OBSERVATIONER OKTOBER 1998

[Tillbaka]


Vecka 44 (26.10-1.11 1998)

Lindesbergs kommun

Knölsvan, 2 ex Finnåkerssjön 1.11
Sångsvan 85 ex Sällingegärdet 27.10, 60-tal ex Moon/Finnåkerssjön 28.10-1.11
Kanadagås, minst 400 ex Högås/Sällinge 28.10, 550 ex Sällingesjön 1.11
Grågås, 7 ex Högås/Sällinge 28.10
Blå kärrhök, 6 honf. Västvalla 27.10 samt 7 ex (5f2m) samma lokal 30.10, 1 par Österhammarssjön 27.10
Fjällvråk, 2 ex Västvalla 27.10 och 30.10, 1 ex Rynninge 28.10
Tofsvipa, ca 150 ex Moon/Finnåkerssjön 28.10
Skrattmås, 15 ex Sjömosjön 1.11
Mindre hackspett, 1 hanne Västvalla 27.10
Björktrast, 1000-tal Västvalla 27-30.10
Varfågel, 1 ex Sällingegärdet 27.10, 1 ex Gammelbo 29.10, 1 ex Sjömosjön 1.11
Steglits, 1 ex Rynninge 28.10, 4 ex Prästryggen/Frövi 28-30.11
Stenknäck, 1 ex vid fågelbord Skolgatan/Frövi 31.10
Snösparv, 21 ex Gammelbo 28.10 samt 1 ex samma lokal 29.10

Närke och övriga Västmanland

Mindre sångsvan, 1 subad NV Harrakers krka 30.10-1.11
Stripgås, 1 ex Tysslingen kvar 1.11, 2 ex Kvismaren 31.10
Svärta, 2 ex Essön/Hjälmaren 31.10
Bergand, 1 hona Sörälgen 1.11
Alfågel, 7 ex Toften 1.11
Ejder, 2 ex Katrinelund/Hjälmaren 1.11
RÖDHUVAD DYKAND, 1 hona Sörälgen/Sikfors 1.11
Salskrake, 50-60 ex Essön/Hjälmaren 31.10
Storskrake, 700 ex Skedvisjön 26.10
Röd glada, 1 ex Venan 29.10
Trana, ca 800 ex Kvismaren 26.10
Dubbelbeckasin, 1 ex Venan 30.10
Slaguggla, 1 ex Kindlahöjden 1.11
Tretåig hackspett, 1 par Garphyttan 31.10
Stenskvätta (troligen av grönländsk ras), Ruinen/Tysslingen kvar 28.10
VITGUMPAD BUSKSKVÄTTA, 1 ex Lertaget/Kumla 1.11
Tallbit, 2 ex Skinnskatteberg 27.10, 6 ex Garphyttan 30-31.10 samt 20 ex samma lokal 1.11, 13-20 ex Asköviken 31.10-1.11
Lappsparv, 1 ex Tysslingen 28.10
Snösparv, 300 ex Saladamm 30.10


Toppen på sidan Vecka 43 (19.10-25.10 1998)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 juv Hagaberg kvar 19.10
Sångsvan, 83 ex Moon/Finnåkerssjön 19.10 samt 106 ex samma lokal 24.10
Sädgäss, ca 50 ex Sällingesjön 19.10, ca 30 ex str. Rynninge 24.10
Kanadagås, minst 350 ex Sällingesjön 19.10
Storskrake, ca 130 ex Hagaberg/Ullersätersviken 20.10 samt ca 110 ex samma lokal 24.10, 150 ex Stor-Väringen 24.10
Småskrake, 1 hanne Prästryggen/Väringen 21.10
Havsörn, 1 juv Rynninge 24.10
Blå kärrhök, 1 hona Österhammarssjön 19.10 samt 1 par samma lokal 24.10, 1 hanne Rynninge 24.10
Fjällvråk, 5 ex Sjömosjön 24.10
Vattenrall, ungar hörs Hagaberg 20.10 (sistaobs)
Tofsvipa, ca 100 ex Moon/Finnåkerssjön 24.10
Enkelbeckasin, 1 ex Fellingsbro kyrka 24.10
Drillsnäppa, 1 ex Nedre dammen/Frövifors kvar 22.10
Skäggmes, hörd Hagaberg 24.10
Varfågel, 1 ex Österhammarssjön 19-24.10, 1 ex Sjömosjön 24.10
Nötkråka, 1 ex Rynninge 24.10
Större korsnäbb, 1 ex Vattentornsområdet/Frövi 24.10
Stenknäck, 3 ex Kyrkberget/Lindesberg 20-23.10
Snösparv, 9 ex Rynninge 24.10

