OBSERVATIONER JANUARI - APRIL 2000

Fr.o.m 1 januari 2000 kommer jag enbart att lägga upp observationer från Lindesbergs kommun samt de arter med prefix 0-3 som larmats via Club 300:s sökarsystem "rix-larm". I tre år har jag nu gjort dagliga uppdateringar på denna hemsida av de intressantaste obsarna i Sverige och mycket har förstås hänt under denna tid vad gäller rapporteringen via hemsidor i Sverige.

Idag kan man t.ex via nätet få snabba uppdateringar på allt fler lokala hemsidor, ja t.o.m de senaste larmen (såväl lokala som rixplanet) på Club 300:s egen hemsida. Jag tycker därför att det inte längre är mödan värt att underhålla denna sida med information som lätt kan hämtas på annat sätt. Kanske kan det dock finnas önskemål att samla enbart de "tyngre" obsarna (prefix 0-3) på denna hemsida och med möjligheter att senare gå tillbaka och hämta denna information.

[Tillbaka]


Vecka 17 (24.4 2000 - 30.4 2000)

Lindesbergs kommun

Svarthakedopping, 2 ex Hökasjön 24.4 (JKG)
Rördrom, hörd Österhammarssjön kvar 30.4 (SOE mfl), hörd Ullersättersviken/Hagaberg 28-29.4 (JAN), hörd Näset/Finnåkerssjön 30.4 (SLA)
VIT STORK, 2 ex (omärkta) Ö Ålsäng 24.4 (Magnus Nyström mfl). Den 25.4 kl 10.20 lämnade fåglarna området, de flög mot V förbi Nederby/Sjömosjön (JEM,UWN,SOE mfl)
Vitkindad gås, 1 ex Ullersättersviken/Hagaberg 27.4 (JEM)
SNATTERAND, 1 hanne Ullersättersviken/Hagaberg 29.4 (JOA)
Kricka, >200 ex Sjömosjön kvar 25.4 (SOE), >100 ex Finnåkerssjön 26.4 (AFL)
Årta, 1 par Sjömosjön 25.4 och 27.4 (SOE), 1 hanne Hagabergs reningsdammar 29.4 (JEM), 3m2f Albäcksån 29.4 (JKG), 1 par Finnåkerssjön 30.4 (JOA)
Skedand, 1 par Ullersättersviken/Hagaberg 27.4 (UWN mfl), 1 par Sällingesjön 27.4 (MRL), 9 ex (5m4f) Ullersättersviken/Hagaberg 29.4 (JOA), 3m1f Österhammarssjön 30.4 (SOE mfl), 2m1f Sörbysjön 30.4 (UWN,IBE)
Stjärtand, 3 ex (1m2f) Sjömosjön 25.4 och 27.4 (SOE)
Brunand, 2 par Österhammarssjön 26.4 (AFL), 1 par Ullersättersviken/Hagaberg 27.4 (UWN mfl)
Vigg, 42 ex Ullersättersviken/Hagaberg 27.4 (UWN mfl)
Sjöorre, 1 par Ullersättersviken/Hagaberg 27.4 (JEM mfl), 1 par Sällingesjön 27.4 (MRL), 2 par Oppäsen 27.4 (LBH)
Salskrake, 1 par Ullersättersviken/Hagaberg 26.4 (JEM), 1 hona Sjömosjön 30.4 (UWN,IBE)
Tornfalk, 1 hanne Gammelbo flygfält 24.4 (TON), 1 ex Sörängarna 29.4 (JKG), 1 hona Gillberga gärde 30.4 (BDM)
Lärkfalk, 1 ex Sjömosjön 24.4 (BLG)
Vattenrall, hörd Morskogasjön 25.4 (MAN)
Sothöna, 6 ex Morskogasjön 25.4 (JEM), 8 ex Hagaberg/Frövi 25.4 (JEM), 1 ex Österhammarssjön 26.4 (AFL), 1 ex Sörbysjön 30.4 (UWN,IBE)
Ljungpipare, 29 ex Gammelbo flygfält 24.4 (TON), 160 ex Nederby 25.4 (UWN,JEM), 70 ex Gillberga gärde 30.4 (BDM)
Grönbena, 50 ex Sjömosjön 25.4 (SOE)
Rödbena, 1 ex Albäcksån 29.4 (JKG)
Kattuggla, rop Känäs 26.4 (MAN,JEM)
Mindre hackspett, hörd Gusselby 24.4 (JKG), hörd Hagaberg/Frövi 26.4 (JEM) samt samma lokal 28.4 (JEM), hörd Tempelbacken/Lindesberg 29.4 (TON), 1 ex Sköldberga 30.4 (SOE mfl)
Gransångare, 1 sj Hagaberg/Frövi 24-25.4(JEM mfl)
Skäggmes, hörd Österhammarssjön 25.4 (JEM)
Steglits, 1 ex Österhammarssjön 25.4 (JEM)
Vinterhämpling, 12 ex Sjömosjön 25.4 (SOE)
Ortolansparv, 1 ex Industriområdet/Lindesberg 25.4 (MAN)

Toppen på sidan Vecka 16 (17.4 2000 - 23.4 2000)

