OBSERVATIONER JANUARI 1998

[Tillbaka]


Toppen på sidan Vecka 5 (26.1-1.2 1998)

Lindesbergs kommun

Sångsvan, 30 ex Sjömosjön 30.1
Kungsörn, 1 ad Hagaberg mot NV 28.1, 2 ex Sjömosjön 31.1
Mindre hackspett, 1 hanne Hagaberg kvar 28.1, 1 hona samma lokal 29.1
Tretåig hackspett, 1 hona Liaskogen 30.1
Sädesärla, 1 ex Loppholmarna/Lindesberg 29.1
Gärdsmyg, 1 ex Hagaberg 28.1-2.1
Varfågel, 1 ex Korrvike 30.1, 1 ex Sjömosjön 31.1, 1 ex Hagaberg 1.2
Bofink, 1 hanne Frövibro - Frövifors 28.1, 1 hona Vattentornsområdet/Frövi kvar 29.1, 1 hanne Gropgatan/Frövi 1.2
Stenknäck, 1 ex Gropgatan/Frövi 28.1 och 1.2, 1 ex Tomtebogatan/Frövi 1.2
Större korsnäbb, 5 ex Orrkilsmossen/Käglan 30.1
Snösparv, 1 par Korrvike 30.1
Sävsparv, 1 ex Hagaberg (ny individ) 28.1, 2 ex samma lokal 1.2

Närke och övriga Västmanland

Häger, 7 ex Oset 31.1
Kungsörn, 1 ex Kvismaren 27-28.1, 1 ex Lekhult 1.2, 2K Grytatippen/Västerås 1.2
Fjällvråk, 1 ex Kvismaren 31.1, 1 ex norr Skultuna 1.2
Ormvråk, 1 ex motorvägen 1 km söder IKEA/Örebro 28.1, 1 ex norr Köping 1.2
Fiskmås, 1 ex Västerås 29.1
Gråtrut, 1 ex Oset 31.1
Skogsduva, 3 ex Husön/Kvismaren 31.1
Ringduva, 1 ex KVV/Västerås 31.1
Gråspett, 1 par på talg Lekhult 1.2, 1 hanne Lågbo kvar 1.2
Berguv, 1 ex Västerås hamn 1.2, 1 ex Grytatippen/Västerås 1.2, hörd Mellringe grusgrop 17-tiden 1.2
Hornuggla, 1 ropande Uggleboda gård 29.1
Svarthätta, 1 ex på fågelbord Gärsta/Örebro 27.1
Snösiska, 2 ex på fågelbord Åliden/Ramnäs 27.1, 2 ex Lertaget/Kumla 31.1
Gråsiska (Brunsiska Cabaret), 4 ex på fågelbord Åliden/Ramnäs 27.1
Vinterhämpling, 50-60 ex Lillåudden/Västerås 31.1, 25 ex Kumla 31.1
Lappsparv, 1 ex (2K) på fågelbord Åliden/Ramnäs 27-30.1. (Första vinterfyndet i Vstml).

Toppen på sidan Vecka 4 (19.1-25.1 1998)

Lindesbergs kommun

Den 19.1 snöfall och vattendragen börjar frysa till igen.

Sångsvan, 30-tal Sjömosjön 20-25.1
Kungsörn, 1 ad Storbron/Frötuna 20.1, 1 ex Abborrtjärnsmossen 24.1 och 1 juv Västvalla samma dag.
Mindre hackspett, 1 hanne Hagaberg 25.1 samt 1 ex Sjömosjön samma dag
Gärdsmyg, hörd Sjömosjön och Hagaberg 24-25.1
Bofink, 1 hona på fågelbord Vattentornsområdet/Frövi 20-24.1
Gråsiska (Brunsiska Cabaret), 3 ex på fågelbord Vattentornsområdet/Frövi 20.1
Snösiska, 1 ex på fågelbord Vattentornsområdet/Frövi 21.1 och 23.1
Stenknäck, 3 ex Alanäsgatan/Frövi 20.1, 2 ex Nedre dammen/Frövifors 23.1
Sävsparv, 1 ex Hagaberg 23.1 och 25.1

Närke och övriga Västmanland

Häger, 4 ex Oset 20-24.1
Sångsvan, 12 ex s Tysslingen 21.1
Gräsand, 1200 ex Bryggargården/Västerås 25.1
Fjällvråk, 1 ex Venan 22.1, 1 ex Storängen/Ramnäs 25.1, 1 ex Rysjön/Kvismaren 25.1
Havsörn, 1 ex Seglingsberg 24.1, 1 ex Ängsö 25.1
Blå kärrhök, 1 hanne Oset 25.1
Dvärgmås, 2K Oset kvar 19.1
Ringduva, 1 ex Stadsparken/Örebro 20.1
Gråspett, i hanne Lågbo NV Fläcksjön 24.1, 1 hona Lekhult 25.1