Närke och övriga Västmanland

Smådopping, 1 ex Ässön/Hjälmaren 20.10
Sädgås, ca 21.000 ex Kvismaren 24.10
Stripgås, 1 ex Tysslingen 19-23.10, 1 ex Rysjön/Kvismaren 19.10
Vitkindad gås, ca 60 ex Hammarmaden/Kvismaren 20-25.10
Bergand, 1 honf. Rysjön/Kvismaren kvar 19.10, 1 honf. Skultunasågen 23.10
Sjöorre, 32 ex Virsbosjön 22.10, 15 ex Åmänningen 22.10
Alfågel, 5 ex Virsbosjön 22.10, 1 ex Åmänningen 22.10, 1 ex Sottern 24.10
Svärta, 5 ex str. Kvicksund 22.10
RÖDHUVAD DYKAND, 1 honf. Gussjön kvar 22.10
Fiskgjuse, 1 ex Seglingsberg 23.10
Trana, 1500 ex Kvismaren 22.10
Kustpipare, 1 ex Venan 19.10
Storspov, 1 ex Köpings flygfält 19.10
Silltrut, 1K Hamnen/Västerås 21.10
Kaspisk trut, 1K Hamnen/Västerås 20-22.10
Gråspett, 1 hona Backgården/Fagersta 24.10, 1 hona Lisjön 24.10, 1 hanne Ässön 24.10
Berglärka, 1 ex Romfartuna 24.10
Skärpiplärka, 1 ex Ässön 24.10
Stenskvätta (troligen av grönländsk ras), Ruinen/Tysslingen 21-24.10
Råka, ca 50 ex Rynningeviken 24.10

Toppen på sidan Vecka 42 (12.10-18.10 1998)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 juv Hagaberg kvar 17.10
Sångsvan, 105 ex Moon/Finnåkerssjön 18.10
Mindre sångsvan, 7 ex str.(S) Lindesberg 18.10
Kanadagås, 450 ex Sällingesjön 18.10, 350 ex Finnåkerssjön 18.10
Blå kärrhök, 1 par Fänninge 16.10, 7 ex (4f3m) Nederby 16.10, 3 ex Österhammarssjön 18.10
Fjällvråk, minst 2 ex Österhammar 12.10, 4 ex Nederby 16.10 samt 2 ex samma lokal 18.10
Tornfalk, 2 ex Nederby 16.10 samt 1 ex samma lokal 18.10
Tofsvipa, 30 ex Nederby 16.10, 270 ex Moon/Finnåkerssjön 18.10, 30 ex Sörängarna 18.10
Dvärgbeckasin, 2 ex Albäcksån 17.10
Drillsnäppa, 1 ex Nedre dammen/Frövifors 15.10
Skrattmås, minst 20 ex Nederby 16.10
Tretåig hackspett, 3 ex (2m1f) Kindla 13.10
Sädesärla, 1 ex Frövifors 12.10
Strömstare, 2 ex Nedre dammen/Frövifors 15.10 (höstens första)
Varfågel, 1 ex Fänninge 16.10
Steglits, 1 ex Fänninge 16.10, 9 ex Nederby 16.10
Stenknäck, 1 ex Hagaberg/Lindesberg 13.10

Närke och övriga Västmanland

Sädgås, 11.000 ex Kvismaren 15.10
Vitkindad gås, 52 ex str. Asköviken 13.10
Stripgås, 2 ex Segersjö 16.10, 1 ex Kvismaren 17.10
Bergand, 1 honf. Rysjön/Kvismaren 18.10
RÖDHUVAD DYKAND, 1 honf. Gussjön kvar 18.10
Salskrake, 14 ex Venan 18.10
Kungsörn, 2 ex str.(S) Rudö/Asköviken 13.10
Pilgrimsfalk, 1 ex Latorp 15.10
Jaktfalk, 1K Gnien 13.10
Trana, 1800 ex Kvismaren 15.10
Tretåig hackspett, 1 ex Lövbrickan 18.10
Större piplärka, 1 ex str. Tysslingen 14.10
Berglärka, 1 ex Hamnen/Västerås 14.10
Skäggmes, 1 ex Skultunasågen 16.10 (ny lokal).
Snösparv, 1 ex Venan 18.10

Toppen på sidan Vecka 41 (5.10-11.10 1998)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 juv Hagaberg 5-8.10
Havsörn, 1 ad Sjömosjön 11.10
Fjällvråk, 1 ex Hagaberg 5.10 och 8.10, 1 ex Nybrotorp/Frövi 7.10, 4 ex Sjömosjön 11.10
Blå kärrhök, 2 honor Nederby 5.10, 2 honor Sjömosjön 11.10
Tofsvipa, 85 ex Sjömosjön 11.10
Mindre hackspett, hörd Hagaberg 5.10
Skäggmes, hörd Hagaberg 6-8.10 därav minst 10 ex 7.10, 3 ex Storåbadet 10.10
Varfågel, 1 ex Sjömosjön 11.10
Steglits, 10 ex Nybyslätt/Frövi 5.10
Snösparv, 1 ex Gammelbo 11.10

