OBSERVATIONER MAJ 1998

[Tillbaka]


Vecka 22 (25.5-31.5 1998)

Lindesbergs kommun

Smålom, 3 ex Storåbadet 30.5
Rördrom, 1 hörd Väringen (Nrk-sidan?) 30.5
Storskarv, 2 ex Hagaberg 28.5
Vitkindad gås, 3 ex mot norr Hagaberg 28.5
Grågås, 1 ex Stor-Väringen 26.5 och 30.5, 1 par med tre ungar Österhammarssjön 30.5 (2:a häckningen i kommunen.)
Småskrake, 1 par + 1 hanne Stor-Väringen 30.5
Havsörn, 1 ad Västvalla mot O 31.5
Tornfalk, 1 ex Blixterboda 25.5
Småfläckig sumphöna, 2 sj Sörbysjön kvar 25.5 samt minst 1 sj samma lokal 29.5
Kornknarr, 1 sj n. Finnåkerssjön 29.5, 3 sj Västvalla 30.5
Vaktel, 1 sj Fellingsbro kyrka 29.5, 1 sj Västvalla 30.5
Rödbena, 1 ex nyanlagd damm N om flygfältet, Gammelbo 25.5, 1 ex Morskogasjön 29.5
Mindre strandpipare, 1 ex nyanlagd damm N om flygfältet, Gammelbo 24-25.5, 3 ex Rockhammar 30.5
Svarttärna, 1 ex Österhammarssjön 30.5
Hornuggla, 1 ex Västvalla 25.5 och 29.5, ungar hörs Hultasjön 29.5, ungar hörs Öby 29.5
Trädlärka, 1 sj Rya grusgrop 29.5, 2 sj V. om Gubbmossen 30.5, 1 sj Södra Valsjöheden 30.5
Näktergal, 1 sj Gammelbo 30.5
Trastsångare, 1 sj Österhammarssjön 29-31.5
Flodsångare, 1 sj Näset/Finnåkerssjön 31.5
Mindre flugsnappare, 1 sj hanne Kilarna SV Oppboga 2.6 (troligen samma fågel som tidigare observerats öster Dysjön)
Steglits, 2 ex Frövifors 29.5
Stenknäck, 1 ex Liaskogen 30.5
Ortolansparv, 1 sj Öby 25.5, 1 sj Sjömosjön 28.5, 1 sj Öbylund 30.5

Kolla även Ankomsttider 1998 i Lindesbergs kommun.

Närke och övriga Västmanland

Gråhakedopping, 2 ex Venan 26.5
Svärta, 140 ex Klåvudden 31.5
Ängshök, 1 hanne Saladamm 25.5, 1 hona Tysslingen 29.5, 1 hona Kvismaren 30.5
Dvärgmås, 2 ex Åliden/Ramnäs 25.5, 2K Venan 26-30.5
Skräntärna, 1 ex Fläcksjön 25.5
Svarttärna, 2 ex Rysjön/Kvismaren 27.5 samt 6 ex samma lokal 28.5, 14 ex Asköviken 28.5
Fjällpipare, 1 ex Hällabrottet 26.5
DAMMSNÄPPA, 1 ex (enbent) Kvismaren 28-31.5
Myrsnäppa, 3 ex Högbymaden/Gnien 28-29.5
Dubbelbeckasin, 2 ex Venan 29-30.5
Smalnäbbad simsnäppa, 1 hona Venan 25.5
Jorduggla, 1 ex Asköviken 26.5
Gråspett, 1 hona Nittälvsdalen 31.5
Flodsångare, 1 sj Malmön/Köping kvar 25.5, 2 sj Råstasjön 30.5, 1 sj Oset och Venan 29.5
VASSÅNGARE, 1 sj Lertaget/Kumla 25-31.5
Höksångare, 1 par Värnsta/Västernärke 30.5
Lundsångare, 1 sj Venan 31.5
Mindre flugsnappare, 2 sj Fibbetorpsreservatet/Nora 26.5, 1 sj Ramnsäs 26.5

Toppen på sidan Vecka 21 (18.5-24.5 1998)

