OBSERVATIONER JUNI 1998

[Tillbaka]


Vecka 26 (22.6-28.6 1998) .

Lindesbergs kommun

Bläsand, 1 hanne Hagaberg kvar 25.6
Kornknarr, hörd Sjömosjön kvar 28.6
Sothöna, kvar Hagaberg 28.6
Nattskärra, 2 sj Svarttjärnsvägen 24.6
Trädlärka, 1 sj Racktjärnsvägen/Grimsö 23.6, 1 sj Frötunanäs kvar 24.6
Flodsångare, 1 sj Spannarbodasjön kvar 24.6
Steglits, 2 ex Ullersäter 28.6

Närke och övriga Västmanland

Ängshök, 1 hanne Trådarängarna 27.6, 1 hanne Hässö 27.6
Dvärgmås, 8 ex Kvismaren 28.6
Svarttärna, 6 ex Kvismaren 28.6
Silvertärna, 1 ex Rävgången/Venan 26.6
Turturduva, 1 ex Ormesta slakteri 23.6
Busksångare, 1 sj Surahammars växthus kvar 28.6
Lundsångare, 2 ex Venan 26.6
Mindre flugsnappare, 1 sj Björnön kvar 28.6

Toppen på sidan Vecka 25 (15.6-21.6 1998)

Lindesbergs kommun

Rördrom, hörd Sörbysjön 18.6
Grågås, 11 ex Österhammarssjön 19.6
Bläsand, 1 hanne Hagaberg 19.6-21.6
Kornknarr, hörd väster Ålsäng 21.6
Vaktel, hörd Fellingsbro kyrka kvar 21.6
Sothöna, 2 ex Hagaberg kvar 21.6
Silltrut, 1 ex Hagaberg 19.6
Strömstare, 1 ex Vassbron 20.6
Trädlärka, 1 sj Frötunanäs 20.6
Kärrsångare, 1 sj Hagaberg kvar 19.6, 1 sj Västvalla kvar 19.6
Flodsångare, 1 sj Västvalla kvar 22.6, 1 sj s Österhammarssjön 18-19.6
Trastsångare, 1 sj Näset/Finnåkerssjön 18-19.6 samt pumphuset/Finnåkerssjön 20-21.6
Pungmes, 1 ex Hagaberg 20.6
Steglits, 3 ex Hagaberg 19.6

Närke och övriga Västmanland

Aftonfalk, 1 honfärgad Åslaholmen/Kvismaren kvar 15.6
Vitvingad tärna, 2 ex Fläcksjön 18.6
Jorduggla, 1 ex Glanshammar 21.6
Vassångare, 1 sj Freden/Hallstahammar 21.6
Lundsångare, 1 sj s Tysslingen 20.6

Toppen på sidan Vecka 24 (8.6-14.6 1998)

Lindesbergs kommun

Grågås, 2 ex Hagaberg 10.6
Småskrake, 1 ex Ullersätersviken/Väringen 12.6
Kornknarr, 1 sj Sjömosjön 9.6
Vaktel, 1 sj n Finnåkerssjön 12-13.6, 1 sj Fellingsbro kyrka 14.6
Sothöna, 1 ex Hagabergs reningsdammar kvar 10.6, 2 ex samma lokal 11-14.6
Havstrut, 1 ex Hagaberg 8.6
Nattskärra, minst 4 sj Svarttjärnsvägen 12.6 och 14.6
Trädlärka, 1 ex Rya grusgrop 13.6
Flodsångare, 1 sj Västvalla 11-14.6, 1 sj Spannarbodasjön 12-14.6
Kärrsångare, 1 sj Västvalla kvar 13.6, 1 sj Hagaberg kvar 13.6, 2 sj samma lokal 11.6, 1 sj pumphuset/Frövi kvar 13.6
Mindre flugsnappare, 1 sj hanne Kilarna SV Oppboga kvar 13.6
Stenknäck, 1 ex Hagaberg 12.6