Berguv, 1 par Mellringe grusgrop/Örebro 22.1
Vinterhämpling, 60 ex Lantmännen/Kumla 19.1, 60 ex östra hamnen/Västerås 21.1, 50 ex Engelbrektsudden 24.1
Gråsiska (Brunsiska Cabaret), 1 ex Kilsbergen 25.1
Snösiska, 2 ex Lertaget/Kumla 19.1, 1 ex s Tysslingen 21.1, 1 ex centrala Fagersta på fågelbord 22.1

Toppen på sidan Vecka 3 (12.1-18.1 1998)

Lindesbergs kommun

Sångsvan, Minst 100 ex Sjömosjön 13-14.1, 2 ex Storåbadet/Råsvalen 15-16.1, 22 ex Sörbysjön 17.1 och 42 ex samma lokal 18.1
Knölsvan, 4ad,2juv Sjömosjön 13.1
Kanadagås, 7 ex Sjömosjön 13-18.1, 1 ex Sörbysjön 17-18.1
Havsörn, 1 ad Hagaberg mot N 18.1
Gråtrut, 1 ex Sjömosjön 18.1, 1 ex Frövifors 18.1
Berguv, 1 ropande Grönbo 18.1
Järnsparv, 1 ex Hagaberg kvar 18.1
Gärdsmyg, hörd Sjömosjön 18.1 samt Hagaberg 18.1
Stjärtmes, 30 ex Sjömosjön 18.1
Korp, 70 ex Tippen S Måle/Vedevåg 18.1
Varfågel, 1 ex Sjömosjön kvar 18.1, 1 ex Dysjön 18.1
Tallbit, 3 ex Håkansboda 16.1

Närke och övriga Västmanland

Häger, 8 ex Oset 16.1
Sångsvan, 30 ex Tysslingen 12-15.1
Sädgås, 6 ex s Tysslingen 12.1, 40 ex Kvismaren 16.1
Storskrake, 500 ex s Björnön/Mälaren 14.1
Kungsörn, 2 ex Kvismaren 16.1, 2 ex Skultuna 18.1
Fjällvråk, 1 ex Hedensbergs gård 12.1, 1 ex Kvismaren 17.1
Stenfalk, 1 ex Kvismaren 17.1
Skrattmås, 1 ex Askersunds hamn 12.1
Dvärgmås, 2K Oset 16.1 - 18.1
Skäggmes, hörd n Tysslingen 12.1
Vinterhämpling, 2 ex Oset 16.1
Gråsiska (Brunsiska Cabaret), 1 ex Ånnaboda 18.1
Snösparv, 7 ex s Tyslingen 18.1

Toppen på sidan Vecka 2 (5.1-11.1 1998)

Lindesbergs kommun

Snön i det närmaste borta efter senaste dagarnas mildväder.

Sångsvan, 65 ex 5.1, 110 ex Sjömosjön 6.1, 4 ex Storströmmen 10.1
Kanadagås, 2 ex Sjömosjön kvar 5.1, 1 ex samma lokal 6.1 samt 6 ex 10.1
Kungsörn, 1 ad Rynninge 5.1 samt 2 ad samma lokal 11.1, 1 ad Sjömosjön 10.1
Gråtrut, 2 ex St Lindessjön/Lindesberg 8.1
Mindre hackspett, 1 ex Hagaberg 5.1
Kattuggla, 2 ex Sjömosjön 6.1
Järnsparv, 1 ex Hagaberg kvar 11.1
Gärdsmyg, 2-3 ex Hagaberg kvar 11.1, 1 ex Sjömosjön 5.1, 1 ex Vassbron 6.1
Bofink, 1 hona på fågelbord Vattentornsområdet/Frövi 6-8.1, 1 hanne Kofallsskogen/Frövi 9.1
Bergfink, 1 hanne Lindesberg 7.1
Steglits, 1 ex Hinseberg/Frövi 10.1, 2 ex Näsby kyrka/Frövi 10.1
Snösiska, 1 ad vid fågelbord Rosenkullavägen/Lindesberg kvar 5.1, 2 ex Dysjön 5.1, 1 ad Tomtebogatan/Frövi 9-11.1, 1 ad Nedre dammen/Frövifors 11.1
Varfågel, 1 ex Sjömosjön 6.1, 1 ex Rynninge 11.1
Gråsiska (Brunsiska Cabaret), 1 ex på fågelbord Vattentornsområdet/Frövi 6.1 samt 2 ex samma lokal 10.1, 1 ex Tomtebogatan/Frövi 9.1
Stenknäck, 1 ex Nedre dammen/Frövifors 5.1 och 10.1, 1 ex Tomtebogatan/Frövi 10.1
Sävsparv, 1 ex Hagaberg kvar 5.1

