OBSERVATIONER 2000

[1997] [1998] [1999] [Fågelåret 2000] [2001] [2002] [2003] [2004]

[Januari-April] - [Maj-Augusti] - [September-Oktober]


Vecka 52 (25.12 - 31.12 2000)

Lindesbergs kommun

Häger, 1 ex Sjömosjön 27.12 (SOE mfl) samt 1 ex samma lokal 30.12 (ASG,THN,JEM), 1 ex Storbron/Korrvike 30.12 (ASG,THN,JEM)
Sångsvan, 260 ex Sjömosjön 25.12 (ASG,SOE mfl), >320 ex 27.12 (SOE mfl) samt >250 ex samma lokal 30.12 (ASG,THN,JEM), 23 ex Österhammarssjön 27.12 (SLA), 14 ex str.(S) Fänsäter 31.12 (TON), 15 ex str.(S) Frövi 31.12 (JEM)
Grågås, 1 ex Sjömosjön 25.12 (ASG,SOE mfl) samt 2 ex samma lokal 27.12 (SOE mfl) och 30.12 (ASG,THN,JEM)
BLÄSGÅS, 1 ad Sjömosjön kvar 30.12 (ASG,THN,JEM)
Kanadagås, 700 ex Sjömosjön 25.12 (ASG,SOE mfl), 600 ex 27.12 (SOE mfl) samt >530 ex samma lokal 30.12 (ASG,THN,JEM), 120 ex St Lindessjön 26.12 (MAN)
PRUTGÅS, 1K Sjömosjön kvar 30.12 (ASG,THN,JEM)
Bläsand, 1 ex Sjömosjön 25.12 (ASG,SOE mfl) samt kvar samma lokal 30.12 (ASG,THN,JEM)
Gräsand, >200 ex Sjömosjön 27.12 (SOE mfl)
Vigg, 4 ex Sjömosjön 25.12 (ASG,SOE mfl) samt kvar samma lokal 30.12 (ASG,THN,JEM), 1 hanne Storströmmen 28.12 (JEM)
Salskrake, 1 hona Sjömosjön 25.12 (ASG,SOE mfl) samt kvar samma lokal 30.12 (ASG,THN,JEM)
Tofsvipa, 1 ex Sjömosjön 25.12 (ASG,SOE mfl)
Havsörn, 1 subad Sjömosjön 27.12 (SOE mfl) samt 1 subad + 1 ad samma lokal 30.12 (ASG,THN,JEM)
Ormvråk, 1 ex Fellingsbro kyrka 25.12 (SOE), 1 ex Nederbylöt 26.12 (SOE), 1 ex Källbacken/Frövi 26-31.12 (JAN), 1 ex Sjömosjön 30.12 (ASG,THN,JEM), 1 ex Gillberga/Ullersäter kvar 30.12 (ASG,THN,JEM)
Fjällvråk, 1 ad Sjömosjön 25-30.12 (SOE mfl)
Gråtrut, 1 ex Storbron/Frötuna 30.12 (ASG,THN,JEM), 1 ex Sjömosjön 30.12 (ASG,THN,JEM)
RAPPHÖNA, 1 ex Rynninge 31.12 (THN mfl), sågs första gången 28.12
Sparvuggla, 1 ex Lunten 26.12 (MRL), 1 rop Hökasjön 31.12 (TON)
JÄRNSPARV, 1 ex vid fågelbord Hagabergsliden/Lindesberg 25-30.12 (PZD mfl)
Rödhake, 2 ex Hagaberg/Frövi kvar 31.12 (ASG)
Gärdsmyg, 1 ex Oppboga kraftverk 25.12 (BLG gm ASG), >1 ex Hagaberg/Frövi kvar 30.12 (JEM mfl), hörd Hinsebergsbron/Frövi 30.12 (ASG,THN,JEM), 1 ex Idengatan (pumphuset)/Frövi 30.12 (ASG)
Skäggmes, 6 ex Hagabergs reningsdammar 30.12 (ASG,THN,JEM)
Varfågel, 1 ex Sjömosjön 25.12 (ASG,SOE mfl), 1 ex Västvalla 25.12 (UWN)
Stare, 3+1 ex Sjömosjön 30.12 (ASG,THN), 1 ex Idengatan/Frövi 30.12 (ASG,JEM), 1 ex Jaktstigen/Frövi 30.12 (gm HSG)
Bergfink, 1 hanne Frövidalsgatan/Frövi 28.12 (JEM)
Bofink, 1 hona vid fågelbord Rabostan 26.12 (THN) samt en hanne samma lokal 27-30.12 (THN), 1 par Vattentornsområdet/Frövi 28.12 (JEM) samt 1 hanne samma lokal 29.12 (ASG), 1 ex Frövidalsgatan/Frövi 28.12 (JEM)
Steglits, 1 ex fågelbord Hagabergsliden/Lindesberg 29.12 (gm MAN)
Gråsiska /Cabaret/, 5 ex Vattentornet/Frövi 27.12 (ASG,LJN)
Stenknäck, 1 ex Idengatan/Frövi 24-31.12 (HSH mfl), 3 ex Tomtebogatan/Frövi 27.12 (ASG,LJN), 2 ex Jaktstigen/Frövi 27.12 (ASG,LJN), 1 ex Alanäsgatan/Frövi 30.12 (ASG,THN,JEM), 1 ex Villagatan/Frövi 30.12 (ASG,THN)

