OBSERVATIONER FEBRUARI 1998

[Tillbaka]


Toppen på sidan Vecka 9 (23.2-1.3 1998) .

Lindesbergs kommun

Friska - hårda SV vindar och milt större delen av veckan. Väringen i stort sett isfri den 27:e.

Sångsvan, 145 ex Lunten 1.3, 32 ex Sjömosjön 1.3, 100-tal ex Österhammarssön 27.2-1.3
Mindre sångsvan, 2 ex Österhammarssjön 27-28.2, 2 ex Sjömosjön 1.3
Sädgås, 130 ex Sjömosjön 24.2, 195 ex Nederby 28.2
Kanadagås, 310 ex Sjömosjön 25.2 samt 318 ex samma lokal 28.2
Bläsgås, 2 ex Nederby 24-25.2 samt troligen samma ex Sjömosjön 28.2
Havsörn, 1 ad Sjömosjön 25.2
Kungsörn, 2K Sällingesjön 28.2
Ormvråk, 1 ex Hagaberg 24.2
Fjällvråk, 1 ex Sjömosjön 24.2
Blå kärrhök, 1 hanne Nederby 26.2, 1 hanne Sjömosjön 1.3
Tofsvipa, 10 ex Sjömosjön 23.2, 11 ex Nederby 24.2, 3 ex samma lokal 26.2
Havstrut, 2 ex Hagaberg 28.2
Skogsduva, 8 ex Nederby 25.2, 16 ex Sjömosjön 28.2
Pärluggla, 1 par Gubbmossvägen 23.2
Sparvuggla, 1 ex Storbron/Frötuna 25.2, 1 par Tvärsjön 26.2
Svarthätta, 1 hona på fågelbord Rosenkullavägen/Lindesberg kvar 26.2
Varfågel, 1 ex Rynninge 25.2, 1 ex Sörängarna 25.2, 1 ex Spånga 1.3
Råka, 2 ex Fellingsbro kyrka 24.2
Stenknäck, 1 hona Villagatan/Frövi 23.2 samt 3 ex samma lokal 27.2

Närke och övriga Västmanland

Häger, 11 ex Oset 27.2
Storskarv, 2 ex Oset 24.2, 3 ex Essön/Hjälmaren 28.2, 5+10 ex Änsgö/Mälaren 28.2
Sångsvan, 1852 ex Tysslingen 1.3. 300 ex Västerfärnebo 26.2, ca 700 ex Svartåområdet 28.2
Mindre sångsvan, 2 ex Tysslingen 24.2 och 27.2 samt 5 ex 28.2-1.3, 2 ex Gnien 27.2, 1 ex Norrsjön 27.2, 1 ex Västsura 27.2-1.3
Sädgås, 1500 Kvismaren 23.2 samt 4500 samma lokal 28.2
Spetsbergsgås, 1 ex s Tysslingen 24.2, 21 ex Kvismaren 1.3
Bläsgås, 47 ex Kvismaren 28.2
Kricka, 3 ex Oset 26.2
Salskrake, 1 par Yxnäset/Hjälmaren 23.2, 3 ex samma lokal 28.2, 1 par Asköviken 28.2
Havsörn, 1 ex Tysslingen 23.2 och 1 subad 26.2, 1 ex Kvismaren 25.2, 1 ex Gnien 26.2, 1 ex Nötmyran 27-28.2
Kungsörn, 1 ad Backgården/Fagersta 24.2
Skrattmås,1 ex Yxnäset/Hjälmaren 23.2
Slaguggla, hörd norr Lärsäter/Kolsva 1.3
Stare, 10-15 ex Kungsör 23.2
Snösiska, 3 ex Åliden/Ramnäs 26.2
Bändelkorsnäbb, 2 ex Öby kulle/Kvismaren 1.3

Toppen på sidan Vecka 8 (16.2-22.2 1998)

Lindesbergs kommun

Mycket milt för årstiden. Vårfåglarna anländer.

