Ankomsttider våren 2008i
Lindesbergs kommun

DatumArt och antalLokal
22.5 Rosenfink, 1 sj Västvalla
20.5 Bivråk, 3 ex Frövifors
18.5 Törnskata, 1m Odonvägen, Lindesberg
15.5 Härmsångare, 1 sj Furunäs, Arrudviken
14.5 Grå flugsnappare, 1 ex Kärrboda
12.5 Backsvala, 1 ex Sköldberga
10.5 Tornseglare, 8 ex Hedvägen, Frövi
7.5 Trädgårdssångare, 1 sj Näset, Finnåkerssjön
4.5 Näktergal, 1 sj Näset, Finnåkerssjön
2.5 Gök, 1 rop Östra Öskevik
1.5 Lärkfalk, 1 ex Österhammarssjön
1.5 Brushane, 1m
5 ex
Storåbadet
Sjömosjön
1.5 Törnsångare, 1 sj Storåbadet
1.5 Hussvala, enstaka Hagaberg, Frövi m.fl lokaler
1.5 Sävsångare, 1 sj Österhammarssjön
Albäcksån
29.4 Gulärla, 1 ex Hagaberg, Frövi
28.4 Buskskvätta, 1 Sörbysjön
28.4 Rörsångare, 1 sj Ullersätersviken, Väringen
28.4 Svarthätta, 1 sj Hedvägen, Frövi
Hagaberg, Frövi
28.4 Svartvit flugsnappare, 1 sj Bläsåsen
Frövi
28.4 Ärtsångare, 1 sj Bläsåsen
27.4 Rödstjärt, 1 sj Gusselby
26.4 Drillsnäppa, 1 ex Bohrsån, Vedevåg
25.4 Grönsångare, 1 sj Sjömosjön
25.4 Ladusvala, 1 ex Hagaberg, Frövi
25.4 Gluttsnäppa, 1 ex Hagaberg, Frövi
24.4 Grönbena, 1 hörd Sörbysjön
23.4 Fisktärna, 1 ex Sörbysjön
Sällingesjön
23.4 Trädpiplärka, 1 sj Liaskogen
21.4 Göktyta, 1 hörd Bengtesfall
20.4 Lövsångare, 1 sj Liaskogen
18.4 Hämpling, 1 ex Fänninge
11.4 Stenskvätta, 1 ex Lia by
6.4 Fiskgjuse, 1 ex Sjömosjön
6.4 Storspov, 1 ex Sörbysjön
4.4 Gransångare, 1 sj Gusselby
3.4 Skogssnäppa, 1 ex Hagaberg, Frövi
1.4 Taltrast, 1 sj Liaskogen
1.4 Bläsand, 6 ex Finnåkerssjön
1.4 Järnsparv, 1 ex Skomakaregatan, Frövi
31.3 Storlom, 1 ex Ullersätersviken, Väringen
31.3 Ängspiplärka, 2 ex Rynninge
30.3 Brun kärrhök, 1m Albäcksån
30.3 Skrattmås, 3 ex Albäcksån
30.3 Sädesärla, 1 ex Nederby
26.3 Bergfink, 1 ex Näsbygatan, Frövi
23.3 Rödhake, 1 ex Skomakaregatan, Frövi
19.3 Rödvingetrast, 1 ex Gusselby
17.3 Skäggdopping, 1 ex Ullersätersviken, Väringen
15.3 Sävsparv, 1 ex Västvalla
Sjömosjön
Rävbo
15.3 Enkelbeckasin, 2 ex Albäcksån
11.3 Ljungpipare, 1 ex Nederby
11.3 Trana, 1 par
1 ex
Hagaberg, Frövi
Nederby
9.3 Bofink, 1m Vibyn, Frövi
6.3 Dubbeltrast, 1 ex Fänninge
6.3 Morkulla, 1 ex Rynninge
2.3 Kricka, hörd Sjömosjön
29.2 Stare, 1 ex Sjömosjön
28.2 Fiskmås, 4 ex Stora Lindessjön
27.2 Ringduva, 1 ex Hagabeg, Frövi
25.2 Sånglärka, 2 + 1 ex Nederby
22.2 Gråhäger, 1 ex Bottenån, Norsviken
21.2 Ormvråk, 1 ex Hultasjön
17.2 Gråtrut, 1 ex str. Hagabergsliden, Lindesberg
17.2 Skogsduva, 1 ex Nederby
12.2 Sädgås, 23 ex Sjömosjön
12.2 Grågås, 12 ex Sjömosjön
12.2 Kanadagås, 32 ex Sjömosjön
10.2 Tofsvipa, 1 ex Nederby

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002]
[Ankomsttider våren 2003] - [Ankomsttider våren 2004] - [Ankomsttider våren 2005]
[Ankomsttider våren 2006] - [Ankomsttider våren 2007]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]