Programtablå
Våren 2021

Datum för ÅRSMÖTET är inte fastställt. Kommer att meddelas på hemsidan..

Fr-Lö 28-29 Maj. Dygnsinventeringen. Ansvarig: Lennart Sandberg. 070 - 603 15 73.

Hemsidan kommert efterhand att uppdateras med vårens kommande aktiviteter.
Vårens fullständiga prel. progam finns publicerat i senaste numret av medlemstidningen Pandion, nr 2 2020.


[Startsidan] [Funktionärer] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning] [Rapporter]
[Fåglar i kommunen] [Fenologi] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]