Lindesbergs kommun

Smålom, 2 ex Gammelbo 17.4 (MHA)
Svarthakedopping, 2 ex Gransjön 20.4 (UWN), 1 ex Hökasjön 21.4 (TON)
Rördrom, hörd Finnåkerssjön 19.4 (SLA) samt hörd Österhammarssjön 20-21.4 (SLA mfl), 1 hörd Köttsjön 23.4 (UWN,IBE), hörd Hultasjön 23.4 (TON)
Storskarv, 6 ad Vagnshäll/Väringen 18.4 (JEM,ERR) - [En av fåglarna hade påbörjat bobygge på en av stenarna!], 1 juv (r) Ullersättersviken/Hagaberg 19.4 (JEM mfl)
Knölsvan, 1 par Hultasjön 23.4 (TON)
Sångsvan, 1 par på bo Hultasjön 23.4 (MAN)
Sädgås, 193 ex Finnåkerssjön 20.4 (SLA) samt tot. 320 ex str. samma lokal 21.4 (SLA)
Grågås, 11 ex Finnåkerssjön 19.4 (SLA), 34+19 ex str. Sörängarna 21.4 (TON)
Bläsand, 25 ex Björkasjön 20.4 (JEM)
Kricka, >200 ex Sjömosjön 21.4 (SOE mfl)
Stjärtand, 1 par Morskogasjön 18.4 (MAN), 3 par Ullersättersviken/Hagaberg 19.4 (ERR), 2 par Finnåkerssjön 19-21.4 (SLA), 1 par Sjömosjön 18.4 (CHN) och samma lokal 22.4 (JOA,PEA)
Skedand, 5 ex (3m2f) Österhammarssjön 20.4 (SLA)
Brunand, 1 hona Sjömosjön 22.4 (JOA,PEA)
Småskrake, 1 hona Ullersättersviken/Hagaberg 23.4 (JAN)
Salskrake, 1 par Ullersättersviken/Hagaberg kvar 11.4 (JEM,ERR)
Havsörn, 1 juv Finnåkerssjön 19.4 (SLA)
Stenfalk, 1 ex Sjömosjön 21.4 (SOE mfl), 1 hona Nederby 23.4 (UWN,IBE)
Tornfalk, 1 ex Orrkilen 18.4 (CHN), 1m2f Sjömosjön 21.4 (BLG), 1 hanne Gransjön 23.4 (UWN,IBE)
Brun kärrhök, 1 par bobygge Näset/Finnåkerssjön 21.4 (SLA)
Sothöna, 1 ex Sjömosjön 21.4 (SOE mfl), 6 ex Morskogasjön 23.4 (MAN), 3 ex Bohrsån/Vedevåg 23.4 (CHN)
Järpe, 1 spel Harsberget/S Storå 22.4 (UWI), 1 ex Gäddtjärn/Kindla 23.4 (KMN)
Trana, 22+17 ex str.(NV) Hagaberg/Frövi 17.4 (JEM), tot 140 ex str.(N) Finnåkerssjön 21.4 (SLA), tot 150 ex str.(N) Sällingesjön 21.4 (MRL)
Ljungpipare, 54 ex Nederby 23.4 (UWN,IBE)
Rödbena, 1 ex Bohrsån/Vedevåg 22.4 (UWN,IBE), >2 spel Morskogasjön 23.4 (MAN)
Skrattmås, 780 ex Prästryggen/Väringen 18.4 (KMN)
Strandskata, 2 ex Vagnshäll/Väringen 18.4 (JEM,ERR)
Kattuggla, 1 rop Spannmålsgatan/Frövi 17.4 (SOE), 1 rop Skolparken/Frövi 20.4 (UWN), rop Ö Bohr 22.4 (EBN), 2 par Gusselby (JKG)
Hornuggla, 2 rop Hälla/Västvalla 22.4 (IBE)
Mindre hackspett, 1 hona Näset/Finnåkerssjön 19.4 (SLA), 1 hona Liaskogen 22.4 (KMN), 1 par häckar Gropgatan/Frövi 22.4 (PLU)
Strömstare, 2 ex Hammarbacken 23.4 (KMN)
Gransångare, 1 sj Hagaberg/Frövi 17.4 (JEM), 1 sj Mariedalsgatan/Frövi 18.4 (SOE), 1 sj Finnåkerssjön 19.4 (SLA), 1 sj Norrmogen 21.4 (TON)
RINGTRAST, 1 hanne Fillmansboda 18.4 (MHA)
Varfågel, 1 ex Svarttjärnsmossen 17.4 (MHA)
Steglits, 2 ex Albäcksån 19.4 (TON), 1 ex Bohrsån/Vedevåg 23.4 (UWN,IBE)
Stenknäck, 2 ex Gropgatan/Frövi 22.4 (PLU)

Forsärla, 1 par Övre Järle 17.4 (JKG)


Toppen på sidan Vecka 15 (10.4 2000 - 16.4 2000)

