OBSERVATIONER SEPTEMBER - OKTOBER 2000

[Tillbaka]


Vecka 43 (23.10 - 29.10 2000)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 3 ex Hagaberg/Ullersätersviken kvar 24.10 (JEM) samt 1 juv samma lokal 27-29.10 (JEM), 1 ex Länsmansholmen/Väringen 27.10 (JEM)
MINDRE SÅNGSVAN, 1 ex Österhammar 29.10 (AFL)
Sångsvan, 54 ex Österhammar 29.10 (AFL)
Fjällvråk, 2 juv Nederby 24.10 (SOE)
Tofsvipa, 107 ex Sjömosjön 29.10 (UWN,IBE)
Kattuggla, 1 ex Österhammar 23.10 (AFL)
TALLBIT, 3 honf. Kofallsskogen/Frövi 25.10 (gm EJN), 1 ex Östermalm/Lindesberg 28.10 (MRL)
Lappsparv, 5 ex Sotaren/Väringen 23.10 (KMN)
Snösparv, 2 ex (r) Vagnshäll/Väringen 27.10 (JEM)

Toppen på sidan Vecka 42 (16.10 - 22.10 2000)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 juv Sjömosjön 16.10 (JEM) samt 2 ex samma lokal 22.10 (MAN), 4 juv Hagaberg/Ullersätersviken 19-21.10 (JEM) samt 5 ex samma lokal 22.10 (JEM), 4 ex Stor-Väringen 22.4 (UWN mfl)
Kanadagås, 344 ex Stor-Väringen 22.4 (UWN mfl)
Gräsand, minst 130 ex Sjömosjön 16.10 (JEM)
SNATTERAND, 1 hanne Sjömosjön kvar 16.10 (JEM)
Fjällvråk, 1 ex Bejby 18.10 (AFL), 2 ex str.(S) Hagaberg/Frövi 22.10 (JEM), 9 ex str. Sjömosjön 22.10 (BLG)
Stenfalk, 1 ex str.(S) Hagaberg/Frövi 22.10 (JEM)
Tofsvipa, 100 ex Rynninge 21.10 (UWN mfl)
JORDUGGLA, 1 ex Orrkilen 21.10 (BLG)
SKÄRPIPLÄRKA, 1 ex Sotaren/Väringen 20.10 (KMN)
Sidensvans, 20-tal Frövi 20.10 (MAN)
Strömstare, 1 ex N Dammen/Frövifors 19.10 (EJN). Höstens första på denna lokal.
Skäggmes, 25 ex Sjömosjön 22.10 (MAN)
Steglits, hörd Hagaberg/Frövi 21.10 (JEM)

Toppen på sidan Vecka 41 (9.10 - 15.10 2000)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 12 ex Stor-Väringen 14.10 (KMN), 2 juv Hagaberg/Ullersätersviken kvar 15.10 (JEM)
Grågås, 8 ex Stor-Väringen 14.10 (KMN)
Vigg, 113 ex Stor-Väringen 14.10 (KMN) samt 114 ex samma lokal 20.10 (KMN)
Havsörn, 1 ad Österhammar 14.10 (gm UJN)
Fjällvråk, 3 ex str.(S) Hagabergsliden/Lindesberg 15.10 (MAN)
GRÅSPETT, 1 hona S Norrby 14.10 (HJN)
Mindre hackspett, hörd Hemdalsvägen/Frövi 15.10 (JEM)
Blåhake, 1 ad. hanne Hagabergs reningsdammar 14.10 (EJN)
Gransångare, 1 ex Hagaberg/Frövi 15.10 (JEM)
Skäggmes, minst 25 ex Hagaberg/Ullersätersviken 14-15.10 (JEM)
Stjärtmes, 20 ex Hagabergsliden/Lindesberg 15.10 (MAN)
Steglits, 2 ex Hagaberg/Frövi 15.10 (JEM)
Stenknäck, 2 ex Storgatan/Fellinsgbro 14.10 (UJN), 1 ex Hagabergsliden/Lindesberg 15.10 (MAN)

