Program 2023Må 24 april Beckasinkväll vid Sörbysjön Samling plattformen Känäs kl 21:00. Ansvarig; Mattias Rudenvall. Tel. 070 - 576 04 77

Fr-Lö 2-3 juni Dygnsinventeringen Start Fredag kl 17 och slut Lördag kl 15. Återsamling klubblokalen intill Museet Frövifors. Ansvarig; Lennart Sandberg. Tel 070 - 603 15 73.

Lö 17 juni Nattfågellyssning. Samling Västvalla kl 21. Ansvarig; Lennart Sandberg. Tel 070 - 603 15 73.

Lö 16 sept Tornets Dag vid Hagaberg, Frövi. Tid: 10-14:00. Korvgrillning och tipspromenad. Ansvarig; Bo Dahlström. Tel. 0581 - 322 13.

[Startsidan] [Funktionärer] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning] [Rapporter]
[Fåglar i kommunen] [Fenologi] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]