OBSERVATIONER JULI 1998

[Tillbaka]


Vecka 31 (27.7-2.8 1998)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 ex Stor-Väringen 29-30.7, 1 ex str.(S) Väringen 30.7
Grågås, 10 ex Stor-Väringen 29.7
Bläsand, 1 ex Österhammarssjön 31.7
SVÄRTA, 7 hannar rastade Stor-Väringen 29.7
Småskrake, 1 hona m. 2 ungar Usken 27.7, 1 hona Stor-Väringen 30.7
Havsörn, 2K Finnåkerssjön 30.7 samt 1 subad Österhammarssjön 1.8, troligen samma två vid Sällingesjön 2.8
Brun kärrhök, 1 par med 5(!) årsungar Österhammarssjön 2.8
Blå kärrhök, 1 hanne str.(S) Stor-Väringen 29.7
Ängshök, 1 hona str.(S) Stor-Väringen 30.7
Fjällvråk, 1 ex mot söder Sällingesjön 1.8
Kornknarr, 1-2 hörda Nyckelby under juli månad
Strandskata, 3 ex Loppholmarna/Lindesberg kvar 28.7
Tofsvipa, 60 ex Sörängarna 27.7 samt 118 ex 29.7, ca 90 ex Rynninge 28.7, 75 ex str.(S) Österhammarssjön 1.8
Kustpipare, 2 ex mot SV Stor-Väringen 29.7, 20 ex str.(S) Österhammarssjön 2.8, 20 + 22 ex str.(S) Sällingesjön 2.8
SANDLÖPARE, 1 ex str.(S) Österhammarssjön 1.8
Småsnäppa, 4 ex str.(S) Stor-Väringen 30.7
Mosnäppa, 1 ex Hagabergs reningsdammar 1.8
Kärrsnäppa, 2 ex Vagnshäll/Väringen 29.7, 1 ex str.(S) Sällingesjön 2.8
Myrspov, 8 ex Prästryggen/Frövi 28.7, 14 ex str.(SV) Stor-Väringen 29.7, 2 ex str.(S) Österhammarssjön 2.8
Havstrut, 2ad + 3 juv Stor-Väringen 30.7
Skrattmås, totalt ca 500 ex str.(S) Stor-Väringen 29.7, 128 ex str.(S) Österhammarssjön 2.8 samt 235 ex Sällingesjön samma dag
Silvertärna, 20 ex Prästryggen/Frövi 28.7.
Mindre hackspett, 1 hanne Rynninge 28.7
Nötkråka, de första fåglarna har dykt upp i Lindesberg 1.8
Steglits, 1 ex Hagaberg 30.7
Stenknäck, 1 ex Hagabergsliden/Lindesberg 2.8

Närke och övriga Västmanland

Salskrake, 1 ex Rysjön/Kvismaren 29.7
Pilgrimsfalk, 1 hanne Gnien 1.8
Strandskata, 5 ex Rosta gärde/Örebro 29.7
Kustpipare, 1 ex Högbymaden 31.7, 27 ex str. Venan 1.8, 34 ex str. Högbymaden 1.8
Småsnäppa, 1 ex Högbymaden 31.7
Myrsnäppa, 1 ex ringmärks Kvismaren 2.8
Spovsnäppa, 7 ex Rävgången/Venan 27.7, 1 ex Stentornet/Venan 28-31.7 samt 4 ex samma lokal 1.8
Kustsnäppa, 13 ex sträckte Venan 27.7, 2 ex Stentornet/Venan 31.7, 2 ex Rysjön/Kvismaren 2.8
Myrspov, 32 ex Stora Mellösa 29.7, 4 ex Tysslingen 30.7
Smalnäbbad simsnäppa, 3 ex Rysjön/Kvismaren 2.8
Svarttärna, 9 ungfåglar Rysjön/Kvismaren 30.7
Skräntärna, 4 ex Hampetorp 30.7, 1 ex Kvismaren 31.7-1.8, 2 ex Asköviken 2.8
Nattskärra, 1 ex Lisjöviken 1.8
Sädesärla (albinistisk), 1 ex Hammars gård/Kvismaren 31.7

Toppen på sidan Vecka 30 (20.7-26.7 1998)

