Ankomsttider våren 2018
i Lindesbergs kommun


DatumArt och antalLokal
21.5 Törnskata, 1 par Morskogasjön
19.5 Grå flugsnappare, 1 ex Hökasta
18.5 Rosenfink, 1 sj Guldsmedshyttan
17.5 Bivråk, 1 ex Rödberget, Kindla
15.5 Härmsångare, 1 sj Hälla, Fellingsbro
13.5 Tornseglare, 1 ex Frövifors
9.5 Trädgårdssångare, 1 sj Hagaberg, Frövi
7.5 Gräshoppsångare, 1 sj Västvalla
5.5 Näktergal, 1 sj Hagaberg, Frövi
Kaninholmen, Hinseberg
4.5 Göktyta, 1 sj Hagaberg, Frövi
3.5 Backsvala, 1 ex Hagaberg, Frövi
2.5 Sävsångare, 1 sj Hagaberg, Frövi
1.5 Lärkfalk, 1 ex Sjömosjön
Österhammarssjön
1.5 Gulärla, 1 ex Sjömosjön
1.5 Rörsångare, 1 ex Hagaberg, Frövi
30.4 Törnsångare, 1 ex Hagaberg, Frövi
30.4 Hussvala, 3 ex Hagaberg, Frövi
30.4 Gök, 1 sj Spelmossen, Ramsberg
29.4 Grönbena, 1 ex Sällingesjön
29.4 Buskskvätta, 1 sj Västvalla
Finnåkerssjön
27.4 Ärtsångare, 1 ex Järnvägsgatan, Frövi
26.4 Rödstjärt, 1 ex Hagabergsliden, Lindesberg
25.4 Drillsnäppa, 1 ex Grindtorp
25.4 Svartvit flugsnappare, 1 ex Grindtorp
24.4 Ladusvala, 2 ex Västvalla
24.4 Grönsångare, 2 ex Hagaberg, Frövi
23.4 Brushane, 1 ex Morskogasjön
22.4 Fisktärna, 3 ex Österhammarssjön
22.4 Gluttsnäppa, 2 ex Västvalla
19.4 Trädpiplärka, 1 sj
1 sj
2 sj
Hagaberg, Frövi
Österhammarssjön
Medinge
16.4 Svarthätta, 1 ex Hagaberg, Frövi
14.4 Hämpling, 1 sj Rävbo, Nederby
13.4 Stenskvätta, 1 ex Rävbo, Nederby
11.4 Storlom, 1 ex Stora Lindessjön
11.4 Fiskgjuse, 1 ex Sjömosjön
Stora Lindessjön
8.4 Järnsparv, 1 sj
1 sj
2 ex
Hagaberg, Frövi
Hedvägen, Frövi
Hagabergsliden, Lindesberg
7.4 Sädesärla, 2 ex
1 ex
1 ex
Sällinge, Vilan
Rävbo
Kullen, Nederby
7.4 Bläsand, 5 par Sjömosjön
7.4 Skogssnäppa, 1 ex Sjömosjön
7.4 Enkelbeckasin, 3 ex Sjömosjön
6.4 Morkulla, 1 ex Tomasboda, Ramsberg
6.4 Storspov, 1 ex Mon, Finnåkerssjön
6.4 Ängspiplärka, 1 ex
3 ex
Hagaberg, Frövi
Västvalla
5.4 Taltrast, 1 ex Hagabergsliden, Lindesberg
5.4 Bergfink, 2 ex Karlslund, Ullersätter
5.4 Rödhake, 1 ex Östra Öskevik
5.4 Skäggdopping, 1 ex Hinsebergsvaken
Stora Lindessjön
4.4 Ljungpipare, 5 ex Mon, Finnåkerssjön
3.4 Trädlärka, 2 sj Motorbanan, Kägleborg
3.4 Kricka, 1 hanne
3 ex
Hinsebergsvaken
Hagabergs reningsdammar
30.3 Forsärla, 1 ex Björkhammar
31.3 Sävsparv, 1 sj Västvalla
30.3 Vigg, 1 hanne Sjömosjön
29.3 Rödvingetrast, 1 sj Nederby
29.3 Sothöna, 1 ex Hagabergs reningsdammar
26.3 Bofink, sj
1 hanne
Västvalla
Munkaboda
25.3 Rördrom, hörd Sjömosjön
25.3 Storskarv, 5 ex Storbron, Fellingsbro
25.3 Skrattmås, 1 ex Hinsebergsvaken, Frövi
24.3 Knölsvan, 2 ex Loppholmarna, Lindesberg
24.3 Dubbeltrast, 1 ex Bergaby, Fellingsbro
23.3 Brun kärrhök, 1 hona Hagaberg, Frövi
23.3 Skogsduva, 1 sj
1 ex
Björkhyttan, Lindesberg
Hagaberg, Frövi
22.3 Ringduva, 1 sj Hedvägen, Frövi
22.3 Gråhäger, 1 ex förbiflygande Hinsebergsvaken, Frövi
21.3 Trana, 2 ex
1 ex
Rävbo
Köttsala
21.3 Sädgås, ca 20 ex Rävbo
20.3 Tofsvipa, 3 ex Rävbo
20.3 Stare, 3 ex Rävbo
Fellingsbro kyrka
19.3 Kanadagås, 6 ex Karlslund, Ullersätter
14.3 Sånglärka, 9 ex Nederby
14.3 Gråtrut, 3 ex Stora Lindessjön, Lindesberg
3.3 Ormvråk 1 ex Bohrsån, Vedevåg
21.2 Grågås, 2 ex Sällingesjön

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002]
[Ankomsttider våren 2003] - [Ankomsttider våren 2004] - [Ankomsttider våren 2005]
[Ankomsttider våren 2006] - [Ankomsttider våren 2007] - [Ankomsttider våren 2008]
[Ankomsttider våren 2009] - [Ankomsttider våren 2010] - [Ankomsttider våren 2011] -
[Ankomsttider våren 2012] - [Ankomsttider våren 2013] - [Ankomsttider våren 2014] -
[Ankomsttider våren 2015] - [Ankomsttider våren 2016] - [Ankomsttider våren 2017]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]