Lindesbergs kommun

Smålom, 1 ex Storåbadet/Råsvalen 15.4 (TON)
Storskarv, 1 ex Väringen/Prästryggen 15.4 (UWN,IBE), 2ad+4juv (r) Ullersättersviken/Hagaberg 16.4 (JEM,OHM)
Rördrom, 1 hörd Österhammarssjön 10.4 (MRL) samt samma lokal 15.4 (UWN,IBE), 1 hörd Sällingesjön 11.4 (MRL), 1 hörd Sörbysjön 12-16.4 (SOE mfl), 1 hörd Ullersättersviken/Hagaberg 16.4 (JEM,OHM)
Knölsvan, 1 par Bohrsån/Vedevåg 12.4 (KMN)
Sångsvan, 95 ex Morskogasjön 11.4 (TON) samt 101 ex samma lokal 14.4 (TON), 285 ex Hultasjön 13.4 (KMN)
Sädgås, >210 ex Spånga 12.4 (SOE), >160 ex Österhammarssjön 12.4 (SOE), 120 ex Rynninge 14.4 (SOE), 280 ex Mon/Finnåkerssjön 15.4 (MRL)
Grågås, 1 par (bobygge) Morskogasjön 11.4 (TON), 1 ex samhäckar med kanadagås Ringholmen/Prästryggen 13.4 (ERR), 17 ex Sjömosjön 14-15.4 (SOE)
GRAVAND, 1 hanne St Lindesjön/Lindesberg 16.4 (MAN mfl)
Stjärtand, 1 par Ullersättersviken/Hagaberg 11.4 (JEM,ERR), 2m1f Österhammarssjön 15.4 (KJN mfl) samt 1 par samma lokal 16.4 (SOE mfl)
Brunand, 1 par Ullersättersviken/Hagaberg 11.4 (JEM,ERR)
Salskrake, 2 par Ullersättersviken/Hagaberg 10.4 (JEM) samt 3m1f samma lokal 12.4 (JEM)
Havsörn, 1 ad str.(N) Hagaberg/Frövi 16.4 (JOA), 1 ex Skillingen 16.4 (gm MRL)
Brun kärrhök, 1 par bobygge Hultasjön 15.4 (TON)
Tornfalk,1 hanne Finnåkerssjön 12.4 (SOE), 1 ex Vasselhyttan 13.4 (JEM), 1 ex SMU:s sommarhem/Frövi 15.4 (UWN,IBE), 1 hanne Sjömosjön 15.4 (SOE)
Vattenrall, hörd Hagabergs reningsdammar 11.4 (JEM)
Sothöna, 1 ex Morskogasjön 14.4 (TON), 2 ex Österhammarssjön 15.4 (KMN,UWN,IBE), 6 ex Bohrsån/Vedevåg 15.4 (TON)
Trana, tot 71 ex str.(N) Sjömosjön 15.4 (SOE)
Skrattmås, ca 560 ex Bohrsån/Vedevåg 15.4 (TON)
Kattuggla, 1 rop Hinseberg/Frövi 11.4 (UWN)
Mindre hackspett, 1 ex Morskogasjön 16.4 (MAN)
Forsärla, 1 hona N Dammen/Frövifors kvar 10.4 samt sj. hanne samma lokal 12.4 (EJN), 1 par Rockhammars bruk 13.4 (JEM)
Varfågel, 1 ex Sjömosjön 11.4 (SOE,KMN), 1 ex Källmossen/NO Morskogasjön 16.4 (TON)
Bofink, ca 2000 ex Sjömosjön 14.4 (SOE)
Vinterhämpling, 12 ex Sörbysjön 12.4 (SOE)

De 7 FJÄLLGÄSSEN som vi hade hos oss i förra veckan har den 11-12.4 observerats vid Sjöboda gård/SO Dåvö gård vid Munktorp i Köpings kommun, åtminstone talar det mesta för att det rör sig om samma fåglar.


Toppen på sidan Vecka 14 (3.4 2000 - 9.4 2000)

Lindesbergs kommun

Storlom, 1 ex Ullersättersviken/Hagaberg 5.4 (JEM,ERR)
Rördrom, 1 hörd Sörbysjön 9.4 (UWN,IBE)
Storskarv, 4 ex Stor-Väringen 7.4 (KMN) samt 2 ex samma lokal 9.4 (UWN,IBE)
Sångsvan, >110 ex Finnåkerssjön 5.4 (JEM), 130 ex Morskogasjön 9.4 (MAN)
Sädgås, 250 ex Österhammarssjön 5-8.4 (JEM,JAN), 180 ex Rynninge 5.4 (SOE), 282 ex Vesslingbyholm 8.4 (TON)
Spetsbergsgås, 1 ex Österhammarssjön 8.4 (JAN)
Grågås, 25 ex Österhammarssjön 5.4 (JEM), 17 ex Sjömosjön 9.4 (SOE,JOA)
FJÄLLGÅS; 7 ad (omärkta) Sjömosjön 5.4 (SOE) samt 7.4 (JAN). [Notabelt är att de sex långstannande fjällgässen vid Sjömosjön förra året upptäcktes på exakt samma dag, den 5 april!]
Stjärtand, 1 par Ullersättersviken/Hagaberg 4.4 (JEM), 2m1f str. 6.4 (JAN) samt 1 par samma lokal 9.4 (UWN,IBE), 2 honor Österhammarssjön 5.4 (JEM)
Skedand,1 par Sörbysjön 9.4 (UWN,IBE)
Brunand, 2m1f Ullersättersviken/Hagaberg 7.4 (JAN), 6 ex (4f2m) Sörbysjön 9.4 (AFL)
Knipa, 50 ex Morskogasjön 9.4 (MAN)
Sjöorre, 1 hanne Ullersättersviken/Hagaberg 4.4 (JEM)
Salskrake, 1 par Ullersättersviken/Hagaberg 6-8.4 (BDM mfl) samt 2m1f samma lokal 9.4 (BDM mfl), 2m1f Björkasjön 7.4 (TON), 1 par Sällingesjön 9.4 (MRL), 1 par Känässjön 9.4 (UWN,IBE)
Småskrake, 1 hanne Sällingesjön 9.4 (MRL)
Havsörn, 1 subad Sällingesjön 9.4 (MRL)
Blå kärrhök, bl.a 1 hanne Hagaberg/Frövi 5.4 (JEM), 1 hanne Rya 5.4 (MAN)
Kungsörn, 1 ung Björka 3.4 (AFL), 1 ung Sörbysjön 9.4 (AFL)
Tornfalk, 1 par Frövifors 9.4 (KMN)
Stenfalk, 1 ex Sjömosjön 8.4 (SOE mfl)
Sothöna, 2 ex St Lindesjön/Lindesberg 3.4 (TON), 17 ex Sällingesjön 4.4 (MRL), 31 ex (!) Hinseberg/Väringen 4.4 (EJN), 6 ex Hagaberg/Frövi 6.4 (BDM mfl)
Tofsvipa, 75 ex Morskogasjön 9.4 (MAN)
Skrattmås, >600 ex (r) Ullersättersviken/Hagaberg 6.4 (JEM)
Havstrut, 2 ex Stor-Väringen 3.4 (SOE mfl), 4 ex Ullersättersviken/Hagaberg 4.4 (JEM)
Sparvuggla, 1 rop Liaskogen 3.4 (SOE mfl)
Mindre hackspett, 1 ex Sörbyholm 9.4 (AFL)
Trädlärka, 1 ex str.(N) Hagaberg/Frövi 5.4 (JEM), 1 ex Mobacksvägen/Ö Grimsö 8.4 (MHA)
Forsärla, 1 par N Dammen/Frövifors 7.4 (EJN) samt 1 hona samma lokal 9.4 (KMN)
Sidensvans, 1 ex Bergslagsvägen/Frövi 5.4 (JEM)
Varfågel, 1 ex Morskogasjön 9.4 (MAN)
Hämpling, 4 ex Morskogasjön 4.4 (MHA)
Vinterhämpling, 30 ex Morskogasjön 4.4 (MHA), 30 ex Sjömosjön 9.4 (SOE,JOA), 3 ex Morskogasjön 9.4 (MAN)
Stenknäck, 2 ex Näset/St Lindesjön 5.4 (MAN)
Snösparv, 18 ex Sällingesjön 5.4 (MRL), 1 ex Hinsebergsgärdet/Frövi 7.4 (KMN)
VIDESPARV, 2 ex Hagaberg/Frövi 4.4 (JEM)