Häger, 1 ex Västra Bohr 19.2, 1 ex Storströmmen 21.2
Sångsvan, 5 ex mot norr Hagaberg 18.2, 12 ex Sjömosjön 21.2, 45 ex Österhammarssjön 22.2, 40 ex Lunten 22.2
Grågås, 10 ex Ervallaängarna 20.2, 5 ex Sjömosjön 21.2
Sädgås, 12 ex Österhammarssjön 21.2, 14 ex Ervallaängarna 21.2, 7 ex Sjömosjön 21.2 och 25 ex samma lokal 22.2
Kanadagås, 17 ex Rävudden/Råsvalen 20.2, 50-tal Österhammars-/Finnåkerssjön 21.2, 60-tal Sjömosjön 21.2
Ormvråk, 1 ex Fellingsbro 21.2
Järpe, 1 ex mellan Sjömo - Storbron/Kåfalla 19.2
Tofsvipa, 4 ex Hinseberg/Frövi 21.2, 1 ex Sjömosjön 21.2, 18 ex Sjömosjön 22.2
Gråtrut, 2 ex Vedevågssjön 20.2
Ringduva, 1 ex Hagaberg 22.2
Skogsduva, 1 ex Sjömosjön 22.2
Sånglärka, flera ex på flera lokaler 21.2
Varfågel, 1 ex Västvalla 16.2, 1 ex Hagaberg 18.2, 1 ex Sjömosjön 19.2, 1 ex Ervallaängarna 20.2
Stare, sj Nedre Dammen/Frövifors 21.2
Snösiska, 8 ex (artren flock) Vattentornsområdet/Frövi 20.2
Gråsiska (Brunsiska Cabaret), 5 ex på fågelbord Vattentornsområdet/Frövi 20.2
Stenknäck, 2 ex Gropgatan/Frövi 20.2
Sävsparv, 1 hona Hagaberg 21.2

Närke och övriga Västmanland

Sångsvan, 5 ex Gorgen 17.2. Den 18:e anländer de första svanarna till Tysslingen, totalt 36 ex. Den 22:a har antalet ökat till 546.
Mindre sångsvan, 1 ex Ramnäs 22.2
Sädgås, 20-tal Kvismaren 17.2 samt 1500 samma lokal 21.2, 8 ex Tysslingen 18.2, 2 ex Ladugårdssjön/Strömsholm 20.2
Spetsbergsgås, 2 ex Kvismaren 21.2, 1 ex Asköviken 21.2, 1 ex Gnien 22.2
Bläsgås, 17 ex Kvismaren 21.2, 3 ex Oset 21.2
Grågås, 2 ex Asköviken 18.2 (årets första i Vstml)
Vigg, 1 hona Ramnäs bruk 18-21.2
Havsörn, 5 ex Fullerö brygga/Mälaren 20.2, 1 ad Ramnäs 20.2
Stenfalk, 1 ex Kvismaren 17.2
Tofsvipa, 1 ex Arbogaån/Kungsör 20.2, 6 ex s Tysslingen 21.2
Trana, 1 ex Kvismaren 22.2
Havstrut, 21 ex Fullerö brygga/Mälaren 20.2
Ringduva, 1 ex Asköviken 21.2
Berguv, hörd Mellringe grusgrop 17.2
Pärluggla, 1 ropande norr Vågsjön 16.2
Gråspett, 1 ex Lekhult 18.2
Sånglärka, 2 ex Ladugårdsängen/Örebro 19.2 (årets första i Närke)
Skäggmes, Barkaröviken 21.2
Råka, 5 ex Gnien 21.2
Snösiska, 1 ex Hallstasjön/Hallstahammar 21.2
Stare, enstaka Rävgången/Venan 18.2
Snösparv, 50 ex Gorgen 22.2

Toppen på sidan Vecka 7 (9.2-15.2 1998)

