Programtablå
Våren 2017

JANUARI månad
Januariinventeringen. Rapportera på Artportalen eller direkt till Mattias. Ansvarig: Mattias Rudenvall. Tel. 070 576 04 77


Lö 7 Januari 2017
Endagsinventeringen. Start kl 00.00, redovisning kl 15.00 klubblokalen, Frövifors. Ansvarig: Lennart Sandberg. Tel. 070 603 15 73.

To 2 Februari 2017
Årsmöte. Klubben bjuder på tårta. Efter årsmötet visar medlemmarna egna bilder. Önskar du delta med bilder, kontakta Anders Hjerling. Ansvarig: Bo Dahlström. Tel 0581 32213.

To 2 mars 2017
Månadsmöte. Sami Rahkonen har fått förhinder. Istället visar Sven Larsson, Karlstad sina bilder. Ansvarig: Mattias Rudenvall. Tel. 070 576 04 77

Vecka 12. Fr 17 mars - Sö 26 mars 2017
Ugglevecka. Ansvarig: Lennart Sandberg. Tel. 0581 31573.

Lö 25 mars 2017
Ugglelyssnarkväll. Korvgrillning. Tag med vedträ! Samling korset Svarttjärns- /Gubbmossvägen kl 21.00. Ansvarig: Lennart Sandberg. Tel. 0581 31573.

Lö 8 april 2017
Exkursion. Sjömosjön. Samling Församlingshemmet, Näsby kyrka kl 07:30 eller Berget, Sjömosjön kl. 08:00. Ansvarig: Johan Andersson.

Må 24 april 2017
Dvärgbeckasinkväll. Sörbysjön. Samling plattformen Sörbysjön kl 21:00. Ansvarig: Mattias Rudenvall. Tel. 070 576 04 77

Må 1 maj 2017
Heldagsobsen. Ansvarig: Jan-Erik Malmstigen. Tel 0581 30252.

Lö 20 maj 2017
Exkursion. Morskogasjön. Samling Församlingshemmet, Näsby kyrka kl 07:00 eller parkeringen mittemot Folkets Hus i Lindesberg kl. 07:30. Ansvarig: Anders Hjerling. Tel. 072 3058690.

Fr - Lö 2 juni - 3 juni 2017
Dygnsinventeringen. Start på valfri plats i kommunen kl. 17:00. Återsamling klubblokalen Frövifors lördag kl. 15:00.

Lö 10 juni 2017
Nattfågellyssningen. Samling Västvalla kl. 21:00. Ansvarig: Lennart Sandberg. Tel. 0581 31573.

Lö 16 september 2017
Fågeltornets Dag. Hagaberg 09:00 - 14:00. Kom och titta på fåglar med oss. Korvgrillning och tipspromenad. Ansvarig: Anders Hjerling. Tel. 072 3058690.

Månadsmötena hålls i klubblokalen Museet, Frövifors med start kl 19.00

[Startsidan] [Funktionärer] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning] [Rapporter]
[Fåglar i kommunen] [Fenologi] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]