Lindesbergs kommun

Svarthakedopping, 3 ad + 1juv Gransjön 22.7
Storskarv, 30 + 11 + 2 ex sträckte S. Stor-Väringen 26.7 (kommunrekord)
Grågås, 1 ex Hagaberg 21.7, 5 ex Näset/Finnåkerssjön 21.7
Vattenrall, hörd Björkasjön 25.7
Sothöna, 1 ad med 3 årsungar Hagabergs reningsdamm 25.7
Strandskata, 3 ex Loppholmarna/Lindesberg 20.7, 17 ex rastade Vagnshäll/Väringen 22.7, totalt 26 ex (15 + 11 ex) Stor-Väringen 26.7 (kommunrekord)
Kustpipare, 2 ex sträckte S. Stor-Väringen 24.7
Kustsnäppa, 18 ex sträckte S. Stor-Väringen 24.7
Småsnäppa, 1 ex Vagnshäll/Väringen 24.7
Kärrsnäppa, 2 ex Vagnshäll/Väringen 21.7, 8 ex 24.7 samt 3 ex 26.7
Myrspov, 130 ex sträckte S. Stor-Väringen 24.7, 80 ex sträckte S. Sällingesjön 25.7
Småspov, 1 ex Vagnshäll/Väringen 22.7, 2 ex sträckte S. Stor-Väringen 26.7
Rödbena, 3 ex Vagnshäll/Väringen 26.7
Dvärgmås, 1 ad Stor-Väringen 26.7
Berguv, 2 hörda Vedevåg 23.7
Mindre hackspett, 1 ex Liaskogen 24.7
Steglits, 1 ex Hagaberg 24.7
Stenknäck, Minst 1 ad + 1 juv Vattentornsområdet/Frövi 23.7

Närke och övriga Västmanland

Storskarv, 1 ex Tre skär/Väringen 24.7
Vitkindad gås, 3 ex norra Vättern 26.7
Bergand, 1 hona Högbymaden/Gnien 22.7
Havsörn, 1 subad Venan 26.7
Pilgrimsfalk, 2K Gnien kvar 22.7
Strandskata, 90 ex sträckte Norra Bro 22.7
Kustpipare, 1 ex Venan 20.7, totalt 430 ex sträckte Högbymaden/Gnien 24.7
Spovsnäppa, 20 ex Rävgången/Venan 22.7, 14 ex Stentornet/Venan 24.7
Kustsnäppa, 64 ex sträckte Stentornet/Venan 24.7
Sandlöpare, 4 ad Stallgården/Hjälmaren 21.7 och 1 ex 24.7 samma lokal
Myrspov, 541 ex sträckte Stentornet/Venan 24.7, 70 ex mot SV s Tysslingen 24.7, 130 ex Nora 26.7
Roskarl, 1 ex Kvismaren 22.7
Skräntärna, 35 ex Valen/Hjälmaren 21-23.7, 4 ex Asköviken 26.7
Svarttärna 10 ex Valen/Hjälmaren 21.7
Svart rödstjärt, 1 ex Lisjö 26.7

Toppen på sidan Vecka 29 (13.7-19.7 1998)

Lindesbergs kommun

Lärkfalk, 2 ex Morskogasjön 15.7
Sothöna, 1 ex Hagaberg kvar 17.7
Tofsvipa, 60 ex (varav minst 16 juv) Sörängarna 19.7
Kärrsnäppa, 1 ad Sotaren/Väringen 17.7
Myrspov, 1 ex Valfisken/Väringen 17.7
Nattskärra, 1 ex Helgedomen/Grönbo 19.7
Kärrsångare, 1 sj Storåbadet kvar 13.7
Steglits, 1 ex Frövi 13.7
Rosenfink, 1 ex Hagaberg 16-17.7
Stenknäck, 3 juv Gropgatan/Frövi 16.7

Närke och övriga Västmanland

Havsörn, 1 subad Venan 15-17.7
Pilgrimsfalk, 2K Gnien 14-16.7
Kustpipare, 16 ex sträckte Venan 14.7, 1 ex Rysjön/Kvismaren 16.7
Fjällpipare, 1 ex Skagershultsmossen 19.7
Strandskata, 16 ex Venan 19.7
Spovsnäppa, 3 ex Gnien 13.7, 13 ex Stentornet/Venan 15.7, 2 ex s Tysslingen 15-18.7
Myrspov, 1 ex Stentornet/Venan 13.7, 33 ex sträckte Venan 14.7, 5 ex Rävgången/Venan 17.7
TEREKSNÄPPA, 1 ex Stentornet/Venan kvar 16.7, den 17.7 2 ex(!)
Kustsnäppa, 1 ex sträckte Venan 14.7 samt 13 ex 18.7, 1 ex Rysjön/Kvismaren 15.7
Dubbelbeckasin, 1 ex Lertaget/Kumla 18.7
Roskarl, 1 ex s Tysslingen 18.7
Skräntärna, 2 ex mot V Venan 15.7
Kentsk tärna, 1 ex Sottern 17.7
Svarttärna, 10 ex Rysjön/Kvismaren 16.7, 40 ex Fläcksjön 19.7
Turturduva, 1 ex söder Marieberg/Örebro 18.7
Busksångare, 1 sj O Sörön/Kvismaren kvar 14.7
Höksångare, 1 juv Värnsta 14.7
Lundsångare, 1 sj Stentornet/Venan kvar 15.7
HALSBANDSFLUGSNAPPARE, 1 hanne Viabyn/Kvismareområdet kl 08.15 den 14.7
Bändelkorsnäbb, 1 ex mot SV Gnien 14.7

