Ankomsttider våren 2020
i Lindesbergs kommun


DatumArt och antalLokal
27.3 Gransångare, 1 sj. Hagaberg, Frövi
26.3 Sädesärla, 1 ex. Morskogasjön
26.3 Enkelbecksin, 1 spel
1 ex
Västantorp, Lindes sn
Morskogasjön
26.3 Taltrast, 1 sj. Sörbysjön
25.3 Storlom, 2 ex str. Västra Bor
22.3 Fiskmås, 1 ex Hagaberg, Ullersättersviken
21.3 Ängspiplärka, 1 ex Morskoga
20.3 Skrattmås, 1 ex Sörbysjön
17.3 Rödvingetrast, 1 sj Hagaberg, Frövi
15.3 Bergfink, 1 hanne Munkaboda
14.3 Forsärla, 1 ex Västansjö
14.3 Trädlärka, 1 ex str. Sällinge
14.3 Salskrake, 1 par Hagaberg, Ullersättersviken
13.3 Sävsparv, 1 sj Västvalla
13.3 Brun kärrhök, 1 hanne Karlslund, Ullersätter
11.3 Bläsand, 3 hannar Sörbysjön
11.3 Kricka, 2 ex Morskogasjön
11.3 Ljungpipare, hörd Hägernäs
10.3 Skäggdopping, 1 ex Hagaberg, Ullersättersviken
9.3 Rördrom, hörd Kaninholmen, Väringen
9.3 Rödhake, 1 sj Hagaberg, Frövi
9.3 Sothöna, hörd Hagabergs reningsdammar
9.3 Morkulla, 1 spel Västvalla
6.3 Gråhäger, 1 ex Hinsebergsbron, Väringen
5.3 Bofink, 2 hannar Skogsmossen, Käglan
2.3 Vigg, 1 hanne Hinsebergsbron, Väringen
27.2 Tofsvipa, 3 ex Sällinge
25.2 Dubbeltrast, 1 ex Åvik, Oppboga
24.2 Ringduva, 1 ex Munkaboda
Stenby
23.2 Skogsduva, 2 ex Albäcksån
18.2 Trana, 2 ex Fellingsbro kyrka
18.2 Sånglärka, 3 ex Fänningegärdena
5.2 Sädgås, 12 ex Mon, Finnåkerssjön
5.2 Grågås, 11 ex Mon, Finnåkerssjön
2.2 Gråtrut, 2 ex Hagaberg, Ullersättersviken
2.2 Stare, 2 ex Västvalla

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002]
[Ankomsttider våren 2003] - [Ankomsttider våren 2004] - [Ankomsttider våren 2005]
[Ankomsttider våren 2006] - [Ankomsttider våren 2007] - [Ankomsttider våren 2008]
[Ankomsttider våren 2009] - [Ankomsttider våren 2010] - [Ankomsttider våren 2011] -
[Ankomsttider våren 2012] - [Ankomsttider våren 2013] - [Ankomsttider våren 2014] -
[Ankomsttider våren 2015] - [Ankomsttider våren 2016] - [Ankomsttider våren 2017] -
[Ankomsttider våren 2018] - [Ankomsttider våren 2019]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]