OBSERVATIONER SEPTEMBER 1998

[Tillbaka]


Vecka 39 (21.9-27.9 1998)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 ex rast. Hagaberg 26.9
Stjärtand, 2 honf. Dammen/Gammelbo 21-22.9
Fiskgjuse, 1 ex Österhammarssjön 22.9
Pilgrimsfalk, 1 ex Nederby 26.9
Trana, 350 ex Österhammarssjön kvar 27.9
Tofsvipa, 126 ex Nederby 22.9, 107 ex Gillbergagärdet 27.9
Kustpipare, 1 ex str. Hagaberg 26.9
Brushane, 26 ex Nederby kvar 22.9
Skärpiplärka, 1 ex Valfisken/Väringen 23.9
Gransångare, 1 sj Hagaberg 24.9 och 26.9
Steglits, 1 ex Hagaberg 23-24.9, 13 ex Gillbergagärdet 27.9
Stenknäck, 3 ex Hagabergsliden/Lindesberg 27.9, 2 ex L. Hagav./Lindesberg 29.9

Närke och övriga Västmanland

SKEDSTORK, 1 ex Rysjön/Kvismaren 26-27.9
Sädgås, 10.500 ex Kvismaren 25.9
Fjällgås, 10 ex Barkaröviken 23.9
Prutgås; 50 ex Almby/Örebro 21.9, 25 ex Lertaget/Kumla 21.9, 2 ex Kvismaren 25-26.9
Stripgås, 1 ex Rysjön/Kvismaren 27.9
Snatterand, 1 ex Fläcksjön 23.9
Ejder, 1 ex Klåvudden 27.9
Alfågel, 3 ex Klåvudden 27.9
Svärta, 5 ex Klåvudden 27.9
Pilgrimsfalk, 1 ex Kvismaren 26.9
Trana, 470 ex Saladamm 22.9, 386 ex Gnien 22.9, 220 ex str. Trådarängarna 22.9, 300 ex Nötmyran 23.9, 3000 ex Kvismaren 25.9
Sandlöpare, 2 ex Olshammar/Vättern 22.9
Dvärgbeckasin, 1 ex Venan 26.9
Silltrut, 1K Hamnen/Västerås 25.9
Dvärgmås, 2 ex Högbymaden/Gnien 24.9
Gråspett, 1 ex Finnhult/Hällefors 23.9
Trädlärka, 1 ex Högbymaden/Gnien 23.9
Skärpiplärka, 1 ex Betongpiren/Västerås 21.9
Mindre flugsnappare, 1 ex Sottern 27.9
Varfågel, 1 ex s Tysslingen 21.9
Steglits, 300 ex Rynninge/Örebro 27.9
Bändelkorsnäbb, 3 ex Högbymaden/Gnien 24.9, 2 hannar Skinnskatteberg 25.9
Videsparv, 2 ex Gnien 27.9

Toppen på sidan Vecka 38 (14.9-20.9 1998)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 ex Stor-Väringen 20.9
Sädgås, 150 ex Rynninge 19.9
Prutgås, 85 ex str. Bläsåsen/Väringen 20.9
Blå kärrhök, 1 hanne Fänninge 19.9
Fjällvråk, 1 ex Nederby 19.9
Pilgrimsfalk, 1 ex str.(S) Bläsåsen/Väringen 20.9
Tornfalk, 1 ex str.(S) Rynninge 19.9
Trana, 390 ex Österhammarssjön 14.9, 29 ex str.(S) Bläsåsen 20.9
FJÄLLPIPARE, 1 juv Gammelbo flygfält 19.9
Tofsvipa, 70 ex Näset/Finnåkerssjön 19.9
Brushane, 25 ex Nederby 19.9
Mindre hackspett, 1 ex Nederby 19.9
Rödstrupig piplärka, 1 ex Rynninge 19.9
Nötkråka, 1 ex Rabostan 19.9, 3 - 4 ex Rynningefors 19.9
Videsparv, 1 hanne Rynninge 19.9