Signaturlista.


Toppen på sidan Vecka 51 (18.12 - 24.12 2000)

Lindesbergs kommun

Häger, 4 ex Långvattnet/Kloten 18.12 (JKG), 1 ex Hagaberg/Frövi 19.12 (JEM), 1 ex Prästryggen/Väringen 20.12 (JEM)
Sångsvan, 14+17 ex str.(SV) Hagaberg/Frövi 18.12 (JEM), 35 ex Nederby 18.12 (JEM) samt 100-tal samma lokal 22.12 (UJN,PJN), 105 ex Finnåkerssjön 19.12 (JEM) samt ca 200 ex Österhammarssjön 23.12 (THN), 125 ex Sjömosjön 19.12 (SOE) och 200 ex 21.12 (SOE) samt 55 ex str.(SV) samma lokal 19.12 (SOE)
Grågås, 1 ex Nederby 21.12 (SOE) samt 2 ex 22.12 (THN) samt 1 ex samma lokal 24.12 (ASG,LSG)
BLÄSGÅS, 1 ad Nederby 22.12 (THN) samt kvar samma lokal 24.12 (ASG,LSG)
Kanadagås, ca 550-600 ex Nederby/Sjömosjön 18-24.12 (JEM,SOE,MRL mfl, >10 ex Finnåkerssjön 19.12 (JEM) samt 45 ex Österhammarssjön 23.12 (THN), 64 ex Sällingesjön 19.12 (JEM), 13 ex str.(S) Hagaberg/Frövi 23.12 (JEM)
PRUTGÅS, 1K Nederby 21.12 (SOE) samt kvar samma lokal 24.12 (MRL mfl)
Gräsand, >200 ex Sjömosjön 21.12 (SOE)
Vigg, 5 ex Finnåkerssjön 19.12 (JEM), 3 ex Sjömosjön 19.12 (SOE), 1 ex Hagabergs reningsdammar 21.12 (JEM)
Fjällvråk, 1 ex Västvalla 18.12 (JEM), 1 ex Fellingsbro kyrka 24.12 (MRL), 1 ex Nederby 24.12 (ASG,LSG)
Ormvråk, 1 ex Gillberga/Ullersäter kvar 20.12 (THN), 2 ex (1K) Västanberg/N Avdala 23.12 (ASG)
Tofsvipa, 4 ex Nederby 18.12 (JEM)
MORKULLA, 1 ex funnen död (nyligen flugit mot fönster) Frövifors 20.12 (gm MAN)
Fiskmås, 31 ex str.(SV) Västvalla 18.12 (JEM)
Gråtrut, 1 juv Hagaberg/Ullersätersviken 18.12 (JEM), 15 ex St Lindessjön 20.12 (TON), 1 ex Stor-Väringen 23.12 (THN)
SKOGSDUVA, 1 ex Nederby 22.12 (PJN)
Gärdsmyg, >4 ex Hagaberg/Frövi kvar 18.12 (JEM), 1 ex Fellingsbro 23.12 (UJN)
Rödhake, hörd Hagaberg/Frövi kvar 23.12 (JEM)
Skäggmes, >5 ex Hagaberg/Ullersätersviken 18.12 (JEM) samt 4 ex samma lokal 23.12 (JEM)
Varfågel, 1 ex Rynningefors 19-20.12 (SOE,THN), 1 ex Sjömosjön 21.12 (SOE), 1 ex Storbron/Frötuna 21.12 (SOE), 1 ex Nederby 22.12 (THN), 1 ex Sällingesjön 24.12 (MRL)
Bofink, 1 hanne Odonvägen/Lindesberg 19.12 (TON)
Steglits, 11 ex Västvalla 18.12 (JEM)
Stenknäck, 1 ex Frövidalsgatan/Frövi 18.12 och 20.12 (SIA), 1 ex Änggatan/Frövi 20.12 (THN), 1 ex Fellingsbro 23.12 (UJN)