Lindesbergs kommun

Rördrom, hörd Hultasjön kvar 19.5
Bläsand, 2 hannar Björkasjön 24.5
Skedand, 1 hanne Storåbadet 23.5
Småskrake, 1 hona Storåbadet 23.5
Bivråk, 1 ex Lindesberg 19.5, 1 ex Hagaberg 20.5
Kornknarr, 2 hörda Västvalla 18-19.5 samt 3 sj samma lokal 20-21.5 , 2 hörda Sjömosjön 20.5
Småfläckig sumphöna, 2 hörda Sörbysjön 19-20.5 samt minst 1 hörd 23.5
Mosnäppa, 1 ex Hagabergs reningsdammar 21-22.5
Myrsnäppa, 1 ex rastade Näset/Lindesberg 19.5
Småspov, 1 ex mot norr Hagaberg 18.5
Rödbena, 1 ex Storåbadet 23.5
Mindre hackspett, 2 ex Storåbadet 18.5
Trädlärka, 1 sj Rya grusgrop 18.5
Kärrsångare, 1 sj Fellingsbro kyrka 20.5
Mindre flugsnappare, 1 sj ad hanne Ö Dysjön/Rynninge kvar 23.5
Rosenfink, 3 sj Storåbadet 23.5
Ortolansparv, 1 sj Västersätter/Fellingsbro 23.5

Närke och övriga Västmanland

Vit stork, 2 ex mot VNV vid Hjälmarsholm 20.5
Vitkindad gås, 1 ex Oset 19.5
Gravand, 1 ex Tysslingen kvar 19.5
Bergand, 1 hanne Klåvudden 18.5
Röd glada, 1 ex 3 km O Sala 22.5
Brun glada, 1 ex Västerås flygplats 20.5, 1 ex Hälla/Västerås 23.5 samt Trådarängarna/Västerås 24.5
Ängshök, 1 hona Stora Mellösa kyrka 17.5, 1 hanne Segersjö 19.5, 1 hona Tillberga 22.5, 1 hanne Gillberga/Irsta 23.5, 1 hona HammarmadenKvismaren 23.5
Kornknarr, 1 sj s Himmeta/Köping 18.5, 3 sj Åsby gård/Hallstahammar 19.5, 5 sj Vibysjön 19.5
Vaktel, 1 sj Ångsjön/Irsta 21.5, 1 sj 1 km O Viby kyrka 20-21.5, 1 sj Aldammen 21.5
Fjällpipare, 3 ex Kvismaren 21.5, 2 ex NV Ångsjön/Irsta 21 samt 4 ex 22.5, 8 ex 1 km S Saladamm 21-23.5
Mosnäppa, 19 ex Tysslingen 19.5
Myrsnäppa, 1 ex Rudö/Asköviken 23.5
Dubbelbeckasin, 1 spel Nötmyran/Västerfärnebo 19.5
Roskarl, 2 ex Venan 21.5
Smalnäbbad simsnäppa, 1 ex Tysslingen 24.5
Dvärgmås, 2 ex Högbymaden 20.5, 2 ex Rysjön/Kvismaren 21.5, 1 ex Fläcksjön 21.5
Silltrut, 1 ex Tysslingen 18.5
Svarttärna, 4 ex Tysslingen 19.5, 40-tal Fläcksjön 19.5
Turturduva, 1 ex Oset 21.5
Svarthuvad gulärla, 1 ex Asköviken 21.5
SVARTHAKAD BUSKSKVÄTTA, 1 hanne Fiskingemaden/Kvismaren 24.5
Svart rödstjärt, 1 ex Storgatan/Örebro 24.5
Flodsångare, 1 sj Oset kvar 24.5, 1 sj Vibysjön 19.5, 1 sj Malmön/Köping 23-24.5
Mindre flugsnappare, 1 sj Svalnäs/Tysslingen 21-23.5, 1 sj hanne + 1 hona Garphyttans nationalpark 24.5