Närke och övriga Västmanland

Storskarv, 70 ex str. Virsbo bruk 14.9
Sädgås, ca 5000 ex Kvismaren 15-20.9
Bläsgås, 1 ad str. Högbymaden/Gnien 14.9, 1 ex Kvismaren 15.9
Spetsbergsgås, 1 ex s Tysslingen 15-18.9, 1 ex Högbymaden/Gnien 15.9
Fjällgås, 1 ex str. Rynningeviken 19.9
Prutgås, 100 ex Laxsjön 19.9, 560 ex str. Venan 19.9 samt 225 ex 20.9, 160 ex Segersjö 19.9, 410 ex Hemfjärden 20.9, 6 ex Backgården/Fagersta 19.9, 50 ex Gnien 20.9, 300 ex Arboga 20.9
Stripgås, 1 ex Kvismaren kvar 16.9
Gravand, 4 juv Högbymaden/Gnien 16.9
Snatterand, 1 ex Baggbron/Skinnskatteberg 19.9
Svärta, 5 ex Högbymaden/Gnien 15.9
Stäpphök, 1K Högbymaden/Gnien 19.9
Aftonfalk, 2K Viby 19.9
Trana, ca 2000 ex Kvismaren 15.9, 344 ex Saladamm 16.9, 660 ex Fläcksjön 16.9
Tundrapipare sp. 1 ex Venan 19.9
Tofsvipa, ca 500 ex Arboga - Valskog 20.9
Dubbelbeckasin, 1 ex Venan 16.9
Dvärgbeckasin, 1 ex Segersjö 19.9
Dvärgmås, 2 ex Östersjön/Surahammar 14.9, 2 + 6 ex str. Högbymaden/Gnien 14.9, 1 ex s Tysslingen 15.9
Kungsfiskare, 1 ex s Tysslingen 14.9
Skärpiplärka, 2 ex Lillåudden/Västerås 20.9
Större piplärka, 1 ex rastade 13-tiden Högbymaden/Gnien 14.9
Lundsångare, 1 sj Sala 17.9
Pungmes, 2 ex Kvismaren 19.9 Dvärgsparv (trolig obs), 2 ex Högbymaden/Gnien 15.9
Videsparv, 1 ex Gnien 16.9

Toppen på sidan Vecka 37 (7.9-13.9 1998)

Lindesbergs kommun

Skäggdopping, 17 ex Stor-Väringen 7.9
Kanadagås, 550 ex Stor-Väringen 7.9
Brun kärrhök, 3 ex Västvalla 7.9
Fjällvråk, 1 ex Vedevåg 7.9
Tornfalk, 2 honor Rynninge 12.9
Stenfalk, 1 ex Rynninge 12.9
Trana, 327 ex Österhammarssjön 9.9
Tofsvipa, 100 ex Näset/Finnåkerssjön 8.9
Kattuggla, 1 par Österhammar 12.9
Tornseglare, 3 ex Rynninge 12.9
Kungsfiskare, 1 ex Sverkestaån/Bergshyttan 10.9
Gråspett, 1 hanne Rynninge 12.9
Rödstrupig piplärka, 1 ex Vattentornsområdet/Frövi 7.9, 1 ex str. Reningsverket/Lindesberg 7.9
Forsärla, 2 ex Gammelbo 12.9
Nötkråka, 1 ex Rynninge 12.9
Lappsparv, 3 ex Gammelbo 8.9

Närke och övriga Västmanland

Storskarv, 700 ex Hjälmaren 8.9, 200 ex str. Venan 12.9
Sädgås, 2000 ex Kvismaren 12.9
Stripgås, 1 ex Kvismaren kvar 13.9
Sjöorre, 1 ex Venan 13.9
Ängshök, 1 ex Lertaget/Kumla 7.9
Aftonfalk, 1 juv Ekeby/Gällersta 7.9
Trana, 360 ex Saladamm 10.9, 550 - 600 ex Fläcksjön 12.9, ca 1000 ex Kvismaren 13.9
Brushane, 1500 ex Kvismaren 11-12.9
Dubbelbeckasin, 1 ex Backgården/Fagersta 13.9
Smalnäbbad simsnäppa, 1 ex s Tysslingen kvar 12.9
Skärpiplärka, 1 ex Hjälmaren 8.9
Stenknäck, 30-flock Kvismaren 8.9
Dvärgmås, 3 juv Backgården/Fagersta kvar 12.9, 27 juv Hjälmaren 8.9, 3 juv Stora Aspen 12.9
Skräntärna, 2 ex Hjälmaren 8.9
Trädlärka, 2 ex str. Venan 12.9
Rödstrupig piplärka, 1 ex Hjulsjö 12.9
Forsärla, 2 ad Järleån/Nora 12.9
Videsparv, 1 ex Åliden/Ramnäs 7.9

