OBSERVATIONER MAJ - AUGUSTI 2000

[Tillbaka]


Vecka 35 (28.8 - 3.9 2000)

Lindesbergs kommun

Smålom, 1 ex Norrmogen 3.9 (TON)
Storskarv, 1 ex (r) Ullersätersviken/Hagaberg 31.8 (JEM), 5 ex (2ad,3juv) Sjömosjön 31.8 (SOE) samt 10 ex (6ad,4juv) samma lokal 2.9 (SOE)
Kricka, >400 ex Österhammarssjön 31.8 (JEM)
Fjällvråk, 1 ad Sjömosjön 2.9 (SOE)
Tornfalk, 1 ex Frövifors 1.9 (MAN), 1 hona Gammelbo flygfält 3.9 (TON)
Sothöna, 3 ex Sjömosjön 2.9 (SOE)
Trana, 160 ex Näset/Finnåkerssjön 31.8 (JEM)
Större strandpipare, 3 ex Näset/Finnåkerssjön 31.8 (JEM)
Mosnäppa, minst 1 ex Näset/Finnåkerssjön 31.8 (JEM)
Kärrsnäppa, >7 ex Näset/Finnåkerssjön 31.8 (JEM)
Brushane, 60 ex Näset/Finnåkerssjön 31.8 (JEM)
Steglits, 28 ex Sjömosjön 2.9 (SOE)

Toppen på sidan Vecka 34 (21.8 2000 - 27.8 2000)

Lindesbergs kommun

Se TABELL för aktuella vadarsiffror vid Näset/Finnåkerssjön denna vecka.

Svarthakedopping, 3 juv Näset/Finnåkerssjön kvar 23.8 (MAN)
Storskarv, 1 juv (r) Ullersätersviken/Hagaberg 22.8 (JEM)
Grågås, 28 ex Näset/Finnåkerssjön 24.8 (JEM)
Bläsand, >60 ex Näset/Finnåkerssjön 22-24.8 (JEM mfl)
Kricka, >1700-1800 ex (!) Näset/Finnåkerssjön 22-24.8 (JEM mfl)
Skedand, 9 ex Näset/Finnåkerssjön 21.8 (ASG mfl) samt 7 ex samma lokal 22.8 (ASG)
Stjärtand, >12 ex Näset/Finnåkerssjön 23-24.8 (MAN resp. JEM), 1 ex Österhammarssjön 26.8 (SLA)
Årta, 2 ex Näset/Finnåkerssjön 22.8 (ASG)
Brunand, 1 par Näset/Finnåkerssjön 21-22.8 (JEM mfl)
Havsörn, 1 (2K) Näset/Finnåkerssjön 21.8 (UWN mfl)
Knipa, ca 80 ex Näset/Finnåkerssjön 21.8 (JEM mfl)
Sothöna, 1 juv Näset/Finnåkerssjön 21.8 (JEM mfl)
Vaktel, hörd Nederby 26.8 (UWN,IBE)
Större strandpipare, Vid Näset/Finnåkerssjön som mest 27 ex 21.8 (JLB)
Tofsvipa, 110 ex Näset/Finnåkerssjön 26.8 (SLA)
Kustpipare, 1 ad Näset/Finnåkerssjön kvar 23.8 (MAN)
KUSTSNÄPPA, 1 juv Näset/Finnåkerssjön kvar 22.8 (JEM,LBH). Foto (Sven Larsson)
Mosnäppa, Vid Näset/Finnåkerssjön som mest 14 ex 23.8 (MAN)
Småsnäppa, Vid Näset/Finnåkerssjön som mest 4 ex 23.8 (MAN)
SPOVSNÄPPA, 22 ex Näset/Finnåkerssjön 21.8 (JLG) samt minst 30 ex samma lokal 22.8 (JEM,LBH)
Kärrsnäppa, Minst 100 ex kvar Näset/Finnåkerssjön 22.8 (JEM,LBH)
Brushane, >150 ex Näset/Finnåkerssjön kvar 22.8 (JEM,LBH) samt 105 ex samma lokal 26.8 (SLA)
Småspov, hörd Näset/Finnåkerssjön 22.8 (ASG)
Rödbena, Minst 10 ex Näset/Finnåkerssjön 21.8 (ASG) samt >5 ex samma lokal 22.8 (JEM,LBH) (THN)
Mindre hackspett, hörd Hagaberg/Frövi 26-27.8 (JEM mfl), 1 hanne Ässingeån/Österhammar 26.8 (AFL)
Rödstrupig piplärka, minst 2 ex Näset/Finnåkerssjön 26.8 (MAN,SLA) samt 1 ex samma lokal 27.8 (SLA)
Blåhake. 1 ex ringm. Hagaberg/Frövi 26.8 (JEM). (Höstens första)
Kärrsångare, 1 ex ringm. Hagaberg/Frövi 26.8 (JEM)
Steglits, 8 ex (kull) Frövifors 22.8 (BDM)


Toppen på sidan Vecka 33 (14.8 2000 - 20.8 2000)

Lindesbergs kommun

Se TABELL för aktuella vadarsiffror vid Näset/Finnåkerssjön denna vecka samt Sven Larssons foto över lokalen.