Toppen på sidan Vecka 13 (27.3 2000 - 2.4 2000)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 ad str.(S) Sällingesjön 30.3 (MRL)
Sångsvan, tot 100 ex str.(N) Sällingesjön 30.3 (MRL), 80 ex Morskogasjön 1.4 (TON)
Sädgås, 35 ex Rynninge 28.3 (SOE), 400 Sörbysjön 31.3 (LBH), >200 ex Österhammarssjön 31.3 - 1.4 (JEM,MRL) samt 260 ex samma lokal 2.4 (MRL), 280 ex Vesslingby 2.4 (MRL)
Spetsbergsgås, 1 ex Österhammarssjön 31.3 (JEM) samt kvar samma lokal 1-2.4 (MRL)
Brunand, 1 ex Arbogaån/Rynningefors 28.3 (JAX)
Salskrake, 1 hanne Hagaberg/Väringen 27.3 (JEM) samt 1 hanne samma lokal 31.3 (JEM)
Blå kärrhök, 1 hona Nederby 1.4 (UWN)
Tornfalk, 3 ex Frövifors 31.3 (CHN)
Vattenrall, hörd Hagabergs reningsdammar 30.3 (JEM)
Sothöna, 1 ex Bohrsån/Vedevåg 29.3 (JEM), 2 ex Hagabergs reningsdammar 30.3 (BDM mfl), 1 ex Finnåkerssjön 31.3 (JEM)
Kattuggla, 1 rop Lingonstigen/Frövi 27.3 (LSG), 1 rop Gusselby 27.3 (JKG), 1 rop Spannmålsgatan/Frövi 1.4 (SOE)
Trädlärka, 2 sj S Norrby 28-29.3 (HJN), 1 sj Rya grusgrop 29.3 (MRL) samt 2 sj samma lokal 1.4 (TON)
Varfågel, 1 ex Rynningefors 28.3 (SOE), 1 ex Sjömosjön 28.3 (SOE)
Råka, 1 ex Hagaberg/Frövi 28.3 (JEM), 1 ex Rynningefors 28.3 (SOE), 1 ex N Yxe 1.4 (PZD)
Steglits, 5 ex Sjömosjön 28.3 (SOE)
Snösparv, 3 ex (r) Hagaberg/Frövi 29.3 (JEM)

Toppen på sidan Vecka 12 (20.3 2000 - 26.3 2000)

Lindesbergs kommun

Skäggdopping, 2 ex Hinsebergsvaken/Väringen 22.3 (KMN,EJN)
Sångsvan, tot 172 ex str. Sällingesjön 21.3 (MRL), 55 ex Morskogasjön 26.3 (TON)
MINDRE SÅNGSVAN, 2 ex Morskogasjön 23.3 (TON)
Sädgås, ca 200 ex Sörbysjön 21.3 (JEM) samt minst 200 ex samma lokal 24.3 (SIA)
Bläsand, 2 par Sjömosjön 20.3 (UJN)
Gräsand, 350 ex Sjömosjön 21.3 (SOE)
Kricka, 4 hannar Sjömosjön 20.3 (UJN)
Knipa, >50 ex Prästryggen/Väringen 20.3 (ERR)
Salskrake, 2 par Prästryggen/Väringen 20.3 (JEM), 1 hanne Sjömosjön 21.3 (JEM,SOE) samt kvar 25.3 (UJN mfl), 2m Hagaberg/Väringen 23.3 (JEM)
Blå kärrhök, 1 hanne Hagaberg/Frövi 25.3 (JOA), 1 hanne Frötuna 26.3 (UJN), 1 hona Västvalla 26.3 (IBE,UWN)
Fjällvråk, 1 ex Rynninge 21.3 (SOE) samt 1 ex samma lokal 25.3 (UWN,IBE), 1 ex Västvalla 24.3 (GJN)
Sothöna, 1 ex Hagabergs reningsdammar 25.3 (JOA)
Storspov, 1 ex Sörängarna 21.3 (JKG)
Havstrut, 1 ex Sällingesjön 21.3 (MRL)
Skrattmås, 2 ex Hinseberg/Väringen 25.3 (UWN)
Mindre hackspett, 1 trum Haga/Lindesberg 20.3 (JKG), hörd Sköldberga 21.3 (JEM), 1 hona Liaskogen kvar 22.3 (SOE)
Strömstare, 2 ex N dammen Frövifors 25-26.3 (MAN mfl)
Berguv, hörd Fanthyttan 22.3 (gm TON)
Sparvuggla, 1 rop (kl 10.30) Hagaberg/Frövi 22.3 (JEM) samt 1 rop. samma lokal 25.3 (JEM)
Trädlärka, 1 sj Rya grusgrop 26.3 (TON)
FORSÄRLA, 1 hanne N Dammen/Frövifors 25.3 (SOE)
Steglits, 20 ex Gusselby kvar 20.3 (JKG)
Snösparv, 9 ex Liaängarna 22.3 (SOE)