Ervallaängarna (översvämningen): Sångsvan 44 ex (r), därav en halsmärkt (7S04), knölsvan 1 ex , stare 7 ex och en varfågel den 23.12 (ASG).


Toppen på sidan Vecka 50 (11.12 - 17.12 2000)

Lindesbergs kommun

Knölsvan, 3 ex Sjömosjön 17.12 (SOE)
Sångsvan, 1 ex (r) Fänsbosjön 15.12 (SOE) samt 34 ex str.(S) samma lokal 16.12 (SOE), 7 ex str.(S) Grimsö 16.12 (MHA), 20 ex Morskogasjön 17.12 (TON), >80 ex Sjömosjön 17.12 (SOE), 35 ex Stora Lindessjön 17.12 (TON), 5 ex Björkasjön 17.12 (TON), 21 ex str.(S) Hagaberg/Frövi 17.12 (UWN), 140 ex Finnåkerssjön 17.12 (AFL)
Kanadagås, >800 ex Sjömosjön 17.12 (SOE), 31 ex str.(S) Gammelbo flygfält 17.12 (TON), 73 ex Stora Lindessjön 17.12 (TON), 240 ex Finnåkerssjön 17.12 (AFL)
Grågås, 1 ex Sjömosjön 17.12 (SOE)
Gräsand, >300 ex Sjömosjön 17.12 (SOE)
KRICKA, 1 ex Sjömosjön 17.12 (SOE)
Vigg, 5 ex Hagaberg/Ullersätersviken 12.12 (JEM), 5 ex Sjömosjön 17.12 (SOE)
Havsörn, 1 ad Finnåkerssjön 17.12 (AFL)
Kungsörn, 1 2K Morskoga 16.12 (MHA), 1 subad Gammelbo flygfält 17.12 (TON)
Ormvråk, 1 ex Aspa 16.12 (MHA)
Blå kärrhök, 1 hona Sjömosjön 17.12 (BLG)
Fiskmås, 92 ex Industriområdet/Lindesberg 11.12 (TON), 2 ex St. Lindessjön 16.12 (MRL)
Gråtrut, 1 ex Råsvalen 17.12 (TON), 4 ex Stora Lindessjön 17.12 (TON), 1 ex Finnåkerssjön 17.12 (AFL)
Gärdsmyg, 1 ex Sjömosjön 17.12 (BLG)
Varfågel, 1 ex Gusselby 17.12 (JKG)
Steglits, 8 ex Gusselby 17.12 (JKG)
Gråsiska /Cabaret/, 10-tal Hagaberg/Frövi 12.12 (JEM)
Stenknäck, 1 ex Frövidalsgatan/Frövi 12.12 (SIA)