Svarthakedopping, 1 juv (r) Näset/Finnåkerssjön 14-17.8 (JEM mfl) samt 3 juv samma lokal 19-20.8 (SLA mfl)
Grågås, 18 ex Näset/Finnåkerssjön 16.8 (JEM samt kvar samma lokal 17.8 (THN)
Bläsand, >25 ex Näset/Finnåkerssjön 16.8 (JEM) samt 36 ex samma lokal 17.8 (TON)
Kricka, 150 ex Sjömosjön 14.8 (SOE), ca 500 ex Näset/Finnåkerssjön 19-20.8 (SLA mfl)
Skedand, 3 juv Sjömosjön 14.8 (SOE)
Stjärtand, 1 par Sjömosjön 14.8 (SOE), 6 ex Näset/Finnåkerssjön 16.8 (THN) samt 10 ex samma lokal 17-19.8 (THN mfl)
Knipa, ca 50 ex Näset/Finnåkerssjön 14-18.8 (JEM mfl)
Blå kärrhök, 1 hona Sjömosjön 14.8 (SOE), 1 hanne Gillberga/Ullersäter 18.8 (BDM)
Tornfalk. 1 hona Näset/Finnåkerssjön 17.8 (THN), 1 par Gillberga/Ullersäter 18.8 (BDM)
Vaktel, hörd Nederby kvar 19.8 (Liza och Jan-Ove Jönsson)
Sothöna, 2 juv Näset/Finnåkerssjön 14.8 (JEM) samt 1 juv samma lokal 17.8 (THN), 1 juv Sjömosjö 14.8 (SOE)
Trana, 175 ex Näset/Finnåkerssjön 16.8 (THN), minst 122 ex Vesslingby 20.8 (IBE)
Större strandpipare, 25 ex Sjömosjön 14.8 (SOE). Vid Näset/Finnåkerssjön som mest 28 ex den 16.8 (JEM)
Ljungpipare, ca 25 ex Nederby 16.8 (THN), 112 ex (r) Mon/Finnåkerssjön 20.8 (SLA), 25+22 ex str. Näset/Finnåkerssjön 20.8 (MRL)
Kustpipare, 1 ad Näset/Finnåkerssjön 20.8 (SLA mfl), 18 ex str. (S) Näset/Finnåkerssjön 20.8 (SLA)
KUSTSNÄPPA, 1 juv Näset/Finnåkerssjön 19-20.8 (SLA mfl). Foto (Sven Larsson)
Mosnäppa, 2 ex pumphuset/Finnåkerssjön 16.8 (JEM) samt 3 ex samma lokal 18.8 (JEM), 3 ex Näset/Finnåkerssjön 20.8 (JEM mfl)
SPOVSNÄPPA, Vid Näset/Finnåkerssjön som mest >20 ex 20.8 (SLA mfl)
Kärrsnäppa, Vid Näset/Finnåkerssjön som mest >155 ex 20.8 (SLA mfl), 1 ex Sjömosjön 14.8 (SOE)
Brushane, Vid Näset/Finnåkerssjön som mest >320 ex 20.8 (SLA mfl)
Enkelbeckasin, 40 ex Näset/Finnåkerssjön 17.8 (THN)
Gluttsnäppa, 55 ex Näset/Finnåkerssjön 17.8 (THN) samt 45 ex samma lokal 19.8 (SLA)
Rödbena, 1 ex pumphuset/Finnåkerssjön 16.8 (JEM), 2 ex Näset/Finnåkerssjön 16-17.8 (THN) samt 8 ex samma lokal 19.8 (SLA)
Havstrut, 1 ex str.(S) Näset/Finnåkerssjön 20.8 (SLA)
Silvertärna, 4 ex str.(S) Näset/Finnåkerssjön 20.8 (SLA mfl)
Kattuggla, rop Spannmålsgatan/Frövi 15-16.8 (SOE)
Stenknäck, 1 ex Hagaberg/Frövi 16.8 (JEM), 2 ex Näset/Finnåkerssjön 16.8 (THN)


Toppen på sidan Vecka 32 (7.8 2000 - 13.8 2000)

Lindesbergs kommun

Smålom, hörd Stor-Väringen 11.8 (THN)
Storskarv, 1 ex kvarndammen/S Norrby 7.8 (HJN), 1 ex str.(V) Dysjön 8.8 (THN), 10+7 ex Stor-Väringen 11.8 (THN), 8+1+1+1 ex samma lokal 12.8 (THN,JEM)
Grågås, 24 ex Sjömosjön 7.8 (THN), 21 ex Näset/Finnåkerssjön 12-13.8 (SLA)
Kanadagås, 371 ex Näset/Finnåkerssjön 12.8 (SLA)
Vitkindad gås, 4 ex Stor-Väringen 11.8 (THN)
GRAVAND, 1 ex Frötuna 9.8 (BLG gm TON)
Kricka, 140 ex str.(S) Näset/Finnåkerssjön 12.8 (SLA)
Stjärtand, 4 ex Nederby 7.8 (THN), 6 ex Näset/Finnåkerssjön 12.8 (MRL) samt 3 ex samma lokal 13.8 (SLA)
Brunand, 1 honf. Näset/Finnåkerssjön 13.8 (SLA)
Havsörn, 1 (2K) Sjömosjön 13.8 (UWN,IBE)
Vaktel, hörd Nederby 12.8 (Liza och Jan-Ove Jönsson)
Trana, 185 ex Näset/Finnåkerssjön 11.8 (SLA)
Större strandpipare, 1 ad Nederby 7.8 (THN), 3 ad (r) Vagnshäll/Väringen 11.8 (THN), 2 ex (r) Näset/Finnåkerssjön 11.8 (SLA), 12 ex samma lokal 12.8 samt 8 ex 13.8 (SLA)
Mindre strandpipare, 1K Sjömosjön 7.8 (THN), 1 juv (r) Näset/Finnåkerssjön 11-12.8 (SLA) samt 3 ex samma lokal 13.8 (SLA)
Ljungpipare, 31+16+21 ex str. Stor-Väringen 12.8 (THN,JEM)
Tofsvipa, ca 350 ex Sjömosjön 7.8 (THN)
KUSTSNÄPPA, 12 ex str.(SV) Stor-Väringen 11.8 (THN)
Småsnäppa,2 ex (r) Näset/Finnåkerssjön 12.8 (SLA)
Mosnäppa, 2 ex (r) Näset/Finnåkerssjön 11.8 (SLA), 3 ex samma lokal 12.8 och 1 ex 13.8 (SLA)
Kärrsnäppa, 1 ad Sjömosjön 7.8 (THN), hörd str. Stor-Väringen 11.8 (THN), 3 ex (r) Näset/Finnåkerssjön 12.8 (SLA)
Brushane, 35 ex Sjömosjön 7.8 (THN) samt 36 ex samma lokal 12.8 (TON), 22 ex str.(SV) Stor-Väringen 12.8 (THN,JEM), 26 ex (r) Näset/Finnåkerssjön 13.8 (SLA)
Rödbena, 1 ex (r) Vagnshäll/Väringen 12.8 (THN,JEM), 3 ex Sjömosjön 13.8 (UWN,IBE)
Gluttsnäppa, 45 ex Sjömosjön 7.8 (THN), 31 ex (r) Näset/Finnåkerssjön 13.8 (SLA)
Kattuggla, rop Frövi 10.8 (UWN), rop Hinseberg/Frövi 10.8 (gm KMN)
Mindre hackspett, hörd Hagaberg/Frövi 7.8 och 9.8 (JEM)
Näktergal, 2 ex ringm. Hagaberg/Frövi 7.8 (JEM), 1 sj Sjömosjön 12.8 (TON)
Gransångare, 1 ex ringm. Hagaberg/Frövi 7.8 (JEM)

Toppen på sidan Vecka 31 (31.7 2000 - 6.8 2000)