Närke och övriga Västmanland

Prutgås, 1 ex norr Lagårdssjön/Hallstahammar 8.6
Aftonfalk, 1 honfärgad Åslaholmen/Kvismaren kvar 12.6, 2 honfärgada (ad+ungfågel) samma lokal 14.6
Dvärgmås, 10 ex Rysjön/Kvismaren 14.6
Svarttärna, 3 par häckar Rysjön/Kvismaren 14.6
Nattskärra, 2 ex Nittälvsdalen 13.6
Engelsk sädesärla (rasen yarelli), 1 hanne Gustavsvik-Ladugårdsängen/Örebro 8-10.6
Busksångare, 1 sj Surahammars växthus 8-14.6, 1 sj Odensbackens reningsverk 12.6, 1 sj Värnsta gård 13.6
Flodsångare, bl.a 1 sj (avvikande sång) Björnöbron/Björnösundet 7-10.6, 1 sj energiskogen/Köping 12.6, 1 sj N Åsbosjön 12.6, 2 sj NV-Vibysjön 14.6
Höksångare, 1 ex Värnsta kvar 12.6
Mindre flugsnappare, 2 sj Björnön, västra sidan 11.6
Stenknäck, 1 ex Björskogsnäs 13.6

Toppen på sidan Vecka 23 (1.6-7.6 1998)

Lindesbergs kommun

Rördrom, hörd Hultasjön kvar 7.6
Grågås, 1 ex + 1 kanadagås med årsungar Arbogaån/Medinge 3.6, 3 ex Sjömosjön 5.6
Skedand, 1 par Dammen/Gammelbo 3.6
Småfläckig sumphöna, 1 sj Sörbysjön kvar 6.6
Kornknarr, 1 sj n. Finnåkerssjön kvar 6.6, 3 sj Västvalla kvar 5.6, 1 sj Oppboga - Skulsta 5.6
Vaktel, 1 sj Fellingsbro kyrka kvar 1.6
Sothöna, 1 ex Hagabergs reningsdammar 1-7.6
Större strandpipare, 5 ex Dammen/Gammelbo 3.6 och 4 ex samma lokal 7.6
Mosnäppa, 1 ex Hagabergs reningsdammar 1-2.6
Rödbena, 3 ex Dammen/Gammelbo 2.6
Silltrut, 1 ex mot NV Hagaberg 5.6
ALPSEGLARE, 1 ex Frövifors 20-tiden 4.6 (Ny art för Västmanland)
Näktergal, 2 sj Hagaberg 1.6, minst 10 sj Västvalla 3.6
Gräshoppsångare, minst 10 sj Västvalla 3.6
Kärrsångare, 1 sj pumphuset/Frövi 2-7.6, 1 sj Hagaberg 2-7.6, 2 sj Västvalla 3-5.6
Flodsångare, 1 sj Näset/Finnåkerssjön kvar 3.6, 1 sj Bohr 4.6
Gransångare, 1 sj Storå 4.6
Mindre flugsnappare, 1 sj hanne Kilarna SV Oppboga kvar 7.6
Steglits, 3 ex Gåsta 3.6, 1 ex Frövifors 5.6

Närke och övriga Västmanland

Svart stork, 1 ex s Tysslingen kvällen 7.6
Brun glada, 1 ex norr Västlandasjön/V Kolsva mot söder 5.6
Aftonfalk, 2K hanne norr Västlandasjön/V Kolsva 4-5.6, 2 ex Åslaholmen/Kvismaren 6.6 samt 1 ex samma lokal 7.6
Fjällpipare, 1 ex Husön/Kvismaren 6.6
Vaktel, 1 sj söder Lertaget/Kumla 5-6.6, 1 sj Asköviken 6.6
Sandlöpare, 1 ex Stentornet/Venan 1.6
Myrsnäppa, 1 ex Stentornet/Venan 1.6, 4 ex s Tysslingen 1-2.6 samt 2 ex samma lokal 3.6, 2 ex Högbymaden/Gnien 1.6
Spovsnäppa, 3 ex s Tysslingen 3.6
DAMMSNÄPPA, 1 ex Åslaholmen/Kvismaren kvar 1.6
Roskarl, 1 hona Stentornet/Venan 1.6, 1 hona s Tysslingen 3.6
Smalnäbbad simsnäppa, 8 ex Stentornet/Venan 1.6 samt 2 ex samma lokal 2-3.6, 4 ex Högbymaden/Gnien 1-2.6
Dvärgmås, 2 ex Stentornet/Venan 1.6, 2K Gnien 2-6.6
Skräntärna, 1 ex Stentornet/Venan 2.6
Sommargylling, 1 sj Liljeholmen/NO Ängsö 2.6
Svart rödstjärt, 1 sj Supra/Köping 3-4.6, 1 sj centrala Sala 4.6
Vassångare, 1 sj Lertaget/Kumla kvar 1.6
Flodsångare, 3 sj Oset 6.6
Höksångare, 3 ex Värnsta 6-7.6
Lundsångare, 1 sj Venan kvar 7.6
Mindre flugsnappare, 1 sj södra Björnön/Västerås 6.6
Toppen på sidan