Toppen på sidan Vecka 49 (4.12 - 10.12 2000)

Lindesbergs kommun

Häger, 1 ex Hagaberg/Frövi 8.12 (JEM)
Sångsvan, >280 ex Arbogaån mellan Västvalla och Korrvike 4.12 (JEM) samt 290 ex Sjömosjön 6.12 (SOE), 93 ex St. Lindessjön 9.12 (TON) samt 120 ex samma lokal 10.12 (MAN), 98 ex Morskogasjön 9.12 (TON), 30 ex Björkasjön 9.12 (TON), 75 ex Nederby 10.12 (AFL,BCN)
Knölsvan, 1 ex St. Lindesjön 9.12 (TON)
Sädgås, 12 ex Västvalla 10.12 (UWN,IBE) samt Nederby samma dag (AFL,BCN)
Kanadagås, >1700 ex Västvalla 4.12 (JEM) samt 2200 ex (kommunrekord) Sjömosjön 6.12 (SOE), >800 ex Hagaberg/Ullersätersviken 9.12 (JEM), 268 ex St. Lindesjön 9.12 (TON), 100 ex Sällingesjön 9.12 (MRL), 189 ex Morskogasjön 9.12 (TON)
Grågås, >31 ex Västvalla 4.12 (JEM) samt 9 ex Sjömosjön 6.12 (SOE), 1 ex Hagaberg/Ullersätersviken 9.12 (JEM) samt samma individ Hinseberg/Väringen 10.12 (UWN), 4 ex Morskogasjön 9.12 (TON), 1 ex Nederby 10.12 (AFL,BCN)
Bläsand, 6 ex Nedery 10.12 (AFL,BCN)
Gräsand, 100 ex Sjömosjön 6.12 (SOE), 250 ex Hagaberg/Ullersätersviken 9.12 (JEM)
Havsörn, 1 subad Västvalla 4.12 (JEM)
Blå kärrhök, 1 hona Nederby 10.12 (AFL,BCN)
Fjällvråk, 1 ex Gillberga/Ullersäter 4.12 (JEM), 1 hanne Sjömosjön 6.12 (SOE), 1 ex Hagaberg/Frövi 9.12 (JEM), 1 ex Västvalla 10.12 (UWN,IBE)
Gråtrut, 1 ex Hagaberg/Ullersätersviken 4.12 (JEM), 53 ex str.(N) St. Lindesjön 9.12 (TON), 12 ex str.(S) Rya/Lindesberg 9.12 (MRL), >60 ex Albäcksån/Råsvalen 10.12 (MAN)
Fiskmås, 14 ex Nederby 4.12 (JEM), 60 ex Sjömosjön 6.12 (SOE), 1 ex Lindesberg 7.12 (MRL), 7 ex (r) Sällingesjön 9.12 (MRL), >40 ex Albäcksån/Råsvalen 10.12 (MAN)
Gärdsmyg, hörd Pikabodaskogen/Frövi 10.12 (JEM)
Skäggmes, hörd Hagabergs reningsdammar 10.12 (JEM)
Steglits, 1 ex Odonvägen/Lindesberg 6.12 (TON)
Gråsiska, >500 ex Sjömosjön 6.12 (SOE)
Mindre korsnäbb, 2 ex Sjömosjön 6.12 (SOE)