Lindesbergs kommun

Smålom, 2 ex str (N) Stor-Väringen 3.8 (THN)
Svarthakedopping, 2 ad Gransjön 2.8 (UWN,IBE)
Storskarv, 7 ex Vagnshäll/Väringen 3.8 (THN), 5 ex Nederby/Sjömosjön 5.8 (THN)
Grågås, 16 ex Näset/Finnåkerssjön 1.8 (SLA) samt 21 ex samma lokal 6.8 (MRL)
Brunand, 1 par Näset/Finnåkerssjön kvar 1.8 (UWN,IBE) samt 2m1f samma lokal 2.8 (SLA,MRL)
ÄNGSHÖK, 2K hanne Västvalla 1.8 (SOE)
Vaktel, hörd Nederby Östra 31.7 (THN), hörd Näset/Finnåkerssjön kvar 2.8 (SLA,MRL)
Tornfalk, 1 hona Moon/Finnåkerssjön 2.8 (SLA), 1 hanne Nederby/Rävbo 5.8 (JEM)
Vattenrall, hörd Hagabergs reningsdammar 31.7-1.8 (JEM,THN)
Sothöna, 1 juv Österhammarssjön 31.7 (THN)
Större strandpipare, 1 ex str. Näset/Finnåkerssjön 2.8 (SLA), 3 ad Nederby 5.8 (THN)
Tofsvipa, 112 ex Västvalla 2.8 (UWN,IBE), 360 ex Nederby 5.8 (THN), 500 ex Sjömosjön 6.8 (SOE)
Mosnäppa, 4 ex Nederby 5.8 (THN), 4 ex Sjömosjön 6.8 (SOE)
SPOVSNÄPPA, 1 ad (r) Vagnshäll/Väringen 3.8 (THN)
Kärrsnäppa, 8 ex str. Västvalla 2.8 (UWN,IBE), 1K (r) Vagnshäll/Väringen 3.8 (THN), 5ad,2juv Nederby 5.8 (THN), 1 ad Sjömosjön 6.8 (SOE)
Brushane, 21 ex Västvalla 2.8 (UWN,IBE), >100 ex Sjömosjön 6.8 (SOE)
Enkelbeckasin, 40 ex Nederby 5.8 (THN)
Småspov, hörd str. 23-tiden Spannmålsgatan/Frövi 4.8 (SOE)
Svartsnäppa, 12 ex Nederby 5.8 (THN), >25 ex Sjömosjön 6.8 (SOE)
Rödbena, 2 ex Nederby 31.7 (THN), 2 ex Västvalla 1-2.8 (SOE mfl), 1 ex Sjömosjön 6.8 (SOE)
Gluttsnäppa, >35 ex Sjömosjön 6.8 (SOE)
Grönbena, >60 ex Sjömosjön 6.8 (SOE)
Havstrut, 1K str.(S) Näset/Finnåkerssjön 6.8 (MRL)
Skrattmås, ca 500 ex Sjömosjön 6.8 (SOE)
Göktyta, 1 ad ringm. Hagaberg/Frövi 31.7 (JEM). Ny märkart för Hagaberg.
Mindre hackspett, hörd Ö Bohr 4.8 (EBN)
Gräshoppsångare, 1 sj Nederby 5.8 (THN,JEM)
Törnskata, 1 par med 2 juv Ö Bohr 4.8 (EBN)
Steglits, 3 ex Rynninge 2.8 (THN)

Toppen på sidan Vecka 30 (24.7 2000 - 30.7 2000)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 2 ex str.(NO) Sällingesjön 28.7 (MRL), 5 ex str.(N) Näset/Finnåkerssjön 29.7 (SLA), 1 ex str.(O) Hagaberg/Frövi 30.7 (SLA,JEM)
Grågås, 13 ex Moon/Finnåkerssjön 24-25.7 (SLA) samt 15 ex samma lokal 28-30.7 (MRL,SLA)
Bläsand, 1 par Näset/Finnåkerssjön 28-29.7 (SLA,MRL)
Stjärtand, 1 par kvar Nederby 24.7 (THN)
Brunand, 1 par Näset/Finnåkerssjön 29-30.7 (SLA)
Vigg 9 ex (5m4f) Nederby 24.7 (JEM), 9 ex Näset/Finnåkerssjön 24.7 (SLA) samt 15 ex samma lokal 28.7 (MRL)
Bivråk, 1 par + minst 3 juv Nederby 25.7 (ASG)
Blå kärrhök, 1 hanne Vibyn/Frövi 30.7 (KMN)
Tornfalk, 1 hona Känäs 24.7 (AFL)
Vaktel, hörd Näset/Finnåkerssjön kvar 25.7 (SLA)
Tofsvipa, Ca 500 ex Nederby 24-26.7 (JEM), 107 ex Sörängarna 24.7 (TON)
Större strandpipare, 1K Nederby 25.7 (ASG) och 26.7 (JEM), 1 ex Sörängarna 26.7 (MAN) och 27.7 (TON,MAN)
Mindre strandpipare, 4 ex (1K) Nederby 26.7 (JEM)
Kustpipare, 2 ex Nederby 26.7 (SOE)
Mosnäppa, 2 ex Moon/Finnåkerssjön 24.7 (SLA), 3 ex samma lokal 25.7 (SLA) samt 1 ex 28-29.7 (SLA), 1 ex Sörängarna 24.7 (TON) samt 3 ex samma lokal 25.7 (MAN) och 27.7 (MAN), 3 ex Nederby 25.7 (ASG)
SPOVSNÄPPA, minst 4 ex Nederby 24.7 (JEM) och 3 ex samma lokal 26.7 (JEM)
Kärrsnäppa, 10 ex Moon/Finnåkerssjön 24.7 (SLA), 10-tal Nederby kvar 26.7 (JEM), 2 ex Sörängarna 24.7 (TON)
Brushane, ca 30 ex Nederby 26.7 (JEM)
Myrspov, 1 ex str. Nederby 26.7 (JEM)
Rödbena, 1 ex str.(S) Österhammarssjön 24.7 (ASG), 2 ex (1K) Nederby 25.7 (ASG), 3 ex samma lokal 26.7 (SOE) samt 2 ex 29.7 (UWN,IBE)
Grönbena, ca 200 ex Nederby 25-26.7 (ASG,JEM)
DVÄRGMÅS, 1 ad Moon/Finnåkerssjön 24.7 (SLA). Foto: (Sven Larsson)
Skrattmås, >400 ex Nederby 24.7 (JEM)
GRÅSPETT, 1 hanne Storå 27.7 (OAT gm MAN)
Mindre hackspett, 2 hörda Hagaberg/Frövi 30.7 (JEM,SLA), hörd Rabostan 30.7 (THN)
KUNGSFISKARE, 1 ex Hagaberg/Frövi 25.7 (JEM mfl) samt 1 ex samma lokal 29.7 (JAN)
Gräshoppsångare, >1 sj Nederby 24-26.7 (JEM mfl), 1 sj Västvalla 26.7 (JEM)

