Program 2022


19 - 20 November. Frövifors julmarknad 10:00 - 16:00.
Holkförsäljning bl.a. Ansvarig: Bo Dahlström.

2023

Lö 14 Januari. Endagsinventering. Start gryning, samling klubblokalen kl 15.00. Ansvarig; Lennart Sandberg. Tel 070 603 1573

To 2 Februari. ÅRSMÖTE. Medlemmarnas bilder. Om du vill visa bilder kontakta Sven-Olof Eriksson bonna@telia.com. Ansvarig; Bo Dahlström. Tel 0581 32213


[Startsidan] [Funktionärer] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning] [Rapporter]
[Fåglar i kommunen] [Fenologi] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]