OBSERVATIONER NOVEMBER 1998

[Tillbaka]


Vecka 48 (23.11-29.11 1998)

Lindesbergs kommun

Häger, 1 ex Sjömosjön 29.11, 1 ex Rynninge 29.11
Sångsvan, 86 ex Sjömosjön kvar 29.11
Kanadagås, 80 ex Sjömosjön kvar 29.11
Fjällvråk, 1 ex Ålsäng 23.11, 2 ex Nederby/Sjömosjön kvar 29.11, 1K Fänninge 29.11
Ormvråk, 1 ex Fellingsbro kyrka 23.11 och 27.11, 1 ex Sällingesjön 26.11, 1 ex Vanneboda 26.11, 1 ex S Norrby 26.11, minst 2 ex Sjömosjön kvar 29.11
Blå kärrhök, 2 ex Sjömo-området kvar 29.11
Kungsörn, 1K Rynninge 29.11
Järpe, 3 ex Orrkilen 29.11
Trana, 1 ex (vingskadad) s Österhammarssjön kvar 26.11
Gråtrut, 1 ex Lindesberg 27.11
Gråspett, 1 hona S Norrby 26.11
Sidensvans, ca 700 ex Guldsmedshyttan 27.11, ca 250 ex Albäcksån 27.11
Gärdsmyg, 1 ex Kyrkvägen/Frövi 24.11
Rödvingetrast, 1 ex Vattentornsområdet/Frövi 24.11
Svarthätta, 1 hanne Hagaberg/Lindesberg 25.11
Råka, 1 juv Frötuna/Fellingsbro 25.11
Varfågel, 1 ex Sällingesjön 26-27.11, 1 ex Sjömosjön kvar 29.11, 1 ex Fänninge 29.11
Bofink, 1 hanne Gusselby 24-29.11, 1 hona Österhammarssjön 26.11
Bergfink, 3-4 ex Nederby kvar 25.11 samt 1 par samma lokal 29.11
Grönfink, 500-1000 ex Nederby kvar 29.11
Steglits, minst 28 ex Hagaberg/Lindesberg 23.11, 2 ex Lia 28.11, 6 ex Rynninge 29.11, 1 ex Gusselby 29.11
Vinterhämpling, 10-tal ex Nederby kvar 25.11
Gråsiska (Cabaret), 5-10 ex Vattentornsområdet/Frövi 23.11
Snösiska, 4 ex Hammarbacken i en flock om minst 500 gråsiskor 27.11
Större korsnäbb, 1 ex Österhammarssjön 26.11
Tallbit, 7 ex Ö Bohr 27.11
Sävsparv, hörd Österhammarssjön 26.11

Närke och övriga Västmanland

Häger, 28 ex Oset 28.11
Sångsvan, 300 ex Tysslingen 26.11
Sädgås, 110 ex Tysslingen 26.11
Tretåig hackspett, 1 ex Garphyttan 24.11
Rödhake, 1 ex Kumla 28.11
ÄRTSÅNGARE, 1 ex vid fågelbord Kristineberg/Hidingsta kvar 25.11
Vinterhämpling, 90 ex Lertaget/Kumla 28.11, 20 ex Västerås hamn 29.11
Tallbit, 1 hanne Naturskolans Hus/Asköviken 23.11, 20 ex Sköllersta 23.11, 1 hona Örebro 28.11, 10-15 ex Garphyttans nationalpark 29.11, 14 ex Götlunda 29.11
Snösparv, 6 ex v.rakan/Kvismaren 29.11

Toppen på sidan Vecka 47 (16.11-22.11 1998)