Mosnäppa, 2 ex (r) Ervallaängarna (Örebro kn) 24.7 (ASG)


Toppen på sidan Vecka 29 (17.7 2000 - 23.7 2000)

Lindesbergs kommun

Smålom, 2 ex (r) Stor-Väringen 22.7 (THN)
Storskarv, 1 juv Vagnshäll/Väringen 20.7 (THN), 1 juv Näset/Finnåkerssjön 22.7 (SLA)
VIT STORK, 1 ex str.(N) Högstabodasjön 22.7 (Andreas Rudkvist, NOF-svararen)
Grågås, 46 ex (rekordflock) Näset/Finnåkerssjön 21.7 (SLA), 2 par med ungar Moon/Finnåkerssjön 23.7 (MRL)
Vitkindad gås, 1 par + 2 juv Stor-Väringen kvar 22.7 (THN)
Stjärtand, 1 par Nederby 23.7 (SLA)
Vigg, 8 ex Näset/Finnåkerssjön 20.7 (SLA,THN), 1 par Nederby 23.7 (JEM)
Brunand, 1 hanne Österhammarssjön 20.7 (MRL)
Sjöorre, 2 hannar Stor-Väringen 17.7 (THN)
Småskrake, 1 hona Stor-Väringen 18.7 (THN)
Blå kärrhök, 1 hona Nederby 21.7 (THN)
Brun kärrhök, 1 ex + 3 juv Vibyviken/Väringen (EJN)
Kornknarr, hörd S Finnåkers kursgård 22.7 (SLA)
Vaktel, hörd Näset/Finnåkerssjön 20-23.7 (SLA mfl)
Strandskata 5 ex (r) Vagnshäll/Väringen 20.7 (THN)
Mindre strandpipare, 1 par + 1 juv grustaget/Ölsjön 21.7 (TON)
Större strandpipare, 1 ex (r) Nederby 23.7 (JEM)
Kustpipare, 1 ex str. Näset/Finnåkerssjön 21.7 (SLA)
Tofsvipa, ca 200 ex Nederby 17.7 (SOE) samt minst 300 ex samma lokal 23.7 (JEM), ca 300 ex str.(S) Albäcksån 23.7 (MAN)
Småsnäppa, 2 ex (r) Näset/Finnåkerssjön 20.7 (SLA,THN) samt kvar 21.7 (SLA,MRL)
Mosnäppa, 4 ex (r) Näset/Finnåkerssjön 20.7 (SLA,THN)
SPOVSNÄPPA, 5 ad (r) Sjömosjön 17.7 (SOE), 8 ex (r) Näset/Finnåkerssjön 20.7 (SLA) samt 12 ex samma lokal 21.7 (SLA), 1 ex Nederby 21.7 (THN) samt minst 7 ex (r) samma lokal 23.7 (JEM)
Kärrsnäppa, 1 ad (r) och 2 ad (r) Vagnshäll/Väringen 17.7 resp. 21.7 (JEM) samt 9 ex (r) samma lokal 20.7 (THN) och 1 ex (r) 22.7 (THN), 2 ex (r) Sjömosjön 17.7 (SOE), hörd Stor-Väringen 18.7 (THN), minst 110 ex (r) Näset/Finnåkerssjön 20.7 (SLA) samt 30 ex och 7 ex samma lokal 21.7 resp. 22.7(SLA), 13 ex (r) Nederby 23.7 (JEM), 1 ex Västansjö/Sällingesjön 23.7 (MRL)
Brushane, 30 ex (r) Sjömosjön 17.7 (SOE)
Svartsnäppa, 10 ex Nederby 23.7 (SLA)
Grönbena, 120 ex (r) Sjömosjön 17.7 (SOE), 45 ex (r) Näset/Finnåkerssjön 20.7 (SLA,THN)
ROSKARL, 1 ex (r) Vagnshäll/Väringen 20.7 (THN)
LABB, 1 ad /ljus fas/ (06.00-06.40) Stor-Väringen 18.7 (THN). 2:a fyndet i kommunen.
Havstrut, 2 ad Stor-Väringen kvar 22.7 (THN), 1 ex Finnåkerssjön 22.7 (SLA) samt 2 ex samma lokal 23.7 (SLA)
Skrattmås, minst 350 ex (r) Näset/Finnåkerssjön 20.7 (SLA,THN)
Kattuggla, 1 rop Gammelbo 21.7 (TON)
Hornuggla, 1 juv Nederby 21.7 (THN)
Nattskärra, 1 hörd Svarttjärnsvägen 22.7 (LBH,JLG)
Nötkråka, 1 ex Hagabergsliden/Lindesberg kvar hela veckan (MAN)

Kornknarr, 1-2 hörda Ervalla (Örebro kn) kvar 18.7 (gm EJN)
Mindre strandpipare, 4 ex (1K) Ervallaängarna (Örebro k:n) 21.7 (THN)
KUNGSFISKARE, 1 ex Ervalla station (översvämningen) 22.7 (Nils Rudkvist, NOF-svararen)


Toppen på sidan Vecka 28 (10.7 2000 - 16.7 2000)

Lindesbergs kommun

Grågås, 1 par + 3 juv Morskogasjön 16.7 (TON)
Bläsand, 2 ex Österhammarssjön 14.7 (MRL) samt 5 ex samma lokal 16.7 (THN)
Brunand, 1 hanne Österhammarssjön 16.7 (THN)
Tornfalk, 1 ex Ässingeån 14.7 (AFL), 1 ex Ekebyhammar 15.7 (AFL), 4 ex Orrkilen 16.7 (UJN)
Vattenrall, 1 ex Österhammarssjön 16.7 (THN)
Kornknarr, hörd Bohagen/Björkhyttan 11.7 (TON), 1-2 hörda kvar S Norrby 15.7 (HJN); 2 hörda Hälla/Västvalla 16.7 (UJN,GJN) samt 1-2 hörda fd våtmarken/Västvalla 16.7 (UJN,GJN)
Kärrsnäppa, 2 ex str.(S) Österhammarssjön 11.7 (SLA)
Rödbena, 1 ex Gammelbo flygfält 16.7 (TON)
Grönbena, >60 ex Österhammarssjön 16.7 (THN)
Nötkråka, 1 ex Hagabergsliden/Lindesberg 16.7 (MAN)

ÄNGSHÖK, 1 hanne Ö Ålsäng (Arboga kn) 10.7 (TON)
Kornknarr, 1-2 hörda Ervalla (Örebro kn) 16.7 (gm EJN)


Toppen på sidan Vecka 27 (3.7 2000 - 9.7 2000)

