Fåglar vid översvämningen Näset/Finnåkerssjön vecka 33.
(Avser rastande fåglar om inget annat anges.)

Art14.815.816.817.818.819.820.8
Svarthakedopping1 juv  1 juv1 juv3 juv3 juv
Häger1 1 1  
Sångsvan    242
Grågås  1818 1510
Kanadagås230 350185 40070
Bläsand 202536 1831
Kricka  100140120450500
Gräsand   120 150150
Stjärtand  6105103
Brunand      1m
Vigg3 51256 
Knipa50504050533544
Sothöna2 juv  1 juv   
Trana  175    
Större strandpipare8112820202526
Ljungpipare  25   112
Kustpipare      1
Tofsvipa15    68 
Kustsnäppa     1 juv1 juv
Mosnäppa  2 3 3
Spovsnäppa   4121220
Kärrsnäppa315305563120155
Brushane2515509075200320
Enkelbeckasin10 640x x
Storspov   4  1
Svartsnäppa 3310783
Rödbena  22285
Gluttsnäppax202055304520
Grönbena x 15103022
Drillsnäppa   7 23
Silvertärna      4 S