Toppen på sidan Vecka 40 (2.10 - 8.10 2000)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 7 ex (r) Hagaberg/Ullersätersviken 3.10 (JEM) samt 2 ex samma lokal 7.10 (JEM), 12 ex Stor-Väringen 5.10 (KMN)
Kanadagås, 765 ex Stor-Väringen 5.10 (KMN)
Sothöna, 1 ex Hagaberg/Ullersätersviken 8.10 (JEM)
Kattuggla, hörd Österhammar 3.10 (AFL)
Ladusvala, 1 ex Gammelbo flygfält 6.10 (TON)
Skäggmes, 2 ex Hagaberg/Ullersätersviken 2.10 (JEM), minst 10 ex 5.10 (JEM,UWN) samt minst 5 ex samma lokal 8.10 (JEM)
Steglits, 2 ex N dammen/Frövifors 2.10 (EJN) samt 7 ex samma lokal 6.10 (EJN)

Toppen på sidan Vecka 39 (25.9 - 1.10 2000)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 3 ex (r) Ullersätersviken/Hagaberg 27.9 (JEM) samt 4 ex samma lokal 30.9-1.10 (ASG mfl), 7 ex Sjömosjön 1.10 (BLG), 15 ex Stor-Väringen 1.10 (KMN)
Grågås, 33 ex Stor-Väringen kvar 26.9 (KMN), 22 ex Hagaberg/Frövi 30.9 (ASG,THN)
Kanadagås, 345 ex Stor-Väringen kvar 26.9 (KMN)
Vitkindad gås, 1 ex Finnåkerssjön 1.10 (UWN,IBE)
Snatterand, 1 par Dammen/Gammelbo 1.10 (UAH), 1 hanne Sjömosjön 1.10 (BLG)
Havsörn, 1 ad Österhammarssjön 1.10 (UWN,IBE) samt troligen samma individ Sällingesjön samma dag (MRL)
Lärkfalk, 1 ex Storåbadet 1.10 (MAN)
Blå kärrhök, 1 hona Nederby 1.10 (ASG,LJN,THN), 1 ex Sjömosjön 1.10 (BLG)
Vattenrall, hörd Hagaberg 1.10 (ASG)
Ljungpipare, 53 ex Österhammarssjön 1.10 (UWN,IBE)
Tofsvipa, 105 ex Albäcksån 1.10 (TON), 110 ex Fänninge 1.10 (BDM)
KUNGSFISKARE, 1 ex Hagaberg/Frövi 30.9-1.10 (ASG)
Mindre hackspett, 1 ex Vattentornsområdet/Frövi 30.9 (ASG)
SKÄRPIPLÄRKA, 1 ex Sotaren/Väringen 30.9 (ASG,THN) samt 1 ex samma lokal 1.10 (KMN)
Sävsångare, 1K ringm. Hagaberg/Frövi 28.9 (JEM)
Gransångare, 1 ex ringm. Hagaberg/Frövi 28.9 (JEM) och 30.9 (ASG)
Skäggmes, >12 ex Hagaberg/Ullersätersviken 25.9 (JEM) samt minst 20 ex samma lokal 1.10 (ASG), 12 ex Storåbadet 1.10 (MAN)
Varfågel, 1 ex Rynninge 1.10 (ASG,LJN,THN), 1 ex Sjömosjön 1.10 (BLG)
Nötkråka, 1 ex Lindesberg 29.9 (TON), 1 ev Stor-Väringen 1.10 (KMN)
Steglits, 1 ex Hagaberg/Frövi 30.9-1.10 (ASG), 2 ex Sällingesjön 1.10 (MRL), 5 ex Fänninge 1.10 (BDM)
Hämpling, >22 ex Sällingesjön 1.10 (MRL), 2 ex Storåbadet 1.10 (MAN)
Gråsiska /Cabaret/, 20-tal Hagaberg/Frövi 1.10 (ASG)
TALLBIT, 1 ex Hagabergsliden/Lindesberg 29.9 (MAN)
Stenknäck, 3 ex Rynninge 1.10 (ASG,LJN,THN)