Lindesbergs kommun

Svarthakedopping, 1 par+ 3 juv + 1ad Gransjön 5.7 (SLA) samt 4 juv samma lokal 7.7 (AFL)
Rördrom, 1 ex Ullersätersviken/Hagaberg 9.7 (JEM)
Sångsvan, 1 par+ 2juv Finnåkerssjön 5.7 (SLA)
Grågås, 4ad+ 2juv Österhammarssjön 5.7 (SLA) samt 2 par med 1 resp. 4 juv samma lokal 7.7 (SLA)
Vitkindad gås, 1 par + 2 juv Sotaren/Väringen 4.7 (JEM)
Bläsand, 1 par Hagabergs reningsdammar 5.7 (JEM), 13 ex (10m3f) Österhammarssjön 7.7 (SLA), 1 hanne Sällingesjön 9.7 (MRL)
Tornfalk, 1 ex Österhammar 7.7 (AFL)
Vattenrall, spel Hagaberg 3.7 (JEM)
VAKTEL, hörd Västvalla 5.7 (JWG)
Sothöna, 3 kullar Hagabergs reningsdammar 4.7 (UWN)
Kornknarr, hörd Albäcksån 3.7 (JKG)
Tofsvipa, ca 100 ex Nederby 9.7 (UWN,IBE)
Mosnäppa, 1 ex Hagabergs reningsdammar 4-5.7 (AFL,JEM)
Kattuggla, 1 rop Ö Bohr 9.7 (EBN)
Mindre hackspett, 1 ex Ö Bohr 9.7 (EBN)
Steglits, 1 ex Sällingesjön 9.7 (MRL)
Hämpling, 1 ex Sällingesjön 9.7 (MRL)
Rosenfink, 1 sj Ö Bohr 8.7 (EBN)

Toppen på sidan Vecka 26 (26.6 2000 - 2.7 2000)

Lindesbergs kommun

Storlom, 13 ex Norrmogen 2.7 (MHA)
Rördrom, hörd Sörbysjön kvar 26.6 (THN)
Grågås, 1 par + 2 juv Österhammarssjön 2.7 (MRL)
Tornfalk, 1 ex Österhammarssjön 28.6 (AFL), 1 par + minst 1juv Orrkilen 1.7 (SOE)
Kornknarr, hörd Gammelbo 2.7 (MHA)
Mindre strandpipare, 1 par + 1 juv Dalkarlshyttan/Lindesberg 2.7 (MAN)
Strandskata, 1 ex Fröjevi/Frövi kvar 30.6 (JAN mfl)
Rödbena, 1 ex Albäcksån 2.7 (TON)
Nötkråka, 1 ex Storön/Norrmogen 2.7 (MHA)
Steglits, 1 par + 4 juv Ö Bohr 1.7 (EBN), 1 ex Näset/Lindesberg 2.7 (MAN)
Rosenfink, 1 sj Sjömosjön 1.7 (SOE)
Stenknäck, 1 ex Klockargatan/Lindesberg 26.6 (MAN), 1 ex Vågaräng/Frövi 28.6 (gm KMN)

Toppen på sidan Vecka 25 (19.6 2000 - 25.6 2000)

Lindesbergs kommun

Rördrom, hörd Österhammarssjön 25.6 (AFL)
Storskarv, 1 ex (r) Vagnshäll/Väringen 20.6 (SOE,MAN)
Skedand, 1 hanne Hagabergs reningsdammar 21.6 (JEM) samt 5 ex (3m2f) samma lokal 22.6 (JEM)
Vattenrall, hörd Hagabergs reningsdammar 22.6 (JEM)
Kornknarr, hörd Idrottsplan/Ramsberg 23-24.6 (TON), hörd Glien kvar 25.6 (TON), hörd Västvalla 25.6 (SOE)
Strandskata, 1 ex Skolparken/Frövi 25.6 (EJN)
Storspov, 25 ex str.(S) Hagaberg/Frövi 22.6 (JEM)
Havstrut, 1 ex Stor-Väringen 20.6 (SOE,MAN)
Nattskärra, 3 hörda Grimsö-området 22.6 (LBH)
Kattuggla, Ungar hörs reningsverket/Lindesberg 20.6 (TON)
Mindre hackspett, 1 ex Ö Bohr 24.6 (EBN)
Näktergal, Häckning (2ad+ 1unge ringm.) Hagaberg/Frövi 21.6 (JEM)
Kärrsångare, 1 sj Björkasjön kvar 20.6 (TON), 1 sj Albäcksån 20.6 (MAN)
LUNDSÅNGARE, 1 sj Liaskogen 20.6 (SOE,MAN)
SOMMARGYLLING, 1 sj Grönbo herrgård 22.6 (J-O Helldin gm MAN)
Gräshoppsångare, 5 sj Västvalla 25.6 (SOE)
Kärrsångare, 1 sj Västvalla kvar 19.6 (JWG), 1 sj Gusselby 24.6 (JKG), 1 sj Ässingeån/Österhammarssjön 25.6 (AFL)
Steglits, 1 ex Ö Bohr 25.6 (EBN)
Rosenfink, 1 sj Österhammarssjön 25.6 (AFL)

Toppen på sidan Vecka 24 (12.6 2000 - 18.6 2000)

Lindesbergs kommun

Rördrom, hörd Sjömosjön 17.6 (SLA)
Bläsand, 1 hanne Hagabergs reningsdammar kvar 12.6 (JEM,ASG)
Vaktel, hörd Västvalla 16.6 (JWG), hörd Näset/Finnåkerssjön 17.6 (SLA)
Kornknarr, 1-2 hörda S Norrby fr.o.m 14.6 (HJN), minst 2 hörda Västvalla 16-18.6 (JWG), hörd S Finnåkers kursgård 17.6 (SLA)
Kattuggla, 1 häckning Sörängarna 14.6 (TON)
Nattskärra, Totalt 11 spel Grimsö-området 15-16.6 (LBH mfl)
Mindre hackspett, 1 ex Gusselby 17.6 (JKG)
FORSÄRLA, 1 par Rockhammar 18.6 (THN), 1 hona Stensta 18.6 (THN)
Kärrsångare, 1 sj Västvalla 16-18.6 (JWG), 1 sj Björkasjön 18.6 (MAN), 1 sj Rå/Bohrsån 18.6 (MAN)
Gråsiska, 1 hanne Österhammar 17.6 (SLA)
Steglits, 1 ex Rynninge 16.6 (THN)
Stenknäck, 1 ex Rynninge 16.6 (THN), 1 ex Gusselby 18.6 (JKG)