Toppen på sidan Vecka 11 (13.3 2000 - 19.3 2000)

Lindesbergs kommun

Gräsand, 300 ex Sjömosjön 17.3 (SOE)
Vigg, 1 par Hinsebergsvaken/Väringen 14.3 (ERR)
Sångsvan, 27 ex Nederby 15.3 (SOE,JAN), >300 ex 17.3 (SOE) samt >370 ex Sjömoområdet 18.3 (SOE,JOA mfl)
MINDRE SÅNGSVAN, 1 ex str.(N) Sällingesjön 19.3 (MRL)
Sädgås, 250 ex Nederby 15-18.3 (SOE,JAN mfl), totalt 111 ex str.(NO) Sällingesjön 15.3 (MRL), 300 ex Sörbysjön 19.3 (UWN,IBE), 150 ex Sjömosjön 19.3 (JLG)
Spetsbergsgås, 1 ex Sjömosjön 19.3 (SOE)
Havsörn, 1 ad Sjömosjön 17.3 och 19.3 (SOE), 2 ex (ad+subad) Sällingesjön 19.3 (MRL)
Kungsörn, 1 subad Sjömosjön 18.3 (SOE,JOA mfl)
Trana, 1 ex str.(NO) Sällingesjön 15.3 (MRL)
Tofsvipa, 20 ex Fellingsbro kyrka 15.3 (SOE,JAN), 10 ex Nederby 15.3 (SOE,JAN)
Havstrut, 1 ex Sjömosjön 18.3 (SOE,JOA mfl)
Skrattmås, 1 ad Stora Lindesjön/Lindesberg 14.3 (MAN)
Mindre hackspett, 1 hona Liaskogen 16.3 (SOE)
Kattuggla, 1 rop Stensta 17.3 (UWN mfl), 1 ex Sjömosjön 19.3 (JLG)
Pärluggla, 1 ex N Helgedomen 17.3 (UWN,TON mfl)
Varfågel, 1 ex Morskogasjön 19.3 (MAN), 1 ex Lia kvar 19.3 (KMN), 1 ex Västvalla 19.3 (UJN)
Nötkråka, 1 ex Motorbolaget/Fellingsbro kvar 19.3 (IBE,UWN)
Stare, 20 ex Fellingsbro kyrka 15.3 (SOE,JAN)
Steglits 10 ex Sjömosjön 19.3 (JLG)
Större korsnäbb, 1 ex Sjömosjön 19.3 (JLG)
Snösparv, 7 ex Sällingesjön 18.3 (MRL), 8 ex Nederby/Sjömosjön 18.3 (UJN,SOE mfl)

Råka, 1 ex Ervalla kyrka (Örebro kn) 17.3 (S-O Sandell)


Toppen på sidan Vecka 10 (6.3 2000 - 12.3 2000)

Lindesbergs kommun

Häger, 2 ex LIAB/Dalkarlshytteån 9.3 (MAN), 1 ex Prästryggen/Väringen 12.3 (JAN)
Sångsvan, >580 ex Sjömosjön/Nederby 7.3 (JEM,THN) samt 780 ex samma lokal 10.3 (SOE), 450-500 ex Korrvike/Fellingsbro 12.3 (MAN.UJN) samt ca 250 ex Nederby-området samma dag (JEM mfl)
Sädgås, >220 ex Nederby 7.3 (JEM) samt 270 ex samma lokal 10.3 (SOE), 67 ex Sköldberga/Finnåkerssjön 11.3 (MRL), 150 ex Fellingsbro kyrka 12.3 (JEM)
Kanadagås, 700 ex Nederby 7-10.3 (JEM,UJN)
Gräsand, 220 ex Sjömosjön 13.3 (MAN)
Kungsörn, 1 ex Nederby 9.3 (JEM)
Tornfalk, 1 hona Nederby 7.3 (JEM,THN)
Gråtrut, 52 ex Stora Lindesjön/Lindesberg 8.3 (MAN)
GRÅSPETT, 1 rop V Danshyttan/Guldsmedshyttan 12.3 (Björn Weman)
Pärluggla, 1 rop V Danshyttan/Guldsmedshyttan 12.3 (Björn Weman)
Varfågel, 1 ex N Hälla/Västvalla 9.3 (THN)
Nötkråka, 1 ex Motorbolaget/Fellingsbro 11-12.3 (gm UWN)
Råka, 4 ex Nederby 12.3 (JEM)
Vinterhämpling, 50-tal Nederby 7.3 (JEM)
Steglits, 20 ex Gusselby kvar 6.3 (JKG), 20 ex Sörängarna 11.3 (MAN)