Lindesbergs kommun

Sångsvan, 65 ex Sjömosjön 21-22.11
Kanadagås, 150 ex Sjömosjön 22.11
Vigg, 1 ex Hagabergs reningsdammar kvar 16.11
Havsörn, 1ad + 1juv Finnåkerssjön 18.11
Brun kärrhök, 1K Siggebohyttan 20.11 (mycket sen obs !)
Blå kärrhök, 1 honf. Österhammarssjön 20-21.11, 4 ex (3m1f) Sjömosjön 21.11 samt 2 hannar samma lokal 22.11
Ormvråk, 1 ex Västvalla 17.11, 1 ex Österhammarssjön 20.11, 2 ex Hagaberg 20.11, 2-3 ex Sjömosjön 21-22.11
Fjällvråk, 2 + 1 ex Västvalla 17.11, 1 ex Ekebyhammar 17.11, 1 ex Hagaberg 18.11 och 22.11, 1 ex Övre sjön 18.11, 1 ex Stensta 18.11, 5 ex Sjömosjön 22.11
Kungsörn, 1 ad Sjömosjön 20.11
Trana, 1 ex (vingskada) s Österhammarssjön 17-22.11
Sparvuggla, 1 ex Rabostan 17.11
Sidensvans, ca 200 ex Lindesberg 22.11
Gärdsmyg, 1 ex Sjömosjön 22.11
Skäggmes, hörd Hagaberg 18.11
Varfågel, 1 ex Sjömosjön 22.11
Stare, 3 ex Sjömosjön 21.11
Bergfink, minst 3 ex Nederby 22.11
Grönfink, 500-1000 ex Nederby 22.11
Steglits, 1 ex Fellingsbro 17.11, minst 1 ex Österhammarssjön 20.11
Vinterhämpling, 12 ex Nederby 22.11
Mindre korsnäbb, 30-tal Sällingesjön 17.11
Större korsnäbb, 4 ex Vattentornsområdet/Frövi 20.11
Tallbit, minst 4 ex Blixterboda 16.11, 1 hona Vattentornsområdet/Frövi 18.11, 4 ex (3f1m) Rabostan 19.11
Stenknäck, 1 ex Gropgatan/Frövi 20.11, 2 ex Storgatan/Fellingsbro 20.11, 1 ex Odonvägen/Lindesberg 21.11
Sävsparv, 1 ex Västvalla 17.11, hörd Hagaberg 18.11

Närke och övriga Västmanland

Sångsvan, 330 ex Tysslingen 22.11
Gräsand, 1150 ex Tysslingen 18.11
Havsörn, 4 ex Västersjön 16.11
Skrattmås, 23 ex hamnen/Västerås 18.11
ÄRTSÅNGARE, 1 ex vid fågelbord Kristineberg/Hidingsta 20-22.11
Vinterhämpling, 23 ex Lertaget/Kumla 18.11, 25 ex Kraftvärmeverket/Västerås 22.11
Snösiska, 1 ex Kumla 17.11
Större korsnäbb, 20 ex Ånnaboda 20.11
Tallbit, 35 ex Ståltorp/Surahammar 17.11

Toppen på sidan Vecka 46 (9.11-15.11 1998)

Lindesbergs kommun

Häger, 1 ex Hagaberg 9-10.11, 1 ex Väringen 15.11
Sångsvan, 180 ex Sjömosjön 10.11 samt 270 ex samma lokal 14.11, minst 100 ex s Österhammarssjön 13.11
Kanadagås, ca 500 ex Rynninge 9-10.11, 650 ex Sjömosjön 14.11
Havsörn, 1K Hagaberg 10.11
Ormvråk, 1 ex Hagaberg 13.11 samt 2 ex samma lokal 14.11, 2 ex Orrkilen 14.11, 1 ex Rynninge 14.11, 2 ex Lia 15.11, 2 ex Nederby 15.11
Fjällvråk, 1 ex Hagaberg 9.11, 1 ex Fänninge 9.11, 2 juv Sjömosjön 10.11 samt 1 juv samma lokal 14.11, 3 ex Nederby 15.11
Blå kärrhök, 1 hanne Sjömosjön 10.11, 2 ex Orrkilen 14.11, 4 ex (1m3f) Nederby 15.11
Kungsörn, 1 ad Stor-Väringen 15.11
Tornfalk, 1 honf. Nederby 15.11
Enkelbeckasin, 1 ex Nederby 15.11
Sidensvans, ca 250 ex Frövi 10-12.11
Gärdsmyg, minst 5 ex Hagaberg 9.11
Björktrast, ca 2500 ex Sjömosjön 10.11 samt 500 ex samma lokal 14.11
Skäggmes, minst 2 ex Hagaberg 9-14.11
Varfågel, 1 ex Hagaberg 10-11.11, 1 ex Orrkilen 14.11, 2-3 ex Rynninge 14.11, 1 ex Lia 15.11
Bergfink 2 ex samt bofink 3 ex vid fågelbord Frövidalsgatan/Frövi 11-12.11
Hämpling, 1 ex Rynninge 14.11
Vinterhämpling, 8 ex Nederby 15.11
Gråsiska (Cabaret), 1 ex Rynninge 14.11
TALLBIT, 3 ex (2m,1f) str. Sjömosjön 14.11, 20 ex Vedevåg 14.11, minst 2 ex Hagabergsliden/Lindesberg 14.11