Toppen på sidan Vecka 20 (11.5-17.5 1998)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 6 ex Hagaberg 17.5
Bläsand, 1 par + hanne Sörbysjön 15-16.5
Rördrom, hörd Gällingen 11.5, hörd Hultasjön 11.5, hörd Köttsjön 13.5
Årta, 1par + hona Sörbysjön 15-16.5
Skedand, 1-2 hannar Sörbysjön 15-16.5
Gravand, 1 hona Ullersätersviken/Hagaberg 14.5, rastade en kort stund vid 20.30-tiden
Lärkfalk, 1 ex Hagaberg 11.5
Vaktel, hörd Näset/Finnåkerssjön 15-16.5
Kornknarr, hörd Sjömosjön 17.5
Vattenrall, 2 hörda Hagaberg 14.5
Småfläckig sumphöna, 2 hörda Sörbysjön 15.5 och 17.5
Sothöna, 1 ex Hagaberg 14-17.5
Dubbelbeckasin, hörd Sörängarna 16.5
Grönbena, ca 45 ex Sörbysjön 15.5
Rödbena, 1 ex mot norr Sörbysjön 15.5
VITTRUT, 2K Stor-Väringen kvällen 12.5. 1:a fyndet i kommunen.
Hornuggla, ungar hörs Sällingesjön 15.5, 1 ex jagar Känäs/Sörbysjön 15.5
Mindre hackspett, 1 ex trummar Sörbysjön 15.5
Svart rödstjärt, 1 hanne Frövifors bruk 15.5
Gräshoppsångare, 2 sj Västvalla 12.5, 1 sj s Österhammarssjön 16-17.5, 1 sj Storåbadet 17.5
Härmsångare, 1 sj Hagaberg 11.5
Mindre flugsnappare, 1 sj ad hanne Ö Dysjön/Rynninge 17.5

Närke och övriga Västmanland

SVARTNÄBBAD ISLOM, 1 ex S Stora röknen/Askersund 16.5
Vit stork, 1 ex Fläcksjön 19-tiden 14.5
Fjällgås, 2K Rudö/Asköviken kvar 12.5
Gravand, 1 ex förbi Ladugårdsängen/Örebro 11.5, 1 hona Stentornet/Venan 13.5, 1 ex Tysslingen 17.5
Alfågel, 1 hona Rysjön/Kvismaren 11.5
Bergand, 2 par Asköviken 16.5
Ejder, 4 ex Fläcksjön 11.5
Röd glada, 1 ex Garphyttan 11.5, 1 ex Barkaröslätten mot Arboga 11.5
Brun glada, 1 ex Kolbäck 12.5, 1 ex Malma Bergs crossbana/Västerås 14.5 samt Hässlö flygfält 15.5
Ängshök, 1 hane Trådarängarna/Västerås 17.5
Aftonfalk, 1 ex Segersjö 17.5
Småfläckig sumphöna, 2 hörda Asköviken 13.5
Kornknarr, hörd Nötmyran/Västerfärnebo 13.5, hörd Viby 14.5, 2 hörda Åsby/Hallstahammar 15.5, 2 hörda s Tysslingen 16.5
Fjällpipare, 1 ex Asköviken 12.5
DAMMSNÄPPA, 1 ex Näs/Fläcksjön 13.5
Myrspov, 1 ex Asköviken 16-17.5
Rödspov, 1 ex Rudö/Asköviken 14.5
Dubbelbeckasin, 3 hörda ruinen/Tysslingen 13.5, 3 hörda Nötmyran/Västerfärnebo 14.5
Roskarl, 1 ex Klåvudden 14.5
Dvärgmås, 2K Lisjön 12.5, 2 ex Kvismaren 16.5
Svarttärna, 2 ex n Tysslingen 16.5, 4 ex Rysjön/Kvismaren 17.5, 10-12 ex Asköviken 17.5
Jorduggla, 1 ex Fläcksjön 14.5
Blåhake, 1 ex Rysjön/Kvismaren 17.5
Ringtrast, 1 hanne Lanna golfbana 13.5
Trastsångare, sj Asköviken 13.5, 1 sj Cementatippen/Köping 15.5
Flodsångare, 1 sj Oset 17.5
Mindre flugsnappare, 1 hanne Södra Björnön/Västerås 13.5, 1 ex Näsmyran/Fläcksjön-Gussjön 16.5
Pungmes, 1 ex Asköviken och Tidö slott 17.5
Rosenfink, 2 sj Venan 17.5
Ortolansparv, sj Tysslingen 12.5

Toppen på sidan Vecka 19 (4.5-10.5 1998)