Toppen på sidan Vecka 9 (28.2 2000 - 5.3 2000) -

Lindesbergs kommun

Gräsand, ca 200 ex Sjömosjön 5.3 (UJN)
MINDRE SÅNGSVAN, 1 ex Nederby 29.2 (THN)
Sångsvan, >140 ex Nederby 29.2 (THN), >140 ex Finnåkerssjön 2.3 (THN) och 150 ex 5.3 (JEM,MRL), 235 ex Sjömosjön 2.3 (IBE), >456 ex 4.3 (UWN) samt 550 ex samma lokal 5.3 (UJN)
Spetsbergsgås, 1 ex Nederby 29.2 (THN)
Sädgås, 85 ex Nederby 29.2 (THN) samt 150 ex samma lokal 1-4.3 (SOE), 45 ex Gillberga 29.2 (THN), 18 ex Mon/Finnåkerssjön 1.3 (SLA)
Kanadagås, 400 ex Nederby 29.2 (THN), 480 ex 1.3 (SOE) samt 700 ex samma lokal 5.3 (UJN), 33 ex Rynninge 29.2 (THN), 145 ex Finnåkerssjön 2.3 (THN)
Grågås, 8 ex Nederby 29.2 (THN), 1 ex Oppboga kvar 4.3 (MRL)
Ormvråk, 1 par Liaskogen 29.2 (SOE)
Kungsörn, 1 juv Västvalla kvar 4.3 (SOE), 1 juv Rynninge 2.3 (THN)
Tornfalk, 1 ex Frövifors 1-2.3 (MAN,BDM mfl)
Tofsvipa, 1 ex Rynninge 29.2 (THN), 6 ex Nederby 29.2 (THN), 5 ex Nederby 2.3 (SOE,JEM)
Gråtrut, 1 ex Lia 29.2 (SOE), 1 ex Hinseberg/Väringen 29.2 (SOE), 3 ex Nederby 29.2 (THN)
Skrattmås, 1 ex Sjömosjön 1.3 (SOE)
Fiskmås, 4 ex str.(N) Sällingesjön 2.3 (MRL)
Sparvuggla, 1 ex V Kursgården/Finnåker 1.3 (SLA), 1 ex Bäcktorp/Finnåker 1.3 (SLA)
Kattuggla, rop Spannmålsgatan/Frövi 1.3 (SOE), rop Bäcktorp/Finnåker 1.3 (SLA)
Ringduva, 4 ex Nederby 2.3 (SOE)
Gärdsmyg, 1 sj Sjömosjön 1.3 (SOE)
Varfågel, 1 ex Rynningefors 29.2-2.3 (THN), 1 ex Rynninge 2.3 (THN)
Råka, 1 ex Nederby 2.3 (THN), 1 ex Rynningefors 4.3 (SOE)
Snösparv, 4 ex str.(SV) Hagaberg/Frövi 2.3 (JEM)

Toppen på sidan Vecka 8 (21.2 2000 - 27.2 2000)

Lindesbergs kommun

Sångsvan, >70 ex Nederby 21.2 (JWG), 160 ex Sjömosjön 26.2 (SOE,KJN)
Grågås, 1 ex Nederby 21-27.2 (JWG mfl), 1 ex Oppboga kvar 27.2 (JEM,UWN)
Sädgås, 15 ex Nederby 21.2 (JWG), 9 ex Sjömosjön 27.2 (UWN,IBE)
Kanadagås, ca 40 ex Nederby 21.2 (JWG), 160 ex 26.2 (SOE,KJN) samt 200 ex samma lokal 27.2 (JEM,SOE)
Ormvråk, 3 ex Källbacken/Frövi 25.2 (JAN)
Kungsörn, 1 juv Sjömosjön 27.2 (SOE,UWN,IBE), 1 ex Avdala/Frövi 27.2 (LSG)
Tofsvipa, 3 ex Nederby 27.2 (SOE)
Gråtrut, 1 ex St Lindessjön 26.2 (TON)
Kattuggla, rop Stensta 25.2 (UWN,IBE)
Hornuggla, rop Hälla/Västvalla 25.2 (BLG)
Sånglärka, 4+2 ex Västvalla 27.2 (SOE)
Gärdsmyg, 1 ex Hagaberg kvar 26.2 (JEM)
Steglits, 20 ex Gusselby kvar 25.2 (JKG)

HÖKUGGLA, 1 ex södra infarten Kopparberg 23.2 (LSG)


Toppen på sidan Vecka 7 (14.2 2000 - 20.2 2000)

Gräsand, >60 ex Sjömosjön 14-15.2 (SOE)
Sångsvan, minst 50 ex Finnåkerssjön/Sköldberga 14-17.2 (MRL), >80 ex Sjömosjön 14.2 (SOE) 75 ex 15.2 (SOE) samt 29 ex Nederby 20.2 (SOE,UWN)
Grågås, 1 ex Oppboga kvar 20.2 (UWN), 3 ex Sjömosjön 14.2 (UJN) samt 1 ex samma lokal 15-19.2 (SOE,UJN mfl)
Sädgås, 14 ex Sjömosjön 15.2 (SOE,UJN), samt 15 ex samma lokal 17-20.2 (JEM mfl), 4 ex Fänningegärdet 17.2 (SOE)
Kanadagås, 10 ex Finnåkerssjön/Sköldberga 14.2 (MRL) samt 23 ex samma lokal 17.2 (MRL), 23 ex Sjömosjön 14.2 (SOE,UJN), 12 ex 15.2 (SOE,UJN), 16 ex 17.2 (JEM) samt 42 ex samma lokal 20.2 (SOE,UWN), 7 ex Rynninge 16.2 (THN), 15 ex Väringens is 18.2 (KMN)
Ormvråk, 1 ex Lia 16.2 (SOE), 1 ex Öby 18.2 (THN), 1 ex Nederby 20.2 (SOE,UWN), 1 ex Rya 20.2 (TON)
Fjällvråk, 1 ex Sjömosjön 15.2 (SOE,UJN), 2 ex Fellingsbro kyrka 18.2 (THN)
Blå kärrhök, 1 hanne Nederby 20.2 (SOE,UWN)
Varfågel, 1 ex Sjömosjön 15.2 (UJN) samt 17.2 (JEM), 1 ex Fors 16.2 (THN), 1 ex Rynningefors 18.2 (THN), 1 ex Nederby 18.2 (THN), 1 ex Sandbacken/Resta 20.2 (TON)
Bofink, 2 hannar NCC/Frövi 20.2 (UWN)
Steglits, 11 ex Gusselby 14.2 (JKG)
TALLBIT, ca 30 ex N Järnvägsgatan/Frövi 18.2 (EJN)


Toppen på sidan Vecka 6 (7.2 2000 - 13.2 2000)