Närke och övriga Västmanland

Rördrom, 1 ex Öby kulle/Kvismaren 10.11
Häger, 31 ex Oset 9.11
Sångsvan, 197 ex Tysslingen 12.11 samt 250 ex samma lokal 15.11
Sädgås, 700 ex Kvismaren 11.11
Spetsbergsgås, 1 ex Yxnäset/Hjälmaren 15.11
Vitkindad gås, 1 ex Tysslingen 14.11
Svärta, 1 hona n Björnön/Mälaren 12.11, 1 hona Västeråsfjärden 14.11
Pilgrimsfalk, 1K Lertaget/Kumla 9.11
Ringduva, 1 ex Kvismaren 14.11
Gråspett, 1 ex Lågbo 14.11
Tretåig hackspett, 1 hona Norsa/Köping 9.11, 1 hanne Hälleskogen 9.11
Trädpiplärka 1 ex Lillåudden/Västerås 9-10.11
SVART KRÅKA, 1 ex Hagavägen 8/Köping 11-12.11. Fågeln har enligt uppgift funnits på lokalen i flera dagar.
Tallbit, 25-30 ex Vintrosa 13.11, 8 ex Björnön 14.11, 7 ex Asköviken 14.11, 8 ex Västanfors 14.11, 12 ex Ridön 14.11, 13 ex Kvismaren 15.11
Snösparv, 1 ex Lillåudden/Västerås 10.11

Toppen på sidan Vecka 45 (2.11-8.11 1998)

Lindesbergs kommun

Häger, 1 ex Fröviforsån 4.11
Sångsvan, ca 80 ex Västvalla 3.11, 52 ex str. Rockhammar 7.11
Sädgås, 1 ex Västvalla 3.11
Kanadagås, ca 500 ex Västvalla 3.11
Kricka, 2 ex Västvalla 3.11
Salskrake, 1 honf. Rynninge 3.11 och 7.11
Havsörn, 2 juv Rynninge 7.11 samt 1 juv Bläsåsen/Väringen senare samma dag (samma?)
Blå kärrhök, minst 2 honf. Nederby 3.11, 4 ex Sjömosjön 7.11, 1 hanne Hagaberg 8.11
Fjällvråk, minst 4 ex Sjömo-området 3.11 samt 3 ex samma lokal 7-8.11, 1 ex Hagaberg 8.11
Kungsörn, 1 subad Gammelbo flygfält 7.11, 1 ex Västvalla 8.11
Tornfalk, 1 hona Gammelbo flygfält 7.11
Tofsvipa, 2 ex Sjömosjön 3.11 samt 13 ex samma lokal 7.11
Morkulla, 1 ex Liaskogen 2.11
Drillsnäppa, 1 ex Nedre dammen/Frövifors kvar 7.11
Hornuggla, 1 ex Vanneboda 7.11
Mindre hackspett, 1 hanne Sjömosjön 7.11
Skäggmes, 4 ex Hagaberg 2.11, 5 ex samma lokal 4.11 samt hörd 5.11 och 7.11
Varfågel, 1 ex Rynninge 3.11, 1 ex Hagaberg 5.11, 1 ex Sjömosjön 7.11, 1 ex Gammelbo flygfält 7.11
Nötkråka, 1 ex Lindesberg 2.11 och 6.11
Stare, 5 ex Västvalla 6.11
Steglits, 1 ex Rabostan/Frövi 4.11
Tallbit, 5 ex Rabostan/Frövi 5.11 samt 7 ex samma lokal 7.11, 4 ex Blixterboda 7.11, 9 ex Albäcksån 7.11, 1 ex Mättjärnsfall 8.11

Närke och övriga Västmanland

Svarthakedopping, 1 ex Grythytteviken/Hällefors 7.11
Svärta, 12 ex Hjälmaren 8.11
Storskrake, 7-8.000 ex Stor-Hjälmaren 8.11
Sädgås, 6000 ex Kvismaren 4.11
Stripgås, 1 ex Tysslingen kvar 2.11
Alfågel, 1 ex Essön/Hjälmaren 7.11
Stäpphök, 1K Hyttan/ N Sala 2.11
Kaspisk trut, 1K + 1 ad Småbåtshamnen/Västerås 3.11
ALKEKUNG, 1 ex rastade NO Segersjöviken/Hjälmaren 8.11
Tretåig hackspett, 1 hona Garphyttan 3.11
VITGUMPAD BUSKSKVÄTTA, 1 ex Lertaget/Kumla kvar 3.11
Gransångare (tristis-typ), 1 ex Lertaget/Kumla 2.11
Tallbit, Flera obsar, bl.a: 8 ex Garphyttan 3.11, 3 ex Hjärsta/Örebro 4.11, 8 ex Hällefors 4.11, 8 ex Åliden/Ramnäs 5.11, 6 ex Askö 7.11
Steglits, 60 ex Venan 2.11
Stenknäck, 1 ex Sången/Hällefors 5.11

Toppen på sidan