27.3
Fjälluggla, 1 ex Lisjöängar/Surahammar 26.3
Hornuggla, 1 ex Norsa/Köping 26.3
Trädlärka, 4 sj Berglunda industriområde/Örebro 29.3, 4 sj Ekers grusgrop 29.3
Ängspiplärka, 1 ex Gnien 23.3
Sädesärla, 1 ex Fiskinge/Kvismaren 26.3
Forsärla, 1 ex Backakvarn 29.3
Rödhake, 1 ex Venan 29.3
Järnsparv, 1 ex Grytatippen/Västerås 24.3
Pungmes, 1-2 ex Venan 28.3, 2 hannar samma lokal 29.3
Skäggmes, 12 ex Venan 26.3, 20 ex i högflykt Lertaget/Kumla 29.3
Vinterhämpling, 1 ex Ångkraftverket/Västerås 28.3, 2 ex Venan 29.3
Snösparv, 70 ex Gnien 23.3, 30 ex Rävgången/Venan 25.3

Toppen på sidan Vecka 12 (16.3-22.3 1998)

Lindesbergs kommun

Häger, 6 ex Sjömosjön 22.3
Rosaryggad pelikan, 1 ex Hinsebergsbron/Frövi kvar 22.3.
Sångsvan, 144 ex Österhammarssjön 16.3 och 178 ex samma lokal 21.3, 63 ex Sjömosjön 16.3 samt 214 ex 20.3
Mindre sångsvan, 1 ex Finnåkerssjön 22.3
Knölsvan, 1 par Bohrsån/Vedevåg 20.3
Sädgås, 250 ex Sjömosjön 19.3 samt 300 ex 20.3, 300 ex Rynninge 21.3
Bläsgås, 2 ex Rynninge 20-21.3, 4 ex samma lokal 22.3
Spetsbergsgås, 1 ex Sjömosjön 20.3
Grågås, 2 ex Österhammarssjön 19.3, 4 ex Sjömosjön 19.3
Kanadagås, 190 ex Österhammarssjön 16.3, 300 ex Sjömosjön 19-20.3, 550 ex Västvalla 22.3
Vigg, 1 hanne Hinsebergsvaken/Frövi kvar 17.3
Trana, hörd mot Österhammarssjön 17.3 samt 2 ex samma lokal 19.3, 2 ex Sjömosjön 19.3, 1 ex Djupdalen 21.2
Tofsvipa, 6 ex Rynninge 16.3, 11 ex Sjömosjön 19.3
Enkelbeckasin, 1 ex Finnåkerssjön 22.3
Hornuggla, 1 par Hälla/Västvalla 20.3
Mindre hackspett, 1 par Sköldberga 21.3
Varfågel, 3 ex Rynninge 21.3
Råka, 2 ex Sällingesjön 17.3
Stare, 1 ex Rynninge 16.3, 30-tal ex Österhammarssjön 19.3
Steglits, 1 ex Hagaberg 16-17.3, 1 ex Gropgatan/Frövi 20.3
Snösparv, 6 ex Gammelbo flygfält 21.3

Närke och övriga Västmanland

Storskarv, 1 ex Oset 21.3, 1 ex Essön/Hjälmaren 22.3
Häger, 26 ex Oset 18.3
Sångsvan, 2404 ex Tysslingen 22.3, 1235 ex Svartå-området 22.3
Mindre sångsvan, 9 ex Tysslingen 22.3, 2 ex Svartå-området 22.3
Sädgås, 100 ex Strömsholm 18.3, 300 ex Vibysjön 18.3, 705 ex Svartå-området 22.3
Grågås, 100 ex Asköviken 18.3
Bläsgås, 5 ex Svartå-området 22.3
Spetsbergsgås, 1 ex Tysslingen kvar 16.3, 2 ex Svartå-området 22.3, 20 ex Kvismaren 22.3
Vitkindad gås, 1 ex Tysslingen kvar 20.3, 2 ex samma lokal 21.3
Kricka, 2 ex Oset 22.3
Bläsand, 1 hanne Rysjön/Kvismaren 22.3
Havsörn, 2 ex Malmön/Köping 16.3
Brun kärrhök, 1 hona Oset 22.3
Sothöna, 2 ex Oset 16.3, 17 ex samma lokal 22.3
Skrattmås, 1 ex Oset 16.3 samt 6 ex samma lokal 18.3, 2 ex hamnen/Västerå 23.3
Berguv, 1 par Mellringe grusgrop 21.3
Trädlärka, 1 sj Ekers grusgrop 21.3
Ängspiplärka, 3 ex Oset 21.3, 2 ex Tysslingen 21.3
Rödvingetrast, 1 ex Kvismaren 22.3
Skäggmes, hörd Tysslingen 17.3, hörd Oset 22.3
Snösparv, 9 ex Kvismaren 16.3


Toppen på sidan Vecka 11 (9.3-15.3 1998)

