Nattfjärilar (storfjärilar)
i Frövi, Lindesbergs kommun

Intresset för fjärilar har ökat mycket starkt de senaste åren, inte minst bland fågelskådarna. En bidragande orsak har bland annat varit utgivningen av bra bestämningslitteratur och den digitala kamerarevolutionen.

Främst gäller detta dagfjärilarna medan nattfjärilarna inte uppnått samma popularitet. Gruppen nattfjärilar är förvisso mycket stor, totalt i Sverige omfattar gruppen 957 arter, fördelade på 18 familjer vilket förstås kan kännas avskräckande. Nattfjärilarna uppfattas dessutom som svåra eftersom många av fjärilarna vid ett flyktigt betraktande vid en huslampa en sensommarkväll ser hopplöst lika ut.

Om man tar sig tid och studerar de olika fjärilarna upptäcker man dock snart att många av arterna är flygande små konstverk som dessutom lätt kan dokumentaras med en vanlig digitalkamera med hygglig närgräns. Hos flera av familjerna finns dock arter som kan vara svåra att bestämma till art, många gånger behövs mikroskopiska studier. Dessutom förekommer flera arter i olika färgformer (morfer) vilket kan försvåra artbestämningen.

Denna sida är ett försök att inspirera och informera dig som önskar komma i gång med studier av våra nattfjärilar. Som utgångspunkt har jag valt min bostad belägen på Skomakaregatan i Frövi. Mitt första dokumenterade nattfly blev här ett Åkerjordfly den 18 juni 2007. I dagsläget har totalt 468 nattfjärilar registrerats på tomten, därav tre nya för landskapet.


Introduktion

Utmärkt startsida: Lepidoptera -
Svenska dagfjärilar och nattfjärilar (Magnus Unger)

Litteratur

Metodik

Entomologiska Föreningen i Dalarna och Västmanland.

Sveriges Entomologiska Förening.


Artportalen - [Logga in]

Nattfjärilar (storfjärilar) Västmanlandsdelen av Örebro län.
[2010] - [2011, Pdf-fil] - [2012, Pdf-fil] - [2013, Pdf-fil] - [2014, Pdf-fil]
[2015, Pdf-fil] - [2016, Pdf-fil]


Allmänt sälgfly
Gotiskt sälgfly, Orthosia gothica


Karaktärsarter - [Mars - April]

Flygtider - [April] - [Maj] - [Juni] - [Juli] - [Augusti] - [September] - [Oktober]

DAGBOKENURL: http://birds.nu
© Copyright 1997-2022, All rights reserved