Toppen på sidan Vecka 48 (27.11 - 3.12 2000)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 ex Råsvalen 2.12 (TON). 1:a vinterfyndet i kommunen.
Häger, 2 ex Sjömosjön 28.11 (SOE), 2+1 ex Hagaberg/Frövi 1.12 (JEM)
Knölsvan, 2 ex pumphuset/Finnåkerssjön 27.11 (SOE) samt troligen samma fåglar i Finnåkerssjön 2.12 (ASG), 1 ex Sjömosjön 2.12 (UJN,PJN)
Sångsvan, >65 ex Finnåkerssjön 27.11 (SOE) samt >80 ex samma lokal 2.12 (ASG), >300 ex Sjömosjön 28.11 (SOE) samt >200 ex samma lokal 3.12 (JEM,ASG), 2+5+28 ex str.(SV) Hagaberg/Frövi 1.12 (JEM), 70-tal ex Björkasjön 2.12 (TON)
Grågås, 1 ex (+ minst 4 hybridårsungar) Prästryggen/Väringen 1.12 (JEM), 30 ex Sjömosjön 2.12 (UJN,PJN), >25 ex Arbogaån/Korrvike 3.12 (ASG,JEM)
Sädgås, 12 ex Sjömosjön 2.12 (UJN,PJN) samt 14 ex samma lokal 3.12 (UWN,IBE)
BLÄSGÅS, 1 ad Sjömosjön 2.12 (UJN,PJN) samt 1 juv samma lokal 3.12 (ASG,JEM)
Kanadagås, >800 ex Sjömosjön 28.11 (SOE) samt 1000 ex Nederby/Sjömosjön 2.12 (UJN,PJN) och samma lokal 3.12 (ASG,JEM), ca 600 ex Prästryggen/Väringen 1.12 (JEM), >70 ex Finnåkerssjön 2.12 (ASG), 70 ex Österhammarssjön 2.12 (ASG)
Vitkindad gås, 1 ex Arbogaån/Korrvike 3.12 (ASG,JEM mfl)
Bläsand, 2 ex Arbogaån/Korrvike 3.12 (ASG,JEM)
Vigg, 2 ex Sjömosjön 28.11 (SOE) samt 3 ex samma lokal 3.12 (JEM,ASG)
SJÖORRE, 2 hannar (r) Hagaberg/Ullersätersviken 2.12 (JEM), 23 ex (r) Råsvalen 2.12 (TON)
Knipa, 52 ex Råsvalen 2.12 (TON)
Blå kärrhök, 1 hona Nederby 28.11 (SOE) samt 1 juv samma lokal 3.12 (JEM,ASG)
Havsörn, 3-4K Västvalla 1.12 (PJN)
Ormvråk, 1 ex Gillberga/Ullersäter 2.12 (BDM)
Fjällvråk, 1 hona Nederby 28.11 (SOE) samt ev. samma individ Fellingsbro krog samma dag (AFL), 1 juv Berga/Fellingsbro 30.11 (SOE), 1 ad hanne Nederby 3.12 (ASG,JEM), 1 ex Västvalla 3.12 (UWN,IBE)
Tofsvipa, 60 ex Sjömosjön 28.11 (SOE), >110 ex Nederby 3.12 (ASG,JEM)
TRETÅIG HACKSPETT, 1 ex 1 km NV Ramsberg 28.11 (JKG)
Skrattmås, 60-tal str. Västvalla 1.12 (PJN), 1 ex Nederby 3.12 (ASG,JEM)
Fiskmås, 28 ex Råsvalen 2.12 (TON), 28+73+10 ex Nederby 3.12 (ASG,JEM)
Gråtrut, 12 ex Råsvalen 2.12 (TON)
Sparvuggla, 1 ex Hagaberg/Frövi 3.12 (ASG,JEM)
Varfågel, 1 ex Rynningefors 3.12 (ASG,JEM), 1 ex Orrkilen 3.12 (UWN,IBE)
Gärdsmyg, 1 hörd pumphuset/Frövi 1.12 (JEM), hörd grusgropen/Finnåkerssjön 2.12 (ASG)
Skäggmes, 1 par Hagaberg/Ullersätersviken 27.11 (JEM) samt hörd samma lokal 1.12 (JEM)
SNÖSISKA, 1 ad Oppäsen 2.12 (ASG)
TALLBIT, 3 ex Frövidalsgatan/Frövi 30.11 (EJN)