Toppen på sidan Vecka 38 (18.9 - 24.9 2000)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 ex str. Hagaberg/Frövi 18.9 (JEM,ASG), 10 ex Stor-Väringen 18.9 (KMN), 1 ex Sjömosjön 23.8 (UWN,IBE)
Sångsvan, 1 par + 3 juv Bosjön 21.9 (KMN)
Grågås, 42 ex Stor-Väringen 20.9 (KMN) samt 37 ex samma lokal 24.9 (KMN)
Kanadagås, 345 ex Stor-Väringen 20.9 (KMN)
Havsörn, 1 subad str.(N) Hagaberg/Frövi 22.9 (JEM)
Blå kärrhök, 2 honf. Nederby 23.9 (UWN,IBE)
Vattenrall, hörd Hagaberg/Frövi kvar 23.9 (UWN,IBE)
Tofsvipa, 161 ex Sörängarna 22.9 (TON)
KUNGSFISKARE, 1 ex Storån/Löa 19.9 (gm TON)
Mindre hackspett, 1 hanne Hagaberg/Frövi 18.9 (EJN) samt hörd samma lokal 19.9 (JEM)
FORSÄRLA, 1 honf. N Dammen/Frövifors 20.9 (EJN)
Gransångare, 2 ex ringm. Hagaberg/Frövi 19.9 (JEM) samt 1 ex samma lokal 20.9 (JEM)
Skäggmes, hörd Hagaberg/Ullersätersviken 20.9 (JEM), hörd Köttsjön 23.9 (AUR)
Varfågel, 1 ex Hagaberg/Frövi 23.9 (UWN,IBE)

Toppen på sidan Vecka 37 (11.9 - 17.9 2000)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 3 ex Sjömosjön 12.9 (SOE) samt 2 ex samma lokal 17.9 (SOE), 1 ex Hagaberg/Ullersätersviken 12.9 (JEM) samt 1 ex samma lokal 17.9 (JEM), 1 ad Sällingesjön 16.9 (MRL)
Grågås, 1 ad + 5 juv (hybridparets) Prästryggen/Väringnen 14.9 (UWN), 30 ex Finnåkerssjön 16.9 (SLA)
Kanadagås, 550 ex Stor-Väringen 4.9 (KMN)
SNATTERAND, 1 hanne Sjömosjön kvar 11.9 (IBE) och 17.9 (SOE)
Havsörn, 1 ex Österhammarssjön 16.9 (SLA)
Blå kärrhök, 1 ex Gammelbo flygfält 16.9 (TON)
Fjällvråk, 1 ad Sjömosjön 12.9 (SOE), 1 ex Vibyn/Frövi 17.9 (KMN)
Vattenrall, 2 hörda Hagaberg/Frövi 17.9 (JEM)
Ljungpipare, >55 ex str.(SV) Sjömosjön 17.9 (SOE)
Större strandpipare, 2 ex Österhammarssjön 16.9 (SLA)
Mindre hackspett, hörd Hagaberg/Frövi 15.9 (JEM)
Gransångare, 1 sj Hagaberg/Frövi 15.9 (JEM) samt 1 ex ringm. samma lokal 17.9 (JEM), 1 sj Finnåkerssjön 16.9 (SLA)
Steglits, 2 ex Frövidalsgatan/Frövi 17.9 (EJN)

Toppen på sidan Vecka 36 (4.9 - 10.9 2000)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 ex (r) Ullersätersviken/Hagaberg 4.9 (JEM), 1 juv Sjömosjön 5-6.9 (SOE), 7 ex Stor-Väringen 8.9 (KMN)
Sädgås, 13 ex (r) Sjömosjön 5.9 (SOE)
Kanadagås, 475 ex Stor-Väringen 4.9 (KMN)
SNATTERAND, 1 hanne Sjömosjön 6.9 (SOE) samt kvar 9.9 (L-U Olsson mfl)
Skedand, 1 ex Sjömosjön 9.9 (L-U Olsson mfl)
Havsörn, 1 ex Sjömosjön 5.9 (IBE)
Fjällvråk, 1 ex Gusselby 9.9 (TON,UWN,IBE)
Vattenrall, minst 1 hörd Hagaberg/Frövi 6.9 (JEM)
Sothöna, 2 ex Sjömosjön 5.9 (SOE)
Trana, 130 ex Näset/Finnåkerssjön 9.9 (JEM)
Större strandpipare, 1 ex Sjömosjön 5.9 (SOE)
Kattuggla, 1 rop Spannmålsgatan/Frövi 4.9 (SOE)
Mindre hackspett, 1 hörd Hagaberg/Frövi 6.9 (JEM), 1 ex Sjömosjön 6.9 (SOE)
Gransångare, 1 sj 10.9 (JEM)
Steglits, 2 ex Hagaberg/Frövi 5.9 (EJN)