Närke och övriga Västmanland

Storskarv, 400 ex Storhjälmaren 8.10
Sädgås, 16.000 ex Kvismaren 8.10
Alfågel, 1 ex Storhjälmaren 8.10
RÖDHUVAD DYKAND, 1 honf. Gussjön kvar 11.10
Pilgrimsfalk, 1 ex str. Backgården/Fagersta 11.10
Trana, 2500 ex Kvismaren 8.10
Dvärgbeckasin, 10 ex Lertaget/Kumla 7.10, 1 ex s Tysslingen 8.10
Dvärgmås 3 ex Vinön/Hjälmaren 10.10
Silltrut, 1 ad Hamnen/Västerås 11.10
Kungsfiskare, 1 ex Tysslingen 11.10, 1 ex Stenbäcken/kilsbergen 11.10
Gråspett, 1 ex Lekhult (matningen) 8.10, för första gången denna höst. Ifjol den 27.10
Bergfink, ca 14.000 ex Lertaget/Kumla 5.10
Råka, 27 ex Lundby/Asköviken 10.10
Vinterhämpling, 2 ex Glåpen 5.10
Lappsparv, 1 ex Venan 10.10
Snösparv, 1 ex Gnien 5.10

Toppen på sidan Vecka 40 (28.9-4.10 1998)

Lindesbergs kommun

Resultat från Birdwatch-Day den 3 oktober.

Smålom, 2 + 1 ex Väringen 3.10
Storskarv, 1 ex Hagaberg kvar 28-30.9
Sjöorre, 23 ex rastar St. Lindessjön/Lindesberg 1.10
Småskrake, 1 hanne Albäcksån 3.10
Blå kärrhök, 5 ex Nederby 29.9, 5 honor + 1 hanne Västvalla 3.10
Brun kärrhök, 1 ex Gillberga 3.10
Fjällvråk, 2 ex Nederby 29.9, 6 ex Västvalla 3.10
Tornfalk, 2 ex Nederby 29.9-3.10, 2 par Sjömosjön 3.10
Trana, 250 ex Österhammarssjön 30.9, 240 ex Sörbysjön 3.10
Mindre hackspett, 1 hanne Hagaberg 28.9, 1 ex Storåbadet 3.10, 1 ex Bläsåsen 3.10
Rörsångare, 1 ex ringm. Hagaberg 3.10
Gransångare, 1 sj Västvalla 3.10
Skäggmes, ca 20 ex Storåbadet 3.10
Steglits, 5 ex Storåbadet 3.10, 4 ex Rynninge 3.10
Varfågel, 1 ex Sjömosjön 3.10
Lappsparv, 2 ex str.(N) Sotaren/Väringen 3.10

Närke och övriga Västmanland

SKEDSTORK, 1 ex Rysjön/Kvismaren kvar f.m. 28.9
Mindre sångsvan, 1 ex Fläcksjön 30.9-3.10
Sädgås, ca 20.000 ex Kvismaren 4.10
Bläsgås, 2 ex Baggbron/Skinnskatteberg 28.9
Fjällgås, 8 ex Barkaröviken 29.9-2.10
Prutgås, 2 ex Barkaröviken 29.9
Stripgås, 1 ex Hammar/Kvismaren 28.9
RÖDHUVAD DYKAND, 1 honf. Gussjön 3-4.10
Bergand,1 hona Gussjön 30.9-4.10
Alfågel, 1 par Gussjön 3.10
Salskrake, 1 ex Rysjön/Kvismaren 28.9-4.10, 4 ex Asköviken 4.10, 3 ex Gussjön 4.10
Ängshök, 1K Saladamm 3.10
Jaktfalk, 1K Holmboäng/Ransta 30.9
Trana, Minst 1900 ex Kvismaren 30.9
Silltrut, 1K hamnen/Västerås 1-2.10
Turturduva, 1K Kvismaren 3.10
VITRYGGIG HACKSPETT, 1 ad 10 km N Hällefors 3.10
Tretåig hackspett, 1 ex Stortorp 1.10
Forsärla, 1 ex Järleån/Hammarby kvar 29.9
Vinterhämpling, 12 ex Lillåudden/Västerås 2.10, 25 ex Västerås 4.10
Gråsiska (Brunsiska Cabaret), 3 ex ringm. Lisjöviken 3.10

Toppen på sidan