Toppen på sidan Vecka 47 (20.11 - 26.11 2000)

Lindesbergs kommun

Knölsvan, 2 ex Sjömosjön 24.11 (SOE) samt 1 ex samma lokal 26.11 (SOE,PEA,JOA)
Sångsvan, 180 ex Sjömosjön 24.11 (SOE) samt 200 ex samma lokal 26.11 (SOE,PEA,JOA), 51 ex pumphuset/Finnåkerssjön 25.11 (JEM), 55 ex Morskogasjön 26.11 (TON), 110 ex Ässingeån/Österhammarssjön 26.11 (AFL)
Kanadagås, 750 ex Sjömosjön 26.11 (SOE,PEA,JOA)
Grågås, 11 ex Sjömosjön 25.11 (AFL,BCN), 2 ex Albäcksån 26.11 (TON)
Gräsand, 200 ex Hagaberg/Ullersätersviken 25.11 (JEM)
Vigg, 2 ex Sjömosjön 25.11 (JEM) samt 1 hona (ny individ) samma lokal 26.1 (SOE,PEA,JOA)
Fjällvråk, 1 ex Sjömosjön 25-26.11 (AFL,SOE mfl)
Vattenrall, hörd Hagabergs reningsdammar 24.11 (JEM)
Sothöna, 1 ex Nederby 25.11 (AFL,BCN)
Tofsvipa, 1 ex pumphuset/Finnåkerssjön 25.11 (JEM), 250 ex Sjömosjön 26.11 (SOE,PEA,JOA)
Fiskmås, 2 ex Hagaberg/Frövi 25.11 (AFL,BCN), ca 60 ex Albäcksån 26.11 (TON)
Gråtrut, ca 40 ex Albäcksån 26.11 (TON)
Steglits, 4 ex Sällinge 25.11 (JEM), 5 ex Gusselby 26.11 (JKG)

Toppen på sidan Vecka 46 (13.11 - 19.11 2000)

Lindesbergs kommun

Sångsvan, >200 Sjömosjön 17.11 (SOE)
Sädgås, 20 ex Sjömosjön 17.11 (SOE)
Grågås, 60 ex (kommunrekord) Sjömosjön 17.11 (SOE)
Kanadagås, >850 ex Sjömosjön 17.11 (SOE)
Vitkindad gås, 1 ex Sörängarna 14.11 (KMN) samt troligen samma exemplar Djupdalen 17.11 (TON) och Albäcksån 18.11 (MAN), 23 ex Sjömosjön 18.11 (BLG)
Kricka, 6 ex Albäcksån 18.11 (MAN)
Sjöorre, 4 ex Hagaberg/Ullersätersviken 16.11 (JEM), 20 ex Råsvalen 17.11 (ASG)
Storskrake, 80 ex str.(S) Sjömosjön 17.11 (SOE)
Havsörn, 1 subad Sjömosjön 17.11 (SOE)
Ormvråk, 1 ex Sjömosjön 17.11 (SOE)
Vattenrall, hörd Hagabergs reningsdammar 14.11 och 16.11(JEM)
Tofsvipa, >300 ex Sjömosjön 17.11 (SOE)
Gråtrut, 18 ex str.(S) Bottenån/Lindesberg 17.11 (TON)
Fiskmås, 6 ex Råsvalen 17.11 (ASG), 1 ex Sjömosjön 17.11 (SOE), 1 ex Albäcksån 18.11 (MAN)
Sparvuggla, Lycksta/N Gusselby 14.11 (KMN)
Sidensvans, >400 Storå 14.11 (KMN), >200 ex Lindesberg 18.11 (MAN)
Stare, 3 ex Albäcksån 18.11 (MAN)
Steglits, 1 ex Lindesberg 19.11 (TON)
TALLBIT, 5 ex Lindesberg 19.11 (MRL), 1 honf. funnen död Östermalmsvägen/Lindesberg 19.11 (gm MAN)
Stenknäck, 1 ex Hagabergsliden/Lindesberg 18.11 (MAN)

