Frövi fågelklubb
Frövi Fågelklubb bildades hösten 1983. Klubben har idag ca 150 medlemmar. Vi är verksamma inom Lindesbergs kommun som ligger i Örebro län och Västmanlands landskap. Basen i vår verksamhet är exkursioner och månadsmöten. Vår klubbtidning heter Pandion och den utkommer med två nummer årligen.

Medlemsavgiften är 100 kronor (Ungdomar 4 - 16 år 25 kr). Postgiro 484 16 67 - 1


Årslista 2020 Lindesbergs kommun

Nästa program :
OBS Exkursionen Lö 14 nov INSTÄLLD pga Covid.


ARKIV
Samtliga utgåvor av vår medlemstidning Pandion finns nu upplagda på nätet.
Stort tack till Lennart Sandberg som scannat samtliga nummer.

Klicka här >>>>>>>>> [Pandion]


Frövi Fågelklubb FACEBOOK
[Öppna i nytt fönster >>>>>> Högerklicka]

Vädret FröviNäktergal - Hagaberg, Frövi 8.5 2013
Foto: Henry Fredrikson


Vattenrall - Hagaberg, 20.4 2013
Klickbar bild
Foto: Henry Fredrikson


Blåkråka - Rällså 5.10 2009
Foto: Claes Eliasson