Sångsvan, 8 ex str.(NO) Frövi 8.2 (SOE), 6ad+2juv Sällingesjön 8.2 (MRL) samt 7 ex str.(NO) samma lokal 12.2 (MRL), 42 ex Sjömosjön 9.2 (MRL), 49 ex 10.2 (SOE) samt 66 ex samma lokal 12.2 (KJN), 14 ex Finnåkerssjön/Sköldberga 10.2 (JEM), 8 ex str(S) Hagaberg/Frövi 11.2 (JEM)
Grågås, 1 ex Oppboga kvar 9.2 (MRL)
Sädgås, 5 ex Orrkilen 11.2 (BLG), 2 ex str.(SO) Sällingesjön 12.2 (MRL), 16 ex Sjömosjön 12.2 (KJN)
Kanadagås, 1 ex Österhammarssjön 10.2 (JEM), 14 ex Sjömosjön 12.2 (KJN), 10 ex Fellingsbro kyrka 13.2 (THN)
Ormvråk, 1 ex Gillberga gärde kvar 8.2 (SOE,JEM)
Havsörn, 1 ad Sjömosjön 12.2 (KJN)
Kungsörn, 1 subad Sällingesjön 9.2 (MRL), 1 subad Sjömosjön 10.2 (SOE)
Blå kärrhök. 1 hanne Nederby 9.2 (MRL)
Gråtrut, >3 ex Hagaberg/Väringen 13.2 (JEM)
Kattuggla, rop Spannmålsgatan/Frövi 9.2 (SOE)
Gärdsmyg, 1 sj Hagaberg kvar 9.2 (JEM)
Varfågel, 1 ex Sjömosjön 10.2 (SOE) samt 1 ex samma lokal 12.2 (KJN)
Steglits, 7 ex Sjömosjön kvar 10.2 (SOE)

Tjäder, 13 tuppar (!) Krampen - Björkö (Skinnskattebergs kommun) 10.2 (LBH)


Toppen på sidan Vecka 5 (31.1 2000 - 6.2 2000)

Sångsvan, 4 ex Sörbysjön/Sällingesjön 31.1 (MRL) samt 5 ex samma lokal 5.2 (MRL), 3 ex Sköldberga/Finnåkerssjön 31.1 (MRL), 8 ex Sjömosjön 31.1 (JAN), 10 ex 4.2 (SOE) samt 18 ex samma lokal 5-6.2 (SOE)
Grågås, 1 ex Oppboga kvar 2.2 (ASG)
Gräsand, ca 200 ex Oppboga 31.1 (JEM,MRL), 150 ex Sjömosjön 6.2 (SOE)
Ormvråk, 1 ex Gillberga gärde 2.2 (BDM), 1 ex Nederby 3.2 (MRL) och 1 ex samma lokal 6.2 (TON)
Fjällvråk, 1 ex Fellingsbro kyrka 31.1 (JAN)
Kungsörn, 1 ad str.(N) Sällingesjön 3.2 (MRL), 1 ad + 1 juv Nederby 3.2 (ASG mfl) samt den unga "ljushåriga" samma lokal 5.2 (SOE)
Berguv, hörd Fanthyttan 3.2 (gm TON)
Kattuggla, 1 ex Eke/Sällingesjön 5.2 (MRL)
Gråtrut, 2 juv str.(N) Nederby 3.2 (MRL), 1 ex Sjömosjön 6.2 (SOE)
GRÅSPETT, 1 hanne Gillberga gård/Ullersätter 5.2 (BDM,JEM) samt kvar den 6.2 på samma lokal (SOE,TON)
Gärdsmyg, 1 ex Hagaberg kvar 3.2 (JEM)
Varfågel, 1 ex Liaängarna 3.2 (SOE), 1 ex Orrkilen 5.2 (SOE), 1 ex Gillberga gärde 6.2 (KMN), 1 ex Sjömosjön 6.2 (SOE)
Nötkråka, 1 ex Oppboga 6.2 (CHN)
Steglits, 7 ex Sjömosjön 6.2 (SOE)
Sävsparv, 1 hona Hagabergs reningsdammar 1.2 och 3.2 (JEM)


Toppen på sidan Vecka 4 (24.1 2000 - 30.1 2000)

Sångsvan, 2ad+2juv Arbogaån/Rynninge 29.1 (JEM), 25 ex Sjömosjön 30.1 (UWN,IBE)
Grågås, 1 ex Oppboga kvar 28.1 (SOE)
Gräsand, >250 ex Oppboga kvar 28.1 (SOE)
Ormvråk, 1 ex Sällingesjön 25.1 (MRL)
Fjällvråk, 1 ex Sällingesjön 25.1 (MRL), 1 ex Vesslingby 30.1 (UWN,IBE)
Kungsörn, 1 juv Fellingsbro kyrka 30.1 (UWN,IBE) samt 1 juv (ny individ) Sjömosjön 30.1 (UWN,IBE)
Gärdsmyg, 1 ex Hagaberg kvar 28.1 (JEM)
Varfågel, 1 ex Sjömosjön kvar 28.1 (SOE)
Steglits, 30 ex Gusselby 25.1 (JKG)


Vecka 3 (17.1 2000 - 23.1 2000)

Sångsvan, 1 ex St Lindessjön/Lindesberg 17.1 (ASG), >9 ex Finnåkerssjön 19.1 (MRL), 38ad+7juv Sjömosjön 22.1 (SOE) samt 22 ex samma lokal 23.1 (SLI)
Grågås, 1 ex Oppboga kvar 22.1 (SOE)
Gräsand, >250 ex Oppboga kvar 22.1 (SOE)
Ormvråk, 1 ex Nederby kvar 19.1 (SOE)
Fjällvråk, 2K Sjömosjön 22.1 (SOE)
Kungsörn, 1 subad Sjömosjön 23.1 (SLI)
Gråspett, 1 hona S Norrby hela månaden, senast 19.1 (HJN)
Gärdsmyg, 1 ex Hagaberg kvar 22.1 (JEM)
Varfågel, 1 ex Liaängarna 19.1 (KMN) samt 1 ex samma lokal 20.1 (JEM), 1 ex Västvalla 19.1 (SOE), 1 ex Sjömosjön 22-23.1 (SOE,SLI)
Stenknäck, 1 ex Nygården/Frövi 19.1 (G Jansson gm SIA)