Närke och övriga Västmanland

Smådopping, 1 ex Torrvarpen/Grythyttan 11.1
Häger, 2 ex Oset 6.1, 1 ex s Tysslingen 8.1
Sångsvan, 31 ex Tysslingen 9.1
Salskrake, 1 ex Grythytteviken 11.1
Blå kärrhök, 1 hona Kvismaren 6.1
Fjällvråk, 1 ex Kvismaren 6.1, 1 ex Vålby 11.1
Kungsörn, 2K Asköviken 6.1, 1 ex Kvismaren 6.1
Havsörn, 2 ex Fagerön/Mälaren 6.1, 2 ex Kvismaren 11.1, 2 ex Segersjö 11.1
Tornfalk, 1 ex Hässlö 6.1
Rapphöna, 8 ex Ekeby 6.1, 7 ex Kvismaren 11.1
Ringduva, 2 ex Stadsparken/Örebro 6.1, 1 ex Västerås 11.1
Berguv, 1 par hörda Nora 11.1
Pärluggla, 2 ropande v Ramnäs 5.1
Gråspett, 2 ex Lekhult kvar 9.1, 1 hona vid matning Björsboäng norr Västerby Kil kvar 6.1
Vitryggig hackspett x Större hackspett (hybrid), 1 ex Garphyttan 7.1
Rödhake, 1 ex s Gustavsvik/Örebro 6.1
Järnsparv, 1 ex Östra hamnen/Västerås 8.1
Skäggmes, hörd Tysslingen 6.1, 1 ex Oset 8.1, 2 ex Lindö/Mälaren 11.1
Gråsiska (Brunsiska Cabaret), 1 ex Gärsta/Örebro 5.1
Snösiska, 1 ex Tysslingen 6.1, 1 ex Garphyttan 6.1
Vinterhämpling, 50 ex Östra hamnen/Västerås 8.1
Bändelkorsnäbb, Trollskogen 6.1
Snösparv, 3 ex s Tysslingen 8.1
Dvärgsparv, 1 ex vid fågelbord Måbärsvägen/Lillån (Örebro) kvar 5.1

Toppen på sidan Vecka 1 (1.1-4.1 1998)

Lindesbergs kommun

Sångsvan, ca 50 ex Sjömosjön 1.1, 4 ex Bohrsån/Bohr 4.1
Knölsvan, 2 ex Sjömosjön 1-2.1
Kanadagås, 2 ex Sjömosjön 1.1
Gråtrut, 2 ex Sjömosjön 1.1
Järnsparv, 1 ex Hagaberg kvar 4.1
Gärdsmyg, 2-3 ex Hagaberg 1.1, hörd Sjömosjön 1.1 och Vassbron 3.1
Varfågel, 1 ex Dysjön 1.1, 1 ex Sjömosjön 1.1
Sävsparv, 1 ex Hagaberg kvar 4.1

Närke och övriga Västmanland

Häger, 3 ex Oset 1.1 samt 2 ex samma lokal 4.1
Sångsvan, 40 ex Mälaren/Kungsör 3.1, 20 ex n Tysslingen 4.1
Svärta, 1 ex Olshammar/Vättern 3.1
Småskrake, 1 hona norra Vättern söder Klåvudden 3.1
Kungsörn, 1 juv Asköviken 2.1, 1 ex Hovsta 4.1
Havsörn, 1 ex Kvismaren 1.1
Fjällvråk, 1 ex Kvismaren 1.1
Ormvråk, 1 ex Hässlö flygfält 1.1, 1 ex Marieberg/Örebro 4.1
Fiskmås, 1 ex Västerås 4.1
Gråspett, 1 hanne Lågbo mellan Skultuna - Västerfärnebo 1-2.1, 1 hona norr Västerby Kil kvar 4.1
Tretåig hackspett 1 hanne Trolldalen 3.1
Snösiska, 1 ex Lillån (Örebro) 2.1, 1 ex s Tysslingen 3.1
Dvärgsparv, 1 ex vid fågelbord Måbärsvägen/Lillån (Örebro) kvar 4.1
Toppen på sidan