Lindesbergs kommun

Storskarv, 1 ex Rävudden/Råsvalen 8.5
Sångsvan, 50 ex Sällingesjön 5.5
Snatterand, 1 par Sörbysjön 10.5
Skedand, 1 par Gällingen 7.5, 1 par Morskogasjön 9.5, 1 par Sörbysjön 10.5
Årta, 1 hanne Morskogasjön 9.5
Sjöorre, 1 hanne Ullersätersviken/Hagaberg 5.5, 16 ex Stor-Väringen 9.5, 11 ex Stora Lindessjön 10.5
Svärta, 1 hanne Ullersätersviken/Hagaberg 5.5
Knipa, 1 hona m 4 årsungar Albäcksån 6.5
Småskrake, 2 par Sällingesjön 5.5, 1 hona Ullersätersviken/Hagaberg 9.5 samt 2 par samma lokal 10.5
Vattenrall, hörd Lunten 5.5, hörd Hultasjön 10.5
Sothöna, 1 ex Sällingesjön 3-4.5
Ljungpipare, 104 ex Västvalla 5.5
Småspov, 1 ex Hagaberg 9.5
Havstrut, 3 ex Stor-Väringen 9.5
Svarttärna, 1 ex Ullersätersviken/Hagaberg 10.5
Näktergal, 1 sj Sällingesjön 10.5
Blåhake, 1 ex elljusspåret/Lindesberg 10.5
Svart rödstjärt, 1 hanne Frövifors/Frövi 6.5

Närke och övriga Västmanland

Smådopping, 1 ex Barkaröviken 10.5
Fjällgås, 2K Rudö/Asköviken 7-10.5
Gravand, 1 hona Stentornet/Venan 4.5, 1 par samma lokal 7.5, 1 ex Sörsjön/Surahammar 9.5
Alfågel, 1 par Fläcksjön 7.5
Bergand, 5 ex Västeråsfjärden 5.5, 1 par Fläcksjön 7.5, 2 ex Klåvudden 9.5
Svärta, 7 ex Östersjön 5.5, 1 ex Glåpen 6.5
RÖDFALK, 2K hanne norr Rammsjön/Ramshyttan 10.5. Läs mer om fyndet på Natur - VLT Media´s hemsida
Småfläckig sumphöna, 3 hörda Asköviken 4.5, 5 sj 5.5, 4 hörda Turkiesjön 9.5
Myrspov, 1 ex Klåvudden 6.5
Rödspov, 1 ex Tysslingen 10.5
Dvärgbeckasin, hörd Asköviken 4-8.5, hörd Felingen/Virsbo 7.5, hörd Tysslingen 9.5
Dubbelbeckasin, hörd ruinen/Tysslingen 9.5
Roskarl, 1 ex Rysjön/Kvismaren 9.5, 1 ex Klåvudden 10.5, 1 ex Tysslingen 10.5
Smalnäbbad simsnäppa, 2 ex Kvismaren 8.5
Dvärgmås, 2 ex s Tysslingen 5.5
Silltrut, 1 ex Tysslingen 8.5 samt 2 ex 10.5, 1 ex Lillåudden/Västerås 8.5
Skräntärna, 1 ex Klåvudden 10.5
Silvertärna, 92 ex Klåvudden 6.5 samt 31 ex 9.5, 2 ex Glåpen 6.5, 60 ex Fläcksjön 7.5, 140 ex Storsjön/Möklinta
Svarttärna, 40 ex Fläcksjön 5.5
Gök, hörd Knuthöjdsmossen/Hällefors 10.5
Tornseglare, 1 ex Stora Mellösa 9.5
Blåhake, 1 ex Fågelsjön/Kvismaren 10.5
Rödstrupig piplärka, 1 ex mot norr Stora Mellösa 6.5, 1 ex Asköviken 9.5
Svart rödstjärt, 1 ex Virsbo bruk 9.5
Ringtrast, 2 ex Björskogsnäs 5.5
Gräshoppsångare, 1 sj Oset 8.5
Trastsångare, sj s Tysslingen 4.5
Svartkråka, 1 ex Fiskinge/Kvismaren 5.5
Rosenfink, 1 sj Asköviken 9.5, 1 sj Kvismaren 10.5
Ortolansparv, 2 sj Sörön/Kvismaren 7.5