Toppen på sidan Vecka 45 (6.11 - 12.11 2000)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 3 ex Sjömosjön 11.11 (SOE mfl)
Sångsvan, >120 ex Sjömosjön 11.11 (SOE mfl), >100 ex Spånga 12.11 (SOE)
Kanadagås, >520 ex Sjömosjön 11.11 (SOE mfl)
Bläsgås, 1 ex Sörängarna 11.11 (TON)
Grågås, 6 ex Sjömosjön 11.11 (SOE mfl)
Vitkindad gås, 42 ex (artren flock) Sjömosjön 11.11 (SOE mfl), 1 ex Djupdalen kvar 11.11 (TON)
Vattenrall, 1 ex Hagabergs reningsdammar 11.11 (JEM)
Fjällvråk, 1 ex Fellingsbro 7.11 (AFL), 1 ex Sjömosjön 11.11 (SOE mfl)
Blå kärrhök, 1 hanne Sjömosjön 11.11 (SOE mfl)
Tofsvipa, >170 ex Sjömosjön 11.11 (SOE mfl)
Fiskmås, 2 ex Sjömosjön 11.11 (SOE mfl)
Steglits, 1 ex Finnåkerssjön 6.11 (SOE), 7 ex Odobvägen/Lindesberg 9.11 (TON)
Varfågel, 1 ex Västvalla 6.11 (SOE), 1 ex Hagaberg/Frövi 9.11 (JEM) samt 1 ex samma lokal 11.11 (JEM)
Bergfink, 1 ex Skolparken/Frövi 12.11 (UWN)
Stenknäck, 1 ex Hedvägen/Frövi 10.11 (ASG,LJN)
Snösparv, 3 ex Sjömosjön 11.11 (SOE mfl)

Toppen på sidan Vecka 44 (30.10 - 5.11 2000)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 ex Hagaberg/Ullersätersviken 3.11 (UWN)
Sångsvan, 58 ex Finnåkerssjön 4.11 (SLA)
Vitkindad gås, 1 ex Djupdalen 4.11 (TON), 13 ex Sjömosjön 4.11 (BLG)
Kanadagås, ca 250 ex Finnåkerssjön 1.11 (JEM), 360 ex Prästryggen/Väringen 2.11 (UWN)
Grågås, 4 ex Prästryggen/Väringen 2.11 (UWN), 6 ex Djupdalen 6.11 (TON)
Gräsand, 180 ex Ervallaängarna (Örebro kn) 1.11 (JEM)
Fjällvråk, 1 ex Bohr 5.11 (MAN)
Blå kärrhök, 1 honf. Österhammar 1.11 (AFL)
Vattenrall, hörd Hagabergs reningsdammar 1.11 (JEM) samt kvar samma lokal 4.11 (BDM)
Sidensvans, 87 ex Frövidalsgatan/Frövi 1.11 (KMN), 315 ex Tallen/Frövi 3.11 (KMN) samt minst 300 ex Kofallsskogen/Frövi 4.11 (UWN)
Skäggmes, hörd Hagaberg/Ullersätersviken 1.11 (JEM), 5 ex Österhammarssjön 3.11 (SLA)
Varfågel, 1 ex Österhammarssjön 3.11 (SLA), 1 ex Fänsäter 4.11 (TON,BCN)
TALLBIT, 6 ex Finnåkerssjön 4.11 (SLA)