Ankomsttider våren 2022
i Lindesbergs kommun


DatumArt och antalLokal
27.5 Kärrsångare, 1 sj Vassbron
27.5 Rosenfink, 1 sj Uskavi
20.5 Törnskata, 1 hanne Söndagsbo, Ramsbergs sn
Övre Forsen, Ramsbergs sn
14.5 Härmsångare, 1 sj Stensta
14.5 Tornseglare, 7 ex Österhammarssjön
14.5 Näktergal, 1 sj Västvallastrand
Sällingesjön
14.5 Backsvala, 1 ex Hagaberg, Frövi
10.5 Trädgårdssångare, 1 sj Hagaberg, Frövi
8.5 Gök, 1 rop Bläsåsen
Munkaboda
8.5 Grå flugsnappare, 1 ex Stensta
7.5 Törnsångare, 1 ex Fänninge
7.5 Gräshoppsångare, 1 sj Västvallastrand
6.5 Lärkfalk, 1 ex Yxe, Lindes sn
5.5 Bivråk, 1 ex Hagaberg, Frövi
5.5 Ärtsångare, 1 sj Hagaberg, Frövi
Hagabergsliden, Lindesberg
1.5 Sävsångare, 1 sj Österhammaressjön
1.5 Brushane, 12 ex
8ex
Österhammarssjön
Sjömosjön
1.5 Gulärla, 5 ex Österhammarssjön
1.5 Svartsnäppa, 1 ex Sörbysjön
1.5 Rörsångare, 1 sj Ullersättersviken, Väringen
29.4 Gluttsnäppa, 1 ex Sörbysjön
29.4 Grönsångare, 1 sj Tempelbacken
28.4 Fisktärna, 2 ex Österhammarssjön
Känässjön
28.4 Hussvala, 6 ex Hagaberg, Frövi
28.4 Svarthätta, 2 sj Hagaberg, Frövi
23.4 Buskskvätta, 1 par Gammelbo flygfält
22.4 Göktyta, 1 sj Tomasboda
21.4 Grönbena, hörd Spelmossen
20.4 Svartvit flugsnappare, 1 par Torphyttan
20.4 Rödstjärt, 1 hanne Guldsmedshyttan
20.4 Lövsångare, 1 sj Hagaberg, Frövi
18.4 Drillsnäppa, 1 ex Ullersättersviken, Väringen
17.4 Trädpiplärka, 1 sj Stensta
16.4 Stenskvätta, 1 ex Nybble
12.4 Storspov, 1 ex Västvalla
11.4 Storlom, 1 ex
2 ex
Ullersättersviken, Väringen
Stora Lindessjön
10.4 Sädesärla, 1 hanne Tomasboda
10.4 Skogssnäppa, 1 ex Tomasboda
3.4 Salskrake, 1 par Ullersättersviken, Väringen
3.4 Brun kärrhök, 1 par Liaviken, Väringen
1.4 Fiskgjuse, 1 ex Morskogasjön
26.3 Taltrast, 1 ex Västvalla
26.3 Gransångare, 1 sj Hagaberg, Frövi
Västvallastrand
24.3 Skäggdopping, 2 ex Hinsebergsvaken, Väringen
22.3 Morkulla, 1 ex Tomasboda
20.3 Ljungpipare, 1 ex Västvalla
Morskogasjön
20.3 Bläsand, 1 par Sörbysjön
20.3 Rödvingetrast, 1 sj Västvalla
19.3 Ängspiplärka, 2 ex Västvalla
19.3 Enkelbeckasin, 1 ex Västvallastrand
19.3 Fiskmås, 1 ex Västvallastrand
18.3 Sothöna, 1 ex Hinsebergsvaken, Väringen
18.3 -rekord- Järnsparv, 1 sj Rockhammar
18.3 Sävsparv, 1 hanne Västvalla
18.3 Hämpling, 1 ex Västvalla
15.3 Bofink, 1 hanne Grimsö
15.3 -rekord- Skrattmås, 1 ex Sörbysjön
12.3 Dubbeltrast, 1 ex Rynningefors
12.3 Rödhake, 1 ex Västvalla
12.3 Rördrom, 1 hörd Sjömosjön
10.3 Kricka, 1 hanne Hinsebergsvaken, Väringen
10.3 Vigg, 1 hanne Hinsebergsvaken, Väringen
10.3 Storskarv, 1 ex Hinsebergsvaken, Väringen
8.3 Forsärla, 1 ex Nedre Dammen, Frövifors
8.3 Trädlärka, 1 ex str. Råsvalen
5.3 Gråhäger, 4 ex Västvalla
27.2 Gråtrut, 3 ex Hinsebergsvaken, Väringen
24.2 Trana, 1 ex Ullersätter
17.2 Tofsvipa, 2 ex Västvalla
17.2 Bläsgås, 3 ex Västvalla
16.2 Sånglärka, 1 ex Västvalla
12.2 Ormvråk, 1 ex Sjömosjön
11.2 -rekord- Skogsduva, 1 ex Västvalla
10.2 Grågås, 50 ex Storbron, Arbogaån
m. flera platser
9.2 -rekord- Ringduva, 1 ex Ullersätter
9.2 Stare, 1 ex Rynninge
9.2 Sädgås, 4 ex Nederby
8.2 Kanadagås, 55 ex Nederby

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002]
[Ankomsttider våren 2003] - [Ankomsttider våren 2004] - [Ankomsttider våren 2005]
[Ankomsttider våren 2006] - [Ankomsttider våren 2007] - [Ankomsttider våren 2008]
[Ankomsttider våren 2009] - [Ankomsttider våren 2010] - [Ankomsttider våren 2011] -
[Ankomsttider våren 2012] - [Ankomsttider våren 2013] - [Ankomsttider våren 2014] -
[Ankomsttider våren 2015] - [Ankomsttider våren 2016] - [Ankomsttider våren 2017] -
[Ankomsttider våren 2018] - [Ankomsttider våren 2019] - [Ankomsttider våren 2020] -
[Ankomsttider våren 2021]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]