Toppen på sidan Vecka 23 (5.6 2000 - 11.6 2000)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 ex (r) Hagaberg/Frövi 10.6 (UWN) samt 1 juv str.(S) samma lokal 11.6 (JEM)
Rördrom, hörd Sörbysjön kvar 10.6 (SOE mfl), hörd Österhammarssjön kvar 11.6 (JEM,AFL)
Bläsand, 8 ex Österhammarssjön 6.6 (MRL), 1 hanne Hagabergs reningsdammar 10.6 (UWN) samt 11.6 (JEM)
VAKTEL, 1 hörd Västvalla 10.6 (SOE mfl)
Kornknarr, 3 hörda Resta 5.6 (TON), 1 hörd Fänsäter 5.6 (TON), 1 hörd Björkhyttan/Lindesberg 5.6 (TON), 1 hörd Gammelbo kvar 5.6 (TON), 3 hörda Västvalla 9.6 (SOE mfl), 1 hörd Nederby/Rävbo 6.6 (MRL) och 9.6 (SOE mfl)
Småfläckig sumphöna, 1 hörd Västantorp/St Lindesjön 5.6 (MAN)
Kattuggla, 1 rop Sörbyholm 10.6 (SOE mfl)
Gräshoppsångare, 1 sj Vedevågssjön 5.6 (AFL)
Kärrsångare, 1 sj Hagaberg/Frövi 7.6 (JEM,UWI), 1 sj Näset/Finnåkerssjön 11.6 (JEM,AFL)
Hornuggla, juv hörd Nederby 6.6 (MRL)
SVART RÖDSTJÄRT, 1 sj Frövifors 8.6 (SOE)
FLODSÅNGARE, 1 sj Sjömosjön 9.6 (BLG gm SOE)

Toppen på sidan Vecka 22 (29.5 2000 - 4.6 2000)

Lindesbergs kommun

Häger, 4 bon (minst 6 juv) Björkhyttan 3.6 (TON)
Rördrom, hörd Sörbysjön kvar 3.6 (AFL)
Grågås, 1 ex m ungar Österhammarssjön 4.6 (Obs-boken)
Stjärtand, 1 par Dammen/Gammelbo 31.5 (MHA)
Kornknarr, 1 hörd Resta 30.5-4.6 (gm MAN), 3 hörda Västvalla 1.6 (JWG), 1 hörd Gammelbo 3.6 (MHA)
VAKTEL, 1 (ev. 2) hörda Rynninge 3.6 (BRN)
Mindre strandpipare, 1 ex Plantmarknaden/Lindesberg 1.6 (TON)
Rödbena, 2 ex Dammen/Gammelbo 3.6 (MHA)
Ringduva, 454 ex Gammelbo flygfält 3.6 (TON)
Kattuggla, 1 rop Västvalla 1.6 (JWG), 1 rop Rynninge 3.6 (BRN)
Hornuggla, 1 ex Västvalla 1.6 (JWG)
Nattskärra, 1 ex Götesvik/Fänsäter 3.6 (MHA)
Stenskvätta, 4 häckn. Västvalla 31.5 (gm UJN)
Gräshoppsångare, 2 sj Rynninge 3.6 (BRN)
Steglits, 2 ex Österhammars säteri 29.5 (AFL)
GULHÄMPLING, 1 hanne Östra Rya/Lindesberg 2.6 (EJN). Första fyndet i kommunen
Rosenfink, 1 sj Ö Bohr 2-3.6 (EBN)

Toppen på sidan Vecka 21 (22.5 2000 - 28.5 2000)

Lindesbergs kommun

Ankomsttider våren 2000.

Svarthakedopping, 1 par på bo + 1 ex Gransjön 27.5 (SOE mfl)
Rördrom, 2 hörda Sörbysjön 27.5 (AFL), 1 hörd Österhammarssjön kvar 27.5 (SOE mfl)
Knölsvan, 2 ex Björkasjön 27.5 (CHN)
Sångsvan, 1 par m 3 ungar Sörbysjön 27.5 (MAN)
Sädgås, 12 ex str.(V) Västvalla 27.5 (SOE,JOA)
Vitkindad gås, 1 ex (boplats) Valfisken/Väringen 24.5 (JEM)
Bläsand, 1 par Morskogasjön 26.5 (MAN), 1 hanne Sörbysjön 26.5 (SOE,JOA), 1 hanne Österhammarssjön 26.5 (LSG)
Årta, 1 hanne Sörbysjön 24-27.5 (JEM mfl), 1 hanne Morskogasjön 26.5 (TON)
Skedand, 1 par Sörbysjön 25-27.5 (JEM mfl)
Storskrake, 1 hona m 4 ungar Bohrsån/Vedevåg 27.5 (UWN,IBE)
Grågås, 1 ex i samhäckning med Kanadagås Prästryggen/Väringen med 6 ungar 22.5 (gm EJN), 10 ex Hultasjön 26.5 (CHN)
Blå kärrhök, 1 hona Rynninge 27.5 (TON)
Tornfalk, 1 hanne Västvalla 27.5 (SOE,JOA), 1 ex Frövifors 26.5 (BDM)
Vattenrall, hörd Ullersättersviken/Hagaberg kvar 22.5 (JEM), 1 spel Köttsjön 25.5 (JEM)
Småfläckig sumphöna, 1 spel Sörbysjön 25.5 (JEM), 1 hörd Morskogasjön kvar 26.5 (TON mfl)
Kornknarr, minst 3 hörda Västvalla 24.5 (JEM) samt 1 hörd samma lokal 27.5 (SOE mfl), 1 hörd reningsverket/Vedevåg 27.5 (MAN)
Sothöna, 1 ex Storåbadet/Råsvalen 22.5 (AFL)
Svarttärna, 1 ex Sörbysjön kvar 25.5 (JEM)
Berguv, 1 ex Jönshagen/Gusselby 26.5 (MAN)
Nattskärra, 1 sj Svarttjärnsområdet 26.5 (SOE mfl), 2 sj Valsjöheden 26.5 (SOE,JOA), 4 sj Allmänningbovägen 27.5 (LSG)
Mindre hackspett, 1 ex Sörbyholm 27.5 (AFL), 1 ex Liaskogen 27.5 (MAN)
Trädlärka, 1 sj Valsjöheden 26-27.5 (TON mfl), 1 par Rya grusgrop 26.5 (KMN,CHN)
Strömstare, 1 ex (trolig häckning) Rockhammar 25.5 (JEM), 1 ex + juv Nyberget 26.5 (MAN)
Kärrsångare, 1 sj Sörbysjön 27.5 (AFL)
Gräshoppsångare, 3 sj Morskogasjön 26.5 (SOE mfl)
MINDRE FLUGSNAPPARE, 1 sj Liaskogen 27.5 (MAN,SOE,JOA)
Hämpling, 2 ex Österhammarssjön 27.5 (TON)
Steglits, 1 ex Sällingegärdet 27.5 (SOE mfl), 2 ex Vedevåg 27.5 (UWN,IBE)
Stenknäck, 1 ex Liaskogen 27.5 (MAN)