Toppen på sidan Vecka 2 (10.1 2000 - 16.1 2000)

Sångsvan, 17 ex Västvalla 11.1 (JAN), 1 par Sörbvysjön 13.1 (MRL), 4 ex Österhammarssjön 14.1 (JAN) och 16.1 (JEM) samt 17 ex Finnåkerssjön 16.1 (JEM), 22 ex Sjömosjön 15-16.1 (SOE)
Grågås, 1 ex Oppboga kvar 10-15.1 (ASG mfl)
Gräsand, 150 ex Västvalla 11.1 (JAN) samt >250 ex samma lokal 16.1 (SOE), 40 ex Sjömosjön 14.1 (MRL)
Ormvråk, 1 ex Nederby 10.1 (ASG,JEM) samt 1 ex samma lokal 16.1 (SOE), 1 ex Österhammarssjön 14.1 (JAN)
Kungsörn, 1 juv Nederby 15.1 (UWN,IBE)
Tornfalk, 1 ex Frövifors 15.1 (Y Linder gm EJN)
Gärdsmyg, 1 ex Hagaberg kvar 15.1 (JEM) samt 2 ex samma lokal 16.1 (UWN)
Varfågel, 1 ex S Eke/Fellingsbro 10.1 (ASG,JEM), 1 ex Vesslingby 11.1 (JAN), 1 ex Österhammarssjön 14.1 (JAN), 2 ex Sjömosjön 15.1 (SOE)
Bergfink, 11 ex (10m1f) Oppboga 14.1 (JAN) samt 3 ex samma lokal 15.1 (UWN,IBE)
Steglits, 25 ex Gusselby 13.1 (JKG), 4 ex Nederby 15.1 (UWN,IBE)


Toppen på sidan Vecka 1 (3.1 2000 - 9.1 2000)

Sångsvan 1 ex Storbron/Frötuna 3-6.1 (ASG,LJN mfl), 10 ex Sjömosjön 4.1 (SOE) samt 18 ex samma lokal 8.1 (TON mfl), 14 ex Västvalla 5.1 (JEM), 4 ex Sköldberga 7.1 (ASG,LJN) samt 6 ex samma lokal 9.1 (MRL)
GRÅGÅS, 1 ex Oppboga 8.1 (UWN mfl). Första Januarifyndet i kommunen.
Gräsand, ca 300 ex Oppboga 3.1 (ASG,LJN)
Storskrake, 13 ex Oppboga 3.1 (ASG,LJN)
Havsörn, 1 ad + 1 subad Sjömosjön 4.1 (SOE) samt 3 ex (2ad,1subad) samma lokal 8.1 (SOE,MRL mfl)
Ormvråk, 1 ex Nederby 3.1 och 7-8.1 (ASG,LJN mfl), 1 ex Oppboga 3.1 (ASG,LJN), 1 ex Gillberga 6.1 (BDM), 1 ex Sjömosjön 8.1 (ASG,LJN), 1 ex Rya 8.1 (MRL,TON)
Kungsörn, 1 ad Nederby 3.1 (ASG,LJN), 1 ad Sjömosjön 8.1 (ASG,LSG,LJN), 1 juv södra kyrkogården/Lindesberg 8.1 (JOT)
Tornfalk, 1 ex Nederby 6.1 (MRL) samt 1 ex samma lokal 8.1 (SOE), 1 ex Frövifors 9.1 (ERR)
Järpe, 1 ex Köttsjön 7.1 (ASG,LJN)
Gråtrut, 1 ex Frövifors 3.1 (CHN)
Hornuggla, 1 ex övervintrar Källbäcken/Albäcksån, senast iakttagen 3.1 (gm ASG)
GRÅSPETT, 1 ex på talg 4.1 Källbäcken/Albäcksån 4.1 (gm ASG)
Strömstare, 1 ex Storströmmen 3.1 (JEM)
Gärdsmyg, >1 ex Hagaberg 7-8.1 (JEM mfl), 1 ex Sjömosjön 8.1 (MRL,TON)
Varfågel, 2 ex Västvalla 3.1 (ASG,LJN), 1 ex Rynningefors 3.1 (ASG,LJN) samt 1 ex samma lokal 8.1 (ASG mfl), 1 ex Sjömosjön 4-6.1 (SOE, UWN), 1 ex tippen S Måle 5.1 (ASG,LJN)
Bergfink, 11 hannar Oppboga 3.1 (ASG,LJN) samt 8 ex samma lokal 8.1 (SOE mfl), 1 hanne Dammen/Frövifors 3.1 (BDM)
Steglits, 5 ex Dalkarshytteån/Lindesberg 7.1 (JOT)
Stenknäck, 3 ex N Dammen/Frövifors 3.1 (BDM)
Sävsparv, 1 ex Västvalla 5.1 (JEM), 2 ex Sjömosjön 8.1 (ASG)


Vecka 52 (1.1 2000 - 2.1 2000)

HAVSTRUT, 1 ex Hinsebergsvaken/Väringen 2.1 (BDM)
Gärdsmyg, 1 ex Hagaberg 2.1 (JEM)
Varfågel, 1 ex S Övre sjön 1.1 (JEM), 1 ex Storbron/Rynninge 2.1 (JEM)
Stenknäck, 1 ex N Dammen/Frövifors 1.1 (BDM) samt 2 ex samma lokal 2.1 (BDM)
Snösparv, 1 ex Gammelbo flygfält 2.1 (ASG,LJN)