Lindesbergs kommun

ROSARYGGAD PELIKAN, 1 ex Hinsebergsbron/Frövi 15.3. Kvar i skymningen.
Häger, 2 ex Frövibro 13.3
Sångsvan, 81 ex Lunten 11.3, 51 ex Sjömosjön 11.3, 74 ex Österhammarssjön 14.3
Knölsvan, 1 ex Österhammarssjön 14.3
Sädgås, 13 ex Sjömosjön 11.3, 27 ex Rynninge 14.3
Grågås, 2 ex Sjömosjön 14.3 samt 6 ex samma lokal 15.3
Kanadagås, 270 ex Sjömosjön 11.3 samt 355 ex samma lokal 15.3, 42 ex Österhammarssjön 14.3
Salskrake, 1 hona Sjömosjön kvar 14.3
Kungsörn, 1 juv Sjömosjön 14.3 och samma lokal 15.3, 1 juv Hagaberg 15.3
Ormvråk, 1 ex Sällingesjön 14.3, 1ex s Storå 14.3, 1 ex Albäcksån 14.3, 4 ex Sjömosjön 15.3
Ringduva, 4 ex Sällingesjön 11.3
Hornuggla, 1 hörd Hälla 15.3
Mindre hackspett, 1 hanne Rabostan 15.3
Varfågel, 1 ex Sällingesjön 11-13.3, 1 ex Lia 13.3, 1 ex Hagaberg 15.3, 1 ex Sjömosjön 15.3
Råka, 2 ex Frövi 12.3, 1 ex mot norr Rabostan 15.3
Steglits, 1 ex Hagaberg 15.3

Närke och övriga Västmanland

Häger, 1 ex Tysslingen 12.3, 17 ex Oset 13.3
Sångsvan, 1634 ex Tysslingen 15.3.
Mindre sångsvan, 4 ex Tysslingen 15.3, 1 ex Gnien 15.3
Bläsgås, 3 ex n Tysslingen 11-14.3
Spetsbergsgås, 1 ex Tysslingen 15.3
Vitkindad gås, 1 ex Tysslingen 10-15.3
Kungsörn, 1 subad Tysslingen 12-13.3
Havsörn, 1 ex Kvismaren 9.3 och 15.3
Fjällvråk, 3 ex norr Köping 10.3,1 ex Venan 14.3
Berguv, 1 ropande Mellringe grusgrop 9.3 och 15.3, 1 ropande Ekers grusgrop 14.3
Hornuggla, 1 ropande Skultunaskogen 9.3, 1 ropande Tybble/Asker 10.3

I samband med ugglelyssning 13-14/3 rapporteras från Surahammars kommun: bl.a 15 pärlugglor (totalt 25 hittills under året), 2 berguvar, 1 hornuggla och 1 slaguggla samt från Västerås kommun: 3 slagugglor (gränsen mot Sala kommun) och 2 hornugglor. För utförligare information om exkursionens resultat - kolla Natur - VLT Media

Vinterhämpling, 30 ex Lillåudden 10.3
Bändelkorsnäbb, 1 hanne norra Grythytteviken 11.3
Snösparv, 5 ex norr Köping 10.3, 1 ex norr Stortorp 14.3, 7 ex Kvismaren 15.3


Toppen på sidan Vecka 10 (2.3-8.3 1998)

Lindesbergs kommun

Snö och kyla dominerar veckan. Våren tar ett steg tillbaka. Sjöarna åter istäckta.

Häger, 1 ex pumphuset/Frövi 8.3
Sångsvan, 220 ex Lunten 3.3, 130 ex samma lokal 5.3, 50 ex Sjömosjön 3.3 och 40 ex samma lokal 8.3
Sädgås, 250 ex Gillbergagärdet 3.3, 230 ex Sjömosjön 3.3
Bläsgås, 2 ex Gillbergagärdet 3-4.3
Kanadagås, 260 ex Sjömosjön 3.3
Vigg, 1 hanne Hinsebergsvaken/Frövi 3-5.3
Salskrake, 1 hona Sjömosjön 8.3
Havsörn, 1 subad Sjömosjön 6-8.3
Kungsörn, 1 juv Orrkilen 7.3, 1 juv Sjömosjön 8.3
Pärluggla, 3 ropande Svarttjärnsvägen 6.3
Varfågel, 1 ex Rynningefors 6.3, 1 ex Orrkilen 7.3
Bofink, 1 hona vid fågelbord Vattentornsområdet/Frövi kvar 5.3
Stenknäck, 1 ex Gropgatan/Frövi 4.3

Närke och övriga Västmanland

Sångsvan, 1505 ex Tysslingen 8.3, 870 ex Svartåområdet 5.3
Mindre sångsvan, 1 ex Västsura 2.3, 2 ex Tysslingen 8.3
Sädgås, 500 ex Svartåområdet 5.3, 1600 ex Kvismaren 8.3
Havsörn, 1 ex Lövstagatan/örebro 3.3, 2 ex Essöbron/Hjälmaren 4.3, 1 subad Tysslingen 4.3 och Oset 5.3
Stenfalk, 1 ex Fläcksjön 5.3
Gråspett, 1 ex på talg Lekhult 4.3, 1 ex Lågbo norr Fläcksjön kvar 8.3
Slaguggla, hörd Rökedalen söder om Stora Toftsjön kvällen 7.3
Skäggmes, flera ex Tysslingen 4.3
Snösiska, 1 ex Garphyttans nationalpark 8.3
Tallbit, 1 ex Skinnskatteberg 3.3
Snösparv, 1 ex Tysslingen 3.3