Fåglar vid översvämningen Näset/Finnåkerssjön vecka 34.
(Avser rastande fåglar om inget annat anges.)

Art21.822.823.824.826.827.8
Svarthakedopping3 juv3 juv3 juv1 juv  
Häger2   108
Sångsvan3345 6
Grågås16 str.  28  
Kanadagåsx70    
Bläsand30602560  
Kricka2501700100018004072
Gräsandx3030050126
Stjärtand10101212 2
Årta 2    
Skedand97 6  
Vigg458   
Knipa8060402013 
Sothöna1 juv     
Trana  60   
Större strandpipare20202511715
Ljungpipare h    
Kustpipare1ad1ad1ad   
Tofsvipa 35 211046
Kustsnäppa1 juv1 juv    
Småsnäppa234221
Mosnäppa2314312
Spovsnäppa2230141  
Kärrsnäppa>100>1005020128
Brushane>150>150605010572
Enkelbeckasin 5x22018
Storspov1     
Småspov 1    
Svartsnäppa33  103
Rödbena1055 22
Gluttsnäppa202040204013
Skogssnäppa 1  11
Grönbena2020125116
Drillsnäppa22 146