Toppen på sidan Vecka 20 (15.5 2000 - 21.5 2000)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 ungf (r) Ullersättersviken/Hagaberg 17.5 (BDM)
Häger, minst 3 par (m ungar) häckar Dammsjön/Björkhyttan 18.5 (TON)
Rördrom, 1 ex str.(S) Albäcksån/Råsvalen 15.5 (JEM,MAN), hörd Österhammarssjön kvar 15.5 (AFL), hörd Sörbysjön kvar 20.5 (UWN mfl), 1 ex Hagaberg/Frövi 19.5 (UWN,IBE)
Grågås, 3 ex Björkasjön 18.5 (CHN), 1 par m. 6 ungar Känässjön 19.5 (AFL)
Vitkindad gås, 1 ex Bohrsån/Vedevåg 20.5 (UWN,IBE)
Bläsand, 1 hanne Sörbysjön 20.5 (UWN,IBE)
Skedand, 2m1f Hagabergs reningsdammar kvar 16.5 (JEM)
BERGAND, 1 par Ullersättersviken/Hagaberg 18.5 (JEM mfl)
Blå kärrhök, 1 hona Nederby 21.5 (MRL)
ÄNGSHÖK, 1 hanne Fellingsbro kyrka 19.5 (BLG)
Vattenrall, hörd Ullersättersviken/Hagaberg 20.5 (UWN,IBE)
Småfläckig sumphöna, hörd Morskogasjön 18.5 (TON)
Kornknarr, hörd Västvalla 20.5 (UJN), hörd Kolne Holme/Nederby kvar 20-21.5.5 (SOE,CHN), hörd pumphuset/Ervalla 21.5 (JAN)
DUBBELBECKASIN, hörd Sörbysjön 15.5 (LBH,JLG)
Småspov, 2 ex (r) Vagnshäll/Väringen 15.5 (JEM)
Rödbena, 1 spel Morskogasjön 18.5 (TON)
SVARTTÄRNA, 1 ex Sörbysjön 20.5 (UWN,IBE)
Nattskärra, 2 spel Svarttjärnsvägen 20.5 (VOF-svararen)
Kattuggla, hörd Österhammar 20.5 (AFL)
Tretåig hackspett, 1 hanne Känäs/Sörbysjön 16.5 (KMN)
Mindre hackspett, 1 trum Dammsjön/Björkhyttan 18.5 (TON)
Forsärla, 1 hanne Rockhammar 20.5 (UWN,IBE)
Gräshoppsångare, 1 sj Ullersättersviken/Hagaberg 17.5 (JEM), 4 sj Västvalla 20.5 (UJN), 1 sj Djupdalen/N Morskoga 21.5 (TON)
Trastsångare, 1 ex (kontrolleras) Hagaberg/Frövi 17.5 (JEM). Fågeln var ring- och färgmärkt, 1 sj Köttsjön 18-21.5 (AUR)
Steglits, 2 ex Vedevåg 20.5 (UWN,IBE), 2 ex Österhammar 20.5 (AFL)
Rosenfink, 3 sj Västvalla 20.5 (UJN)
Ortolansparv, 1 sj Nederby 21.5 (UJN)

Toppen på sidan Vecka 19 (8.5 2000 - 14.5 2000)

Lindesbergs kommun

Rördrom, hörd Sörbysjön 8-14.5 (JEM mfl) samt 2 ex (1 hörd) samma lokal 13.5 (UWN,IBE), hörd Ullersättersviken/Hagaberg 9.5 (JEM), hörd Österhammarssjön kvar 11.5 (AFL), hörd Hultasjön 12-14.5 (MAN)
Grågås, 12 ex Hultasjön 12.5 (MAN), 18 ex Sörbysjön 13.5 (UWN,IBE)
Bläsand, 1 hona Hökasjön 12.5 (MHA), 1 hanne Hultasjön 12.5 (MAN)
Stjärtand, 1 hona Ullersättersviken/Hagaberg 8.5 (JEM)
Årta, 1 hanne Sjömosjön 9.5 (SOE), 1 par Sörbysjön 13.5 (UWN,IBE)
Skedand, 2m1f Sörbysjön kvar 8.5 (SOE mfl), 1 ex Österhammarssjön 11.5 (AFL), 1 hanne Hagabergs reningsdammar 12-13.5 (JEM) samt 3 ex (2m1f) samma lokal 14.5 (UWN,IBE), 2 hannar Sjömosjön 14.5 (SOE mfl)
SVÄRTA, 4 ex (3m1f) (r) Råsvalen/Storåbadet 10.5 (TON)
Småskrake, 1 par Ullersättersviken/Hagaberg 13.5 (JEM)
Fjällvråk, 1 ex Hagabergsliden/Lindesberg 14.5 (MAN), 1 ex Aspensäng/Lindesberg 14.5 (MAN)
Brun kärrhök, 1 par häckar Morskogasjön 12.5 (MHA)
Blå kärrhök, 1 hona Sörbysjön 8.5 (SOE mfl)
Lärkfalk, 4 ex Sjömosjön 13.5 (UWN,IBE)
Vattenrall, hörd Ullersättersviken/Hagaberg 8-10.5 (JEM), hörd Björkasjön 14.5 (MAN)
Sothöna, 1 ex Österhammarssjön 11.5 (AFL)
Kornknarr, hörd (kl. 10.00) Kolne Holme/Nederby 13.5 (UWN,IBE)
Trana, 80-tal Österhammarssjön 8.5 (JEM) samt troligen samma ex Sörbysjön samma kväll (SOE mfl)
Mosnäppa, minst 5 ex Dammen/Gammelbo 12.5 (MHA) samt 2 ex samma lokal 13.5 (TON)
DUBBELBECKASIN, 1 spel (22.00-tiden) Albäcksån 8.5 (MAN)
Svartsnäppa, 11 ex Hagaberg/Frövi 13.5 (JEM)
Grönbena, >300 Sjömosjön kvar 9.5 (SOE), 50-tal Österhammarssjön 8.5 (JEM)
Rödbena, 3 ex str. Rockhammar 8.5 (MRL), 1 ex Dammen/Gammelbo 12.5 (MHA)
Gluttsnäppa, 1 par (spel) Morskogasjön 13.5 (MAN)
Brushane, >25 ex Sjömosjön 8.5 (JEM)
Skrattmås, 1-3 par (på bo) Morskogasjön 13.5 (TON,MAN)
Mindre hackspett, 1 ex Storåbadet 10.5 (TON)
Kattuggla, 1 rop Österhammar 7-9.5 (AFL)
Gulärla /thunbergii/, flera 100 (r) Dammen/Gammelbo 12.5 (MHA)
Strömstare, 1 par häckar Hammarbacken 13.5 (MAN)
SVART RÖDSTJÄRT, 1 hanne Museét/Frövifors 12.5 (BDM)
Gräshoppsångare, 1 sj Sörbysjön 8.5 (JEM), 2 sj Västvalla 14.5 (UWN,IBE)
Hämpling, 2 ex Sjömosjön 10.5 (SOE)
Stenknäck, 3 ex Liaskogen/Frövi 9.5 (SOE,MAN)
Rosenfink, 1 sj Sörbysjön 13.5 (UWN,IBE)