Toppen på sidan Vecka 36 (31.8-6.9 1998)

Lindesbergs kommun

Svarthakedopping, 1 ad Gransjön 5.9
Kanadagås, 304 ex Österhammarssjön 6.9
Grågås, 5 ex Österhammarssjön 4-5.9
Havsörn, 1 juv Österhammarssjön 4.9, 1 juv + 1 subad samma lokal 5.9
Pilgrimsfalk, 1 ex str.(S) Rynninge 6.9
Trana, 250 ex Österhammarssjön 4.9
Större strandpipare, 1 juv Vesslingby 1-5.9
Tofsvipa, minst 100 ex Finnåkerssjön 2.9
Ljungpipare, 20 ex Finnåkerssjön 2.9
Småsnäppa, 1 ex Hagabergs reningsdammar 31.8
Brushane, 18 ex Moon/Finnåkerssjön 5.9
Mindre hackspett, 1 hanne ringm. Hagaberg 6.9
Tretåig hackspett, 1 ex norr Hökasta 31.8
Tornseglare, 1 ex Hagaberg 1.9
Rödstrupig piplärka, 1 ex Finnåkerssjön 5.9, 1 ex str. Grönbo 6.9
Nötkråka, hörd Österhammarssjön 5.9, 2 + 1 ex Rynninge 6.9
Steglits, 5 ex Österhammarssjön 5.9, minst 4 ex Rynninge 6.9, 2 ex Nederby 6.9

Närke och övriga Västmanland

Storskarv, 2 ex Lillsjön/Norasjön 5.9
Sädgås, 1500-2000 ex Kvismaren 2.9
Vitkindad gås, 7 ex str.(S) Asköviken 6.9
Stripgås, 1 ex Hammar/Kvismaren 6.9
Vigg, 700 ex Hjälmaren 5.9
Gravand, 1juv Rynningeviken 2.9
Kungsörn, 1 ex Hammar/Kvismaren 5.9
Pilgrimsfalk, 1 hanne Högbymaden 1.9, 1 hanne Asköviken 4.9, 1 hona Hedensbergsslätten 4.9, 1 ad Norasjön 5.9
Trana, 150 ex Saladamm 1.9 samt 300 ex samma lokal 5.9, 388 ex Fläcksjön 2.9, 1000 ex Kvismaren 6.9
Småsnäppa, 80 ex Högbymaden 31.8 samt 52 ex samma lokal 2.9, 75 ex Stentornet/Venan 31.8
Spovsnäppa, 2 ex Högbymaden 31.8, 10 ex Stentornet/Venan 31.8
Brushane, 800 ex Kvismaren 4.9
Dubbelbeckasin, 2 ex Lertaget/Kumla 2.9, 1 ex Kvismaren 5.9
Smalnäbbad simsnäppa, 1 ex Fiskinge/Kvismaren 2.9, 7 ex Äspenäs/Hjälmaren 2.9, 1 ex s Tysslingen 4.9, 4 ex Hjälmaren 5.9
Bredstjärtad labb, 1 ex Klåvudden 5.9
Labb, 2 ex Klåvudden 5.9
Dvärgmås, 4 juv Backgården/Fagersta 2.9, 8 ex 4.9 samt 9 ex samma lokal 5.9, 9 ex SO Ridön/Mälaren 3.9, 6 ex Hjälmaren 5.9, 13 ex Gimpelstenarna/Mälaren 6.9
Kungsfiskare, 1 ex Järlekvarn/Järleån 5.9
Tretåig hackspett, 1 ex N Lillkyrka/Käglan 4.9
Forsärla, 1 hanne Järleån 5.9, 1 ex Essöbron/Hjälmaren 6.9
Mindre flugsnappare, 1 ex Venan 6.9
Skäggmes, 150 ex norra Tysslingen 3.9
Smalnäbbad nötkråka, 2 ex Herrgärdet/Västerås 31.8
Bändelkorsnäbb, 1 hanne str. Lisjöviken 2.9
Lappsparv, 1 ex Venan 5.9
Videsparv/Dvärgsparv, 1 ex söder Gryta/Västerås 1.9
Videsparv, 1 ex ringm. Lisjöviken 2.9, 1 ex Backgården/Fagersta 5.9
Ortolansparv, 1 ex str. Högbymaden 2.9

Toppen på sidan