Toppen på sidan Vecka 28 (6.7-12.7 1998)

Lindesbergs kommun

Kornknarr, hörd Pilkrog 10.7
Sothöna, Hagaberg kvar 12.7
Skogsduva, 2 ex Fillmansboda 9.7
Pärluggla, hörd Finnåkers kursgård 8.7
Hornuggla, 2 kullar Sällingesjön 7-8.7
Forsärla, 1 ex Pappersbruksmuseét/Frövifors 6.7
Kärrsångare, 1 sj Storåbadet 12.7, 1 sj pumphuset/Frövi kvar 7.7
Steglits, 1 ex Hagaberg 8.7
Stenknäck, 1ad+2juv Gropgatan/Frövi 6.7, 1 ex Håkansboda 11.7

Närke och övriga Västmanland

Smådopping, 1 ex Bergatorp (Viltvatten)/Västerås) 8.7
Brun glada, 1 ex Barkaröviken 9.7
Pilgrimsfalk, 1 ex Stentornet/Venan 10.7, 1 ex Stora Mellösa 10.7
Vaktel, 1 hörd Valskog 6.7, 3 hörda Asköviken 8.7
Strandskata, 11 ex Venan 12.7
Kustpipare, 2 ex Gnien 7.7
Spovsnäppa, 6 ex Gnien 7.7, 1 ex s Tysslingen 8.7, 5 ex Stentornet/Venan 10.7
Kärrsnäppa, 150 ex Gnien 7.7
Myrspov, 4 ex Storängen/Ramnäs 7.7
Rödbena, 140 ex Gnien 7.7
TEREKSNÄPPA, 1 ex Stentornet/Venan 12.7
Dvärgmås, 2 ad Venan 6.7, 8 ex Rysjön/Kvismaren 6.7, 13 ex Storhjälmaren 11.7
Svarttärna, 4+4juv Rysjön/Kvismaren 6.7
Skräntärna, 1 ex Stentornet/Venan 10.7, 4 ex Storhjälmaren 11.7
Turturduva, 1 ex Kvismaren kvar 8.7
Kungsfiskare, 1 ex Järleån 7.7
Flodsångare, 1 sj badplatsen/Ervalla 6-7.7
Busksångare, 1 sj O Sörön/Kvismaren 6-11.7 (Fågeln ringmärks 7.7)
Bändelkorsnäbb, 1 par med två årsungar 2 km V Ramnäs 9.7, 1 ex Åsby/Hallstahammar 12.7

Toppen på sidan Vecka 27 (29.6-5.7 1998)

Lindesbergs kommun

Svarthakedopping, 2 ex Gransjön 4.7
Kornknarr, hörd Sjömosjön 29.6
Vaktel, hörd Fellingsbro kyrka kvar 30.6
Vattenrall 1 ad + 3 juv Hagaberg 3.7
Sothöna, kvar Hagaberg 5.7
Havstrut, 1 ex Hagaberg 2.7
Pärluggla, hörd Lofallet/Finnåker 2.7
Svart rödstjärt, 1 hanne Frövifors 5.7
Kärrsångare, 1 sj pumphuset/Frövi kvar 3.7
Trastsångare, 1 sj pumphuset/Finnåkerssjön kvar 2.7
Gransångare, 1 sj Hagaberg 3.7
Steglits, 3 ex Gropgatan/Frövi 29.6, 2 ex Näsby kyrka 5.7
Gråsiska, 1 ex Sällingesjön 4.7
Stenknäck, 2 ex Frövi 4.7

Närke och övriga Västmanland

Årta, 1 kull Gnien 1.7
Röd glada, 1 ex mot väster Lillkyrka 1.7
Aftonfalk, 1 ex Åslaholmen/Kvismaren kvar 30.6
Pilgrimsfalk, 1 ex Venan 4.7
Ängshök. 1 par Trådarängarna 5.7
Vaktel, hörd Asköviken 4.7
Tofsvipa, 270 ex Asköviken 4.7
Rödspov, 1 ex Stentornet/Venan 1.7
Dvärgmås, 10 ex Rysjön/Kvismaren 1.7
Svarttärna, 3 par Rysjön/Kvismaren 1.7, 1 ex norra Tysslingen 5.7
Turturduva, 1 ex Norrbyås kyrka 2-4.7, 1 ex Asker 5.7
Härfågel, 1 ex Kvismaren 4.7
Sommargylling, 2 sj söder Götlunda 30.6
Mindre flugsnappare, 1 sj Björnön kvar 30.6
Varfågel, 1 ex Skagershultsmossen 5.7
Skäggmes, 5 juv Västra Billingen/Hallstahammar 1.7