Ankomsttider våren 2019
i Lindesbergs kommun


DatumArt och antalLokal
28.5 Backsvala, 20 ex Rya grustag
23.5 Bivråk, 1 ex Håkansboda
22.5 Törnskata, 1 hanne Bergshyttan
19.5 Grå flugsnappare, 1 ex Rynninge
19.5 Tornseglare, 3 ex
4 ex
3 ex
Hagaberg, Frövi
Västvalla
Hagabergsliden, Lindesberg
19.5 Rosenfink, 1 sj Hagaberg, Frövi
Guldsmedshyttan
15.5 Härmsångare, 1 sj Hagaberg, Frövi
11.5 Näktergal, 1 sj Åslaholmen, Sjömosjön
11.5 Gräshoppsångare, 1 sj Åslaholmen, Sjömosjön
11.5 Trädgårdssångare, 1 sj Åslaholmen, Sjömosjön
11.5 Törnsångare, 1 sj Åslaholmen, Sjömosjön
11.5 Ärtsångare, 1 sj Västvalla
Lilla Mättjärn, Ramsberg
3.5 Svartsnäppa, 1 ex Sörbysjön
1.5 Rörsångare, 2 sj
1 sj
Hagaberg, Frövi
Sjömosjön
1.5 Lärkfalk, 1 ex
3 ex
Hagaberg, Frövi
Sjömosjön
1.5 Sävsångare, 1 sj Västvalla
1.5 Göktyta, 1 sj Sjömosjön
1.5 Gök, 1 sj Sjömosjön
27.4 Gulärla, 1 ex Morskoga
27.4 Hussvala, 3 ex Arvin Meritor, Lindesbeg
27.4 Fisktärna, 1 ex Ullersättersviken, Väringen
25.4 Buskskvätta, 1 sj Sörbysjön
24.4 Mindre strandpipare, 1 ex Sörbysjön
24.4 Brushane, 3 honor Sörbysjön
24.4 Gluttsnäppa, 5 ex Västvalla
23.4 Grönsångare, 2 sj Kyrkberget, Lindesberg
22.4 Rödstjärt, 1 hanne Hagabergsliden, Lindesberg
22.4 Ladusvala, 1 ex Västvalla
21.4 Svartvit flugsnappare, 1 ex Vassbron
21.4 Lövsångare, 1 sj Sällinge, Vilan
21.4 Drillsnäppa, 1 ex Ullersättersviken, Väringen
20.4 Trädpiplärka, 1 sj Spelmossen
Morskogasjön
20.4 Svarthakedopping, 1 ex Hökasjön
20.4 Grönbena, 4 ex
Spel
Albäcksån
Spelmossen
13.4 Stenskvätta, 1 hanne Ö Nederby
11.4 Svarthätta, 1 sj Hagaberg, Frövi
9.4 Storspov, 3 ex V:a Löa
4.4 Skogssnäppa, 1 ex Hemdal, Frövi
2.4 Storlom, 1 ex Ullersättersviken, Väringen
30.3 Ängspiplärka, 1 ex
1 ex
Morskogasjön
Albäcksån
30.3 Sädesärla, 1 ex Loppholmarna, Lindsberg
28.3 Taltrast, 1 sj Lindesberg
28.3 Brun kärrhök, 1 ex Tjärnen, Löa
26.3 Järnsparv, 1 ex Lilla Änghagen, Usken
24.3 Rödvingetrast, 2 ex Hagaberg, Frövi
24.3 Skäggdopping, 1 ex Prästryggen, Väringen
24.3 Hämpling, 1 par Västvalla
22.3 Skrattmås, 12 ex
1 ex
Sjömosjön
Hinsebergsbron, Väringen
22.3 Fiskgjuse, 1 ex Sjömosjön
22.3 Trädlärka, 1 sj Stenby
22.3 Forsärla, 1 par Stenby
21.3 Rödhake, 1 ex Stenbacken, Frövi
21.3 Bläsand, 1 par Hinsebergsvaken, Väringen
21.3 Enkelbeckasin, 1 ex Tomasboda, Ramsbergs sn
20.3 Morkulla, 1 ex Rockhammar
20.3 Kricka, 2 ex Österhammarssjön
19.3 Ljungpipare, 3 ex Vesslingbyholm
18.3 Sävsparv, 1 sj Hagaberg, Frövi
14.3 Fiskmås, 1 ex St Lindessjön, Lindesberg
9.3 Bergfink, 1 ex Rynninge
9.3 Trana, 1 ex
1 ex
hörd
Västvalla
Albäcksån
Rynninge
1.3 Storskarv, 1 ex Västvalla
28.2 Salskrake, 1 par Dysjön
28.2 Tofsvipa, 46 ex Sverkesta
21.2 Bofink, 6 hannar Frövi, Skomakaregatan
20.2 Ormvråk, 1 ex Fridhem, Ullersätter
20.2 Stare, 1 ex Sällinge
18.2 Dubbeltrast, 1 ex Nederby
18.2 Gråtrut, 2 ex Rya
17.2 Ringduva, 2 ex Frövi, Strandpromenaden
17.2 Sånglärka, 5 ex Västvalla
16.2 Kanadagås, 25 ex Västvalla
16.2 Sädgås, 100 ex Rävbo, Nederby
16.2 Bläsgås, 2 ex Rävbo, Nederby
16.2 Skogsduva, 5 ex Rävbo, Nederby
16.2 Grågås, 50 ex Rävbo, Nederby
13.2 Sångsvan, 4 ex Rävbo, Nederby

[Ankomsttider våren 1997] - [Ankomsttider våren 1998] - [Ankomsttider våren 1999]
[Ankomsttider våren 2000] - [Ankomsttider våren 2001] - [Ankomsttider våren 2002]
[Ankomsttider våren 2003] - [Ankomsttider våren 2004] - [Ankomsttider våren 2005]
[Ankomsttider våren 2006] - [Ankomsttider våren 2007] - [Ankomsttider våren 2008]
[Ankomsttider våren 2009] - [Ankomsttider våren 2010] - [Ankomsttider våren 2011] -
[Ankomsttider våren 2012] - [Ankomsttider våren 2013] - [Ankomsttider våren 2014] -
[Ankomsttider våren 2015] - [Ankomsttider våren 2016] - [Ankomsttider våren 2017] -
[Ankomsttider våren 2018]


[Startsidan] [Funktionärer] [Programtablå] [Fågellokaler] [Pandion] [Försäljning]
[Rapporter] [Fåglar i kommunen] [Notiser] [Länkar] [Hemsidan]