Lindesbergs kommun

Sångsvan, 9 ex Österhammarssjön 11.2, 10 ex Sjömosjön 12.2
Gråtrut, 1 ex Hinsebergsvaken/Väringen 10-11.2, 1 ex Västvalla 15.2
Pärluggla, 1 ropande Älgåsvägen/Grimsö 12.2 och Gubbmossvägen 14.2
Sparvuggla, 1 ex Västvalla 15.2
Svarthätta, 1 hona på fågelbord Rosenkullavägen/Lindesberg 12-15.2
Varfågel, 1 ex Österhammarssjön 11.2, 1 ex Finnåkerssjön 11.2
Gråsiska (Brunsiska Cabaret), 1 ex på fågelbord Hagabergsliden/Lindesberg 15.2

Närke och övriga Västmanland

Knölsvan, 3 ex s Tysslingen 11.2, 2 ex samma lokal 13-14.2
Sångsvan, 5 ex n Tysslingen 9.2
Grågås, 2 ex s Tysslingen 13-14.2, 1 ex Hammar/Kvismaren 15.2
Havsörn, 10 ex Ängsö/Mälaren 13.2, 1 ex Oset 13.2
Tornfalk, 2 ex Lövsta gård/Tillberga 15.2
Tofsvipa, 1 ex västra rakan/Kvismaren 15.2
Skrattmås, 4 ex Oset 11.2
Skogsduva, 1 ex s Tysslingen 12.2
Berguv, 2 ex Mellringe grusgrop 14.2
Pärluggla, minst 2 ropande Kilsbergen 13.2, 3 ropande Brevensskogarna 15.2
Gråspett, 1 par Björsboäng 13.2 samt 1 hona Finnbo/N Sala 13.2

Toppen på sidan Vecka 6 (2.2-8.2 1998)

Lindesbergs kommun

Sångsvan, 15 ex Rynninge 4.2, 3 ex Storströmmen 5.2, 12 ex Sjömosjön 8.2
Kungsörn, 1 ad Storbron/Frötuna 4.2
Varfågel, 1 ex Hagaberg kvar 4.2, 2 ex Västvalla 8.2
Bofink, 1 hona på fågelbord Vattentornsområdet/Frövi kvar 5.2, 1 hanne Tomtebogatan/Frövi 4.2
Stenknäck, 1 ex Frövidalsgatan/Frövi 3.2, 2 ex Nedre dammen/Frövifors 6.2, 1 ex Tomtebogatan/Frövi 8.2 samt 1 ex Gropgatan/Frövi 8.2

Närke och övriga Västmanland

Häger, 9 ex Oset 8.2
Grågås, 1 ex Hammar/Kvismaren 8.2
Ormvråk, 1 ex Gryta soptipp/Västerås 8.2
Havsörn, 5 ex Fulleröfjärden/Mälaren 7.2, 1 ex Kvismaren 8.2
Blå kärrhök, 1 hanne Kvismaren 7-8.2
Tornfalk, 1 ex Gryta soptipp/Västerås 8.2
Berguv, 1 ex sågs och hördes Bondsätter/Örebro 3.2
Mindre hackspett, 1 hona Uggleboda gård 6.2
Gråspett, 1 hona Lekhult kvar 7.2, 1 ex Lågbo/Fläcksjön 8.2
Rödhake, 1 ex Bettorp 8.2
Svarthätta, 1 ex S Källtorpsvägen/Örebro 3.2
Stare, 2 ex Gryta soptipp/Västerås 8.2
Vinterhämpling, 50-tal ex Lillåudden/Västerås kvar 8.2
Snösiska, 1 ex på fågelbord Lekhult 7.2
Lappsparv, 1 ex (2K) på fågelbord Åliden/Ramnäs kvar 6.2
Snösparv, 1 ex Venan 7.2, 15-20 ex Rudö/Asköviken 8.2, 10 ex Blacken/Mälaren 8.2
Toppen på sidan