Toppen på sidan Vecka 18 (1.5 2000 - 7.5 2000)

Lindesbergs kommun

Smålom, 12 ex Storåbadet 1.5 (MAN)
Svarthakedopping, 1 ex Storåbadet 1.5 (MAN), 1 ex Gransjön 2.5 (JEM), 1 ex Sällingesjön 4.5 (MRL)
Rördrom, hörd Österhammarssjön 1-3.5 (SLA mfl) samt 1 ex samma lokal 7.5 (IBE,UWN), hörd Ullersättersviken/Hagaberg 2.5 (JEM,SOE), 1 ex Sörbysjön 7.5 (IBE,UWN)
Storskarv, 4 ex str.(S) Näset/St Lindesjön 1.5 (PMR), 1 ad Stor-Väringen 4.5 (KMN), 1 ad (r) Ullersättersviken/Hagaberg 5.5 (JEM), 1 juv (r) 6.5 (EJN) samt 7 ex str.(O) samma lokal 7.5 (JEM)
Grågås, 1 par m 6 ungar Sörbysjön 7.5 (UWN,IBE)
Snatterand, 1 par Sörbysjön 2.5 (JEM) samt 3.5 samma lokal (SOE)
Årta, 2m1f Morskogasjön 1.5 (TON), 2m Albäcksån 1.5 (TON), 1par + 2m Morskogasjön 4.5 (MAN,TON)
Skedand, 6m1f Österhammarssjön 1.5 (SLA), 2m1f Sörbysjön 2-4.5 (JEM) samt 1 par samma lokal 7.5 (UWN,IBE)
BERGAND, 1 hanne Storåbadet 1.5 (MAN)
Vigg, 43 ex Sällingesjön 1.5 (MRL)
ALFÅGEL, 1m2f Ullersättersviken/Hagaberg 1.5 (JEM mfl)
Sjöorre, 12 ex Storåbadet 1.5 (MAN), 6 ex Ullersättersviken/Hagaberg 1.5 (JEM), 1 par 2.5 (JEM) samt 4 ex samma lokal 6.5 (JEM), 3 par Sällingesjön 1.5 (MRL), 3m2f Källbäcken/Råsvalen 3.5 (JKG)
SVÄRTA, 1 hanne Ullersättersviken/Hagaberg 1.5 (JEM)
Småskrake, 5 par Storåbadet 1.5 (MAN), 1 par (r) Ullersättersviken/Hagaberg 1.5 (JEM mfl) samt 3 par str.(N) samma lokal 1.5 (JEM)
Salskrake, 1 hona Sjömosjön 1.5 (SOE mfl)
Sothöna, 3 ex Österhammarssjön 1.5 (SLA mfl) samt 2 ex samma lokal 7.5 (UWN,IBE), 2 ex Lunten 3.5 (SOE), 7 ex Sörbysjön 3.5 (SOE), 9 ex (1 på bo) Morskogasjön 4.5 (TON)
Småfläckig sumphöna, 1 hörd Morskogasjön 6.5 (MAN)
Havsörn, 1 ad Hultasjön 4.5 (TON) samt samma individ Morskogasjön samma kväll (MAN)
Brun kärrhök, 1 par bobygge Albäcksån 1.5 (TON), 1 par bobygge Sörbysjön 3.5 (SOE), 1 par bobygge Vibyviken/Väringen 3.5 (Å. Strandkulle)
Blå kärrhök, 1 hona Österhammarssjön 1.5 (TON)
AFTONFALK, 2K hona Sällingesjön 4.5 (MRL mfl)
Lärkfalk, 3 ex Sjömosjön 6.4 (UWN)
Tornfalk, 1 par Västvalla 1.5 (UJN), 1 hona Österhammarssjön 1.5 (SLA), 1 hona Gusselby 3.5 (KMN), 1 hona Vibyviken/Väringen 3.5 (MAN)
Järpe, 2 ex Skogen/Storåbadet 1.5 (MAN)
Strandskata, 1 ex (r) Frövifors reningsdammar 3.5 (CHN)
Ljungpipare, 300 ex Mon/Finnåkerssjön 1.5 (SLA) samt 240 ex samma lokal 2.5 (JEM), 73 ex str.(S) Österhammarssjön 1.5 (TON), 250 ex Gillberga gärde/Ullersäter 4.5 (BDM)
Brushane, 23 ex Österhammarssjön 1.5 (SLA)
RÖDSPOV, 1 ex Näset/St Lindesjön 1.5 (PMR), 3 ex Morskogasjön 1.5 (TON)
Grönbena, 110 + 48 ex Österhammarssjön 1.5 (SLA), 90 ex Finnåkerssjön 1.5 (SLA), >100 ex Sjömosjön 4.5 (SOE) samt 250-300 ex samma lokal 6.5 (UJN)
Rödbena, 1 spel Morskogasjön 4.5 (MAN)
Svartsnäppa, 10 ex Albäcksån 3.5 (JKG)
Havstrut, 2 ex Storåbadet 1.5 (MAN), 1 ex Hagaberg/Frövi 1.5 (IBE mfl)
Kattuggla, 1 par Albäckså 3.5 (TON)
Hornuggla, 1 rop Hälla/Västvalla 5.5 (UWN)
Mindre hackspett, 1 trum. Storåbadet 1.5 (MAN), 1 rop + trum. Gusselby 1.5 (JKG), 1 ex Sjömosjön 2.5 (SOE), hörd Sörbysjön/Sörbyholm 4.5 (JEM), 1 hona Essingeån/Österhammar 4.5 (AFL), 1 ex Hagaberg/Frövi 6.5 (BDM)
Trädlärka, 1 sj Oppäsen 3.5 (SOE)
Gräshoppsångare, 1 sj Orrkilen 5.5 (BLG)
Hämpling, 2 ex Österhammarssjön 2.5 (AFL)
Steglits, 1 ex Österhammarssjön 1.5 (SLA)
Stenknäck, 1 ex Hagaberg/Frövi 1.5 (JEM), 2 ex Hagabergsliden/Lindesberg 5-7.5 (MAN)